Ik ben mij ervan bewust dat deze tekst herhalingen bevat, maar ik heb ervoor gekozen om hem in zijn geheel en onveranderd te plaatsen. Onder andere omdat ik vind dat goed nieuws best wel vaker verteld mag worden. Bovendien … dit zijn lang niet zoveel herhalingen als in de nieuwsberichten sinds begin 2020 … 😉 – Veerle

https://greatreject.org/laboratories-cant-find-covid-19-in-positive-tests/

Laboratoria in de VS kunnen in 1500 positieve tests géén C 19 virus vinden

door GREATREJECT· 11 APRIL 2021

Het CDC wordt aangeklaagd voor grootschalige fraude: onderzoek van 7 universiteiten toont aan dat van ALLE mensen die ze onderzocht hebben er géén sprake was van C, maar gewoon van Influenza A of B –
EU-statistieken: ‘C’ is feitelijk verdwenen, zelfs onder de sterfgevallen.

Een klinisch wetenschapper en immunoloog-viroloog bij een lab in zuid-Californië zegt dat hij en collega’s van 7 universiteiten het CDC gaan aanklagen voor grootschalige fraude.
De reden: in NIET ÉÉN van de 1500 stalen van mensen die ‘positief’ getest waren, kon C 19 worden gevonden. Bij al die mensen werd enkel overwegend Influenza A vastgesteld en in mindere mate Influenza B. Dit komt overeen met de bevindingen van andere wetenschappers, waarover wij al vaker hebben geschreven.

Dr. Derek Knauss: ‘Toen mijn lab-team en ik de 1500 zogenaamde positieve C 19 stalen onderwierpen aan de Koch Postulaten en ze onder een SEM (elektronen microscoop) legden, vonden we géén C – in geen enkel staal. We ontdekten dat alle 1500 stalen voornamelijk Influenza A en sommige Influenza B aantoonden – maar geen enkel geval van C. We hebben geen gebruik gemaakt van de waardeloze PCR test.’

Aan 7 universiteiten niet één keer C ontdekt

‘Toen we de rest van de stalen doorstuurden naar Stanford, Cornell en nog een paar labs bij de Universiteit van Californië, kwamen die tot hetzelfde resultaat: GÉÉN C. Ze vonden Influenza A en B. Toen hebben we gezamenlijk aan het CDC gevraagd om levende stalen van C. Het CDC zei dat ze ons die niet konden verstrekken, omdat ze zulke stalen niet hebben.’

‘Dus kwamen we tot de onderbouwde vaststelling – door ons onderzoek en lab-werk – dat C 19 verzonnen is en niet bestaat. De griep werd ‘C’ genoemd en het grootste deel van de 225000 overlijdens kwamen door onderliggende gezondheidsproblemen zoals hartkwalen, kanker, diabetes, longemfyseem en zo meer. Door de griep raakte het immuunsysteem van deze mensen nog verder verzwakt en daardoor stierven ze.

Dit virus is verzonnen

‘Ik moet nog steeds het eerste levende staal met C 19 vinden, om mee te werken. Wij die de lab-testen hebben uitgevoerd op deze 1500 stalen aan 7 universiteiten klagen nu het CDC aan voor C 19 fraude. Het CDC heeft ons nog steeds geen levend, geïsoleerd en gezuiverd staal van C 19 bezorgd. Als ze dat niet kunnen of niet willen, dan zeg ik dat er geen C 19 is. Het is een verzinsel.

De vier onderzoeksrapporten die de genoom-extracten van het C virus beschrijven, zijn nooit in staat geweest om de stalen te isoleren of te zuiveren. Alle vier de rapporten beschrijven slechts kleine stukjes van een RNA, die slechts bestaan uit 37 tot 40 basisparen. Dat is GÉÉN virus. Een viraal genoom bestaat normaal gesproken uit 30 000 tot 40 000 basisparen.

‘Nu C 19 overal zogenaamd zo ernstig is, hoe komt het dan dat nog geen enkel lab in de hele wereld dit virus volledig heeft kunnen isoleren en zuiveren? Dat komt omdat ze het eigenlijk nooit hebben gevonden. Het enige wat ze hebben ontdekt waren kleine stukjes RNA, die niet eens als het virus zijn geïdentificeerd. Waar we dus mee te maken hebben is gewoon een andere griepvariant, net als ieder jaar. C 19 BESTAAT NIET, HET IS VERZONNEN.

Ik geloof dat China en de globalisten deze C hoax (de griep, vermomd als een nieuw virus) hebben verzonnen om een wereldwijde tirannie en totalitaire politiestaat te kunnen vormen. Dit opgezet plan omvatte (ook) een grootschalige verkiezingsfraude om van Trump af te geraken.

Het CDC geeft zélf toe, dat ze geen identificeerbaar virus hebben.

Diep verborgen in een officieel document over C 19, geeft het CDC zelf al – in de zomer van 2020 – toe dat ze GEEN MEETBAAR VIRUS HEBBEN: ‘Aangezien er geen voldoende (= afgemeten) geïsoleerde virus-objecten van het 2019-nCoV beschikbaar zijn op dit ogenblik …’ (staat op blz 39 van het ‘CDC 2019 Novel C virus (2019 – n CoV) Real Time RT-PCR Diagnostic Panel – 13 juli). Met andere woorden: het CDC, als één van DE toonaangevende autoriteiten in de wereld kon toen niet – en kan nog stééds niet – een virus aantonen.

Omtrent de voor dit doel wetenschappelijk totaal onderuitgehaalde, maar nog steeds schaamteloos misbruikte PCR test schreef het CDC onder de titel ‘beperkingen’: Het ontdekken van viraal RNA kan niet de aanwezigheid aantonen van een besmettelijk virus, of dat 2019-nCoV de oorzaak is van de klinische symptomen. Met als toevoeging: ‘Deze test kan geen andere ziekten uitsluiten, welke veroorzaakt worden door andere bacteriële of virale ziekteverwekkers’.

Met andere woorden, we kunnen niet bewijzen dat mensen die ziek worden en in het ziekenhuis belanden – en in uitzonderlijke gevallen overlijden – ziek werden van een nieuw C virus dat SARS-CoV-2 heet, noch kunnen we bewijzen dat dit ertoe heeft geleid dat ze een nieuwe ziekte ontwikkelden die ‘C 19’ wordt genoemd. Het zou evengoed kunnen gaan om een ander virus en een andere ziekte. (En aangezien alle symptomen, waaronder ernstige longontsteking, naadloos aansluiten op wat de griep historisch gezien altijd al kon veroorzaken bij kwetsbare mensen … ‘als het waggelt als een eend en het snatert als een eend – dan is het een eend’).

Beloning van 265 000 dollar voor het aantonen van het C virus

Eerder dit jaar loofden het Duitse team van Samuel Eckert en het Isolate Trust Fund een beloning uit van ten minste 265 000 dollar voor gelijk welke wetenschapper die onweerlegbaar bewijs kan leveren dat het SARS-CoV-2 virus geïsoleerd is en dus bestaat. Ze gaven toen ook al aan, dat nog geen enkel lab ter wereld in staat is geweest om het C virus te isoleren.

Ja, systeem-wetenschappers zeggen dat het hen is gelukt, maar dit ‘isoleren’ bestaat uit slechts één staal van het menselijk lichaam, hetgeen een ‘soep’ is van allemaal verschillende cellen, restanten van virussen, bacteriën en zo meer. Met behulp van (giftige) chemicaliën wordt dan gezocht naar een aantal (rest) deeltjes die er mogelijk op wijzen dat er ooit een virus aanwezig was of nog steeds aanwezig is – en dat wordt dan als ‘bewijs’ aangemerkt.

Een Canadees team heeft ook geen bewijs ontvangen, ondanks 40 verzoeken via de Wet Openbaarheid en Toegankelijkheid

Eind december 2020 was er een gelijkaardig initiatief zoals in Duitsland. Een team rondom de Canadese onderzoeksjournalist Christine Massey diende niet minder dan 40 Wet Openbaarheid en Toegankelijkheid verzoeken in bij medische autoriteiten wereldwijd, met het eenvoudige verzoek om bewijs dat het SARS-CoV-2 virus geïsoleerd was, en dat het bestaan ervan dus objectief kan worden aangetoond. Geen enkele van de agentschappen en autoriteiten die benaderd werden, was in staat om dat bewijs te leveren.

Onmogelijk aan te tonen dat SARS-CoV-2 een ziekte veroorzaakt met de naam ‘C 19’

Dr Tom Cowan, Dr. Andrew Kaufman en Sally Fallon Morell hebben onlangs een stelling gepubliceerd over ‘de aanhoudende controverse omtrent of het SARS-CoV-2 virus geïsoleerd of gezuiverd is. Maar gebaseerd op de officiële definitie in het Oxford woordenboek van ‘isolatie’ (‘het feit of de omstandigheid van zijnde geïsoleerd of afgezonderd, een afscheiding van andere dingen of personen, op zichzelf staand), gezond verstand, de wetten van de logica en de regels van de wetenschap dicteren dat ieder onbevooroordeeld persoon tot de vaststelling moet komen dat het SARS-CoV-2 virus nooit geïsoleerd of gezuiverd is. Als gevolg daarvan, kan er geen bevestiging worden gegeven over het bestaan van het virus.

De logische en wetenschappelijke gevolgen van dit feit zijn dat de structuur en de samenstelling van iets waarvan het bestaan niet kan worden bewezen, ook niet kan worden gekend. Daaronder vallen ook de aanwezigheid, opbouw en werking van mogelijke stekels of andere proteïnen. De genetische opbouw van iets wat nooit gevonden werd, kennen we niet – net zomin als de ‘varianten’ (mutaties) van iets waarvan het bestaan nooit werd aangetoond. Het is daarom onmogelijk om aan te tonen dat SARS-CoV-2 virus de oorzaak is van een ziekte, genaamd C 19.’

Gecombineerde PCR test voor C en Influenza ‘omdat er nauwelijks enig verschil is’

Het is niet verrassend dat ‘s werelds grootste biotech-bedrijf, BGI in China, onlangs een nieuwe PCR heeft uitgebracht, welke tegelijk kan testen voor Influenza A en B en voor C. Behalve het bewezen feit – en dit werd erkend tijdens diverse rechtszaken – dat EEN PCR TEST GEEN BESMETTING MET GELIJK WELK VIRUS KAN AANTONEN, spreekt ook de uitleg van BGI ‘dat beide ziekten zo moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn dat ze daarom slechts één test hebben gemaakt’ natuurlijk boekdelen. Misschien IS er helemaal geen verschil maar is ‘C’ enkel een andere naam voor de ‘oude, vertrouwde’ griepvirussen en is dit enkel weer een slimme verkooptruc?

De meeste mensen zijn voor de gek gehouden door angst-propaganda

Met wereldwijde, door de overheid aangestuurde, dag-in dag-uit angstpropaganda door de grote nieuwszenders, zijn de meeste mensen gaan geloven dat er daadwerkelijk een levensbedreigend virus was dat de mensen sneller en veel ernstiger ziek maakte dan de seizoen griep. Maar zelfs die laatste veronderstelling is niet waar. Influenza A is in de Westerse wereld jarenlang de belangrijkste oorzaak geweest van overlijdens door longontsteking.

Maar stuur mensen die zijn aangemerkt als ‘ernstige’ C-patiënten naar een paar Intensive Care afdelingen, zet daar voortdurend camera’s op, draag een paar artsen op dat ze het enkel mogen hebben over de meest ernstige gevallen … en dan heb je je ‘pandemie op televisie’.

Het argument ‘We doen het om de zorg te ontlasten’ werd enige tijd geleden al onderuitgehaald door de overheden zélf, toen ze het aanbod voor bijkomende ic-bedden of personeel van de hand wezen omdat het ‘niet nodig was’. (Was dit misschien de eerste en enige keer dat ze de waarheid spraken?)


Officiële bronnen: er is niets om u zorgen over te maken
(maar we gaan nooit meer terug naar normaal)

Nu zelfs de officiële bronnen ons tonen dat er na het normale griepseizoen niets mis is, en volgens de EU-statistieken (EuroMOMO) is er zelfs een beduidend lager aantal overlijdens, zou de maatschappij – als het echt om een virus en de bevolkingsgezondheid zou gaan – onmiddellijk weer terug moeten keren naar een normaal leven, om te beginnen met het herstellen van de enorme schade die is aangericht door de maatregelen van de overheid.

Maar zoals u weet gaat dat nooit gebeuren, en dat komt omdat dit zorgvuldig geplande pandemie-bedrog de uitvoering verzorgt van een ideologische agenda: de ‘Great Reset’, die mikt op het grotendeels vernietigen van de maatschappij en de economie van het Westen, om het vervolgens te onderwerpen aan een wereldwijde technocratische, communistische, klimaat-prik dictatuur, waarin al onze vrijheden, onze burgerrechten en ons recht op zelfbeschikking voor altijd zullen worden afgenomen.

Dat was in elk geval hun plan.

Een volgend artikel zal ingaan op de serums (prikvloeistof) die er op zo korte tijd zijn gekomen – en waarom. – Veerle

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen