COR: Heb mededogen

HEB MEDEDOGEN

Bericht voor Lichtwerkers – 15 juli 2015

De meest recente richtlijn voor Lichtwerkers van onze vrienden, de Wezens uit 5D en 6D die bekend staan als het Collectief

Gegroet, vrienden en mede-Lichtreizigers! Wij zijn blij met deze kans om vandaag met u te spreken.

Er gebeurt nu heel veel, maar zoals altijd: wat u ziet op uw tv- of computerschermen is slechts een klein deel van wat er werkelijk gaande is in de wereld – en het is een aangepaste en behoorlijk verwrongen versie van de feitelijke gebeurtenissen. Bij de zogeheten ‘redding’ van Griekenland heeft u een voedselstrijd te zien gekregen tussen de wereldse machtsstructuren (toenemend ontkrachtte structuren) waarbij zij de rijkdommen van Griekenland opslurpen – terwijl deze rechtens toebehoren aan het Griekse volk.

De roofzuchtige leningen die de Griekse economie op haar knieën heeft gebracht, was feitelijk een deel van het plan om de Griekse regering ertoe te brengen, dat zij niet enkel de economische voorzieningen maar ook de Griekse cultuur zou overdragen, in die zin het land berovend van zijn onafhankelijkheid in doen en denken – eerst met betrekking tot de regering, daarna ook met betrekking tot het dagelijkse leven van de bevolking.

Als u iemand ‘bezit’, dan wordt u verondersteld gebonden te zijn aan die persoon en enkel te werken om zijn eisen in te willigen en eraan tegemoet te komen. U behoort niet langer aan uzelf. U bent in zekere zin deels hun bezit en wordt door hen gestuurd. Uw handelingen worden geleid door uw behoefte om uit de gevangenis van uw schuldenaar te blijven – deze heeft in de huidige tijd vele vormen aangenomen. Ziet u hoe de duisteren voordeel hebben behaald, zowel in geld als in energetisch opzicht: zij die gevangen zitten in nooit eindigende schuld, hebben het idee dat ze geen vrijheid hebben … niet financieel en niet in hun doen en laten.

Dit is zo voor de keuzes van de regering op bredere schaal en voor persoonlijke keuzes op kleinere schaal – het bereidt zowel landen als mensen voor op een nog lager niveau van dienstbaarheid dan zich nu laat aanzien.

Het zou echt geen schande noch een tragedie zijn geweest, als Griekenland de Europese Unie zou hebben verlaten.

Die Unie is een schijnconstructie, geschapen door de oude machtsstructuur om gemakkelijker de controle te houden en systematisch de rijkdommen te kunnen opslokken – één van de stappen richting de Ene Wereld Regering die verlangd wordt door ‘het Vierde Reich’ waarvan Angela Merkel de feitelijke leiding heeft.

U zult echter niet in een domino-effect het ene land na het andere in deze val zien trappen, naarmate hun bedrieglijk opgezette leningen aflopen. Er is teveel gaande op de innerlijke rijken/niveaus, om nu nog zoiets te laten plaatsvinden. ‘Wat zijn die innerlijke rijken/niveaus en welke invloed hebben ze op mijn leven?’ vraagt u zich af.

Artic-Cave-MED2 15 juli 2015

Zij zijn de niveaus – de Rijken – van Hogere Trilling, van daaruit ontstaat uw wereld in ‘de tijd’, op de tijdlijn van uw Aarde. Die tijdlijn op zich stort ook in elkaar, omdat alle ‘tijd’ verandert tot het ‘Nu’ in de 5D-betekenis. 

U heeft dit in uw eigen leven al ervaren … lijkt het niet alsof de dagen – en zelfs de uren – nu sneller gaan?

Dat lijkt niet alleen maar zo. Een uur is nu nog maar ongeveer de helft aan ‘tijd’ van wat het vroeger was. Onder invloed van astrologische afstemmingen en de verbazingwekkende energieën die de Aarde nu bereiken, verandert uw innerlijke wereld ingrijpend. Het wordt steeds meer onmogelijk voor uiterlijke vormen van controle – zoals die worden vertegenwoordigd door economische-, bestuurlijke- en militaire instanties – om uw bewustzijn te misleiden, ook al doen zij nog zo hun best om u te brengen tot paniek, angst voor ‘de toekomst’ en de overtuiging van financieel tekort.

Ja, de duisteren zijn zich bewust van de energetische rijken. Zij betonen eer aan de laagste aspecten ervan, om uit die energieën het voordeel te halen voor het ontvangen van het verkrijgen van bepaalde gebeurtenissen en toegang te krijgen tot bepaalde energetische netwerklijnen. Zij vragen dat die netwerklijnen – nu in toenemende mate afnemend in kracht – hen het soort macht laten toestromen wat zij nodig hebben … niet alleen om te heersen over de mensheid, maar om fysiek en mentaal sterk te blijven.

Zij doen beroep op een heel laag niveau van astrale kracht. Wat zij niet willen geloven, is dat deze Aarde en haar bewoners nu ascenderen tot ver boven die dimensie en alles wat zij bevat.

In steeds grotere mate wordt u steeds minder weerhouden door de werkingen van de oude ‘machtsploeg’, zoals onze schrijver hen noemt, omdat datgene waar zij hun kracht uit halen steeds zwakker en onbelangrijk wordt of zelfs helemaal niet meer bestaat, in de zin zoals de leiders van de wereld het altijd hebben gekend.

Begrijp dat velen van de lagere orde – diegenen in menselijke vorm, in buitenaardse vorm en ook zij die enkel een energetische vorm hebben – zich naar het Licht hebben gekeerd in deze dagen van Ascentie-energieën … en dat zullen ze blijven doen. Zij hebben deze kans – dit ogenblik van genade – gekregen, om zich af te keren van de vernietiging waarvan zij gedurende eonen geleefd hebben … op een egoïstische en zelfingenomen manier.

Boat-Over-a-Whale-MED 15 juli 2015

Velen merken dat deze oude instelling op zijn einde loopt en ondanks de verbitterde programmering van hen die bovenaan staan in de lijn van leidinggevenden, brokkelen ze af vanuit de lagere rangen en zo steeds hoger … ze vragen om het Licht te leren kennen, ze vragen om vergeving voor alles wat ze hebben gedaan, ze vragen om opnieuw de macht over hun eigen zielen te krijgen.

Dit is een uitputtende reis. Heb mededogen met hun strijd – zowel zij die zich hebben afgekeerd van het duister als zij die niet beseffen dat ze erin gevangen zitten – en wees dankbaar dat het niet UW reis is.

Want ja, het klopt dat ook u strijd moet leveren wanneer u in menselijke vorm bent. Maar het is niet zo dat u gevangen zit en u er niet van bewust bent, er geen besef van heeft en geen enkele controle heeft over wie er de baas is over uw ziel.

Daarin heeft u de macht, het is de reis van uw ziel en niemand kan dat van u wegnemen – zover bent u al gekomen hier op Aarde. U zult bevrijd worden van veel afkeer, boosheid en gevoelens van hopeloosheid ten aanzien van de toestand in de wereld, wanneer u enig mededogen kunt opbrengen voor de mensen die wereldwijd betrokken zijn bij regeringen, de financiële wereld en het leger – en die nog steeds geloven dat zij strijden voor een zaak die ze kunnen winnen.

Want wat is echte democratie? Het is die werkelijkheid die éérst binnenin wordt geschapen en dan naar buiten wordt gebracht, wanneer de menselijke soevereiniteit opnieuw wordt toegestaan voor iedereen op Aarde – zoals het eonen geleden was, vóór de val van Atlantis en Lemurië.

Dit wordt nu enkel aan de mensheid toegestaan, omdat u het opeist. Omdat de meerderheid van de mensheid (het hoeft maar 51% te zijn) als een eenheid opkomt voor hun persoonlijke bewustzijn en hun vrijheden opeisen op de Aarde, zoals die nu ook bestaan in de Hogere Rijken.

Dit is in de eerste plaats en bovenal een vrijheid in bewustzijn.

Colorful-Sky 15 juli 2015

Daarom hebben de Stichters (de oprichters van de Verenigde Staten van Amerika – V) en de schrijvers van de grondwet van de VS termen gebruikt als vrijheid en bevrijding – die ook werden vernoemd in andere documenten, maar die niet werden toegepast op dit continent, dat het Nieuwe Atlantis moest gaan voortbrengen. Daarom was St. Germain persoonlijk aanwezig bij het tekenen van de Onafhankelijkheidsverklaring, om aarzeling of terugtrekken te voorkomen bij iedereen die bang was voor wraak van de Britse regering en haar leger (dezelfde groep die nu Griekenland berooft – zij het in iets andere vorm).

Dit is waarom Hij – anoniem maar gepassioneerd – het woord nam, om alle aanwezigen eraan te herinneren waarom zij daar bijeen waren en wat er op het spel stond – niet enkel een land, maar in bredere zin ook de vrijheid van de mensheid in het algemeen.

We hebben het nu niet over de Verenigde Staten zoals zij sindsdien zijn geworden – overgenomen door die duisteren die rijkdommen hebben gestolen en slavernij hebben gebracht over bijna alle volkeren van de wereld.

Wij hebben het over datgene wat het Nieuwe Atlantis had moeten zijn: een plek van vrije wil, van gedeelde overvloed, van volledige mensenrechten en van eerlijke en gelijke behandeling van mensen – op alle niveaus, zowel collectief als persoonlijk.

‘Is er nog een kans daarop?’ vraagt u. Zijn we nu op weg naar die wereld, meer dan 200 jaren later?

Wij willen u zeggen dat u er met ieder ogenblik dichterbij komt en dat u het schept vanuit uw verwachtingen, uw gebeden tot de Hogere Rijken en uw geloof in niet enkel de NESARA-WET en zijn volledige vervulling, maar in deze Hogere Energieën die helpen bij de Ascentie van uw planeet en van uzelf.

Het is geen toeval dat het verdrag met Iran eindelijk tot stand kwam in dezelfde week als waarin Griekenland – schijnbaar voor altijd – werd overgenomen door diegenen die juist tegenstander zijn van gelijk welke vorm van Vrede.

Houd moed en begrijp dat Vrede steeds méér de norm wordt, anders had dit buitengewoon ongebruikelijke ogenblik van diplomatie en menselijke betrekkingen nooit kunnen plaatsvinden. (Als u geraden had dat er een Galactische aanwezigheid was bij het onderhandelingsproces, dan heeft u daarin gelijk.)

Vrede wordt steeds meer de norm en steeds meer mensen gaan ervoor kiezen … voor zichzelf, hun gemeenschappen, hun land en de wereld.

Two-Tigers-Photo-by-Tigersquest 15 juli 2015

Want de negen die het leven lieten in hun geliefde AME kerk, waren waarlijk Engelen onder u. (Dit gaat over de slachtoffers van de schietpartij tijdens een kerkdienst een aantal weken geleden – V)

Zij kijken nu naar u met oneindige Liefde en zij willen u laten weten dat hun overgaan vooropgezet spel was van de duisteren, met de bedoeling om u nog méér te demoraliseren en wanhopig te maken – terwijl in feite juist het omgekeerde heeft plaatsgevonden. Er is nu een sterkere en meer uitgesproken roep om vrede, om redelijkheid en om een eerlijke en gelijke behandeling van alle mensen. In plaats van het idee terug te brengen dat gekleurde mensen minderwaardig zijn aan blanken, is het juist omgekeerd.

De kostbare waarde van de levens van iedereen wordt nu nog méér benadrukt en beseft, vanwege deze en andere tragedies.

De macht van iets te verliezen is gelegen in de bepaling van de waarde van datgene wat verloren ging – een waarde die nu ten volle wordt beseft. Het is steeds minder nodig dat er verliezen worden geleden, omdat de mensheid zich in Eenheid opstelt en zegt ‘Gedaan hiermee – dit zijn onze zusters en moeders, broeders en vaders. Wij houden van hen en beschermen hen en zij zijn ons méér waard dan wij kunnen zeggen.’ Dit geldt voor Charleston, dit geldt voor Griekenland en dit geldt voor Iran.

Dit geldt voor de Aarde en alles wat in en op Haar leeft.

Kijk naar de astrologische uitlijning die nu plaatsvindt, kijk naar de kracht van de Nieuwe Maan. Naar de kracht van de ontwaakte Grote Kristallen in de Aarde, de ontwaakte Atlantische Netwerklijnen. De beslissingen van de mensheid op het innerlijke vlak, om een Eenheid te vormen.

Wees niet bang: u gaat vooruit en NESARA ontvouwt zich, met verbazingwekkende snelheid.

Alles is bijzonder goed.
Namaste! Wij zijn bij u, op ieder ogenblik.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan
origineel bericht: klik HIER

Als u dit overneemt, behoudt dan alstublieft de integriteit van deze informatie door deze precies zo over te nemen als zij hier gegeven is en door de link naar de oorspronkelijke tekst te plaatsen.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

One comment

  1. Hartverwarmend, al dit verhelderend nieuws!
    En de wondermooie foto’s.
    Grote dankbaarheid naar al het gebeuren, de LICHTWERELD en de vertalers, de LICHTWERKERS,
    Alles ontvouwt zich aan een snel tempo…
    In LIEFDE Lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.