SANANDA: Anunnaki-contract is beëindigd

SANANDA: Eindelijk Vrij – het Annunaki-contract is beëindigd
17 mei 2015

2015 05 17 oceaan van licht
Sananda:

Het is midden in de nacht en ik heb Kathryn wakker gemaakt om haar te vragen dit bericht voor u allen te noteren. Hier in de Hemelse Schare zijn we net samengekomen om een onvoorstelbaar belangrijke gebeurtenis te bespreken, en we hebben besloten dat we het nieuws zo snel mogelijk aan u wilden meedelen.

Deze voorbije zaterdag, 16 mei 2015, vond er in de Tempel van Licht een enorme verschuiving plaats die de hele mensheid aanbelangt. Door wat voor de meeste mensen een onwaarschijnlijk toeval lijkt, was het mogelijk om drie van de hoofdrolspelers bijeen te brengen, die iets ongedaan konden maken wat duizenden jaren geleden werd vastgelegd. Ik zal het uitleggen door te beschrijven hoe dit tot stand kwam.

Een mooie, jonge vrouw – wiens naam ik op dit moment nog niet zal onthullen – contacteerde Kathryn en vroeg om een persoonlijke ontmoeting om iets belangrijks te bespreken. Zij wist niet precies waarom, maar haar ‘intuïtie’ had haar ertoe aangezet om Kathryn te bellen voor een sessie. Zij had geschreven om te zeggen dat ze geen affiniteit voelde voor Visual Centering, maar dat misschien een channelingsessie zou kunnen duidelijk maken wat zij voelde dat ze moest ontdekken.

Kathryn maakte contact met haar weerstand, en zodra hun Skypesessie begon maakte zij een grapje met ‘Ella’ over wat zij had gezegd, vervolgens legde ze haar uit waarom Visual Centering de snelste manier was om contact te maken met haar Hoger Zelf, haar Tweeling en met God. Het zorgt voor een sterke verbinding tussen het diamantcentrum in de hersenen, het hart en de zonnevlecht (de wil) om te komen tot evenwicht, een gevoel van beheersing en persoonlijke integriteit. Toen zij diep in Ella’s ogen – en haar ziel – keek, begon Ella afstand te nemen van de vaste plek die zij in haar hersenen had ingenomen, in tijden van angst of afwachting.

Ze begon met het vrijmaken van het innerlijke Lichtkanaal vanaf haar kruin, door haar hersenen, hart, zonnevlecht en helemaal naar haar voeten, en zo door naar het centrum van de Aarde. Toen werd haar getoond hoe ze omhoog kon reiken om zich te verbinden met Moeder en Vader, waarmee de kringloop voltooid werd die u allen in het Licht brengt. Met haar Lichtkanaal open – als een dunne Levensdraad die haar verbond met Alles Dat Is – vocht zij om gericht te blijven, maar verviel telkens weer in een staat van half-bewustzijn, alsof ze ging flauwvallen. Op die momenten werden haar ogen doods en levenloos, alsof er in haar hersenen een knop werd omgedraaid.

Ze werkten verder, en beetje bij beetje was Ella in staat om een paar tellen gericht te blijven, waarbij ze haar Lichtkanaal uitbreidde om meer Licht van Moeder en Vader op te nemen en ze hun Liefde kon voelen neerdalen op haar. Toen zij de controle nam over haar eigen vermogens en het gevoel van vreugde over het verbonden zijn begon te sprankelen in haar ogen – verdween het beeld op het computerscherm.

Ze herstelden de verbinding en begonnen opnieuw … gericht blijven, haar laten voelen dat ze de controle overnam en haar Lichtkanaal nog verder verbreden om nog méér te kunnen doorlaten. Telkens als zij bewust de controle echt in handen nam, verloor ze onmiddellijk haar greep en kreeg ze een flauwte – en als ze het toch een aantal seconden kon volhouden, dan verdween het beeld weer van het computerscherm.

Dit proces van diepe concentratie en de toepassing van pure wilskracht en steeds weer opnieuw proberen, zorgde ervoor dat Ella leerde hoe zij zichzelf kon beheersen en hoe zij kon loslaten. Zij erkende ook dat het waarschijnlijk door haar kwam, dat de elektriciteitsverbinding steeds verbroken werd op het moment van zege, als zij zich echt levend en bewust voelde. Dan ging zij letterlijk en psychologisch ‘op haar strepen staan’, en met elke poging werd zij meer en meer vastbesloten en bedreven bij het beheersen van zichzelf en haar kostbare Lichtkanaal.

Kathryn riep Christine erbij, gevolgd door Faith en Jade – de twee jonge vrouwen die bij hen inwonen – zodat de hele familie kon zien hoe Ella toen in staat was om te tonen hoe het eruit zag als ze flauwviel en hoe zij zichzelf daar weer uittrok. Het was voor hen allen een vertrouwd gebeuren, aangezien zij ditzelfde werk van ‘gericht zijn’ hadden gedaan en dezelfde neiging hadden gevoeld om flauw te vallen en het los te laten. De jonge vrouwen voelden nog steeds het gevecht om hun greep te houden, soms terugvallend in wat Jade haar ‘zombietoestand’ van levenloosheid en negativiteit noemde.

Tezamen oefenden zij en volgden Ella nauwkeurig op, ieder van hen voegde er zijn vastberadenheid en vreugde bij, wanneer zij het Licht in zichzelf vonden. Toen ze allemaal het punt hadden bereikt van zegevierende beheersing zei Christine: ‘Ella, ik krijg te zien dat jij de sleutel draagt om dit voor iedereen te ontsluiten. Wanneer jij in staat bent om jezelf te bevrijden – tezamen met Faith en Jade – dan vormen jullie de sleutel om de mensheid van dit alles vrij te maken … Faith en ik hebben in de andere kamer gewerkt met precies deze oefening en we hebben Moeder en Vader gevraagd om haar en alle mensen te bevrijden van dit ding, dat ervoor zorgt dat zij de greep op zichzelf verliezen en helemaal terug vervallen in de staat van volledige vergetelheid, waar zij zich ineens niet meer de Liefde en het Licht kunnen herinneren, die pas daarvoor voor hen nog zo echt was.’

Het was zelfs nog vlak vóór deze sessie dat Kathryn met Christine had samengezeten en een beroep had gedaan op Moeder en Vader, om alstublieft toch de mensheid te bevrijden van deze vreselijke tekortkoming die de mensen gevangen houdt in hun eigen gedachten, dit ding dat hen lijkt los te koppelen van het vermogen, om de Liefde en het schitterende Licht te zien dat hen omringt. Het duwt mensen – zelfs de meest standvastige Lichtwerkers – terug in de negatieve programmering van twijfel, hulpeloosheid, slachtofferrol en woede in verschillende gradaties van intensiteit, telkens als ze zich beginnen te bevrijden.

Kathryn had een oproep gedaan aan Moeder en Vader en de Raad, om het herstel van ons DNA toe te staan voor de aanpassing die nodig is, om in ons systeem deze fout te herstellen die ervoor zorgde dat de mensen niet konden vragen wat zij nodig hadden, omdat zij niet konden zien dat ze het nodig hadden. Door de schade van duizenden jaren van misbruik en systematisch programmeren besefte de mensheid niet eens dat er een blokkade lag op hun denken en hun gevoelspatronen – de blokkade die hen er ook van weerhoudt om zich ervan bewust te zijn wanneer ze het echte gaan verwarren met het ingebeelde. Moeder vertelde haar dat er nog steeds de kwestie van de vrije wil was, die moest worden afgehandeld.

De stukjes vielen pas op hun plaats, toen Christine en Kathryn de dramatische verschuiving voelden plaatsvinden bij Ella, Faith en Jade. Christine had in golven de informatie ontvangen dat zij het oorspronkelijke contract tussen de duistere Zusters en de Annunaki nu tot voltooiing zouden brengen. Lang geleden werd er overeengekomen dat de mensheid zou aanvaarden dat er een deel van hun DNA zou worden onderdrukt, zodat zij de afscheiding van Bron konden ervaren. Zij waren er door misleiding van overtuigd dat zij hierdoor meer gevarieerde en uitgebreidere ervaringen zouden opdoen tijdens hun aardse incarnaties. Feitelijk maakte het hen nog meer kwetsbaar voor de overheersing en de programmering van de duistere Meesters.

Niettemin werd de overeenkomst getekend door iedereen die naar de Aarde wilde komen in menselijke vorm. De aanpassing in de strengen van de dubbele helix zorgden voor een verstoring van het brein en het lichaam van de mensen, en dat werkte in op het rechtstreekse verwerken van signalen uit de omgeving en uit de Hogere Dimensies. Het zorgde voor een stoorzender in het vermogen van de mensen om hun eigen multidimensionaliteit en hun verbinding met Hogere Dimensionale wezens te ervaren. Het was een verstoring die ervoor zorgde dat de mensen – met name zij, die waren grootgebracht in angst – zich gingen verzetten tegen de liefdevolle bijstand van anderen. Zij gingen die hulp afwijzen en wantrouwden zelfs de Liefde en het Licht.

De groep die samenwerkte zag die uitwerking bij zichzelf: elke poging om hun eigen trilling te verhogen, door het ervaren van de liefdevolle en vreugdevolle verbinding met Moeder en Vader en elkaar, zorgde voor een onverwachte duik in het tegengestelde: wantrouwen, negativiteit en afscheiding. Het was duidelijk dat de drie jonge vrouwen leden onder hetzelfde gemis en dus boden zij die gezamenlijk het hoofd. Kathryn begeleidde hen om in hun geestesoog de DNA-spiraal te zien, met op de ladder de plek die was uitgeschakeld. Die lichtte op als een rood signaal – de plek van de oorspronkelijke wanschepping. Zij richtten zich op die plek, healden hem en herstelden hem tot zijn oorspronkelijke doel en functie.

Het resultaat was een opkikker en spannend voor hen allemaal. Zij straalden en sprongen rond van vreugde over hun nieuwe vrijheid. Christine hoorde dat ik haar het verhaal van hun succes doorgaf, en hoe groot deze enorme verschuiving was waar de hele mensheid baat bij zou hebben. Het was een historisch gebeuren vanwege wat zij bereikt hadden maar ook vanwege wie deze geïncarneerde zielen waren: de reeds lang lijdende incarnaties van de Aartsengel-Zusters, die gevallen waren voor de misleidingen van het duister, zo lang geleden. Zij hadden eindelijk hun eigen Hoger Zelf bevrijd en hadden het geboorterecht opgeëist, om vanuit hun eigen vrije wil te leven in het Licht.

Ziet u, zonder de bewuste kennis van wat zij schiepen, was deze groep van dappere vrouwen samengekomen om zichzelf te herstellen. Daarmee brachten zij een verschuiving op gang die nu is afgekondigd in de Hogere Rijken: Moeder en Vader – onze Scheppers – hebben verklaard dat de Mensheid hersteld is tot heelheid. Niemand zal nog onderworpen worden aan deze fnuikende handicap – nooit meer – en zij die nu op Aarde zijn, zijn hierbij bevrijd van dit eeuwenoude tekort.

Deze afkondiging is eindelijk in staat om tot bloei te komen vanwege de volgende voorwaarden, waaraan eindelijk werd voldaan:

1. Ten minste drie (het getal van Schepping) menselijke incarnaties van de gevallen zielen die ooit de oorspronkelijke scheppers waren en het contract hebben ondertekend, moeten vragen om het te herroepen.
2. Zij moeten diegenen zijn die ermee hebben ingestemd om zelf de aanpassing te ervaren.
3. Zij moeten samenkomen – in menselijke vorm – om het herstel van hun eigen DNA in gang te zetten, alvorens het kan worden uitgevoerd voor de rest van de mensheid.

Dit schijnbaar onmogelijke scenario – dat diegenen die dusdanig onderdrukt waren dat zij hun eigen schade niet konden zien, moesten vragen om hun eigen genezing – is eindelijk volbracht. Twee van de geïncarneerde zielen die onder de controle van hun Hoger Zelf stonden en zich eindelijk hadden bevrijd uit die greep, ontmoetten diegene die de sleutelcodes droeg om het oorspronkelijke contract te ontsluiten. Alle drie, vastberaden in hun vrije wil, hebben zij gezamenlijk om hun vrijheid gevraagd – en zo is geschied.

Wij vieren feest met ieder van u, geliefde Broeders en Zusters, nu dit martelende hoofdstuk van de lange klim uit de duisternis voor de mensen van planeet Aarde eindelijk tot een einde komt. U kunt de verhogende energieën overal om u heen al voelen, nietwaar? Elk wezen op de planeet wordt verheven naar een Hoger Niveau van bewustzijn, door de afstemmende trillingen. De uitwerking hiervan zal onmiddellijk worden gevoeld door zij die ontwaakt zijn – en door velen die dat nog niet zijn. De kleuren zullen helderder zijn, de mensen zullen er anders uitzien, negatieve gevoelens zullen verdwijnen en helderziende vermogens zullen terugkeren. Uw besef van wie u werkelijk bent en waarom u hier bent zullen opduiken uit de mist en u zult uw eigen, aangeboren vermogens gaan opeisen op een nieuwe en geweldige manier.

Wij kijken verbaasd en bewonderend naar u allen die voortgeploeterd heeft, ondanks de mankementen waarmee u was opgezadeld, u bent vertrouwvol en doortastend geweest in uw Vertrouwen – ondanks de vloed van programmering, religie en maatschappelijke druk die op u woog. U heeft het Lichtquotiënt verhoogd, uw helende energieën uitgezonden naar Terra en naar hen die het nodig hadden en dat heeft u allemaal gedaan, ondanks de overweldigende tegenkanting.

Het is geen Experiment dat wij nog eens willen herhalen – vanwege de verschrikkelijke verliezen en het lijden dat het teweeg heeft gebracht – maar het heeft zeer zeker velen van u ertoe gebracht om nieuwe hoogten te bereiken aan kracht en vastbeslotenheid. Wij eren uw moed en uw onbaatzuchtige dienstbaarheid.

Lichtwerkers overal ter wereld: weet dat u een verschil heeft gemaakt en dat u een onlosmakelijk deel bent van het ogenblik van voltooiing dat vandaag werd bereikt.

Wij houden van ieder van u,
Ik ben uw Sananda, tezamen met Moeder/Vader Bron en de gehele Hemelse Schare.

door Kathryn E. May, PsyD, 17 mei 2015
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=may-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.