door the Arcturian Group, via Marilyn Raffaele
Afb: Peter Wenzel

20 maart 2016

The Arcturian Group:

Geliefden, welkom in een tijd waarin de dingen hetzelfde lijken voor een groot deel van de wereld – maar niet voor u, die ontwaakt. Velen van u beginnen nu nieuwe en ongewone ervaringen te hebben en krijgen ook diepere inzichten, waar anderen zich niet van bewust zijn. Blijf volhouden, want de evolutie beweegt zich naar een Nieuwe Aarde en een nieuwe bewustzijnsstaat voor hen die daarvoor kiezen.

Wij willen met u praten over geld, een onderwerp dat aanleiding blijkt te zijn voor grote chaos en vele problemen in de wereld. De denkwijze van de mensen ten aanzien van geld is opgebouwd rond dualiteit – het bewustzijn van geld als iets ‘goed’ waarnaar men moet streven of iets ‘slecht’ dat men moet afwijzen. Beiden zijn onjuist, aangezien ze voortkomen uit een algemeen onwetend zijn omtrent de waarheid, vaak in samenhang met het verlangen naar macht dat veel mensen hebben. Geld is een betaalmiddel en heeft van zichzelf geen andere macht dan die welke u het geeft.

Elke ziel is op zoek om zichzelf te vinden en te herinneren, om te rusten in de vrede, de vreugde en de Liefde van het weer opnieuw ervaren wie en wat zij werkelijk is. Wanneer iemand incarneert in de energie van 3D, dan komt hij hierheen met een plan voor welke ervaringen dan ook, die nodig zijn voor zijn proces van evolutie. Eenmaal in de dichtere energie van 3D vergeet hij dit, maar hij behoudt het diepe verlangen naar ‘heel zijn’. Omdat hij niet begrijpt dat hetgeen hij voelt spiritueel is, begint hij buiten zichzelf te zoeken naar alles waarvan hij gelooft dat het hem geluk kan brengen – dit alles in afstemming met zijn bewustzijnsstaat.

In de wereld om ons heen zoeken naar en vechten voor één of ander vermeend ‘goed’ iets (vaak geld) – ongeacht wat we anderen daarmee aandoen – zo werkt de wereld nog steeds voor het grootste deel. Het is de bron van elk crimineel gedrag, van machtsstrijd, oneerlijkheid, religiositeit, en zo meer. Ieder mens zoekt naar het ervaren van zijn aangeboren ‘heel zijn’, maar als ze nog niet weten dat die in henzelf besloten ligt draaien ze alle kanten op, totdat ze in een bepaald leven op een bepaald punt het gewoon opgeven – en ernaar op zoek gaan in zichzelf.

Geld – en verder alle vormen van overvloed – is een denkbeeld dat wij hebben van de alomaanwezige heelheid en volledigheid in ieder mens. De geest kan enkel maar oppikken en in de buitenwereld tot stand brengen naargelang zijn eigen bewustzijnsstaat en persoonlijke overtuigingen. Als Goddelijke heelheid niet reeds in hem belichaamd was, dan zou die nooit naar buiten kunnen komen – want het uiterlijke is het innerlijke.

Overvloed is een oneindige en altijd aanwezige Goddelijke wet, maar het universele geloof in dualiteit en afscheiding heeft geleid tot een wereld van tekorten en beperkingen. In de dualiteit zullen er altijd de twee tegenovergestelde helften zijn (overvloed en schaarste) en met afgescheiden zijn zullen er altijd sommigen zijn die rijk zijn en anderen die arm zijn. Deze overtuigingen worden voortdurend opnieuw bekrachtigd door het algehele bewustzijn.

De wet van overvloed is duidelijk zichtbaar in de natuur: de blaadjes aan de bomen, de grassprietjes, de bloemen in het veld en de vogels in de lucht. Als de natuur haar gang mag gaan, werkt zij altijd volgens de wet van Goddelijke overvloed. De tijd is rijp voor de evoluerende mensheid om te beginnen met het proces dat haar voorbij de verouderde begrippen van tekort – in al zijn vormen – zal brengen, want in werkelijkheid bestaan er geen tekorten.

Tekort – zeker in de vorm van geld – is een moeilijke overtuiging om te overwinnen. Dat, en lessen over relaties, vormen de meest moeilijke hordes voor het menselijk bewustzijn. Denkbeelden van tekort en beperking hebben zich ontwikkeld tot het punt waarop ze tot menselijke wet worden, omdat de meeste mensen tijdens al hun vorige levens altijd verstrikt zijn geweest in de energie van 3D.

Zolang het celgeheugen niet wordt opgeruimd, draagt het de energieën mee die verband houden met ervaringen van armoede en hongersnood uit een aantal van die levens. Maar toch zijn de wetten van de mens – hoe echt ze ook lijken – slechts denkbeelden die nooit de Goddelijke Wet kunnen overstijgen.

Dankbaarheid is een krachtige sleutel om de overvloed te ontsluiten, omdat het de erkenning is van ‘ik heb’. Begin met wat u kent, zeg aan het Goddelijke binnen in u ‘dank voor alles’, ook al lijkt het nog zo gewoon of onbelangrijk. Begin met de overvloed overal om u heen te erkennen, zelfs met zoiets eenvoudigs als het mooie pak dat iemand aan heeft of een mooi huis dat u bewondert.

Als u dat nog niet deed, begin dan met uw dank uit te spreken voordat u begint te eten, daarmee geeft u blijk van erkentelijkheid en dankbaarheid voor uw Goddelijke heelheid, die zich in de buitenwereld uit als voedsel. Laat het eenvoudige gebed voor het eten méér zijn dan de van buiten geleerde en afgeraffelde dankzegging van vroeger, welke ontstaan is vanuit het idee van een God die heel naar believen uitkiest wie hij zegent – de God die de mens heeft geschapen naar zijn eigen beeld en gelijkenis.

Door aan iemand anders uw dank uit te spreken voor wat dan ook, erkent en eert u uw Zelf, wanneer u beseft dat dit goede niet afkomstig is van die ander, maar uit uzelf. Er is geen ‘ander’ en binnen het besef van ÉÉN, gaat alles gewoon van de ene jaszak in de andere. Daarom is het zo belangrijk om niets meer te verwachten van buitenaf – uw ‘goed’, uw geluk, uw vervulling. Een geëvolueerde bewustzijnsstaat wéét dat al het goede van binnenin naar buiten stroomt, maar dat het lijkt alsof het van anderen komt.

Wanneer u de Waarheid gaat aanvaarden van wie en wat u bent, wanneer u uzelf gaat eren als Goddelijke wezens, dan zult u merken dat u bijna automatisch dankbaarheid gaat voelen voor alles. Dit komt doordat u nu in staat bent om elke fysieke-, emotionele-, mentale- en spirituele ervaring (de aangename en de minder aangename) kunt herkennen als leraar.

Overvloed dient zich aan in oneindig veel vormen en soorten, afhankelijk van de behoefte op dat moment. Geld is slechts één vorm van overvloed. Wanneer u een rekening krijgt of in uw beurs kijkt en zegt ‘Dat heb ik niet’, dan kunt u er zeker van zijn dat dat precies is wat u schept – want u bent scheppers. Zelfs al heeft u maar één muntje van de laagste waarde, kijk ernaar zonder oordeel en erken ‘Dat heb ik’.

Zoals met elk aspect van spirituele evolutie is het verstandelijk wéten van een Waarheid slechts de eerste stap. U kunt niet in het absolute gaan zitten wachten tot er een zak met geld uit de hemel komt vallen (al zou dit wel mogelijk zijn, als u dat beeld in uw bewustzijn zou houden). Ken de Waarheid en zet dan alle menselijke stappen waartoe u geleid wordt, of dat een baan is of één of andere uitkering. Laat uw daden tonen wat er leeft in u en niet wat anderen zeggen dat u zou moeten doen – want hoewel ze het misschien goed bedoelen, is hun leiding een afspiegeling van hun bewustzijnsstaat en niet van de uwe.

Blijf uzelf openstellen en laat u leiden ten aanzien van alle mogelijkheden tot een job, niet enkel tot de ‘perfecte job’. Door het aannemen van een baan waar u zich te goed voor voelt en deze dan toch naar beste kunnen uitvoeren, stuurt u naar het Universum een boodschap uit met de intentie dat u het oprecht meent met het ervaren van meer overvloed, en dat u er klaar voor bent om te ontvangen. Heel vaak zal er zich dan al snel een betere baan aandienen. Elke baan betekent dienstbaarheid en elke job die u uitoefent kan Lichtwerk zijn … als u het doet in de energie van Liefde.

Begin de stroming van ‘Dat heb ik’ door te geven op alle niveaus – fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Dit kan heel eenvoudig door bijvoorbeeld de tijd te nemen om op zoek te gaan naar kleding en spullen om weg te geven ter donatie. Laat volledig de overtuiging los dat wanneer u iets weggeeft, dit automatisch betekent dat er minder overblijft voor u. U bent die bewustzijnsstaat ontstegen en nu begrijpt u dat alles door u heen stroomt vanuit een oneindige bron van overvloed en niet vanuit uw persoonlijke, beperkte voorraad.

Benut elke handeling van geven als een kans om voor uzelf te beseffen ‘Dat heb ik’ want ‘Ik ben’. Laat de energie van uw Goddelijke heelheid daarheen stromen waar u naartoe wordt geleid, in het besef dat van u niet verwacht wordt dat u de hele wereld verheft – want er zijn nog steeds veel mensen die het oude nog nodig hebben. Denk er altijd aan om goed te luisteren naar uw intuïtie, want soms kan het gebeuren dat een enthousiaste leerling ongemerkt iets in gang zet.

Tekort moet worden gezien voor wat het is – een geloof dat gebaseerd is op dualiteit en afscheiding, dat niet gedragen wordt door enige wet – een illusie. De angst en paniek die opkomen door niet voldoende te hebben is de drijfveer achter misdaad, en het houdt het gevoel van afscheiding in stand. Wij begrijpen uw gevecht. Ons bericht vandaag is dat u er nu klaar voor bent om geld te gaan zien en te beschouwen als een energie en niet als een materiaal – ook al lijkt het daar wel op.

Neem eens echt geld in uw handen. Voel het, houd het vast en besef dan dat dit een materieel voorwerp is, dat de heelheid uitbeeldt van het Goddelijke Bewustzijn dat u werkelijk bent.

Het Goddelijk Bewustzijn bestaat vanuit Zichzelf en onderhoudt Zichzelf. Daarmee belichaamt het Alles Dat Is en houdt het dit voor eeuwig op zijn plaats, door de Goddelijke Wet. Het kan nooit méér of minder zijn, noch kan het veranderen of afwezig zijn, want het is Alles Dat Is. Daarom moet het wel de substantie zijn waaruit u werd gevormd.

‘Ik ben de substantie waaruit ook het geld werd gevormd’.

Wij zijn the Arcturian Group

Meer van Marilyn Raffaele & the Arcturian Group: HIER
onenessofall.com

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen