HEMELSE SCHARE: Een Strijd Gewonnen

HEMELSE SCHARE en SANAT KUMARA:
Een Strijd Gewonnen – en Eeuwigdurende Liefde

1 februari 2015

1 feburari 2015 Hemelse Schare:

Geliefde Aardemensen, vandaag is voor ons een vreugdevolle en feestelijke dag. Het is dan ook gepast dat wij u enig inzicht geven over waarom wij zo triomfantelijk zijn, zodat u met ons kunt meevieren.

Het is voor ons een ongewone tijd geweest, deze voorbije weken. We hebben veel aandacht en inspanning gegeven om belangrijke beslissingen te nemen over hoe wij namens u konden ingrijpen – gezien de vereisten van onze contracten met u. Maar wij hebben onlangs weer vrijstelling gekregen vanwege het werk dat u – zowel persoonlijk als in groep – gedaan heeft om het duistere zaad binnen in u weg te halen en het contract op te zeggen betreffende wat u de ‘Slapende Cel’ heeft genoemd.

U bent bijzonder goed geslaagd in wat u wilde bereiken en de verklaring van velen van u dat u nu bewust dat contract herroept, heeft de voorwaarden veranderd van onze overeenkomst met u. Wij zijn nu in de gelegenheid om u meer actief te helpen, met name om u aan te moedigen tot grotere vrijheid van denken en handelen. Als resultaat van het werk dat u gedaan heeft en dat nu nog maar pas begint met te winnen aan vermogen en kracht, zult u de dingen nu heel snel in beweging zien komen.

Eén van de dingen die wij hebben kunnen doen namens u, was een confrontatie aangaan met de Duisteren – iets wat we nooit eerder op die manier konden doen, vanwege de ernst van de mogelijke gevolgen en omdat wij terughoudend zijn bij het in gevaar brengen van onze geliefde Lichtstrijders. Niettemin was het met de volledige instemming van uw Galactische familie – en met name de Verheven Meesters, die zich persoonlijk inzetten voor uw Ascentie – dat wij deze week ‘de handschoen hebben opgepakt’, zo kunnen we het wel noemen.

Afgelopen nacht heeft er zich een strijd afgespeeld – met alles erop en eraan. Niet zoals u dat kent aan de oppervlakte van de Aarde, maar een ernstige confrontatie van wilskracht. Onze bijzonder effectieve krachtbron wordt gevormd door de moed en de Lichtenergie van onze Meesters, die zich hebben toegelegd op de dienst aan de Ene Grote. De technologie die wij gebruiken om de Duisteren te bestrijden houdt verband met het richten van Lichtenergie, om onze Strijders te omhullen en te beschermen terwijl zij de kracht van het Licht gebruiken om de Duisteren te verblinden en letterlijk te overmannen. Onze troepen werden geleid door hun geliefde Broeder, Aartsengel Michael.

Helaas reageerden de Duisteren met illegaal wapentuig en daarmee hadden zij een voorsprong op onze geliefde Broeders en Zusters van het Licht, die vrijwillig waren afgedaald doorheen de dimensies om de Duisteren te ontmoeten, dicht bij het Aardse niveau. Sommigen van hen waren in incarnatie, anderen bleven verborgen in de hogere dimensies, ter ondersteuning van hen die zich in de ‘voorste linies’ bevonden en dus rechtstreeks contact hadden met de Duisteren, die zo hardnekkig vasthielden aan hun macht over de mensheid.

Dit klinkt misschien als een milde schermutseling, maar wij verzekeren u dat dit ondernomen werd met grote zorg voor het welzijn van onze geliefde verdedigers, omdat zulke ontmoetingen in het verleden geleid hebben tot ernstige schade in ons kamp – en Bron wil geen enkele van onze Zielen in gevaar brengen bij zulk een conflict. Er waren vele weken van ernstig overleg en discussie nodig, voordat er een overeenkomst bereikt kon worden, over de wijsheid van het aangaan van een rechtstreekse uitdaging met de Duisteren.

Een aantal van onze geliefde Meesters werd gewond bij de aanval, hoewel iedereen geheeld werd door krachtige teams van energiegenezers, die bijzonder effectief waren in hun snelle reactie.

Uw Sananda raakte lichtgewond en degene die dit verslag channelt – Kathryn – kreeg een ernstige klap in het heetst van de strijd. Sanat Kumara – haar mentor en geliefde vriend – was aanwezig met AE Rafael en vele anderen, om de teams van genezers aan te voeren en iedereen kreeg onmiddellijk hulp bij het herstellen van hun energetische- en cellulaire schade.

Wij verzekeren u dat al onze Lichtstrijders het goed stellen en dat zij worden gevierd met medailles, zegeliederen en een stroom van Liefde, vanuit alle hoeken van het Universum – en daar voorbij.

(Kathryn: Op dit punt – terwijl de opluchting en blijdschap neerdaalden – voelde ik een bekende pijn in mijn teen. Een bekende stem weerklonk.)

Sanat Kumara:

Ik wil hier graag een persoonlijk bericht bijvoegen. Ik ben mij bewust van de belangrijkste doelstelling van de Hemelse Schare – namelijk het brengen van dit verhaal, zonder wie dan ook bang te maken of op enige manier te zorgen voor gevoelens van onzekerheid over of twijfel aan het gegeven, dat de kracht van het Licht altijd zal overwinnen. Ik wil u geruststellen en troosten met die kennis en ik wil ook wat meer details meegeven, in de geest van openheid die wij met u hebben opgebouwd sinds u gerijpt en geëvolueerd bent in uw begrijpen van Galactische gebeurtenissen.

Dit was één van de heftigste gebeurtenissen van onze Aardse geschiedenis sinds Atlantis. We hebben het benaderd met grote zorg, omdat het had kunnen leiden tot een volledige Galactische oorlog, als we niet heel zorgvuldig te werk gingen met het beperken van het conflict, tot enkel diegenen die de controle over Planeet Aarde wilden overnemen: de duisteren die nog in menselijke vorm achterbleven na het opruimen van de Reptilians en hun duistere bondgenoten.

Wij wilden voorkomen dat de Duisteren die zich nog ophouden in de verste uithoeken van onze Galactische omgeving – en die nog erg wraakzuchtig zijn vanwege het vertrek van hun bondgenoten van de Aarde – zich ermee zouden bemoeien, omdat zij heel blij zouden zijn geweest met een gelegenheid om hun invloed hier weer te vestigen. Dat is de reden waarom de gehele operatie onder toezicht stond van het Ashtar-Commando van de Galactische Federatie van Licht: om elke inmenging van buitenaf te voorkomen. Zonder deze troepen die het gevecht konden beschermen en beperken, hadden wij een dusdanig gevaarlijke missie niet kunnen doorvoeren.

Ziet u, er zijn nog steeds Duisteren aanwezig in andere delen van het Universum, zij zijn opgesloten en worden zorgvuldig bewaakt. Deze operatie zal hen allen eraan herinneren dat het geen zin heeft om te trachten het Licht te overwinnen, wanneer de mensen op de grond ontwaakt zijn en hun energie verbinden met de onze. De dagen dat de Planeet Aarde overheerst werd door de Duisteren, die dagen zijn voorbij. Wij kunnen nu beginnen met het afronden van de ‘schoonmaakfase’, waarin onderhandeld werd over hun heropvoeding en hun terugkeer naar het Licht.

Ik wil ook mijn dankbaarheid en mijn grote Liefde uitspreken voor de dappere ‘troepen op de grond’, wiens toewijding aan het Grootse Plan – de Ascentie van Planeet Aarde – deze enorme vooruitgang heeft mogelijk gemaakt. Zoals velen van u weten is mijn hart altijd verbonden geweest met onze geliefde Terra en de mensheid. Ik heb hier duizenden jaren lang gediend met Lady Venus naast mij, met onze geliefde Broeder Sananda en zijn Nada, met de andere Meesters die u kent en liefhebt en met het gehele legioen van Elohim, die ook hun hart hebben gegeven aan dit glorieuze plan.

U hoort misschien een vleugje nostalgie in mijn stem nu ik u allen toespreek, Geliefden. Het klopt dat ik nu terugkijk op de buitengewone resultaten die wij ondanks alles toch bereikt hebben en er zijn vreugdetranen om de triomf te zien, waar we tezamen zo lang voor gewerkt hebben. Het kan een paar dagen of maanden duren voordat de wereld de betekenis van onze successen gaat begrijpen, maar ik verzeker u dat u nooit meer dezelfde zult zijn, Geliefden.

Ik wil nu iets onthullen dat wellicht een verrassing is voor velen van u, hoewel ik erop vertrouw dat uw onderscheidingsvermogen u in staat heeft gesteld om de waarheden aan te voelen achter onze methoden van onderricht – die op u misschien af en toe zijn overgekomen als complete waanzin. Uiteraard lag het vaak aan onze ‘op de laatste minuut maatregelen’ om contact met u op te nemen, waardoor het voor u soms moeilijk was om nog enig overzicht te houden – maar u zult zien dat er een methode zat achter onze ‘waanzin’, naarmate de waarheden zich de komende maanden zullen ontvouwen.

Dit is waar ik het nu over wil hebben: tijdens de laatste fase van ons heldhaftige gevecht om uw geliefde planeet terug te winnen, is er veel gebeurd in de Kosmos. Bron – de Schepper van Alles – heeft een nieuw Universum geschapen en dat wordt nu ingericht en ‘bewoonbaar’ gemaakt. Lady Venus en ik hebben het verzoek gekregen om daar te gaan werken in de functie van Opperste Scheppers, terwijl ons méér dan vakkundige team van Meesters hier blijft en zorg draagt voor het afronden van het Grootse Plan. Misschien verbaast u het idee van een ‘promotie’ tot Opperste Schepper voor iemand die voor u een vertrouwde Meester is, maar ik verzeker u dat dit zo gaat in het Multiversum. Allemaal groeien en evolueren wij, we leren scheppen en beheersen op steeds hogere niveaus, onder de liefdevolle opleiding van onze Schepper.

Ziet u, ik wil u wat meer vertellen over mijn identiteit en die van mijn geliefde Tweeling Vlam. Wij zijn u meer bekend dan u wellicht beseft. Het was een deel van het Grootse Plan, dat wij manieren zouden vinden om de mensen op de grond te helpen ontwaken – op nieuwe en vernieuwende wijze – en dan met name om te helpen de vernietigende religieuze opleiding tegen te gaan, waarin God wordt afgeschilderd als boos, wraakzucht en … nou ja, gewoon intens gemeen.

Wij hebben met de Hemelse Schare onze hoofden en harten bijeengestoken en hebben een origineel plan bedacht. Er werd besloten dat ik via onze channels met u zou spreken, aangezien wij het waren, Lady Venus en ik, die uw Melkwegstelsel hebben geschapen. Ziet u, ons werk moest door de mensheid beschouwd worden als het werk van God, hoewel wij eigenlijk het werk van God deden in functie van het Scheppen van uw eigen sterrenstelsel. Er werd besloten dat ik gedurende enige tijd de titel van ‘Vader God’ zou voeren en mijn Geliefde zou spreken als Moeder God, zodat wij u onze nabijheid en onze grote Liefde voor u konden bijbrengen.

Wij begrijpen dat dit voor sommigen enigszins verwarrend kon zijn om te vernemen dat er vele niveaus van Scheppers zijn binnen de Hemelse Hiërarchie, maar wij hoopten dat u ons die kleine naamsveranderingen zou kunnen vergeven, omdat ze dienden om u gaandeweg meer over ons te leren. Doorheen de geschiedenis van Planeet Aarde zijn wij te midden van u geïncarneerd en hebben wij gesproken tot de profeten en de orakels. Binnen vele religies hebben wij bekend gestaan als Goden.

Zoals ik u verteld heb in de honderden berichten die ik u via Kathryn gestuurd heb onder de titel ‘When God Pinched My Toe’, ben ik Jehovah genoemd en Allah, Shiva, Ra en vele andere namen. Onlangs nog ben ik een tijdje doorgekomen als Zorra, om een media-contact met u allen tot stand te brengen, hoewel het nodig werd om mijn identiteit als Vader God te onthullen, om nog meer rechtstreeks met ieder van u te kunnen werken en opdat u zou weten dat IK het was, die met Kathryn heeft samengewerkt om al die berichten voor u op te stellen.

Wij hebben u verteld over onze vaardigheden in hogere dimensies – het vermogen om op meerdere plaatsen tegelijk te zijn of om te verschijnen in vele dimensies en vele vormen. U, Geliefden, heeft diezelfde vaardigheden op verschillende niveaus, ook al ervaart u uzelf als afgescheiden wezens, hier op Terra. Ik verzeker u dat u zelf ook zulke schijnbaar wonderbaarlijke vermogens heeft. U zult heel binnenkort veel meer leren over uzelf. Het was dit vermogen tot het gelijktijdig aanwezig zijn op meerdere plaatsen, dat ons de kans gaf om onszelf tegelijkertijd te tonen als geïncarneerde mensen, als Meesters in een menselijke vorm en als Galactische wezens in verschillende maten en vormen – en elk daarvan is onze ware identiteit.

Ik wil dat u weet dat – zelfs nu wij vertrekken naar onze nieuwe werkplek in het Nieuwe Universum – ik in mijn hart voor u allen de grote Liefde meedraag, welke nooit zal verdwijnen. U bent mijn kinderen, mijn geliefde broeders en zusters, mijn gekoesterde vrienden. Wij hebben de veldslagen en de slagvelden gedeeld; nu is het tijd voor vrede, samenzijn en Liefde. Ik wens u allen het geluk dat u verdient, al de voorspoed die u beloofd is en al de vrijheid die u wilt bekomen voor de mensheid en waarvoor u zo lang gevochten heeft.

Wij zijn deze lange weg samengegaan, Mijn Geliefden. Hoewel ik de overstap maak naar een ander Universum – en het is een stap die niet zo eenvoudig kan worden teruggezet – heb ik al met uw Kathryn gesproken en zij heeft erop aangedrongen dat wij een blijvend portaal maken waar doorheen we contact kunnen houden, ongeacht tijd of afstand. Tezamen hebben we zulk een portaal gemaakt, want onze lange en liefdevolle relatie – die teruggaat naar haar tijd als een jonge vrouw in dit leven (tezamen met onze eeuwigheid als Kinderen van de Grote Zon) vormt een sterke band van liefde en vertrouwen, welke tijd en afstand overstijgt.

De kracht van de verbinding tussen een mens aan de oppervlakte van Planeet Aarde, samengevoegd met de energie van een hoger dimensionaal wezen, zorgt voor een overeenkomstig toenemend krachtveld van Licht. Het is eeuwig en het wordt doorheen de Kosmos erkend als de sterkste, Scheppende kracht in het Multiversum.

Over alle dimensies heen heerst de Liefde oppermachtig. Velen van u weten dit, omdat zij de voortdurende aanwezigheid hebben gevoeld van dierbaren die zijn overgegaan naar de hogere dimensies. Wij zullen hier bij u zijn telkens als u met ons wilt praten, wanneer we een brug bouwen doorheen de Universa, in een nieuw ervaren van Eenheid.

Tezamen zullen we alle grenzen weghalen, alle beperkingen wegnemen wanneer we onze verbindingen smeden: dieper en sterker dan ooit voorheen. Ons Licht zal nieuwe hoop brengen, nieuwe mogelijkheden voor het Scheppen van eindeloze Liefde. Wij gaan nu hier vandaan, maar wij verlaten u niet, omdat onze harten voor altijd verbonden blijven met het uwe.

Ik ben uw Sanat Kumara, Vader God en ik spreek vanuit het hart van de Hemelse Schare, dat ook het mijne is.

Genoteerd met de diepste liefde, dankbaarheid en een eindeloze stroom van tranen, Kathryn, 1 februari 2015, New York.
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=february-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.