Blog naar aanleiding van lezersvragen
foto: Gardar Jonsson

HET AARDE-PROJECT EN DE DAARAAN VERBONDEN CONTRACTEN – DEEL 1

Het oorspronkelijke Aarde-Project bestond erin om door ervaring na ervaring, leermoment na leermoment, leven na leven, de groei van onze ziel te bevorderen, het Licht hoog te houden om dit Aarde-Project tot een goed einde te brengen en om onze Ascentie en die van de Aarde en de mensheid te bereiken. En dat alles zonder dat wij ons daar – hier beneden – ook maar iets van herinneren.

Toen we lang geleden echter als collectieve mensheid hoorden, dat er een andere – gelijkaardige – Planeet behoorlijk in de problemen zat en dat de zielen op die Planeet het gevaar liepen om vernietigd te worden, omdat ze met hun ‘negativiteit’ niet meer te hanteren (lees: te redden) waren, hebben wij als mensheid besloten dat wij die zielen wel wilden opvangen, dat we hen zouden verzorgen en liefhebben zodat ze dan van die liefde zouden leren en weer ‘goed’ zouden worden, en ze konden blijven voortbestaan. Helaas hebben we de gevolgen daarvan stevig onderschat …

Ondanks de duistere invloed van de Annunaki – en nadien hun volgelingen – verviel ons oorspronkelijk contract niet, maar we hebben er (als gehele mensheid/zielen toen op Aarde) een paar clausules aan toegevoegd – dus met onze volledige instemming.

Dit werd uiteindelijk het contract (dus na aanpassing):

* vrije wil op Aarde
* de Aarde als laboratorium/leerschool/speelveld
* onder geen enkele voorwaarde inmenging van Bovenaf,
hoe gruwelijk ook de toestand

* totale vergetelheid aan deze kant van de Sluier
* hulp alléén op ons verzoek

Onthoud daarbij wel, dat we toen nog dachten/meenden dat de ‘stoute jongens’ die we binnenhaalden een beetje waren zoals de meeste pubers nu: vervelend en dwars en weerbarstig en koppig, maar uiteindelijk wel liefdevol van aard – en dus te redden.

Pas later bleek dat ze zodanig ‘duister’ waren dat ze van ons niks wilden/konden aannemen, maar dat ze juist hun duisternis aan ons gingen opleggen. En tegen de tijd dat we dat merkten, was het al te laat om er iets aan te doen: we waren aan hen overgeleverd en lange tijd konden we niet anders dan hun heerschappij ondergaan.

Maar: Moeder en Vader God hadden een ‘einddatum’ vastgesteld voor dit experiment. En die einddatum is nu bereikt (gemeten in Aardse tijd is die zelfs al overschreden), dus nu zijn de ‘grote, kwade jongens’ gedwongen om te vertrekken. De ‘bendeleiders’ zijn al enige tijd weg en bij hun vertrek gingen de Hemelingen er vanuit dat alles heel snel weer ‘goed’ zou komen. Maar ze hadden er geen rekening mee gehouden dat de volgelingen (de bendeleden) hun kans schoon zouden zien en zèlf de macht zouden grijpen. Maar dan nog een graadje erger dan hun leiders, want dat schijnt een psychologisch verschijnsel te zijn: als volgelingen de macht krijgen, willen ze bewijzen dat ze minstens even erg zijn als hun leiders. Dat is de reden waarom de hele toestand op Aarde veel ERGER lijkt te zijn geworden – terwijl de berichten ons vertellen dat nu juist het Licht aan het winnen is.

Jammer voor ons, de bendeleden hebben de media in hun greep – en daarmee de berichtgeving die zij kunnen aanpassen naar hun wens, en waardoor ze dus al het positieve nieuws kunnen tegenhouden en juist de nadruk kunnen leggen op al het andere.

Dan treedt de volgende Universele wet in werking: waar je je aandacht op richt, dat breng je tot stand. Als véél mensen ‘geloven’ wat het nieuws hen brengt (WO III is op komst, overal dreigen conflicten, de wereld gaat naar de knoppen, we zijn niet meer te redden … ), als zij daar dus hun aandacht op richten, dan houden zij zèlf de toestand in leven. Daarom is het zo belangrijk dat bewuste mensen zich richten op het Licht, op vrede, op harmonie, op de Nieuwe Aarde en de Gouden Tijd, op RV en een einde aan de schuldenslavernij en hongersnood.

Toen wij als mensheid dus besloten hadden dat wij die zielen van die andere Planeet in nood wel wilden opvangen, verzorgen en liefhebben, hebben Moeder en Vader ons natuurlijk gewezen op de haken en ogen aan onze plannen zoals het goede ouders betaamd. Maar Zij wisten ook/zagen in dat wij voor de groei van onze ziel bepaalde ervaringen nodig hadden/dachten te hebben. En – omdat ze niet gebonden zijn aan tijd en dus alles ’tegelijk’ zien gebeuren – zagen ze ook dat we uiteindelijk glorieus zouden winnen.

HOE heftig het ging worden konden ze niet voorzien, omdat er – tot het moment waarop de keuze gemaakt en uitgevoerd wordt – niet te voorspellen is wat mensen met hun vrije wil gaan doen/beslissen/kiezen. Bovendien hadden zij ons niet alleen onze vrije wil gegeven, maar ook de belofte om niet in te grijpen – wat er ook gebeurde.

Er is wel enig verschil tussen een ‘gewoon’ ouderpaar hier beneden en Moeder en Vader God: ‘gewone’ kinderen hebben geen levenservaring, geen inzicht en geen overzicht. De ouders zijn en blijven verantwoordelijk tot het kind volwassen is. Moeder en Vader God zijn onze ouders, maar wij waren géén kleine kinderen zonder ervaring, inzicht en overzicht. Wij waren volmaakte zielen, wij hadden overzicht over alles wat wij planden en wat er kon gebeuren en wij konden ‘volwassen’ keuzes maken.

Achteraf gezien (dat hebben Moeder en Vader ook al toegegeven) hebben we met ons allen (Zij en wij) misschien toch te weinig stilgestaan bij ‘HOE DUISTER’ die grote jongens wel waren. Maar goed, de teerling was geworpen, het spel was in gang gezet en kon niet meer worden gestopt.

Dus stonden we ervoor en moesten we erdoor … zo goed en zo kwaad als het ging. Het heeft bijna 13 000 jaren geduurd, maar we hebben het spel gewonnen en binnenkort mogen we gaan douchen (Kristallen Lichtkamers), ons omkleden (we krijgen ons Lichtlichaam/Lichtkleed aan) en dan … feestvieren met iedereen die ooit op dat speelveld heeft gestaan! En met iedereen die ons van veraf en van dichtbij heeft geholpen – op welke manier dan ook.

wordt vervolgd …

In Liefde, Licht, Vreugde, Dankbaarheid, Vertrouwen, Hoop en Vrijheid,
xxx
Veerle

22 maart 2016