bericht van Merlijn – 22 juli 2015
uitgebracht op 26 juli 2016

Voordat de geschreven geschiedenis bestond en lang vóór Atlantis, bestond er een wereld van Zuiver Licht. Uw Innerlijke Meester was heel en volmaakt. Dit was al veel eerder dan uw hedendaagse brein kan bevatten. Uw brein heden ten dage is gevormd door de fysieke wereld en het kan enkel bestaan binnen het veld van Oorzaak en Gevolg. Maar uw Ware Aard is veel ouder, mijn vrienden! U heeft miljoenen jaren hier geleefd, alvorens fysiek te belichamen. Uw Ware Aard is buitengewoon!

Twee miljoen jaren geleden, ten tijde van Lemurië, was u een wezen van Licht, een Ware Meester met al de vermogens van een God en al de uitstraling van een Engel. Maar die tijd bent u vergeten en u kunt niet langer begrijpen hoe het was om in de lucht te drijven in uw Lichtlichaam. U was Zuivere Liefde en Licht, zonder enige fysieke identiteit of beperking. Uw wereld was óók Zuivere Liefde en alle levende wezens straalden met al de kleuren van de regenboog.

De meesten van u denken waarschijnlijk dat Lemurië een wereld was met een natuur zoals die van Hawaii: in elk opzicht prachtig, maar toch nog in de fysieke wereld die u vandaag kent. Neen, mijn vrienden, Lemurië bestond in een andere Dimensie, ver boven deze Aarde – een beetje vergelijkbaar met wat u de Hemel zou noemen. Zelfs de planten en de watervallen bestonden uit stralend Licht, prachtiger nog dan gelijk welke droom die u zich kunt voorstellen. U kon daar een Waterval bezoeken en er één mee worden; uw zielenenergie kon zich voegen bij de Waterval van Licht en erin herladen worden met het Licht van de Heilige Geest. Alles was Zuivere Liefde en er was niets onmogelijk wanneer u uw ‘zelf’ wou ervaren. Wat vandaag uw Innerlijke Meester wordt genoemd, was eens een Goddelijk Wezen, in staat om van vorm te veranderen en gelijk welke bestaansvorm te ervaren die u zich kon voorstellen. Dat is de magische werkelijkheid van uw Innerlijke Meester.

Vandaag de dag is uw Innerlijke Meester opgesloten in dit fysieke lichaam/brein en ziet hij het leven door de ogen van uw voorbije karmische herinneringen. U kunt zich de vrijheid niet voorstellen die u eens heeft genoten. Maar dit is de tijd, na twee miljoen jaren, dat de deuren naar uw Innerlijke Meester Ziel worden geopend en er flitsen van Licht en Liefde sprankelen, met de herinneringen die uw bewuste brein niet kan verstaan. Telkens als u deze opwelling voelt van energie die door uw lichaam en uw bewustzijn flitst … ontwaakt de Oneindige Innerlijke Meester. Deze opwellingen van Spirituele Elektriciteit breken doorheen de muren van uw lichaam/brein, en het Licht van uw Onsterfelijke Ziel straalt doorheen het duister van miljoenen jaren van beperkingen en trauma. Wanneer u deze beperkingen loslaat, zult u zich tijdelijk ongemakkelijk voelen. U zult zich voelen als een tere bloem die tracht door te breken doorheen de harde schil van de knop die haar omringt en binnenin houdt opgesloten. Op een dag zal de knop openbarsten en de bloem van uw Innerlijke Meester zal openbloeien.

Ik ben hier met vele andere Meesters, waaronder St Germain, Sanat Kumara, Kannon en Sananda om u te helpen door te breken en te herinneren wie u werkelijk bent. Wanneer uw Innerlijke Meester opduikt van diep binnen in u, zijn wij hier om u te leren hoe u al uw verborgen gaven en vermogens kunt ervaren. U bent de eerste generatie in een héle lange tijd van fysieke geschiedenis die ontwaakt tot uw verborgen talenten, en die de wereld een Nieuw Leven van Buitengewone Pracht gaat tonen. U zult de eerste Meesters zijn die de werkelijkheid van de Hemel terugbrengen op Aarde en opnieuw een wereld gaan vestigen vervuld van Liefde, waar alle toekomstige generaties van zullen genieten. U heeft die muur al doorbroken!

Hoewel u misschien nog wat trauma’s ervaart, bent u toch al goed op weg naar het Onsterfelijke Leven. Zoek wie uw vrienden zijn en wees zoveel mogelijk samen. Als u bij anderen blijft die uw nieuwe Spirituele Wereld niet kunnen begrijpen zult u wanhopig worden en uw spirituele gaven willen opgeven, om te leven in de wereld waarin zij leven. Dat kunt u niet doen, mijn vrienden!

U bent de eersten die deze muur neerhalen en opklimmen naar de Spirituele Waarheden van uw Innerlijke Meester. Wees lief voor uzelf en zoek de steun van degenen die u liefheeft en de nieuwe vrienden die u ontmoet op uw reis. Tezamen kunt u de wereld veranderen en de Hemel op Aarde herstellen, zoals het eonen geleden voorspeld werd, toen uw voorouders geloofden dat er een tijd zou komen om het Paradijs op Aarde te scheppen. Die Tijd is aangebroken! U bent de eersten om door te breken. Kijk nooit terug naar hoe de wereld was. Kijk vooruit, naar de droom die uw Innerlijke Meester voor u schept. Wees gezegend, mijn vrienden!

Ik ben de Meester van Spirituele Magie – en de Meester van Spirituele Dromen!
Ik ben de Merlijn, tot uw dienst!

Origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen