GRL: Derde Golf beweegt voorbij 3D

2016 06 14: Jenny Schultz2 - Derde Golf voorbij 3D

Lieve mensen,

een oplettende lezer maakte ons erop opmerkzaam dat het eerdere bericht via Jenny Schiltz – de channeling van Sanat Kumara over de Energie Golf die naar de Aarde komt – geen recent bericht is. Het dateert van juni 2015: klik HIER. Deze info was ons niet bekend bij het plaatsen, waarvoor excuses.

Volgens deze lezer heeft het bericht dus niets te maken met het bombardement dat nu de Aarde bereikt … Ik ben zo vrij om het daarmee oneens te zijn.
Aangezien tijd en ruimte slechts illusie zijn en alles altijd in het continuüm plaatsvindt, zijn dergelijke berichten altijd relevant op het ogenblik dat wij er ons bewustzijn op richten.

Niettemin vinden wij het wel belangrijk om onze lezers info te geven die zo actueel mogelijk is! Daarom hierbij de vertaling van de channeling door Jenny, zoals zij die op 14 juni 2016 ontving van de Galactische Raad van Licht.

Liefs,
Veerle

De Derde Golf beweegt zich voorbij 3D
Galactische Raad van Licht, via Jenny Schiltz

14 juni 2016

Wij komen vandaag bij u met belangrijke informatie om u te helpen de komende periode goed door te komen. Velen van u merken dat alles veel sneller gaat. De tijd wordt flexibel, het ene ogenblik lijkt hij heel snel te gaan en dan weer heel langzaam. Dit is het bewijs dat de lagere matrixen zich sluiten. De hele mensheid zal voorbij de 3D-wereld gaan tijdens de komende Zonnewende en volle maan. Hoewel dit een groots gebeuren is, betekent het niet dat de 3D-matrix zal verdwijnen – enkel dat dit nu mogelijk is.

Om dit niveau van de matrix volledig te laten verdwijnen moet ieder van u zijn banden ermee verbreken, en stoppen met het geven en ontvangen van energie uit deze laag. Begrijp dat dit enkel bereikt kan worden door niet langer toe te staan dat de programma’s van deze matrix werkzaam zijn in uw systeem (uw brein, lichaam en geest). Hoewel dit een zeer persoonlijk proces is, waarvoor u heel diepgaand moet kijken naar uw overtuigingen, gedachten en daden, geeft de energie welke nu naar de Aarde stroomt u ongekende steun. Dit lijkt misschien moeilijk te bevatten, wanneer u kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. Er is veel gaande om de mensen volledig betrokken te houden bij de 3D-matrix.

Dit is de reden dat via meerdere channels het bericht werd gegeven dat dit een goed tijdstip is om alles op te ruimen wat van invloed is op hoe u zich vanbinnen voelt. Wees u bewust op wat u binnenlaat in uw wereld via televisie, sociale media en het internet of via andere mensen. Als datgene waar u zich mee inlaat in uw lichaam zorgt voor teveel spanning, boosheid, verdriet of angst, dan willen wij dat u inziet hoe dit een negatieve invloed heeft op u en alles om u heen. Kijk eens hoe uw persoonlijke omgang met anderen is, wanneer u in een dergelijke staat bent. Op dit ogenblik is niets zo belangrijk dan het toepassen van de energieën om uzelf vooruit te brengen. Wanneer ieder van u zich losmaakt uit de lagere matrix verzwakt de constructie daarvan, en daardoor kan er méér Licht in binnenstromen om de illusie te onthullen. De illusie is eigenlijk alles wat u ervan weerhoudt om te komen tot uw persoonlijke waarheid en souvereiniteit.

Wij begrijpen dat velen van u verlangen naar verandering, dat u een glimp heeft opgevangen van de mogelijkheden van een waarlijk liefdevolle en rechtvaardige wereld. Wij vragen u dat u die energie en dat verlangen zou gaan gebruiken om het nieuwe te scheppen. Zoals met alles heeft het weinig nut om van hen die verstrikt zijn in het oude te verlangen dat zij hun manier van doen veranderen. Schep in plaats daarvan het nieuwe en maak daar deel van uit, dan zult u zien dat het mettertijd het oude zal overspoelen als een vloedgolf. Er is geen inspanning groot genoeg om het te laten stoppen. Zo werkt verandering, u kunt erin meegaan of u kunt erdoor worden verzwolgen. Denk aan de vele gelegenheden op uw Planeet waar er grote verandering heeft plaatsgevonden met betrekking tot maatschappelijke normen en zelfs vernieuwing. Er waren mensen die te horen kregen, hoe onwaarschijnlijk het zou zijn dat computers een vertrouwd apparaat zouden worden bij de mensen thuis. Als de vernieuwers hun tijd hadden besteed met te proberen de twijfelaars te laten veranderen, dan hadden nu maar weinigen een computer. Maar in plaats daarvan hielden zij vast aan hun overtuiging en schiepen zij het nieuwe.

Dit is wat wij van u vragen. Houd uw visioen voor ogen en schep het nieuwe. Naarmate ieder van u ontwaakt, zullen uw persoonlijke waarheden toenemen en veranderen. Uw inzicht van dit alles zal zich verdiepen, naarmate u meer vanuit uw hart gaat leven. Tijdens deze belangrijke tijd is het belangrijk om enkel bezig te zijn met wat diep in u zijn weerklank vindt. Als u te maken krijgt met iets wat geen weerklank vindt in uw wezen, laat het dan los. Het moet overeenkomen met wat u diep in uw wezen voelt, want anders wordt het alleen maar wéér een illusie die later moet worden ontrafeld. Begrijp dat wanneer u zich herinnert wie u bent, dingen die ooit op uw golflengte zaten dat nu wellicht niet meer zijn. Dit is een teken van groei, niet van desillusie. Begrijp dat ieder van u een Meester is, anders zou u niet op Aarde zijn in deze tijden. De waarheid van wie dan ook is niet waardevoller of méér correct dan de uwe. Dit is een belangrijke les op uw pad naar de herinnering van wie u bent.

Sommigen merken wellicht dat de week in aanloop naar de Zonnewende en de weken daarna zeer intens zijn, en u volop mogelijkheden bieden om al uw banden met de lagere matrix los te laten. Kijk hoe u zich voelt en wat er u wordt getoond in de buitenwereld. U zult zien waar u niet in afstemming bent met Onvoorwaardelijke Liefde voor Zelf en anderen. Het is op die ogenblikken dat u in staat zult zijn om uw waarneming te veranderen en weer in evenwicht te komen – een evenwicht dat niet kan worden gevonden in de 3D-matrix, omdat dat een plek is van dualiteit. Hoe méér u dit doet, des te meer zal de lagere matrix onstabiel worden en uiteindelijk zal hij verdwijnen. Sta de energie die nu binnenstroomt toe om u volledig te helpen bij uw transformatie.

Wij zijn de Galactische Raad van Licht en wij respecteren u enorm.

Persoonlijke vragen:

Ik: Er zijn dus méér matrixen?
Raad: Ja, elk ervan op een verschillende frequentie en werkzaam binnen zijn eigen opbouw. De 5D-matrix verschilt van die in 3D, zoals de 12D-matrix opmerkelijk verschilt van die in 5D.

Ik: Met alles wat er nu gaande is in het collectief, is het moeilijk om er niet door geraakt te worden. Bijvoorbeeld de schietpartij in Orlando van een paar dagen geleden.
Raad: Het is normaal om mededogen te voelen en te doen wat u kunt om te helpen in een dergelijke situatie, zo gebruikt u uw Licht op de juiste manier. Wij raden u wel aan om te vermijden dat u diegenen wilt veranderen die angst voor anderen met zich meedragen. U zult hen die zo zijn ingesteld niet kunnen veranderen, omdat dit werk pas zal beginnen als die persoon er klaar voor is. Wat u wèl kunt doen is het voorbeeld zijn en de ruimte vrijhouden voor hen die niet in staat zijn om in deze ogenblikken vooruit te komen.

Ik: Ik heb gemerkt dat ik sterke emoties heb omtrent de presidentsverkiezingen in mijn land. Ik wou dat de mensen zouden zien dat ongeacht hun persoonlijke voorkeur, er behoorlijk wat problemen zijn met ons democratische proces. Ik voelde dat ik boos was en veroordelend. Toen ben ik gaan zitten, en dacht ik aan al die keren dat de mensen hebben getracht hun inzicht en overtuiging aan mij op te dringen en hoe ik toen tegengas heb gegeven. Sommigen heb ik afgewezen omdat die overtuiging geen weerklank vond, en anderen gewoon omdat mijn ego niet kon hebben dat iemand mij vertelde hoe ik moest denken of zijn. Ik besefte dat ik precies hetzelfde deed bij anderen, door te trachten hen mijn visie op te dringen.
Raad: Een belangrijk inzicht en één om te onthouden, als u in evenwicht wilt blijven. Als u merkt dat u niet kunt ophouden met dit gedragspatroon, dan kunt u het beste trachten om deze verleiding te vermijden. Mettertijd zal dit patroon vervangen worden door een nieuw.

Ik: Ik heb zo hard gewerkt om in mijn eigen kracht te komen, en ik merk dat bij mijn pogingen om dit te doen er ogenblikken zijn waarop ik onbuigzaam word. Dit heeft gezorgd voor angst en spanning in mijn lichaam.
Raad: Begrijp dat u zich diep vanbinnen herinnert wie u bent. Er zullen momenten zijn waarop u uit evenwicht bent. Dat is geen probleem, zolang u in staat bent om ervan te leren en u weer aan te passen. Dit is uw tijd om te ontdekken wie u bent, maar u moet uzelf de ruimte geven om alle kanten daarvan te onderzoeken, zodat u uw evenwicht kunt vinden.

Ik hoop dat mijn vragen u hebben geholpen zoals ze mij hebben geholpen. Ik stuur ons alle liefde en zegeningen die we aankunnen. DANK U aan iedereen die dit werk deelt! Het betekent ontzettend veel.
Jenny

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.