Aan alle Kinderen van het Licht,

De lichtfrequenties zijn gigantisch. Gigantisch, ook vergeleken met de frequenties van vorige maand. Het is onhoudbaar geworden voor het duister. De omstandigheden worden onleefbaar voor de duistere energieën. Jullie zullen dan ook meer en meer positieve uitkomsten zien verschijnen. Suggesties voor vredesoverleg. Suggesties voor het eindigen van conflicten. Voorstellen voor vrede. De mensheid heeft een onstilbaar verlangen naar vrede. De huidige situatie is ook voor hen die van het Licht zijn ondraaglijk geworden, maar dan niét omwille van de Hoge Lichtfrequenties, maar omwille van het niet meer kunnen (ver-)dragen van het negatieve gebeuren in hun wereld.

Kijk goed uit. Het onderscheidingsvermogen doet overuren in deze dagen. Veel wordt verzwegen, veel wordt verborgen, maar in hetgeen bewust getoond wordt, ligt ook de kern van Waarheid verborgen. Kijk. Kijk toe, maar wordt geen deel van de emoties. Laat u niet meeslepen. Blijf neutraal. Observeer. En leer.

Neutraliteit.
Objectiviteit.
Menslievendheid.

Menslievendheid, in zijn ware betekenis toepassen.
Menslievendheid wordt in jullie woordenboek verklaard als mede-menselijkheid, menselijkheid.
Mede-menselijkheid: mens-met-de-mensen zijn.
Menselijkheid: zijn als de mens.

Wat is dat dan, ‘zijn als de mens’?
Wel, lieve, lieve kinderen van mij, dat is zijn zoals Ik.
Ik heb jullie gemaakt. Uit een stukje van mij, zijn jullie gemaakt.
Jullie zijn een stukje van mijn Energie.
Zoals het glas water dat je schept uit de waterput: in het glas zit alles wat je in de waterput kunt vinden. Sterker nog, in één druppel van dat glas zit àlles. ‘Ik’ zit daar helemaal in, met heel mijn Zijn, heel mijn hebben en houden.
Jullie zijn als die waterdruppel.
Jullie zijn ‘Ik’.

Zijn als de mens, menselijkheid, is dus zijn als God.
Gedraag je tegenover je medemens zoals God zich zou gedragen.
En Ik hou van iedereen.
Ik zie de rol die iedereen kreeg toebedeeld.
Ik zie hoe moeilijk het was om deze rol te spelen, hoe verleidelijk het soms was om deze rol te blijven spelen. Ik begrijp.

Ik vergeef.
Vergeven in de betekenis van: het is wat het is/ze hebben de opdracht aangenomen, ze hebben in de vergetelheid van 3D het zicht op het doel verloren/ze hebben nu al mijn Liefde nodig om uit dit moeras te geraken/mijn hart bloedt bij het weten dat ze door het aanvaarden van deze taak mogelijk een zeer moeilijk pad zullen bewandelen.

Ze hebben onvoorstelbaar veel Liefde nodig, want ze kunnen ze zelf niet meer bereiken. Het punt van Liefde in zichzelf is voor velen onvindbaar. En dit ervaren ze als een onvoorstelbaar grote leegheid en pijn. Als een gewond dier slaan ze dan ook vaak om zich heen. Begrijp dit in zijn ware betekenis. En vergeef.

Dit is mijn vraag, mijn verzoek, mijn wens naar jullie toe.

Vergeef.
Begrijp en vergeef.
Begrijp, vergeef en stuur liefde. Van harte. Van ganser harte.
Het zijn je broeders, je mede-mensen.
En Mijn kinderen.
Net als jullie.
Ik hou van jullie allemaal.

God, jullie Vader.

Eillie Deus’ – 20 oktober 2016

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen