Do you hear the People sing?

Do you hear the People sing? – Les Misérables

Klik op deze titel om de video te bekijken: Do you hear the People sing?

les miserables

 

 

 

 

 

 

foto: youtube.com

Dit hoort bij het bericht van Lady Nada dd. 2 januari 2015: Laat het kloppen van onze Harten de Echo zijn van de Ware Weg van Vrijheid, Eenheid en Liefde

Enjolras:
Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people 
Who will NOT be slaves again!
When the beating of your heart 
Echoes the beating of the drums 
There is a life about to start 
When tomorrow comes! 

Hoor je de mensen zingen?
Het is het lied van boze mensen.
Het is de muziek van een volk
dat NOOIT MEER slaaf zal zijn!
Wanneer het kloppen van je hart
een echo wordt van het tromgeroffel
gaat er een heel nieuw leven beginnen
wanneer de morgen komt!

Combeferre:
Will you join in our crusade? 
Who will be strong and stand with me? 
Beyond the barricade 
Is there a world you long to see? 

Doe je mee met onze kruistocht?
Wie zal er sterk zijn en naast me staan?
Voorbij de barricade
ligt daar een wereld die je wilt zien?

Courfeyrac:
Then join in the fight 
That will give you the right to be free… 

Doe dan mee met het gevecht
dat je het recht zal geven om vrij te zijn …

Refrein:

Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people 
Who will NOT be slaves again!
When the beating of your heart 
Echoes the beating of the drums 
There is a life about to start 
When tomorrow comes! 

Hoor je de mensen zingen?
Het is het lied van boze mensen.
Het is de muziek van een volk
dat NOOIT MEER slaaf zal zijn!
Wanneer het kloppen van je hart
een echo wordt van het tromgeroffel
gaat er een heel nieuw leven beginnen
wanneer de morgen komt!

Feuilly:
Will you give all you can give 
So that our banner may advance? 
Some will fall and some will live 
Will you stand up and take your chance?
The blood of the martyrs 
Will water the meadows of France! 

Zul je alles geven wat je hebt
zodat onze vlag vooruit komt?
Sommigen zullen sneuvelen, anderen zullen leven.
Zul je opkomen en je kans grijpen?
Het bloed van de martelaren
zal de weiden van Frankrijk bevloeien!

Refrein:

Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people 
Who will NOT be slaves again!
When the beating of your heart 
Echoes the beating of the drums 
There is a life about to start 
When tomorrow comes! 

Hoor je de mensen zingen?
Het is het lied van boze mensen.
Het is de muziek van een volk
dat NOOIT MEER slaaf zal zijn!
Wanneer het kloppen van je hart
een echo wordt van het tromgeroffel
gaat er een heel nieuw leven beginnen
wanneer de morgen komt!

Do you hear the people sing 
Lost in the valley of the night? 
It is the music of a people 
who are climbing to the light. 
For the wretched of the earth 
There is a flame that never dies; 
Even the darkest night will end 
And the sun will rise. 

Hoor je de mensen zingen,
verloren in de vallei van de nacht?
Het is de muziek van een volk
dat nu opgaat naar het Licht.
Voor de stumpers van de aarde
is er een vlam die nooit dooft;
zelfs de donkerste nacht kent een einde
en de zon zal opgaan.

We will live again in freedom 
In the garden of the Lord. 
We will walk behind the plough-share, 
We will put away the sword. 
The chain will be broken 
and all men will have their reward. 

Wij zullen weer in vrijheid leven
in de tuin van de Heer.
We zullen achter de ploegschaar lopen,
we zullen het zwaard neerleggen.
De ketens zullen worden verbroken
en alle mensen zullen hun beloning krijgen.

Will you join in our crusade? 
Who will be strong and stand with me? 
Beyond the barricade 
Is there a world you long to see? 
Do you hear the people sing? 
Say, do you hear the distant drums? 
It is the future that we bring 
When tomorrow comes!       2 x 

Doe je mee met onze kruistocht?
Wie zal er sterk zijn en naast me staan?
Voorbij de barricade
ligt daar een wereld die je wilt zien?
Hoor je de mensen zingen?
Zeg, hoor je het verre tromgeroffel?
Het is de toekomst die wij brengen
wanneer het morgen wordt!  2 x

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.