Oproep van Moeder Aarde

Dringende oproep van Moeder Aarde
26 april 2014

2014 04 26 waterval

Een persoonlijk bericht van Kathryn.

Ik weet niet hoe ik dit moet schrijven en zelfs niet, wat ik verondersteld word te schrijven.

Ik kom net uit een aardingssessie met Moeder Aarde en het resultaat daarvan is ingrijpend en verontrustend; ik voel mij geroepen om op ieder van u een beroep te doen voor onze bijzondere hulp omdat u de mensen bent die diep kunnen reiken om te ontdekken wat Gaia nu nodig heeft om geholpen te worden. Ik geloof dat dit cruciaal is voor onze Ascentie.

Ik vroeg om een opdracht; ik zei zelfs: ‘Spreek tot mij, Gaia. Zeg mij hoe ik kan helpen. Laat mij weten wat er moet gebeuren.’ Ik zag beelden van olie die werd opgepompt, schaliegasboren die diep in haar lichaam doordrongen en ik werd herinnerd aan de irriterende, jeukende plek in mijn nek, die mij de laatste weken verveeld had – een huidirritatie die niet wilde reageren op healing werk. Het is aan de linker onderkant van mijn schedel en dat zette me af en toe wel aan het denken over hoe moeilijk het zou zijn om te ascenderen, voor mensen die echt pijn leden.

Ik zag mijn lichaam als een landkaart, mijn hoofd als het Noordelijk halfrond, mijn ruggengraat het midden van de beide Amerika’s. De plek op mijn nek, waar mijn schedel aansluit op mijn ruggengraat zou dan Texas zijn. De irritatie werd erger toen ik ze herkende. Beelden van oliepompen en de familie Bush, giftige vervuiling en onwetende mensen die de leiding hebben over het aanvallen van Moeder Aarde, om haar te verkrachten en te beroven van haar natuurlijke grondstoffen.

Ze toonde me groepen van Elementalen – feeën, elfen, allerhande natuurwezens. Ik was mij ervan bewust dat ik een beroep moest doen op de menselijke incarnaties van Ariël en andere Aarde Hoeders om hun schuwe troepen op te roepen om ter hulp te snellen. We moeten een manier vinden om deze pijnlijke activiteiten onmiddellijk te stoppen!

Twee aspecten van het werk zijn helder:
1. oproep aan de Ascentie Raad om al de boor- en graafmachines onklaar te maken, die zoveel pijn bezorgen aan onze Moeder Aarde
2. alle natuurgeesten en hun menselijke hoeders bijeen roepen om moeilijkheden te veroorzaken, overal waar vernietigende handelingen tegen Moeder Aarde worden uitgevoerd. Al deze handelingen moeten worden gestopt, voordat de uiteindelijke Ascentie kan plaatsvinden!

Na ongeveer 40 minuten met mijn hart tegen de aarde gedrukt, stond ik op en voelde de verandering in mijn staat van zijn. Alles om mij heen verscheen kristalhelder, maar veelzijdig. Ik zag elke bloem en tak, al het levende bewustzijn en werd er duizelig van.

Ik liep naar mijn huis en rook aceton – nagellak remover – en de reactie die ik voelde was als van een dolle hond. Ik voelde een plotse vlaag van razernij, als een gewond wild dier, dat zijn aanvaller ziet. Ik voelde wilde frustratie, de aandrang om uit te halen en alles om mij heen te vernietigen dat me herinnerde aan toxinen, chemicaliën en vergif dat door de mens geproduceerd was. Daarmee verbonden was een gevoel van frustratie dat nauw verbonden was met haat naar die mensen, die losweg de vernietigende handelingen om zich heen negeren en zich in plaats daarvan richten op de vraag of hun haar goed zit en het trots rondrijden in hun dure, benzine-slurpende auto’s.

Ik heb persoonlijk een paar van die dingen gevoeld, maar nooit met deze compleet overrompelende intensiteit. Ik voelde me volledig geschokt, nauwelijks in staat om te ademen, zo overweldigd met frustratie, verdriet en razernij, dat ik buiten mezelf was.

Ik herinnerde me, dat Vader God eens tegen me zei ‘Moeder Aarde zal het misbruik een tijdlang tolereren, maar dan zal zij gewoonweg de mensheid van zich afschudden zoals een hond water uit zijn vacht schudt. Ik begreep nu het gevoel, dat haar daartoe zou brengen. Ik weet dat onze inspanningen om te ascenderen en om ons bewustzijn te verhogen, geholpen hebben. Het is geschapen als een mogelijkheid voor ieder van ons om van de oude tijdlijn – waar Moeder Aarde volledig vernietigd zou zijn en wij dus ook – over te springen naar de prachtige realiteit waarin Moeder Aarde hersteld is tot het Paradijs dat zij moest zijn. Voor mij voelt het, alsof wij op een keerpunt zijn – waar wij het Grote Plan zullen volbrengen – of iets minder.

Als wij het hoogste potentieel willen bereiken, moeten wij Moeder Aarde helpen om te genezen, ons te vergeven en te aanvaarden dat wij verantwoordelijk zijn voor haar lijden. Wij zijn het, die de vernietiging kunnen zien, de pijn kunnen voelen van honderden jaren van verwondingen. Wij kunnen vergeving vragen en onszelf reinigen van de duisternis die in onze geest bleef hangen – het restant van zo vele levens onder de samenzwering van de Duisteren, die ons manipuleerden tot het aanvaarden van hun vernietigingsdrang, door ons ervan te overtuigen dat het voor het hoogste goed was.

Nu we nog steeds hier zijn, met twee voeten op de grond, moeten wij méér doen dan ons de Nieuwe Aarde voorstellen. Wij moeten een rechtstreekse actie ondernemen om haar te beschermen, nu. Hoe dat moet gebeuren zal bij ieder van ons boven komen – onze inspiratie, onze netwerken, onze vrienden en onze plek op de Aarde. Wij zijn een formidabel leger van Lichtwerkers. Elke handeling die haar rechtstreeks beschermt tegen aanvallen, zal wereldwijde weerklank vinden.

Ik weet dat dit bericht nieuwe ideeën zal scheppen, nieuwe mogelijkheden waarop we onbevreesd het misbruik zullen stoppen, nu meteen. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, deze te veiliger zal het zijn om actie te ondernemen tegen de Machten Die Waren. Intussen vraag ik aan de Natuurgeesten om naar voren te treden om de meest effectieve campagne te helpen opzetten, voor Vrijheid en Rechtvaardigheid voor Moeder Aarde.

Met al mijn liefde,
Portia

http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.