door de Federatie van Licht via Blossom Goodchild
17 maart 2016

BG: Hallo! Ik heb het een beetje druk gehad, dus heb ik vorige week moeten overslaan. Alles goed bij jullie?
FVL: Wij zijn bijzonder vreugdevol dat wij onze gesprekken met u kunnen verder zetten, lieve Blossom. Wij hebben de kwestie van verdergaande vooruitgang nog eens bekeken en hebben besloten dat de beste aanpak is, te komen tot een meer verfijnde combinatie van gedachtepatronen, die minder belastend is voor de zintuigen.

BG: O lieve hemel! Dat was een mondvol … dat woord na woord doorkwam … en ik heb geen idee of het wel klopt. Laat me even teruglezen. Mmm … zullen we het eens in Swahili proberen? Wat bedoelen jullie nu precies?
FVL: Wij bedoelen … dat de algemene/algehele omtrek van de sterren nu in afstemming zijn om te helpen bij het nog méér overvloedig maken van wat al zo overvloedig was. Wij bedoelen … dat het wachten zo lang heeft geduurd maar, NU … staat er heel véél klaar waardoor de ‘VERSNELLER’ kan worden aangezet en dingen die ‘in de wacht’ stonden … kunnen nu (naar buiten) komen.

BG: Geweldig! Waaronder … ?
FVL: Waaronder de alomaanwezige ‘negativiteit’ op uw Planeet gaat een ommekeer maken waardoor zij zichzelf uit koers brengt … en daardoor kan de alomaanwezige ‘positiviteit’ op uw Planeet de overhand krijgen.

BG: Opnieuw: geweldig! Maar, op welke wijze? Wat kunnen we verwachten en o ja … WANNEER?
FVL: U kunt NU verwachten dat u WERKELIJK de VERANDERING in uzelf gaat ervaren; u heeft veel en ver gelopen en uw zintuigen ‘verbeterd’. U heeft het ‘zelf’ verheven tot een beter te hanteren niveau en NU bent u volledig in overeenstemming met ALLES DAT IS … het is NU TIJD om … zoals wij dat zeggen … te VERSNELLEN … om uw WETEN vooruit te STUWEN in ÉÉN GROTE SPRONG.

BG: Geweldig! Geweldig! Laat me blijven aandringen … niet om jullie te beledigen … het is allemaal mooi en aardig om die dingen te zeggen … maar, het is ook bijzonder bemoedigend om te WETEN wat ‘die dingen’ dan zijn!
FVL: Liefste, allerliefste ziel … die voortdurend is blijven doorvragen, in naam van de Waarheid … wij zeggen u nu … wij zweren u … dat er dingen zullen worden getoond die u omver zullen blazen.

BG: Wacht … wacht! WAT zal er worden getoond? WAAROM kunnen jullie niet duidelijker zijn?
FVL: Omdat er geen woorden zijn die recht kunnen doen aan datgene waarover wij spreken.

BG: Spreken jullie nu over HET GEBEUREN dat jullie in het verleden zo vaak hebben aangehaald? Zo ja … dan komt dit ècht totaal onverwacht.
FVL: Daarover hebben we het NIET. Maar, we hebben het WEL over … zullen we zeggen … het voorprogramma. In die zin dat ‘Grootste Spektakels’ zullen belonen en verbluffen.

BG: Ik heb dat ‘verbluffen’ toch even moeten opzoeken … het leek niet juist en daar maakte ik me even zorgen om. Maar nogmaals: u bent volmaakt in het gebruik van onze Engelse taal. VERBLUFFEN: verbazen; verbijsteren … niet in staat zijn om helder te denken of de omgeving in zich op te nemen; duizelen.
Welke ‘Spektakels’? Tracht alstublieft om méér toe te lichten, als u kunt. Vooral omdat de mensen het een beetje beu zijn om die dingen te horen en dat er dan niks gebeurt. Sommigen vinden zelfs dat u in raadsels spreekt.
FVL: Denk JIJ dat, Blossom?

BG: Neen. Ik spreek slechts namens hen die niet die mogelijkheid hebben, zoals ik die heb. Ik hoef het ook eigenlijk niet echt te weten. Misschien verpest het dan de verrassing. Mijn bezorgdheid gaat er meer over … dat u … opnieuw … deze gevoelige kwestie weer aanhaalt … dat iedereen helemaal opgewonden raakt … waarna ze dan weer in de kou staan omdat u er voorlopig niet meer over spreekt. Of erger nog … dat het voor de meesten van ons niet meer gebeurt in dit leven! U weet dat ik dit niet brutaal bedoel, toch? Ik wil het alleen maar even zeggen.
FVL: Wij zijn dankbaar voor uw Eerlijkheid. Wij zouden ook niet anders verwachten van u. Wij zijn ons heel erg bewust van actuele vooruitzichten die zich niet voordoen in de tijdspanne die u verwachtte. Dit is … nietwaar … de Achilleshiel geweest in veel van onze gesprekken?
Blossom … en allen die ervoor hebben gekozen om ‘naast ons te wandelen’ … wij hebben al heel vaak gezegd …
Wij komen niet om spelletjes te spelen met u.
Wij spreken niet met u om kostbare tijd te verspillen.
Wij komen op deze manier naar u toe om u woorden en kennis te BIEDEN.
Wij komen u helpen.
Wij komen u berichten brengen aangaande uw reis, de reis die u nu maakt.
Wij zeggen niet dat wij ons af en toe hebben vergist of fouten hebben gemaakt … want dat is niet zo.
Maar wij willen u aanmoedigen om open te zijn in uw opvatting van HET GROTE GEHEEL … vanuit ons standpunt … niet vanuit het uwe.

BG: Vertel dan eens wat meer over wat jullie zien … met betrekking tot dat ‘Voorprogramma’. Hebben we dat al eens eerder gezien of gehoord?
FVL: Neen.

BG: Zal het een GEVOEL zijn, binnen in ons? Een verheffen van de zinnen? Een verschuiving in Trilling?
FVL: Ja.

BG: Vanwege ‘iets wat gebeurt’?
FVL: Ja.

BG: Vanwege een Oplijnstelling van Sterren/Planeten … Portalen die openen … en ik zeg dit met enige humor … ‘Het Gebruikelijke’!
FVL: Dat zit er allemaal in. Maar wij zouden stellen dat het nu tijd is om met de 4 Azen op tafel te komen.

BG: Dus is het méér dan gewoon ‘het Gebruikelijke’? Méér dan enkel het gevoel dat we in de wasmachine zijn gesmeten … gecentrifugeerd en aan de drooglijn gehangen … terwijl we ons afvragen wat er …? Ach ja! Verschuivingen gebeuren!’
FVL: O ja! VEEL méér!

BG: Wat?????????????? Ach hemeltjelief! Ik HOU van jullie, jongens … maar soms voelt het alsof ik het uit jullie moet sleuren! En … ik moet glimlachen, want het voelt ook alsof we al héél vaak deze hobbels en bobbels zijn tegengekomen.
FVL: Zou je dan zeggen, Blossom … dat je ons niet gelooft?

BG: Hé, jongens … kom op! Oneerlijke vraag!
FVL: Waarom?

BG: Omdat … als ik niet geloofde in JULLIE WAARHEID, ik deze gesprekken al vele manen geleden had gestopt.
FVL: Mogen wij dan vragen … vanwaar die aarzeling?

BG: Mag ik die terugkaatsen en zeggen … wat denken JULLIE? Want dat moeten jullie toch weten?
FVL: Wij WETEN dat iedereen op deze Planeet wacht op VERANDERING.
Wij WETEN dat u ALLEMAAL moe bent van het wachten op bewijs voor DEZE VERANDERING … want het enige wat u te zien krijgt is juist het tegenovergestelde van datgene waar u op wacht.
Wij WETEN ook, dat ieder van u de kracht heeft om VOL TE HOUDEN MET VOLHOUDEN, omdat u daarop bent uitverkozen.
Wat wij NIET WETEN is … waarom u twijfelt? Als u diep vanbinnen … DE WAARHEID KENT.
WIJ KENNEN DE WAARHEID … omdat wij het Hele Plaatje zien … als de puzzel af is.

BG: Goed … even wachten! Hoe ziet die puzzel eruit, als hij af is?
FVL: Het is niet ENKEL een kwestie van hoe hij eruit ziet, Blossom … het gaat er meer om hoe hij VOELT.

BG: Vertel ze dan maar allebei!
FVL: Het ziet eruit als een Rozentuin … wanneer het zonlicht valt op de dauwdruppels op de fluwelen bloemblaadjes.
Het ziet eruit als een Zonsondergang en een Zonsopkomst tegelijkertijd, in tinten van ongekende kleuren.
Het ziet eruit als een berg van het diepste, diepgroene gras … met de helderste blauwe lucht die zich uitstrekt tot in de onbekende ruimte … die eindelijk onthuld is geworden.
Het ziet eruit als alles wat de diepste Vreugde in uw hart zich kan ‘voorstellen’ … en daardoor SCHEPPEN. Aangezien u … als kunstenaars … SCHEPT wat u BENT … en dat tot leven brengt!

BG: En het VOELT als?
FVL: LIEFDE zoals u haar verlangt te zijn.
LIEFDE in haar meest PURE vorm.
LIEFDE in haar eigen WAARHEID.
LIEFDE zoals U die bent.
LIEFDE die ALLES is.

BG: Hebben wij allemaal deze Liefde al eerder gevoeld? Ergens diep in onszelf?
FVL: Jazeker. Want ZIJ IS … U!
U VOELT u overschaduwd door de nevelen die u belaagd hebben.
U VOELT alsof u niet echt de WAARHEID VAN ECHTE LIEFDE KENT.

BG: Wel, ik voel me soms zo Liefdevol/Geliefd. Maar ik WEET dat het GEVOEL véél verder gaat dan mijn ervaring ervan, in deze fysieke wereld.
FVL: En ieder van u zal die … opnieuw … gaan herkennen. Wanneer de lagen worden verwijderd, Geliefden … begroet u weer wat u zo vertrouwd was.
Het onbekende dat bekend is geworden … zal wegvallen en u zult lachen vanuit uw ziel, wanneer u uzelf ontmoet. U … het Hoger deel van U.

BG: Echt fysiek?
FVL: Ja. Omdat u FYSIEK hogerop gaat … IN DE FYSIEKE RIJKEN. Want als wij zeggen … u ontmoet uw Hogere Zelven … zij zijn reeds binnen in u … en wachten tot u hen begroet.

BG: Toch weet ik nu nog niet zoveel méér over het beeld dat JULLIE zien. Misschien heb ik nog niet de juiste Trilling om het te kunnen zien?
FVL: Toch zeggen wij … dat het ‘op komst’ is. Het zal worden getoond in een tijd/op een tijdstip dat u het het minst verwacht.

BG: Maar dan wel BINNENKORT! Want we hebben er hier allemaal wel genoeg van! Maar, hoe ver we al gereisd hebben en hoeveel verder we nog zullen gaan … We laten het resultaat los … en dat … is het mooie geworden van dit alles.
FVL: Blossom Goodchild …

BG: Slik! Ehm … Ja?
FVL: LAAT HET BEKEND ZIJN … LAAT HET GEZIEN ZIJN … LAAT HET DE WIL ZIJN VAN IEDEREEN, OM TERUG TE KEREN NAAR HUIS VIA DE SNELSTE EN MEEST AANGENAME WEG DIE MOGELIJK IS. LAAT MENSEN HUN GEESTESGESTELDHEID … INSTELLEN …

BG: Ik wacht op het … ‘STARTSEIN’ … zonder enige verwachting … dan is er geen teleurstelling … en mocht het zo zijn dat we ditzelfde gesprek hebben aan het begin van volgend jaar … dan zij het zo. Maar … als het zo zou zijn dat ik ergens in de loop van DIT jaar op mijn knieën val in totale verwondering wanneer ‘het Voorprogramma’ begint … dan neem ik mijn petje af voor jullie … en mij … en ons allemaal. We zullen ze in de lucht gooien en dat ze maar nooit meer mogen neerkomen! Heel veel dank.
Geen idee hoe lang we vandaag gepraat hebben … Maar ik denk dat we klaar zijn.
FVL: Dat zijn we … voor vandaag.

BG: Jullie toonden me net een beeld van ballonnen … ik zal het daarbij laten. In Liefde en dank, mijn vrienden.

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Met de volgende link heeft u toegang tot al mijn YouTube-opnames:
http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen