NAN 61: Het gaat beginnen

Zoals gepubliceerd in NAN 61:

Het gaat beginnen
door Ashtar via Kathryn

NAN 61: KM Ashtar bij Helga-Auruanne Hoogeveenafbeelding: Helga-Auruanne Hoogeveen (gekozen door Ashtar)

Ashtar:

Lieve Broeders en Zusters, het is een plezier om vandaag met u te spreken, hier … bij het Nieuwe Aarde Nieuwsblad. Wij maken wel eens grapjes, over dat er een hele rij van Meesters is die berichten aan u wil doorgeven, maar ik had het geluk dat ik vandaag aan de beurt was. Terwijl ik spreek fluistert mijn broeder Aartsengel Michael allerhande ‘hoofdredacteur-voorstellen’ in mijn oor, en ik ben omringd door de hele ‘afdeling Aarde’ van de Galactische Federatie, door onze familie van de Hemelse Schare en een enorm Engelenkoor.

Het is leuk om grapjes te maken over hoe graag wij contact willen leggen met u, maar zo voelen wij het echt. Wij zijn zo blij wanneer we uw reacties op onze berichten vernemen en op onze aanwezigheid wanneer wij ons aan u bekend maken – dat prikkelt ons evenzeer als het u doet. De Sluier tussen Hemel en Aarde lost elke dag een beetje méér op.

Ik wil mijn liefde en bemoediging brengen aan ieder van u in deze voorbijsnellende periode van verandering. Er zijn zovele delen in beweging bij deze schitterende verschuiving op Planeet Aarde … het is onmogelijk om u een beeld te schetsen dat werkelijk alle projecten en plannen beschrijft die zich nu ontvouwen, terwijl wij met elkaar spreken via dit bericht. Met deze woorden stuur ik de energie van mijn wezen en de diepere betekenis achter de woorden. Doe uw uiterste best, lieve vrienden, om u de verfijnde manier van communicatie eigen te maken, welke wij in de Hogere Dimensies gebruiken. Het is zoveel aangenamer wanneer een gesprek een uitwisseling is van hart tot hart, zoals het altijd kan zijn.

De meesten van u zijn inmiddels wel bekend met de herwaardering van de valuta die nu gaande is. Er worden humanitaire projecten bedacht en opgezet door Lichtwerkers wiens integriteit reeds lang bewezen is, en ze worden gesteund door grote rijkdommen. Op een relatief kleinere – maar niettemin machtige – schaal hebben ook individuele Lichtwerkers de kans gekregen om mee te doen aan de inspanningen om het ‘verder te geven’, op welke manier ook die zij hadden gedroomd om de wereld tot een betere plek te maken. Dit is het meest openlijk besproken project van allemaal geworden, waardoor de indruk wordt gewekt dat dit het belangrijkste element is van de wereldwijde verschuiving. Hoe hoogstaand en geweldig dit project ook is geworden binnen de gemeenschap van Lichtwerkers, toch is het maar een klein puntje, het is slechts het begin van de enorme uiting van Liefde die Moeder en Vader God hebben toegewezen in hun grootse en ingewikkelde plan, om Vrijheid te brengen aan iedereen op Aarde. Dat plan ontvouwt zich nu zachtjesaan.

Ascentie is het Richtpunt en het Doel voor de mensheid

Het essentiële element voor de vrijheid van de mensheid is niet geld – het is uw persoonlijke- en collectieve Ascentie … het verheffen van uw ziel. Natuurlijk zal het hebben van méér geld op zich niet van invloed zijn op iemands vermogen of verlangen om te Ascenderen. Het heeft de Cabal niet geholpen om vrij te zijn; het heeft hen geholpen om slavenmeesters te blijven. De grondslag achter de Welvaart-Programma’s is het op korte termijn verminderen van het lijden van armoede en schuldenslavernij en – belangrijker nog – een begin maken met het proces waardoor het gebruik van geld volledig zal verdwijnen. Geld behoort niet tot het duister, maar het is het middel geweest dat de Cabal gebruikte om de bevolking te overheersen: fysiek, emotioneel en intellectueel. Die betovering moet worden verbroken – en daarmee alle geprogrammeerde gedachten en overtuigingen omtrent geld, welke geholpen hebben bij het in slavernij houden van de mensheid.

Maar de Welvaart-Programma’s op zich zijn niet zozeer een bedreiging voor de slavernij-Matrix. Dat is NESARA, de National Economic Security and Restoration Act (en GESARA, de wereldwijde variant van NESARA). De Matrix berust op een illusie van macht, die gedragen werd door het gebruik van systematisch gestolen rijkdom. Die rijkdom werd gebruikt om invloed uit te oefenen op alle lagen van bestuur, de media, de gerechtshoven en de wet zelf, waardoor het steeds moeilijker – en zelfs levensgevaarlijk werd – voor iedereen die deze macht uitdaagde. Economische gelijkheid kon enkel worden bekomen en behouden door nieuwe structuren te vormen voor politieke-, wettelijke- en sociale vrijheden. Zonder wereldwijde hervormingen in de banksystemen – waaronder transparantie en overzicht – zouden de welvaartsfondsen gewoon zijn doorgesluisd naar de machtsstructuur van de duistere elite, waardoor zij hun greep op de Planeet nog konden vergroten.

Wij, de Hemelse Schare, en u, onze partners op de grond, konden niet toestaan dat ons werk ten goede zou komen aan de Cabal, en dus hebben wij gelijk opgaand met de voorbereidingen op RV heel nauwgezet een volledig veiligheidsnet en vrijheidsplatform opgebouwd, dat uw nieuwe financiële vrijheid zal beschermen. Dit is grotendeels achter de schermen gebeurd, om onze menselijke troepen te beschermen tegen de bijzonder gevreesde en bedreigende ogen van de Cabal. Natuurlijk waren zij zich bewust van de voorspelde veranderingen. Zij waren betrokken bij onderhandelingen om hun macht over te dragen of grote verliezen te lijden, maar toch hebben zij koppig doorgezet en hun verdoemde agenda trachten door te drukken, ook al was het onvermijdelijke falen al duidelijk.

Twee factoren hebben in ons voordeel gewerkt toen we – zoveel mogelijk in het geheim – het nieuwe bestuur installeerden. Ten eerste maakten wij gebruik van het feit dat uw grote media allemaal in handen zijn van precies diegenen die niet wilden toestaan dat er enig openbaar bewijs kwam van hun verlies aan macht. Ten tweede hebben we gebruik gemaakt van de arrogante ontkenning van de Cabal, dat de Lichtkrachten hen ooit konden onttronen. Wij hebben beledigingen, foute informatie en een neerbuigende houding over ons heen laten komen, terwijl wij onze echte berichten doorgaven aan diegenen van u die de oren – en het hart – hebben om te horen. Wij hebben stilletjes onze boodschappers afgeschermd toen zij van alle kanten werden aangevallen, zodat zij wel onze berichten konden overbrengen, maar niet geraakt werden door de stortvloed van negativiteit die deze berichten aantrokken. Dit alles leidde er uiteindelijk toe dat de intensiteit van de steeds zwakker wordende, openlijke aanvallen van de Cabal ook steeds minder werd – ondanks dat de media-propaganda het tegendeel beweerde.

Intussen hebben wij onze trainingsprogramma’s voor u nog versneld door zorgvuldig opgebouwde Zielenstudies te creëren, Ascentie-trainingen, Disclosure-berichtjes en alle mogelijke vormen van verheffende zelfbeschouwing-technieken en -suggesties via onze vele Lichtwerker-channels, -boodschappers en -healers over de hele wereld. Onlangs is onze ‘Operatie Licht het anker’ een enorm positief programma gebleken. Het heeft duizenden ertoe aangezet om zich opnieuw te richten op het aanvaarden van volledige verantwoording voor de door henzelf uitgezonden energie, terwijl ze ook de Lichtwerkers aanmoedigden om geen tijd meer te besteden aan het uitdragen van of meegaan in de negativiteit. Door deze en andere inspanningen zien wij nu het Licht en de stralende Liefde op deze Planeet toenemen, aangezien Moeder en Vader ook hoger-trillende golven van Licht sturen om u nog verder aan te moedigen.

Hoe de Cabal voet aan de grond kreeg in de RV-gemeenschap
Ik zal u wat meer en uitgebreidere informatie geven over hoe wij met u allen hebben gewerkt om dit Vrijheid-Project samen te scheppen. U bent enorm gerijpt in uw kennis en uw vermogen om uw denken en uw gevoelens te verbreden, om méér in u op te nemen over het hoe en waarom van onze manier van werken, hoe onze inspanningen echt onderling verbonden zijn met de uwe, en welke rol de energetische staat van de Planeet speelt bij de timing van het in gang zetten van al deze programma’s. Alleen al uw standvastige inspanningen gedurende het voorbije jaar hebben ervoor gezorgd dat we het vermogen van de Cabal om een oorlog te beginnen, economische chaos te veroorzaken of enorme ‘geheime operaties’ op te zetten, vleugellam konden maken.

Uit wanhoop heeft de overblijvende Cabal haar programma van voortdurende en opzettelijke psychologische beïnvloeding nog méér opgevoerd, om de zuivere intentie van het wereldwijde Vrijheid-Project te verstoren. Zij wilden daarmee uw Ascentie voorkomen, door de trilling in de wereld omlaag te brengen: 1) door de RV/GCR voor te stellen als een manier waarop de mensen snel rijk konden worden en zichzelf konden ‘verbeteren’ door zelfzuchtig de winstgevende – door de Cabal aangestuurde – economie van consumptie en ‘vermogensbeheer’ en 2) het scheppen van een omgeving van angst, onderlinge strijd en het recht op voordelen, door in te spelen op de emoties van de mensen. Dit is voedsel voor hen en levert bouwstenen voor de Matrix.

Aangezien er zovele mensen reeds een haat-liefde verhouding hebben met geld, koos de Cabal ervoor om het grote bereik van de internet-arena te gebruiken om opzettelijk eigen veilingen te plaatsen, die als enige taak hadden: het opschroeven van de negatieve gevoelens rondom RV en haar ‘vertragingen’. Hun opzet en manipulaties brachten gevoelens van angst, wantrouwen, bevoegdheden en superioriteit naar boven, naast kwesties als overleven en eigenwaarde. In het begin kochten zij zelf enorme hoeveelheden valuta op, terwijl ze iedereen ervan probeerden te overtuigen dat het hele programma alleen maar bedrog was. Dit zorgde tijdelijk voor een toename van de angst – en hoewel het uiteindelijk de mensen er toch niet van weerhield om te investeren in de valuta, was het zaad van de twijfel toch gezaaid. (Later werden ze betrapt bij bliksemoperaties die onze grondtroepen hadden helpen opzetten. Hun fondsen werden in beslag genomen.)

De ontelbare online discussie-sites en conference calls door intel-verstrekkers, boden een open forum voor veilingen om een sfeer van bevoegdheid, ongeduld en frustratie te scheppen ten aanzien van de hoeveelheid tijd die nodig was voor het vrijgeven van de RV. Dit was vanaf het begin natuurlijk al onzin aangezien het een geschenk is van Moeder en Vader God, en de spirituele reactie hierop zou dankbaarheid, inspiratie en samenwerking moeten zijn ook al duurt het nog zo lang, want dit is de weg naar een beter leven voor iedereen.

Aanvankelijk hadden wij gehoopt om de trilling van het collectief te verhogen door energetische ondersteuning toe te voegen voor de vele programma’s die wij samen bedachten en opzetten. Helaas waren de herrieschoppers enigszins succesvol – gedurende korte tijd – bij het opstoken van boze gevoelens tegen de boodschappers die zo bereidwillig zichzelf hadden aangeboden om informatie door te geven. Met elke verheffing van het collectieve bewustzijn gingen de veilingen daar tegenin, om gevoelens aan te wakkeren van onveiligheid, angst, ‘nooit genoeg hebben’ en angst om bedrogen te worden. Er ontstond een soort van internetoorlog waarbij lezers en luisteraars de verschillende informatiebronnen gingen vergelijken en bespreken, in een poging om afwisselend de boodschappers te verdedigen of ze juist zwart te maken en af te wijzen.

Soms ontaardde dit in een smerig spelletje van moddergooien en karaktermoord, om te bewijzen dat de aanvallers gelijk hadden, ‘realistisch’ en superieur waren. Getrouwe en onvermoeibare brengers van informatie – die werkelijk een moeilijke en onzekere taak hadden, met details, data en plannen die voortdurend veranderden – werden ervan beschuldigd dat ze goedgelovige dromers waren, zwak van geest of erger nog: slechte Luciferiaanse samenzweerders die hun naïeve volgelingen leiden naar teleurstelling en wanhoop. Wat een proces had moeten zijn van onderrichtende en spirituele verheffing, werd soms bevlekt door negativiteit en gevoelens van zelfrechtvaardiging, bevoegdheden en hebzucht. Op een bepaald moment werden het zelfs de ‘Info-oorlogen’ genoemd. De Cabal won terrein, zij het slechts tijdelijk.

In het verleden zou ons verhaal hier geëindigd zijn. In tijden die nu voorbij zijn, had de Cabal succes met dergelijke technieken. Zij hebben regelmatig Lichtwerkers en hun projecten tegengehouden door heel sluw de opinie van een groep om te buigen tot een wapen van rechtvaardigheid – en altijd in naam van ‘eerlijkheid’ en ‘veiligheid’.

Ziet u, zelfs als wij u beschermen tegen een invasie en zelfs als wij tot de laatste leider van de Cabal weghalen, dan nog kunnen wij u niet beschermen tegen uw eigen gedachten of tegen uw reactie op bedreigingen van hen die uw geest willen beheersen. Uw gedachten, gevoelens en daden zijn uw heilige voorrecht, de plek in u die enkel en alleen u kunt overzien en besturen. Juist dáár is de vrije wil zo belangrijk – en de spil in het succes van ons Vrijheid-Project. Zij die de mensheid in slavernij willen houden – of zij nu officieel erkende leden van de Cabal zijn of zich slechts zo voordoen – voeden zich allemaal met duistere energieën. Uw angst is hun voedsel. Telkens als u meegaat in hun duistere verleidingen, verstevigen zij hun greep en versterken zij de Matrix.

Wij begrijpen hoe moeilijk het is om standvastig en evenwichtig te blijven, wanneer uw leven zo doordrongen is geweest met echte bedreigingen van uw menselijk bestaan. Er treft u geen schuld voor het langzame tempo van het uitrollen van de RV. Niemand heeft hier schuld aan: u niet, wij niet, zelfs niet de Cabal-leiders. Enkel angst kan ons tegenhouden – de angst die u in al uw levens heeft ondergaan. Wij vragen niet van u om de Cabal weg te halen. Dat doen anderen. Wij vragen u alleen om alle angst weg te halen (en wat daarbij hoort: boosheid, ongeduld en frustratie) uit uw eigen gedachten en gevoelens. Neem mijn hand en de eindeloze steun die daarbij hoort, baad u in de HoningLiefde van onze Moeder God en sta ons toe om alle twijfel, onrust en angst te healen. Wij doen dat. Verheug u!

Wij blijven doorgaan, doorgaan, doorgaan
Hier is een korte update van het recente proces. Toen de procedures voor het vrijmaken van de fondsen steeds meer gehinderd werden door negatieve energieën, werd het voor de Raden nodig om een alternatieve handelswijze te overwegen. Er werd besloten dat het noodzakelijk en verstandig was om al de veiligheidsprogramma’s te voltooien, voordat de fondsen konden worden vrijgegeven. Hoewel dit het gehele proces ietwat vertraagde, betekende het wel dat wij iedereen konden beschermen tegen een grootschalige vertraging (zoals die wèl plaatsvonden bij de moord op JFK en op 11 september). Dit keer zullen wij de golf van het toenemende menselijk bewustzijn bevaren, doorheen de Vrijheid-Projecten, helemaal tot aan Ascentie en daar voorbij.

Ziet u, lieve Mensheid, door uw eigen plan – voorafgaand aan uw incarnatie – werden de programma’s niet vrijgegeven voordat de mensheid een bepaald quotiënt aan Lichtenergie had bereikt en er voldaan was aan andere voorwaarden, waaronder het respecteren van de vrije wil van alle betrokkenen. Deze voorwaarden werden door u opgenomen in uw contracten en er werd op toegezien door de Hogere Raden van de Mensheid, in samenwerking met de Hemelse Schare. Zij werden aangesteld om een succesvol resultaat te verzekeren voor het eeuwenlange Aarde-Project, dat in het verleden heel wat keren is vastgelopen.

Uiteraard hebben wij altijd een plan B, C, D, E, F enzovoort, maar wij beginnen met het meest voor de hand liggende om de kortste weg naar Ascentie te banen. Als er zich een obstakel voordoet dan gaan we over naar de volgende optie, en scheppen we een nieuwe … maar altijd met ons einddoel – Ascentie voor iedereen – voor ogen. U zou kunnen zeggen dat we nu bij plan Q4 zijn. En bij elke kruising – ongeacht de omstandigheden op de grond – moeten wij hardnekkig vasthouden aan de vrije wil en eerdere contractuele overeenkomsten zoals eerder vermeld, terwijl wij al die tijd óók de overeenkomsten nakomen die wij hebben met Moeder en Vader God.

De uitwerking van de bijkomstigheden en de botsende energieën op Oppervlakte Aarde, zorgen ervoor dat ons werk tezamen – u op de grond en wij in de Hogere Dimensies – het ritme en de vorm aanneemt van een heftige sportwedstrijd. Stel u een volleybalwedstrijd voor waarbij beide teams zullen winnen, als ze de bal in de lucht kunnen houden zonder dat die ooit de grond raakt. Daar zijn uithoudingsvermogen, beweeglijkheid en een aantal bijzonder heldhaftige reddingen voor nodig geweest van onze menselijke partners. U heeft hoger gesprongen dan ooit, gedoken voor een prachtige volley als dat nodig was … en diep binnen in u gereikt om te putten uit uw innerlijke kracht, wijsheid en vertrouwen – voorbij alle verwachtingen. Deze schitterende ogenblikken hebben geleid tot wat wij vrijstellingen noemen van Moeder en Vader God – momenten waarop er extra hulp van ons wordt toegestaan om tegemoet te komen aan uw inspanningen. Daar houden wij enorm van.

Laten we er komaf mee maken!
Wij zijn nu nog steeds in de fase van een alles-op-alles zetten om de RV/GCR te voltooien zonder enige last minute-tussenkomst van de Cabal. Van die groep zijn er nog een aantal over, en zij en hun volgelingen – méér dan waar wij op gehoopt hadden – moeten worden opgesloten en weggehaald, om ervoor te zorgen dat de fondsen en de projecten veilig zijn en kunnen doorstromen. Wij hebben verhoogde beveiliging zowel boven als beneden en alle ogen zijn gericht op u, Geliefde Broeders en Zusters. Ons tempo is een beetje ‘vertraagd’, om ervoor te zorgen dat onze Grondtroepen elk noodzakelijk document getekend hebben, elk overeengekomen akkoord zwart op wit hebben, elke gram goud hebben overgebracht naar zijn rechtmatige kluis en elk detail hebben uitgevoerd voor de Vrijheid-Projecten – waaronder ook het eerste doorvoeren van NESARA in de VS en GESARA wereldwijd. Wij zijn in beweging. Tezamen hebben we een schitterend werk verricht – ondanks de obstakels.

Het is een enorme onderneming geweest, Geliefden – en er zullen nog vele opwindende dingen gaan gebeuren.

Denk eraan om uw stralende Zuil van Licht – uw Ascentie-Zuil – elke dag te plaatsen. Het Licht in het Universum wordt nog groter wanneer u dat doet. Het gaat om uw keuzes. Keer u naar binnen. Glimlach en vertel een dierbare hoezeer u hen bewondert. De eerstvolgende keer dat u iemand iets hoort zeggen wat u irriteert of verveelt, voer dan een dramatische Verandering door: reageer met nieuwsgierigheid en humor. Luister naar anderen met mededogen en interesse, wat zij ook vertellen – dan zult u hen waarschijnlijk zachter zien worden en zien overgaan naar een iets meer begripvolle houding (net zoals u dat deed). U kunt en zult wonderen teweegbrengen. Elk van zulke acties zal ons allemaal nog sneller vooruitbrengen naar het volgende avontuur, in Liefde, overvloed en vreedzaam Samen-Scheppen. Wij vormen een gewèldig team!

Ik geef u mijn onbeperkte Liefde, mijn liefste Familie van Licht. Ik ben uw Ashtar. Salut!

Gechanneld en uitgeschreven door Dr. Kathryn E. May 17 maart 2016
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

  1. Dank lieve Ashtar en de Hemelse Schare voor UW Schitterend werk, voor je humor
    voor al je inspanningen en Liefde !!!

    Ik hou van jullie en vraag je voortdurende steun en inspiratie !

    Dank aan onze lieve lichtwerkers voor hun krachtige en blijvende inzet !!!!

    lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.