Inkomende Golven van Ascentie Licht

Inkomende Golven van Ascentie Licht
Sterrenpoort van de Centrale Zon op lijn met Sterrenpoort van Telos
Golden Age of Gaia, 10-11 juni 2016
Lemurisch Fractal Project

Gegroet, geliefde bewoners van de Aarde Ster Gaia Terra,

Momenteel is er veel toenemende Energie op alle niveaus en u kunt dit voelen in elk aspect van uw dagelijks leven, uw relaties, uw eigen emoties en uw fysiek lichaam. Weet dat u afgestemd wordt op de Hogere Frequenties en inkomende Lichtcodes, en de uiterst belangrijke activaties in uw lichtlichaam, op celniveau. In deze grootse tijd van verandering scheppen wij de Eenheid van het Netwerk van het Hoogste Licht, door Vrede, Harmonie, Liefde, Vreugde en Eénheid.

Wij geven ons volledig over aan het nieuwe in onze gevoelens, gedachten en daden – in alle aspecten van ons leven. Belangrijker nog is de behoefte om dit proces toe te laten in liefdevolle en zachtmoedige overgave, als gratie binnen in uw ziel, door het vinden van activiteiten die u vrede en vreugde brengen en door uw spirit als geheel te verzorgen: met gezond voedsel, voldoende rust, een rustige omgeving – bijvoorbeeld de natuur – en plekken voor intense overwegingen.

2016 06 10: LRL - foto 1

Neem de tijd om u te verbinden met uw nieuwe gevoelens en gedachten welke u kunt ervaren door ze op te schrijven, in stille overweging en verbinding met anderen met wie u zich verbonden voelt. Op dit ogenblik stromen de Scheppende Frequenties van Goddelijke Liefde en het Licht van Bron aan zeer hoog tempo in uw wereld en dit bereidt uw wereld voor op nieuwe paradigma’s, te beginnen op het niveau van uw cellen en uw structuur. Nu, op dit ogenblik, dragen onze 12 DNA-strengen het potentieel om onze ziel te versnellen zodat we Ascentie bereiken, waar we onze gaven van Schepper en Bron zullen vinden.

2016 06 10: LRL - foto 2

Ons DNA is aangetast geweest door de lagere frequenties en invloeden, sinds de Hof van Eden – het centrum van het Land van Mu, Lemurië. De Geheime Heilige Kennis van de Boom des Levens bevatte uitsluitend de Zaden en Bloemen des Levens, waarvan wij het fruit kennen. De hele mensheid heeft daar nu weer toegang toe gekregen, met Nieuwe Broncodes en activaties van de DNA-blauwdruk. De Hal der Zielen in de Onderwereld is geopend voor een intense reiniging en het opruimen van karma, waardoor de ziel en de Planetaire Energieën werden bevrijd door onze Moeder Godin Isis/Moeder Maria/Sophia. Er zijn 12 van deze Grote Hallen der Zielen en ze bevatten de diepere, opgeslagen energieën van hebzucht, oorlog, haat, woede, seksueel misbruik en zo meer, die moeten worden uitgezuiverd uit onze zielenarchieven, om een nieuwe Aarde te scheppen en haar te bevolken met binnenkomende Sterrenzaden, Kristalkinderen, Regenboogkinderen en Indigokinderen.

2016 06 10: LRL - foto 3

Als Aarde Ster Gaia bewoner, weten wij dat u reeds dergelijke frequenties meedraagt en uiteraard draagt ieder van u deze en nog veel méér drijfveren van het Hoogste Licht en Liefde mee. Dit wordt gezien door de vele grote Sterrennaties, die in Eenheid met u uit 144 000 Lichtwezens rondom uw geliefde Planeet de Merkaba hebben geschapen. Wij vragen u om diezelfde Liefde te betonen aan uw Zon, aangezien Zij u verbindt met de Frequenties van de Centrale Zon en het Hoogste Licht in deze tijd.

Zet alstublieft dit werk verder en stuur in deze tijd van grote verandering Frequenties en Intenties uit van Onvoorwaardelijke Liefde, Vrede en Wijsheid. Uw Zon is de laatste tijd behoorlijk actief geweest met Zonnevlammen en veranderingen in het magnetisch veld, hetgeen geleid heeft tot veel hinder voor u en uw wereld! Weet dat u hier niet alleen in staat. Het gehele Rijk van Engelen, Lichtwezens, Heilige Meesters en welwillende Lichtwezens staat naast en achter u, om u te helpen bij deze grote Transformatie van Galactisch samenkomen.

Gaia Aarde Ster wordt geboren in het 5D Gouden Tijdperk van Gaia – het Tijdperk van de Waterman, en dit voert u binnen in de Sterren Natie Galactische Federatie van Licht, waar u erkend wordt als de dertiende natie … vrij en soeverein. Wij zijn hier en wij omringen u met alle mogelijke hulp, gezien en ongezien.

Voor altijd vrij – wij eren u met zulk een grote en oneindige Liefde, alomaanwezige gratie, diepe wijsheid en interstellaire Waarheid en Vrede.

Gechanneld door het Hoger Zelf van Kathy Davidson
Uw Sterrenfamilie van Licht en Waarheid
U gebracht door de Lemurische Raad van Licht

Origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.