door Vader God, via Eillie Deus’

12 januari 2017

Lieve Kinderen van het Licht,

Alweer een belangrijke fase is achter de rug. Alweer een belangrijke stap werd gezet in de richting van ons doel. Dit alleen al zou jullie tot tevredenheid mogen stemmen.

Ga niet al teveel op in het wereldgebeuren. Vanzelfsprekend maken jullie deel uit van de wereld en dus ook van de energieën die op deze wereld huizen, maar je hoeft er niet in op te gaan. Je kunt perfect observeren, begrijpen, zien waar welke noden zich voordoen en vanuit alle rust en sereniteit liefde/licht sturen. Dit is je taak. En vergeet daarbij jezelf niet.

Rust.
Sereniteit.
Evenwicht.
Innerlijke balans.

Je bewoont de wereld, maar je bent niet van deze wereld.

Je échte zijn, je échte roots, liggen elders. Blijf deze verbondenheid eren door niet onder te gaan in het wereldse gebeuren – hoe hartzeerverwekkend dit gebeuren ook moge zijn.
Blijf in je innerlijke rust. Vanuit deze rust kun je werken.
In dit werken is niets veranderd:
– wat je doet voor jezelf, komt de hele wereld ten goede.
– wat je doet voor de wereld, komt jezelf ten goede.

Blijf met open hart en open ogen naar de wereld kijken.
Help waar je kunt, maar blijf vooral sereen je werk doen. Visualiseer, droom je wereld. Hou je focus gericht op wat je wilt, niet op wat je weg wilt. Stuur liefde naar wat in de Nieuwe Wereld niet meer thuis hoort. En vooral, vraag onze hulp.

Het wordt een heel bijzonder jaar, waarin je gronding uitermate belangrijk is. Vergeet dus niet je Aardse Moeder Gaia en haar koninkrijken.

Leef in rust.
Leef in innerlijk weten dat alles Goddelijk juist is.
Hou vol, en laat je Hart het centrum van je wezen zijn.

In Liefde en Vast Vertrouwen,
jullie VaderGod

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen