Dagelijkse Meditaties Harmonische Ascentie

Harmonische AscentieProject – 1 t/m 15 april 2014
Ascentieproject 2014 foto 2
Dagelijkse Meditaties

Dit is de eerste van onze dagelijkse meditaties om de trilling te verheffen en energie op te bouwen voor het Gebeuren:

‘Ik zie voor mij onze prachtige Blauwe Planeet, Moeder Aarde, stralend in het Licht van de Grote Centrale Zon. Wij zeggen dank aan onze Schepper en de gehele Hemelse Schare voor de zegeningen van voorspoed en vrede, die geschapen zijn zodat wij ervan kunnen genieten in deze Nieuwe Gouden Tijd.’
Hier is de tweede van onze dagelijkse meditaties om de trilling te verhogen en energie op te bouwen voor het Gebeuren:

‘Ik zeg dank voor al de levensbevestigende ervaringen die ik heb ondervonden in dit leven, ongeacht hoe uitdagend ze ook voelden. Ik zeg dank aan al de mensen die in mijn leven kwamen en die mijn bewustzijn hebben verhoogd. Ik zeg dank aan het hemelse rijk voor de liefde, steun en leiding die zij geven’.
Hier is de derde van onze dagelijkse meditaties om de trilling te verhogen en energie op te bouwen voor het Gebeuren:

‘Ik BEN in volledige afstemming met mijn Hoger Zelf, mijn ziel en met de liefdevolle en serene bron, Opperste Schepper. Ik BEN de schepping naar zijn/haar beeld en ik draag in mij de eigenschappen van mijn Schepper – harmonie, wijsheid, vrede, vreugde, creativiteit, mededogen, vergeving, zuiverheid en liefde! IK BEN die IK BEN! Zo zij het.’
Vierde van onze dagelijkse meditatie:

Ik leef in Vertrouwen; ik leef in Liefde. Ik ben één met Alles Dat Is; Ik sta in het Licht als een kind van het universum, de belichaming van mijn Schepper. Dit korte leven is de gave die ik heb ontvangen om mijzelf te ervaren in Liefde. Ik reik naar de Liefde in alles …’
Vijfde van onze dagelijkse meditaties:

Herhaal de volgende mantra elk uur 3 keer. Dit zal uw trilling verhogen om harmonie te scheppen, in u en om u heen. Terwijl u deze mantra uitspreekt, zult u de werkelijkheid van uw Ascentie scheppen:

‘Al mijn Gedachten, Al mijn Gevoelens, Al mijn Woorden, Al mijn Daden zijn in volledige afstemming met mijn Ascentie.’
Zesde van onze dagelijkse meditaties:

‘Nu is de tijd om de trilling van de vijfde dimensie te be-LEVEN. Moeder Aarde heeft haar Ascentie bereikt. Zij toont ons de weg als de zorgzame moeder die ze altijd geweest is.
Sta toe dat u verheven wordt uit de dualiteit, om de voltooiing van ons Grote Plan te bereiken.’
Zevende van onze dagelijkse meditaties:

‘Ik vul mijn hart met de Oneindige Liefde van Opperste Schepper. Ik ben een kind van dit Universum. IK BEN nu de zuivere uiting van liefdevolle goedheid en mededogen. IK BEN in staat om de liefdevolle hartslag van het Leven te zien in alles waar mijn oog op rust, zoals God de liefdevolle hartslag ziet in mij. Dit is mijn Ascentie.’
Achtste van onze dagelijkse meditaties:

Dit is een mantra die u zal helpen u af te stemmen op Alles Dat Is en die u Vrede zal brengen. Voel de warmte in uw hart omdat u gezien, gehoord en geliefd bent. Herhaal deze mantra elk uur 3 keer.

‘Schepper, ik weet dat u mij hoort, Ik Ben gehoord,
opdat ik mag horen en naar anderen luister.
Schepper, ik weet dat u mij ziet, Ik Ben gezien,
opdat ik helder mag zien wie er voor me staat.
Schepper, ik weet dat u onvoorwaardelijk van mij houdt, Ik Ben geliefd,
opdat ik onvoorwaardelijk kan houden van mijzelf en van anderen.
Schepper, omdat U mij ziet, hoort en liefhebt,
weet ik dat alles goed is in mijn wereld en dat alles goed is in onze wereld.’
Negende van onze dagelijkse meditaties:

‘Stel u de viering van uw Ascentie voor – de grootse finale.
Voel de voltooiing, het samenkomen van levens aan bewuste, liefdevolle inspanning.
U heeft het gehaald!
Stel u de vreugde voor en voel haar!
Stel u voor wie er bij u is, hoor de muziek waarop u danst, zie de vrienden die u omringen.
U bent een stralend licht. God is uw vriend, hij omhelst u. Dit is waarvoor wij gekomen zijn.’
Tiende van onze dagelijkse meditatie:

Tweelingvlam

De tijd begint te korten
onze dagen van gescheiden zijn worden minder
over tijd en ruimte roep ik jou
kom en vul deze leegte
met je zachte aanraking
jij bent mijn bestemming.

Ik wil dat je me vasthoudt
je warme omarming voelen
je kus proeven op mijn lippen
de lijnen van je gezicht volgen
volledige, zoete overgave
Het Jij van Jij en het Mij van Mij.

Ik ken jou al duizend jaren
en nog ontelbaar veel meer
wij hebben geleefd, bemind en onze angsten onder ogen gezien
zowel hemel als hel gekend
wat valt er meer te vertellen
over een liefde die ons
allebei zo verbindt.

Wij beiden als Eén
Geboren uit God zijn wij tweelingvlammen
ontstaan, ontvlamd in Zijn hart
één adem, één ziel, één liefde
nu en voor altijd, eeuwig.

– Maitreya
Elfde van onze dagelijkse meditaties:

Liefde is een Staat van Zijn, van binnenin naar buiten toe.
Het is de grootste kracht in het universum.
Liefde is evenzeer een keuze als dat het een gevoel of een beslissing is.
Ik beveel te leven in Liefde, op ieder moment.
Wanneer ik handel vanuit een plek van Liefde, dan schep ik met een groot vermogen.
Gebruik de Taal van de Liefde aan het begin van elke gedachte en zin die u uitspreekt.
Gebruik Liefde bij elke daad die u stelt.
Twaalfde van onze dagelijkse meditaties:

Het is nu de tijd voor overgave. In de vijfde dimensie bestaat geen tijd en dus ook geen planning. Er is enkel de totstandkoming van uw dromen met de energie van uw hartgeest, in de glorieuze stroom van leven. Grote gebeurtenissen vereisen dat hartgeesten samenwerken. Dit is wat wij doen om de nieuwe Aarde te scheppen. Ik voeg nu mijn liefde bij die van anderen; ik verbreed mijn geest en verwacht mij eraan, verbaasd te zijn wanneer het grotere plaatje zich ontvouwt. De liefde, het geloof en de hoop die ik nu uitstuur naar het geheel, komen tienvoudig terug. Wij zijn de Wereld, wij zijn Eén.
De woorden van Metatron inspireren de volgende mantra:

Dertiende van onze dagelijkse meditaties:

‘Ik ben als enige verantwoordelijk voor mijn gedachten. Waar ik mij op richt, dat breng ik over mezelf. Ik kies ervoor om vrij te leven, om zorgen en angst los te laten en om mijn eigen welzijn te scheppen. In de krachtige verhoging van energieën van de komende volle maan, maansverduistering en Kardinale Groot Kruis, voeg ik mijn energie samen met die van het God bewustzijn. Ik respecteer en steun anderen en ik omarm Liefde. Dit is de wetenschap en trilling van God. Dit is het pad van Ascentie.’
Veertiende van onze dagelijkse meditaties:

‘Hier achter de sluier heb ik geen bewuste herinnering aan mijn voorbije levens, maar in mijn hart herinner ik ze mij wel. Ik herinner me Sananda en onze diepe verbondenheid. Ik herinner me mijn eed aan Moeder Aarde en de hele mensheid, mijn geliefde broeders en zusters. Wij hebben heel lang geleden beloofd om alle tegenspoed te overwinnen, om samen op te stijgen om onze bestemming van Liefde te vervullen. Wij noemen dat ‘bestemming Ascentie’. Ik heb mijn opdracht volbracht. Nu ben ik klaar om herenigd te worden met mijn geliefde familie in Hogere Dimensies.’
Vijftiende van onze dagelijkse meditaties:

‘Vandaag is het begin van onze Nieuwe Tijd.
Ik zal overlopend van vreugde de bestemming binnengaan die wij voor elkaar bedacht hebben. Wolken schuiven uit elkaar, de oceanen komen tot rust, liefdevolle armen omhelzen mij.
De liefde die ik vandaag beleef, bereidt mij voor.
Ik word zachtjes opgetild, geleid door de Liefdevolle Aanwezigheid.
Het vertrouwen dat ik in mijn hart heb behouden, brengt mij Thuis.
Het is volbracht.’

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.