BLOSSOM GOODCHILD
27 februari 2016

BG: Hallo daar. Nu ik ben teruggekeerd op de Planeet – na met de dolfijnen in Hawaii te hebben gezwommen – voel ik me nogal ‘zweverig’. Ongetwijfeld verhogen die ‘Dollies’ het ziele-zelf en ik heb echt enige tijd nodig om weer op Aarde te komen, na in hun aanwezigheid te zijn geweest. Dus … laat ik het over aan u, mijn vrienden, voor wat betreft de ‘orde van de dag’ … als ik mag?
FVL: Welkom terug! Wij hebben uiteraard ervan genoten om bij u te ‘Zijn’ in de wateren van dat eiland, en wij hebben de golven van de oceaan u laten omringen en naar een Lichter standpunt laten brengen.

BG: De Dolfijnen hebben zeker iets speciaals. Alleen al het dicht bij hen/bij hen in het water zijn is een oppepper voor elke ziel. Ik ben OPRECHT dankbaar dat ik die kans heb gekregen en op een dag zal ik zeker die ervaring nog een keer herhalen. Dus … terug naar ‘normaal’. Moeten we het misschien hebben over de ‘ vele Aardes’ waarover u in uw laatste bericht sprak?
FVL: Zoals je wilt; Maar wij begrijpen dat velen zich hier al van bewust zijn vanwege de kennis die zij nu opdoen ten aanzien van het feit dat ALLES mogelijk is. In deze onmetelijke levensruimte … op alle Planeten, Universa, Sterrenstelsels en daar voorbij … hoe kunnen daar begrenzingen zijn? Daarom, de ‘mogelijkheid’ in aanmerking nemend dat er ontelbare parallelle levens zijn … waarom zouden er dan geen bijbehorende parallelle Aardes zijn?

BG: Dat begrijp ik wel, ja. Dus misschien kunt u dan vertellen over het gericht zijn met betrekking tot dat parallelle gedoe?
FVL: Begrijpen wij het goed, dat u vraagt hoe u zich meer bewust kunt worden van dergelijke parallellen?

BG: Ja.
FVL: Overal waar u uw aandacht op richt … daar bent u. Daarom: alles waar u aan denkt … dat bent u.

BG: Maar ik zou kunnen denken aan de dolfijnen op Hawaii en toch ben ik in deze kamer in Noosa.
FVL: En toch … als u zich er echt op zou richten … uw ogen zou dicht doen en u echt volledig daarop zou richten … dan zou uw HELE WEZEN daar in het water kunnen liggen.

BG: Maar niet fysiek … niet in wat ik ‘mijn werkelijkheid’ zou noemen.
FVL: En wat zou u dan ‘uw werkelijkheid’ noemen, liefste Blossom? Want dat is de sleutel. De ENORME sleutel die de deuren opent naar alles wat u zoekt. Alle werkelijkheden. Want het is zo … er kan er niet maar één zijn. Er zijn eindeloze mogelijkheden verbonden aan de wereld waarin u kiest/beslist ECHT TE ZIJN.

BG: Maar … het VOELT alsof we geen keuze hebben. Het VOELT alsof we hier ‘vastzitten’, in een leven op Planeet Aarde en alles wat daarbij hoort.
FVL: Omdat dáár op ‘dit ogenblik’ uw focus ligt … op ‘deze wereld’. Maar overweeg eens – zo u wilt … dat op ‘een ander ogenblik’ … in ‘een andere wereld’ … uw focus juist aanvaardt dat DIE WERELD echt is. Het vindt allemaal gelijktijdig plaats. Veel aspecten van uzelf ervaren veel verschillende ‘manieren van leven’, allemaal tegelijk. Er is geen toekomst en geen verleden … er is alléén het NU.
Door wat wij ’tijd-springen’ zouden noemen … hoewel er geen tijd bestaat … kunt u herenigd ZIJN met een ander aspect van uzelf. U zou bijvoorbeeld … dat andere aspect van uzelf kunnen ‘observeren’ of u zou dat andere aspect kunnen ‘worden’ … door letterlijk binnen te gaan in de ziel welke die andere ‘u’ is … en onthoud hierbij dat er veel andere ‘U’s’ zijn. Onthoud ook dat ‘u’ allemaal behoort tot ÉÉN Energie. Daarom: elke andere ziel DIE BESTAAT … bent U!

BG: Maar zijn er méér ik’s waar ik me mee zou moeten verbinden … in tegenstlling tot jij’s … als dat nog begrijpelijk is? Ik weet wat ik bedoel … u ook?
FVL: Ja. U heeft het met name over een ander aspect van ‘uw ziel’. Ook al erkent en wéét u dat u allemaal Eén bent.

BG: Ja. Het is moeilijk te omschrijven … om dit echt uit te spitten … in woorden … nietwaar?
FVL: Hebben wij dit niet al zo vaak gezegd, liefste Blossom? DATGENE WAT IS … IS! Soms is het behoorlijk ingewikkeld om te trachten uit te leggen wat ‘IS’ precies is!
Want IS … is alles wat er bestaat! U weet dat er geen afscheiding bestaat van het Geheel … de Eénheid. U denkt dat alleen maar … vanwege de ervaring die u ‘op dit ogenblik’ heeft gekozen. U kiest er óók voor om dat persoonlijke stukje te hebben tussen vele andere ervaringen … tussen vele andere aspecten van dat persoonlijke … tussen vele andere werelden en lichamen.
HET IS ZO DAT … VOOR U … ALS ÉÉN … wanneer u ervoor kiest om een persoonlijkheid te zijn … dan gaat u ermee akkoord om vele aspecten van uzelf te ZIJN … elders. En toch, als u ervoor zou kiezen … en de andere ‘persoonlijkheden’ zouden daarmee instemmen … dan zou u ook ‘hun ervaringen’ kunnen ervaren als de UWE … omdat ze van u zijn … omdat u allen behoort tot ÉÉN ENERGIE. Kunt u dit nog volgen?

BG: Ja dat kan ik, verrassend genoeg! Maar dat komt misschien omdat u mij helpt om het te begrijpen, aangezien u in mijn hoofd bent als u het daarover heeft. Ik hoop dat anderen het ook zullen kunnen begrijpen.
FVL: Om nog wat méér te helpen … als u ervoor zou kiezen … op dit ogenblik … dan ZOU u kunnen ervaren hoe het is om te leven binnen in de Energie van een dinosaurus … of een mier … of een draak … of een elf … of een aap … of een astheopod …

BG: Een wat?
FVL: Dat bedoelen we dus! Wie zegt dat – enkel omdat u er nog nooit van heeft gehoord – een astheopod niet bestaat? Of misschien bestaat hij nu nog niet, omdat hij nog niet ‘uitgevonden’ is … door er aan te denken.

BG: Aha! Mag ik u even terechtwijzen? (Ik betwijfel het). Als alles altijd allemaal tegelijk gebeurt … dan betekent dat toch zeker dat die al is uitgevonden? Hij moet NU bestaan … ook al is hij nog niet ontdekt.
FVL: Dat is een bewonderenswaardige veronderstelling. Maar wij willen duidelijk stellen dat hij ‘er al is’ … ALLES is reeds ‘aanwezig in het nu’ … omdat er geen andere ’tijd’ is. Maar het zou heel goed kunnen dat hij nog niet is ‘opgepikt’ … nog niet tot bewustzijn is gebracht DOOR ERAAN TE DENKEN.

Dat is wat wij ’trachten’ uit te leggen, Blossom.
ENERGIE IS ALTIJDDUREND … en BEVAT ALLES DAT BESTAAT.
ENERGIE IS ALLES wat U verlangt vorm te geven!
ENERGIE IS ELK GEVOEL dat u wenst te VOELEN.
HET IS ALLES WAT U VERLANGT TE ZIJN.
EN … DEZE ENERGIE HEET ……………………………… LIEFDE!
Daarom leggen wij uit dat LIEFDE ALLES IS en dat er niets anders bestaat.
ALLES DAT IS … ALLES DAT ERVAREN WORDT IN DE ONEINDIGE ONEINDIGHEID VAN LEVEN/VORM … IS DIE ENERGIE VAN LIEFDE.

Mogen wij het als volgt uitleggen, om u te helpen? Voor de kinderen in uw wereld bestaat er een substantie die ‘klei’ heet. Het is van zichzelf één massa. Laten we zeggen: een ronde bal. En van deze ‘massa’ kan het kind elke vorm maken die het wil. Een huis … een worstje … een baby. ALLES wat het zich kan wensen ‘maakt’ hij uit die klei. Maar die baby, dat huis, dat worstje … zijn nog steeds deel van de oorspronkelijke ‘massa’. Dat kan en zal nooit anders zijn … en is het niet zo … dat aan het einde van de speeltijd … het huis, het worstje en de baby … weer bij de bal worden gevoegd … terug bij de EENHEID waar ze vandaan kwamen? Toch … ze zouden nooit afgescheiden kunnen zijn … ze behoorden nog steeds tot dezelfde essentie als de oorspronkelijke bal … ook al ervoeren ze zichzelf in ‘de rol van’ een huis, een baby of een worstje. Ziet u?

BG: Ja. Goed gezegd.
FVL: Wij willen hier nog aan toevoegen dat – eenmaal ’teruggekeerd’ naar de massa – bij een andere speelgelegenheid … datzelfde stukje van Het Geheel, dat eens een huis was … nu kan worden ‘herschapen’ tot een boom, een ster of water … en gewoon weer een andere rol gaat spelen.

BG: Oké. Dan is hier nog een moeilijke vraag. Als datzelfde stukje klei weer wordt bijgevoegd en later herschapen wordt … betekent dat dan niet … dat dit als het ware ‘later … in de tijd’ zou gebeuren? Want toen het een huis was … was het een huis … en niet de boom, de ster of het water. Hoe kan het dan zijn dat ALLES in het NU bestaat … als het de ervaring had om slechts één ding tegelijk TE ZIJN, op dat ogenblik?
FVL: Dat is inderdaad een hele goede vraag.

BG: Lieve help … er is een pauze in uw antwoord … zeg me niet dat u hier geen antwoord op heeft.
FVL: We ‘gieten’ het alleen maar in woorden. Hetgeen nogal ‘moeilijk’ is, zoals u zegt. Neem die bal van Energie als/in zijn heelheid … voordat er vormen van werden gemaakt. Daar was hij … in zijn volheid … Hij kende niets anders dan ZICHZELF … IN ZIJN GEHELE ZELF … ZOALS HET IS … VOLLEDIG … VOLMAAKT.
Om te kunnen uitbreiden … want ENERGIE staat nooit stil … is altijd in beweging … omdat dat zijn aard is … ‘besloot’ hij om ‘zich open te breken’ tot verschillende ‘beelden’ van zichzelf. Maar elk beeld/elke schepping is een uniek deel van dat Geheel. Daarom vinden alle transformatieve ervaringen van zichzelf … onthoud dat er geen tijd bestaat … allemaal tegelijk plaats.

BG: Dit wordt ECHT moeilijk om uit te leggen.
FVL: Een druppel water in de oceaan is nog steeds en als altijd een deel van die oceaan zijn. Het zal altijd de beweging van eb en vloed ervaren … ook al is hij rustig … terwijl een andere druppel vele kilometers verderop juist woest tekeer gaat. Hij is nog steeds deel van ‘hetzelfde’ … op ‘hetzelfde ogenblik’. Maar … hij kan ‘datzelfde’ op ‘dat ogenblik’ … heel anders ervaren.

BG: Om eerlijk te zijn … ik heb dit ‘alles gebeurt overal tegelijk’-gedoe altijd HEEL verwarrend gevonden. En ik kan niet zeggen dat dit gesprek het ontwart!
FVL: Omdat u geleerd heeft om uw tijd te beschouwen als lineair. U kijkt ernaar alsof tijd horizontaal is … dat die zich achter elkaar uitrolt … in plaats van er vertikaal naar te kijken … waar alles zich op elkaar stapelt … en tegelijkertijd plaatsvindt.

BG: OOK AL BESTAAT ER GEEN TIJD!
FVL: Precies! Beschouw dat vertikale perspectief nu eens als ‘ruimte’. Een ‘plek’! Een beetje zoals een groot gebouw met veel lagen. Veel kamers. Veel verdiepingen … op elkaar gestapeld. Er gebeurt zoveel in elke kamer … op elke verdieping … maar als u zich in één bepaalde kamer bevindt … op één bepaalde verdieping … dan VOELT het alsof dat ‘het enige is wat er bestaat’. Daarop IS uw focus gericht.
MAAR …
Stap in de lift … druk op een knop … eender welk getal … dan komt u terecht op een andere verdieping … een ander niveau … in een andere kamer … en ervaart u wat er daar gebeurt. En DAT IS waar uw focus UW WERKELIJKHEID wordt … en toch … ergens in datzelfde gebouw … bestaat er nog steeds datgene … waar uw aandacht op gericht WAS. Alles gaat gewoon NOG STEEDS door … maar uw aandacht is niet meer ‘daar’ … die is NU op een andere verdieping.

BG: Bedankt. Dat helpt … een beetje … een klein beetje. Wil er iemand nog drugs? Ik denk dat ik ermee stop voor vandaag … voordat mijn hersenen ontploffen … want die heb ik vandaag nog nodig voor andere dingen! Hartelijk dank, mijn Vrienden. Fijn om weer contact te hebben.
FVL: Fijn om in contact te … ZIJN. Onze LIEFDE reikt in uw Wezen en verbindt ons op een dieper niveau dan u zich kunt voorstellen. Daarvoor … zijn wij oprecht Dankbaar.

BG: In liefde en dank.

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Met de volgende link heeft u toegang tot al mijn YouTube-opnames:
http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: http://blossomgoodchild.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen