7 maart 2017

In het Oude Griekenland was Socrates een hooggeacht persoon. Op een dag ontmoette hij een bekende die hem zei ‘Weet je wat ik net gehoord heb over jouw vriend?’

‘Wacht even’, zei Socrates. ‘Voordat u mij vertelt over mijn vriend, is het misschien een goed idee om even na te denken en te filteren wat u gaat zeggen. Ik noem het de drievoudige filter-test. Het eerste filter is ‘Waarheid’. Weet je absoluut zeker, dat hetgene wat u me wilt vertellen de waarheid is?’

‘Nou nee,’ zei de man, ‘ik heb het alleen gehoord en …’

‘U weet dus niet echt of het wáár is of niet. Laten we dan het tweede filter gebruiken, het filter van ‘Goedheid’. Is wat u me gaat vertellen over mijn vriend iets goed?’

‘Eh, nee, integendeel zelfs …’

‘U wilt me dus iets slecht gaan vertellen over mijn vriend, maar u weet niet zeker of het waar is. Maar misschien slaagt u toch nog voor de test, want we hebben nog één filter over: het filter van ‘Nut’. Is datgene wat u mij over mijn vriend wilt vertellen, nuttig voor mij?’

‘Neen, niet echt.’

‘Wel,’ aldus Socrates, ‘als wat u me wilt gaan vertellen niet waar is, en ook niet goed of zelfs maar nuttig … dan hoeft u het me toch niet te vertellen?’

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen