door de Federatie van Licht via Blossom Goodchild
5 maart 2016

BG: Hallo en welkom op Planeet Aarde, met uw steeds bereidwillige medium om uw ’tussenpersoon’ te zijn. Stelt u het wel?
FVL: Wij weten, u weet, dat er geen behoefte is aan een dergelijke vraag … aangezien wij het niet onwel kunnen stellen.

BG: Hoe gezegend bent u! Op een dag zullen wij mensen dat concept gaan ‘snappen’ … ik kijk daar zeer zeker al naar uit! Oké. Een paar vragen naar aanleiding van ons huidige onderwerp, als ik mag?
Iemand vroeg wat er zo bijzonder is aan Planeet Aarde, dat zij er zoveel aandacht aan geven/op richten … gezien alle andere parallelle Universa, Aardes en zo?
FVL: Wie zegt dat u dat doet?

BG: Wat doet? Er zoveel aandacht aan geven?
FVL: Inderdaad. U VOELT dat u er zoveel aandacht aan geeft omdat uw huidige aandacht hier nu eenmaal op ligt. Maar, misschien heeft het aspect van u dat in een andere levenservaring leeft … op een andere Aarde, het GEVOEL dat ‘dáár’ juist alle aandacht op gericht is.

BG: Hoewel, er wordt veel over gesproken dat DEZE AARDE het MIDDELPUNT van alle aandacht is … en dat veel andere Planeten en ‘bondgenoten die daar wonen’ er erg op gebrand zijn om te zien hoe wij MENSEN … ‘HET SPEL SPELEN’.
FVL: Dat is zo. En hoewel de aandacht op gelijk welk ogenblik precies dáár is waar hij op gericht wordt … zijn uw Planeet en allen die haar bevaren … inderdaad het meest ‘bijzondere optreden’ dat tot nog toe ooit werd opgevoerd!

BG: Dat is nogal een uitspraak. Wat meer uitleg hierover wordt op prijs gesteld. Ik kan de Energie hieromtrent VOELEN in mij en ik vraag me af hoe we dat ‘in woorden gaan gieten’!
FVL: Jij bent niet de enige die je dat afvraagt, Blossom. Wij zijn er niet zeker van, op welk ‘punt’ we met die uitleg moeten beginnen.
Laat ons eerst proberen om het eenvoudiger te maken … als dat al kan!
De meest logische redenering voor die ‘aandacht’ is het ‘feit’ dat Ascentie ECHT PLAATSVINDT. Het is niet langer ‘het zal gaan gebeuren’ … maar … HET GEBEURT. Dit is op zichzelf al iets wat nooit eerder bereikt is in een alles-omvattend Gebeuren … met zulk een ENORME groep acteurs en zulk een ENORM podium! Als wij het moeten beschrijven zodat u het kunt begrijpen … als een productie die een miljoen keer grootser is dan de verfilming van Ben Hur … geeft u dat dan een beeld van hoe groots het is?
Houd daarbij ook rekening met het feit dat – hoewel veel acteurs en medewerkers en de top van ‘het betreffende Gebeuren’ er volledig bij betrokken zijn en overal bovenop zitten … dat niet voor iedereen geldt. Er zijn ook heel veel ‘bijrollen’ die er gewoon maar bij hangen om erbij te zijn en voor wat er te halen valt!

BG: Ik moet zeggen … jullie laten me vandaag wel lachen … met jullie uitspraken. Ik WEET dat jullie het zijn … maar jullie tonen je nu van een behoorlijk ‘vlotte’ kant.
FVL: Wij zijn ons ervan bewust dat dit alles wat Verlicht … terwijl het eigenlijk toch een vrij ingewikkelde FILM is!

BG: Dus in feite, als ik het zo simpel mag stellen … is deze Ascentie (film) ‘slechts’ een groot project waartoe werd besloten en dat nu wordt uitgevoerd.
FVL: Dat klopt.

BG: Toch is er overduidelijk méér gaande achter de schermen, ten aanzien van WAAROM dit project MOET plaatsvinden?
FVL: Liefste Blossom … NIETS MOET plaatsvinden … en toch ZAL ALLES plaatsvinden. Altijd en voor eeuwig … steeds weer … de ene schitterende film, toneelstuk, kort verhaal, gedicht na de andere.
Maar DEZE … DEZE film ‘DE ASCENTIE’ … met als acteurs de Wereld en haar bewoners … is misschien wel het meest waanzinnige idee ooit!
Daarom, met betrekking tot zijn totstandkoming … ten aanzien van ‘kan het tot stand komen?’ … is er nog steeds veel te doen en toch, zijn wij er NU van overtuigd dat de laatste ‘filmbanden’ bewerkt worden.
Zie je, Blossom … de beslissing om HET BEWUSTZIJN VAN IEDEREEN TE VERHOGEN was nodig en dit zorgde voor een ongekende opwinding. De ‘Val van de mens’ … als we dat zo mogen zeggen, opdat u het zou begrijpen … nam een onverwachte wending … langs wegen die wij niet hadden kunnen voorzien. Want de mensheid had zich nooit zo diepgaand bezig gehouden met hebzucht, geweld en ja, zelfs waanzin … zich steeds verder verwijderend van ‘Haar eigen Waarheid’ in zulke mate, dat de ‘Hiërarchie’ het nodig vond om ’tussen te komen’.

Stel je de Hiërarchie in vraag?

BG: Ja. In die zin, dat … wij allemaal Eén zijn … niemand is beter dan een ander, toch?
FVL: Mooi gezegd … en toch, afhankelijk van waar iemand zich op ‘richt’ … is het gebruikelijk voor mensen in het gericht zijn op de dichtheid op Aarde … om wellicht niet altijd hun volledige zak met knikkers bij zich dragen … is dat niet zo?

BG: Hebben jullie vandaag een grapjas ingehuurd of zo?
FVL: Jij, lieve Blossom, staat ons die eer toe!

BG: Ga alsjeblieft verder … ik ben één en al oor.
FVL: Dus … het Goddelijk Plan werd besproken en aangevuld … met de instemming van IEDEREEN die gericht is op het Hoogste Goed. Er waren/zijn er uiteraard een paar die niet klaar zijn om hun ‘ervaring van lagere energie’ op te geven … VOORLOPIG!
We ‘spoelen even snel vooruit’ … nu de meerderheid van Het Plan heeft plaatsgevonden en WIJ NU ALLEMAAL het ‘BROADWAY EINDE’ naderen … willen wij het zo zeggen …

ER IS EEN FINALE!
DEZE FINALE … DIT EINDE … DAAR KAN NIET MEE GEKNOEID WORDEN.
LAAT ONS DAT NOG EEN KEER ZEGGEN.
DIT EINDE, DAAR KAN NIET MEE GEKNOEID WORDEN.

BG: Ik kan echt de krachtige Energie voelen, waarmee dat doorkwam!
FVL: Toch is dit zoals die films die veel verschillende eindes kunnen hebben … vanwege de manier waarop U kiest om tot dat Laatste Einde te komen.
Nogmaals, Blossom … de VRIJHEID OM TE KIEZEN kan en zal niet worden afgenomen … en toch moet u begrijpen dat binnen die VRIJHEID OM TE KIEZEN … er keuzes gemaakt zullen worden om tot dat Laatste Einde te komen met veel verschillende scenario’s … er zullen vele ‘clips’ worden afgespeeld … omdat IEDEREEN die meedoet aan de film daarmee heeft ingestemd … op het HOOGSTE NIVEAU van ieder van hen … akkoord zijn gegaan en er echt voor gekozen hebben om het Laatste Einde te laten plaatsvinden.
VOOR HET HOOGSTE GOED VAN IEDEREEN!
Daarom, toen wij met u spraken over onze Schepen die zich zouden tonen in uw luchten … toen wij met u spraken over technologieën die AL het vergif op uw planeet zouden opruimen … toen wij met u spraken over een bestaan waarin IEDEREEN LEEFT IN VREDE EN HARMONIE … toen maakten wij geen grapjes. Wij ‘hielden u niet voor de gek’, zoals sommigen van u denken … WIJ WETEN DAT DIT ALLES ZAL LEIDEN TOT EEN ‘NOG LANG EN GELUKKIG’. WIJ WETEN DIT. WANT HET IS VOLBRACHT.
En toch … is het Via/Door/Als/Van het BEWUSTZIJN VAN ALLEN dat dit tot stand zal komen. Het moet tot stand komen DOOR IEDEREEN.

BG: Maar sommigen zouden zeggen dat zij het méér dan beu zijn om te wachten op anderen om ‘erbij te komen’, terwijl zijzelf al tientallen jaren het programma volgen. Dit lijkt een deel van de reis waar niet zo heel goed over is nagedacht … dat we zo lang moeten wachten op hen die ervoor gekozen hebben om de stoptrein te nemen.
FVL: Laat ons u een vraag stellen. GODDELIJKHEID … IS … ALLES WAT GODDELIJK IS. DIT plan is een GODDELIJK PLAN. Denkt u dat de GODDELIJKHEID zèlf … iets zoals dit over het hoofd zou KUNNEN zien? Je weet, Blossom … we hebben het over ‘GODDELIJK’ … het Hoogste wat er bestaat! Kan hij … Zou hij?

BG: Als je het zo stelt … nee! Maar … waarom voelt het dan voor velen wèl zo?
FVL: Omdat het GODDELIJK PLAN … hoewel het geschreven staat in uw DNA … nog niet volledig naar boven is mogen komen. Het ligt besloten in ALLES … het is ALLES … en langzaam, maar zeker … zoekt het zijn weg … zodat het kan worden HERINNERD en vervuld.

BG: Ik wil het Goddelijke niet beledigen … maar kunt u uitleggen waarom het plan werd gemaakt om ons hier op planeet Aarde te brengen om alles hier naar een Hogere Trilling te brengen en dan … er een bepaling in op te nemen … dat als we hier aankomen, we moeten vergeten waarvoor we kwamen? Ik bedoel … weet je … je zou kunnen zeggen dat De Goddelijke dienaangaande wat te diep in het glaasje heeft gekeken met de koster (en voordat iemand zich beledigd voelt: IK WEET DAT DE GODDELIJKE mij toestaat om dit op deze luchthartige manier te zeggen … om de boodschap/het bericht over te brengen).
FVL: Zodra iemand aankomt in de volheid van zijn zelf … de volheid van DE LIEFDE ZÈLF en gewoon aan het werk ging met dit Goddelijk Plan … als hij ALLES LIEFHAD … als hij LIEFDE WAS, IN ELKE BEWEGING … VOOR ALLES DAT IS … dan zou de werking van de bewuste geest – die verantwoordelijk is voor het scheppen van datgene wat NIET wordt beschouwd als ‘alles liefhebbend’ (terwijl het dat wel is … maar dan in een ander aspect/ervaring/niveau/trilling … van Liefde) – niet de verschillende ‘stadia’ moeten ‘afwerken’ van het begrijpen van de ‘betekenis’ van WAAROM iemand ooit die weg was ingeslagen.
TOEN het plan in werking werd gezet … kwamen de Lichtwezens op Planeet Aarde binnen via verschillende wegen … niet enkel via de geboorte als mens … maar ook via Schepen van diep uit de zee, uit de bergen en natuurlijk van andere planetaire Sterrenstelsels en dergelijke.

BG: Dat ‘en dergelijke’ dekt een brede lading!
FVL: Toen deze Lichtere Wezens het Hoger Dimensionale LICHT/LIEFDE gingen aarden en verankeren in het ‘systeem’ … ontstond daardoor een herkenning … een weten binnen in de mensen die hier al waren … die deden waar ze voor gekomen waren … (bijvoorbeeld … misschien het volgen van de lange en kronkelende weg die hen in de verkeerde richting bracht).

U moet ook – als u alles wilt begrijpen wat wij zeggen … AANVAARDEN dat ALLES een reden heeft … DEZE herkenning was/is de ruggengraat van Het Plan … de ‘sleutel’ … de ‘bel’ …

BG: Ik weet dat u zoekt naar het juiste woord … ik kan alleen maar denken aan ‘HET SIGNAAL’?
FVL: ‘Het Signaal’ voldoet perfect … Het signaal dat de verandering zou gaan beginnen … dat de ommekeer op gang kwam.

BG: Ik weet dat u niet kunt antwoorden, maar ik vraag het toch. WANNEER werd dit plan bedacht? Ik kreeg net uw antwoord door! Lieve help … ik zit weer op de draaimolen … en ik ben al zo duizelig!
FVL: Het antwoord is natuurlijk … VANAF HET BEGIN.

BG: Maar u zei ‘TOEN’ Het Plan werd opgezet …
FVL: Dat klopt … en hebben wij in ons vorige gesprek niet gezegd ‘Alles vindt tegelijkertijd plaats?’

BG: En heb ik niet gezegd … tijd voor een kopje thee?
FVL: Dat hebben we waarschijnlijk niet gehoord!

BG: Mijn excuses … ik zal het duidelijker zeggen … TIJD VOOR EEN KOPJE THEE! Poeh! Mijn hersens zijn gekookt! Bedankt, o Overrompelenden. Ha! Misschien moeten we jullie naam veranderen, van De Federatie van Licht naar De Overrompelenden! Dat heeft wel wat … Wat denken jullie?
FVL: Wij denken dat wij HOUDEN VAN uw humor. Maar, wij ZIJN de Federatie van Licht …

BG: EN … dat zullen jullie altijd blijven! In Liefde en dank, mijn Vrienden.
Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Met de volgende link heeft u toegang tot al mijn YouTube-opnames:
http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: http://www.blossomgoodchild.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen