Één van onze lezers heeft haar eigen geloofsbelijdenis geschreven. Want hoe mooi iemand anders het ook verwoordt, door je eigen woorden te gebruiken versterk je alleen nog je intentie bij het uitspreken ervan!

Laat u het ons weten wanneer u een mooie tekst of intentie heeft?
Stuur dan een mail naar dit adres: info@spiritueellezen.org

Indien geschikt en gepast, kunnen we hem delen met onze lezers!

foto: Oh Iksoo


Ik geloof in mezelf, in de Liefde.

Ik geloof in Vader-Moeder en de hele Schepping.
Ik geloof in de Mensheid.
Ik geloof in wonderen die iedere dag gebeuren en nooit stoppen,
de Eenheid-Vrede-Harmonie-van heel de Schepping, van onze prachtige Aarde.
Ik geloof dat Onvoorwaardelijke Liefde aanwezig is in ieder levend wezen.
Ik geloof in de Nieuwe Aarde, onze Schitterende Planeet,
waar de leeuw naast het lam slaapt en waar geluk een verworven recht is!

Ik geloof dat alles Is, Liefde … het Hoogste Goed voor allen!
Ik geloof en vertrouw, samen zijn we één,
en alles wordt nieuw, de Hemel en de Aarde!!!

Dankzij de hulp van de Hemel en de Aarde en ver daarbuiten.

Ik geloof in Wonderen, ze gebeuren iedere dag …

Lia
30 maart 2016