BLOSSOM GOODCHILD
24 januari 2016

BG: Ik kan niet geloven dat we weer een week achter de rug hebben. Het ging zo snel! Misschien ben ik sinds de vorige channeling wel door een portaal gestapt en er een week later weer uitgekomen! Hetgeen netjes aansluit op datgene waar we deze week over zouden praten. U zei dat u zou spreken over het vormgeven van energie … met betrekking tot het scheppen van ons eigen portaal … geloof ik! Oh, Blossom waar zijn je manieren! Goede morgen!
FVL: Ook een goede morgen aan jou, lieve Blossom. Wij kunnen van u VOELEN dat u energetisch op een goede plek bent en dat doet ons altijd plezier … voor u. Laten we er maar aan beginnen … zoals u dat in uw wereld zou zeggen. Even kort herhalen … wij hebben aangegeven dat Energie op één of andere manier wordt gemanipuleerd zodat iemand kan ‘doorgaan’ van één plek/plaats naar een andere. Dit kan door een niveau van persoonlijke groei of, inderdaad … door een meer ‘algemene’ tunnel.

BG: Wat is dan precies een tunnel?
FVL: Dit is hoe de reiziger het zou waarnemen … maar het is feitelijk alleen maar EEN PLEK/RUIMTE.

BG: U zegt dat er vormgegeven energie nodig is om het te laten werken. Is die energie uit/van het feitelijk portaal of van de persoon die er doorheen gaat?
FVL: Beide. De tunnel bestaat uit Energiedeeltjes die dusdanig in snelheid zijn opgevoerd dat ze in zichzelf/vanuit zichzelf een vacuüm vormen. Als u het zo beschouwt … letterlijk zo … wanneer u een stofzuiger gebruikt … datgene wat ‘erin gaat’ wordt ergens anders heen gezogen. Dit is de enige manier waarop wij in ‘lekentaal’ de werking ervan kunnen uitleggen. Zoals wij al zegden kan de Energie worden geprogrammeerd … om ‘aan te komen’ … of om iemand naar een bepaalde bestemming te brengen.

BG: Durf ik te vragen hoe dat gebeurt?
FVL: Met het risico dat u ‘overdonderd’ wordt … Ergens is Overal … Overal is Ergens. Eigenlijk is er geen Nergens.

Blossom: bij het teruglezen had ik de neiging om hier ‘NOW HERE’ te schrijven.
(‘Nergens’ wordt in het Engels geschreven als ‘nowhere’. NOW HERE vertaald zich dan als ‘NU HIER’. – V)

BG: Ik ben dus echt overdonderd! Het is dus niet een kwestie van coördinaten ingeven?
FVL: Niet zoals mensen coördinaten kennen in een geografische benadering. Een geprogrammeerde bestemming … wanneer die komt van iemand … die Energie vormgeeft en er doorheen reist … wordt volledig uitgevoerd via ‘Gedachten-programmering’.
De andere ‘manier’ … want het is echt een ‘andere aanpak en benadering’ gebeurt door computerapparaten die de afstanden meten in werkelijke tijd en dan meten en inschatten welke afstand er zal worden afgelegd … zullen we zeggen … door de ‘lucht’.

BG: Hoe ter wereld kunnen ze dat doen?
FVL: Door te vertrouwen op computer-intelligentie. Vandaar dat we zegden dat er veel tijd en geld wordt besteed aan een dergelijk project op Aarde. Er waren vele foute procedures en met alle respect willen wij zeggen … dat deze door de mens gemaakte ‘wormgaten’ nog steeds niet 100% nauwkeurig zijn.
Laat ons verder gaan met de ‘zelfgemaakte’ vortexen. Want wij voelen dat dit voor u veel bruikbaarder informatie zal zijn.

BG: Ik ben één en al oor, geloof me!
FVL: Nogmaals, er is niets anders dan Energie. Alles is Energie en wij zullen maar meteen van die open deur gebruik maken … ALLE ENERGIE VINDT ZIJN ONTSTAAN IN LIEFDE.

BG: Jazeker … een ‘verplichte’ vermelding!
FVL: Daarom – en dit, lieve Blossom … vereist van u dat u zich concentreert op een ander niveau, zodat wij het kunnen uitleggen …

BG: O help! O help! Ik zal het proberen! Ik zal het proberen!
FVL: Het enige echte … is gedachte. Uw gedachte schept uw wereld. Dus, mocht iemand het verlangen hebben om … in een flits … ergens anders naartoe te gaan/te zijn … dan is daar een gerichte gedachte voor nodig. In de eerste plaats omtrent de bestemming. Niet alleen maar eraan denken … ook uzelf VOORSTELLEN dat u daar bent … te VOELEN dat u daar bent … de ENERGIE VOELEN VAN DE PLEK waar u heen wilt. Zodat – met enige oefening … de gerichtheid van uw VOELEN zal overgaan van waar u eigenlijk ‘dacht’ te zijn … tot waar u heen wilde. Dit kan niet zomaar ineens gebeuren. Wel, in alle Waarheid kan dit wel. Maar wij willen niet dat u uw hoop hoog stelt en dan teleurgesteld wordt. Wij zeggen met een glimlach … u kunt niet rennen voordat u kunt wandelen. Of om in deze termen te spreken … u kunt niet reizen voordat u kunt gedachte-reizen!

BG: Ik geniet! Ik zal de instroming niet onderbreken … daarvoor concentreer ik me te goed!
FVL: Goed, u weet nu dat iemand kan reizen via de gedachten en dat dit WERKELIJK bereikt wordt op dezelfde manier. Maar … en dat is een grote MAAR … om werkelijk iets af te weten van het ALLES, WAT WAARHEID IS … van HET ALLES WETEN WAT ER TE WETEN VALT OVER WIE U BENT … dat uw fysiek lichaam met u kan meegaan naar die plek … is de basis-sleutel tot hoe het plaatsvindt. Wij zeggen ‘basis-sleutel’ … want dat is de fundering. Want als u niet WEET – in elke cel, elk atoom van de Energie waaruit u in uw volheid bestaat … dan kan het niet gebeuren. Want het is daadwerkelijk ieder deel, elk aspect van u dat met u meegaat. Zoniet … raken de geest en het lichaam mogelijk zwaar beschadigd.

BG: Is het dan gevaarlijk om het zelfs maar te proberen?
FVL: Dat is een interessante vraag. Want wij stellen voor dat u dit eens ‘nader bekijkt’ … en wij stellen ook voor, dat u gaat werken aan dit ‘proces’. Maar wat betreft het proberen … we stellen voor dat u contact legt met uw eigen intelligentie … alvorens iets dergelijks te proberen.
Om het maar eens zo te zeggen … het zijn zij die te gretig waren … er nog niet klaar voor waren … die op een nare manier aan hun einde zijn gekomen.

BG: Eh … kan het het einde betekenen? Ik bedoel, kan iemand fysiek doodgaan door het te proberen?
FVL: Ja.

BG: Geweldig. Zullen we terugkeren tot de eenvoud van het ‘Liefde Zijn’?
FVL: Jij wou het weten.

BG: Maar dit had ik niet zien aankomen.
FVL: Zoals we al zegden … met het grootste respect voor alles dat IS … dit gaat heel gemakkelijk voor de meer gevorderde ziel. Hier op uw Planeet is er zoveel dichtheid waar u mee te maken heeft … en dat is een belangrijke factor in ‘de werking ervan’ … met name voor het Zelf.
Elders … is er een veel ‘Lichter’ energieveld en daarom is er ook een heel ander ‘vertrekpunt’! Er is geen andere fysieke vorm zo dicht/zwaar als die van de mens.

(BG: Bij het herlezen, had ik – toen dit doorkwam – het gevoel dat ze bedoelden … op andere Planeten enz. Want het is toch zeker zo dat een nijlpaard zwaarder is dan ik ben? Al is dat op sommige dagen open voor discussie!)

BG: Echt? Wow. Dat is nogal een uitspraak.*
FVL: Dat was nogal een groot Vertrouwen, Blossom … dat jij dit toch opschreef terwijl je de woorden voelde doorkomen!

BG: Wel, sommige dingen gaan me steeds beter af … vooral het praten met jullie!
FVL: Wij denken dat het voorlopig … misschien goed is om u te richten op het naar elders reizen in gedachten … en het lichaam ’thuis’ te laten. Dat zou een goed begin zijn.

BG: U heeft ons nu verteld hoe we ons kunnen voorbereiden door te VOELEN dat we er zijn … en dan?
FVL: Dan … Ademt u … zoals u altijd doet … en toch … terwijl u de Trilling VOELT van het elders zijn … stelt u zich voor hoe u ‘verdampt’.
Stel u voor hoe uw lichaam LETTERLIJK verdampt … zodat u zich ENKEL LICHT VOELT. UW EIGEN LICHT. Sta dan toe … dat het Licht dat u bent … een tijdje ‘boven u’ blijft … terwijl u vertrouwd raakt met het ENKEL LICHT ZIJN. Het is het beste als u dit regelmatig oefent, enkel maar dit … totdat u er voldoende aan gewend bent.
Als u er eenmaal vertrouwd en tevreden mee bent dat u de beheersing heeft over uzelf vlak ‘boven’ uzelf … dan wederom … VISUALISEERT … VOELT … TRILT u op dezelfde Energie als die van de plek waar u heen wilt.

BG: Maar hoe weten wij welke energie die plek heeft? Hoe kennen wij de trilling van die plaats?
FVL: Dat weet u niet … in het begin. Maar hoe méér u zich er op richt … hoe méér u er naar toe ademt … des te méér pikt u de frequentie ervan op. Ga verder en adem die frequentie in. Denk aan niets anders dan HET GEVOEL VAN DE ENERGIE BINNEN DIE FREQUENTIE. Tracht niet te denken aan datgene waaraan u denkt!!

BG: Pardon?
FVL: Tracht het feit los te laten dat u bezig bent met waar u mee bezig bent. Tracht niet te denken aan WAT u doet en hoe vreemd dat misschien is … en richt u op het elders ZIJN. Na HEEL WAT OEFENING hierin … zult u kleine ‘aanwijzingen’ gaan herkennen van de plek waar u zou willen zijn.
Een flits van een beeld van die plek … zoals een scène in/van een film. Misschien is het maar een seconde die u opvangt … maar … u was dáár.
Een gemakkelijke ‘opening om doorheen te vallen’, die u meteen weer thuisbrengt … is de herkenning dat ‘het heeft gewerkt’. Of dat het werkt … waardoor de gedachtevorm ’terugspringt’ naar de fysieke plek waar u bent. Het verbreekt de verbinding, zo u wilt.
Dit is weer een andere vaardigheid die u moet leren … om op die nieuwe plek te kunnen blijven zo lang het nodig is. Een aanvaarding van ‘GOED ZO’ helpt enorm. Een gedachte als ‘Wow! Dit is gek’ … helpt niet!
Wij willen ook vermelden … hoewel het beslist niet verplicht is … dat de intentie om die reis te maken TEN VOORDELE VAN DE MENSHEID … het proces/de vooruitgang bevordert … in plaats van het gewoon voor uzelf te willen. Wij zeggen niet dat het niet kan of mag gedaan worden gewoon omdat het leuk is. Maar zoals met alles … ligt het in onze manier van denken … DAT WAT GEDAAN WORDT VOOR HET HOOGSTE GOED VAN ALLEN … ALLEN TEN GOEDE KOMT. Daardoor wordt geen enkel levend iets … tekort gedaan.
Naarmate u ontwaakt tot uw eigen Waarheid … wordt u zich bewust van dingen die het Daglicht nog nooit hadden gezien binnen uw gedachtevorm. De gevorderden zijn bereid om zichzelf te bevrijden van alles wat zij weten … of moeten we zeggen … van alles wat zij ‘denken’ te weten … naarmate zij steeds méér gaan beseffen dat ze … laat ons zeggen … ‘nog niks hebben meegemaakt’.

BG: Wat hebben jullie vandaag toch? Jullie lijken zoveel méér menselijk … met alle respect.
FVL: Dat is niet zo, Blossom. Wij zouden zeggen dat jij het bent die zoveel minder mens bent in dit gesprek … dat wij enkel maar doorsijpelen via jouw gedachtegolven … op een heel vlotte en fijne manier. Zet alles opzij wat u ‘denkt’ te WETEN ALS WAARHEID en sta uzelf toe om naar ‘het tot dusver Onbekende’ te gaan. Laat dit dan … uw nieuwe manier van denken worden … afgestemd op een Hoger Niveau van uzelf dan voorheen.
WEET DAT ALLES MOGELIJK IS. Er bestaat niets dat niet is! Want elke mogelijke gedachte die u kunt denken … ELKE gedachte … kan tot stand komen wanneer u WEET dat gedachten de wereld scheppen … zonder uitzondering. U hoeft dit alleen maar te WETEN vanuit uw diepste innerlijk … uw WAARHEID … uw U! BREID U UIT IN HET GROTE ONBEKENDE, Geliefden. Daar wachten u wonderen die u zich niet kon voorstellen. Maar als u uzelf eenmaal toestaat om daarheen te gaan … dan worden uw stoutste dromen vanzelfsprekend … totdat u eens te meer … klaar bent om nog weer verder te gaan!
WIJ HOUDEN VAN U.

BG: En wij houden van u. In Liefde en dank, mijn vrienden. In zoveel Liefde en dank.

*(Ik weet niet zeker of die stelling op dit moment mijn Waarheid is … Misschien komt dat op een dag nog wel! Enkel omdat dit is wat ‘Zij’ doorgeven, betekent dat nog niet dat het ook Waarheid moet zijn voor mij. Dat heb ik lang geleden geleerd, als ik wel eens berichten in vraag stelde die White Cloud me gaf en hij me vertelde dat het prima is als ik het niet eens ben met alles wat hij zegt!)

Einde van de sessie.

Engelstalig bericht:
Website: http://Blossom Goodchild

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Met de volgende link heeft u toegang tot al mijn YouTube-opnames:
http://www.youtube.com/user/isjaabmo

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen