gechanneld door James McConnell

22 november 2016

Uit de tekst begrijp ik, dat deze channeling is doorgegeven als onderdeel van een bijeenkomst en later is uitgeschreven. Meer details heb ik hier niet over, maar voor de boodschap in het bericht is dat verder ook niet belangrijk.
Liefs, Veerle

Ik ben St Germain.

Ik ben nu hier om dit proces verder te zetten dat lang geleden werd begonnen. Wij zijn nu samen in dit ogenblik, in deze tijd, slechts een ogenblik in de geschiedenis. Vlak vóór het ogenblik in de geschiedenis, waarop alles verandert.

We weten dat u hier vandaag over heeft gesproken. U heeft gesproken over de veranderingen die gaan komen. U heeft gesproken over hoe alles zal verschuiven en over hoezeer u wilt dat het gaat verschuiven.

Ik zeg u – als St Germain, maar tezamen met al mijn broeders en zusters waar dan ook – u bent het er allemaal over eens dat het nu de tijd is. Wanneer u kijkt naar alles wat er zich afspeelt, naar alles wat er gaande is in wat u ‘de buitenwereld’ noemt … weet dan dat dit alles zich in de eerste plaats afspeelt binnen in u.

Wij scheppen een heel nieuwe Planeet … dit nieuwe Gouden Tijdperk … we scheppen het tezamen. U heeft gehoord over de re-evaluatie. U hoort over NESARA. U hoort over veel veranderingen die al begonnen zijn. De aanloop van wat bekend staat als Brexit. De aanloop naar uw verkiezingen, kort geleden.

Er gebeuren zoveel dingen, veel ervan nog achter de schermen. Maar er komt ook al veel onder de aandacht en op de voorgrond, zodat u het kunt zien en horen. Deze veranderingen zullen zich nu heel snel voltrekken.

Tot nu toe waren het slechts speldenprikjes, maar zoals onze Dienstbare Broeder het zei: de sluisdeuren zullen opengaan. U zult steeds méér waarheid naar voren zien komen. Er zal steeds meer inzicht komen in het feit dat u al die tijd al diegenen was, die dit hebben bewerkstelligd. U, de Lichtwerkers. U bent het, die het Licht uitdragen en delen. En diegenen met wie u het deelt, maken allemaal deel uit van deze grootse onderneming.

NESARA zal worden afgekondigd. De Disclosure van de Galactische aanwezigheid zal worden afgekondigd. De financiële toestand zoals u die nu kent, zal niet veel langer meer zo blijven. Die zal een overgang doormaken, net zoals ieder van u een overgang doormaakt. U gaat over naar een nieuw niveau van inzicht in uzelf. Het inzicht dat u ooit had over wie u bent – dat inzicht komt nu terug.

Zoals gezegd werd, u en uw Hoger Zelf bent één. Dat is beslist zo. Wij zijn allemaal één met iedereen, met alles. Wij zijn één met Opperste Schepper, met Hem/Haar. Wij zijn allemaal van dezelfde Energie, dezelfde Liefdesenergie. De verbinding met deze Energie is nooit verbroken geweest. Wij zijn altijd één geweest. Wij zullen altijd één zijn.

Tezamen zullen u en ik en al de anderen die u volgen, deze Planeet verheffen naar een Hogere Staat van weten en inzicht in zichzelf, als het Collectieve Bewustzijn van de mensen alles gaat worden wat het zijn kan en wat het bedoeld was te zijn.

Het duister dat u heeft leren kennen en begrijpen zal niet meer bestaan. Want duisternis kan niet bestaan in het Licht. Zelfs het kleinste lichtvonkje kan een donkere kamer verlichten.

Ik ben St Germain.
Ik zal binnenkort bij u zijn, bij wat u uw Vooruitgang noemt.
Wij zullen dan héél dicht bij u zijn.

Al mijn vrede en liefde zijn met ieder van u.

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen