Door Charlotta Rexmark

29 december 2020

Naar alle waarschijnlijkheid zullen we in de maand januari beginnen zien dat de waarheid in de wereld naar voren treedt en dan toeneemt gedurende de rest van het jaar, eerst in de Verenigde Staten en daarna in steeds meer landen. Daar waar 2020 het jaar van Waarheid was voor de lichtwerkers, de sterrenzaden, de pioniers en zij die de Waarheid brengen, zal 2021 dat voor het grootste deel van de overige wereldbevolking zijn. Inmiddels hebben we geleerd dat het proces minstens zo belangrijk is als het einddoel, en dat alles aan zijn eigen tempo en volgens Goddelijke timing moet gebeuren … Het is dus niet waarschijnlijk dat de waarheid in een enkele grote uitbarsting naar boven zal komen, maar eerder – in eerste instantie – druppelsgewijs en daarna in een kleine maar regelmatige stroom. Al kan het voor ons verleidelijk zijn om ‘s ochtends op te staan met de wens om alles tegelijk op tafel te gooien en te roepen “Haha! Zie je wel, ik ben niet gek!” zou die benadering het collectief niet ten goede komen. Integendeel, het zou binnen de samenleving leiden tot een fysieke, emotionele, sociale en structurele chaos waarvan we niet zo snel zouden herstellen.

We moeten daarom geduldig blijven, maar tegelijkertijd zullen we geleidelijk aan onze nieuwe rol gaan opnemen als ‘zij die weten en begrijpen’, ‘zij die niet geschokt en bang zijn’ en ‘zij bij wie je terecht kunt voor ondersteuning en uitleg’. Naarmate meer en meer mensen ontwaken en zien hoe de wereld werkelijk is, zullen onze kennis en ervaring en onze gemoedsrust steeds belangrijker worden en steeds meer gevraagd worden. Tegelijkertijd zullen er een tijdlang activiteiten en berichten de ronde doen binnen de samenleving en in de wereld, die ons willen doen geloven dat de nieuwe wereldorde wordt ingevoerd (het zal niet lukken), dat B heeft gewonnen en is geïnstalleerd als president (dat is hij niet, een eventuele installatie is enkel maar toneelspel ‘voor de bühne’) en dat dezelfde oude machtsstructuur waar we duizenden jaren onder hebben geleefd nog steeds de macht heeft (dat is niet zo, het zijn gewoon wanhopige, vruchteloze pogingen om de controle terug te krijgen). Een actueel voorbeeld is de nieuwe pandemie-wet die de regering heeft voorgelegd aan ‘de Wetgevende Macht’, en die naar verwachting volgend jaar zal worden ingevoerd. Dit is een potentieel zeer onaangenaam machts- en controlemiddel, die ze ter elfder ure proberen te lanceren, in de hoop meer tijd in 3D te kopen om ons DNA af te breken – voordat het onherroepelijk en voorgoed wordt opgewaardeerd.

Wanneer we geconfronteerd worden met het wanhopige eindspel van deze duistere agenda’s is het gemakkelijk om te reageren met angst, machteloosheid en hopeloosheid, want dat is PRECIES hoe ze willen dat we ons voelen, omdat we dan sneller bereid zijn om mee te werken en het gemakkelijkst onder controle te brengen zijn.
We zijn geprogrammeerd om die reactie te hebben; al generaties lang hebben we dat vanaf onze kindertijd geleerd, en nu doen ze er alles aan om het effect ervan tot het uiterste te benutten. De eerste stap om niet in deze ellende te worden meegesleurd is je bewust te worden van wat er gebeurt, en aandacht te schenken aan je eigen reactie en deze te herkennen voor wat het is: een programmering om bang te worden, niet in staat te zijn tot actie en gemakkelijk te controleren zijn. De volgende stap is dat we beseffen dat die reactie direct naar een lagere tijdlijn leidt, waar niet alleen datgene waar je het meest bang voor bent veel waarschijnlijker is, maar waar ook een hele reeks andere, minder plezierige gebeurtenissen kunnen plaatsvinden.

Wanneer je je hiervan bewust bent, kun je in plaats daarvan actief kiezen voor een hogere tijdlijn waar de kans veel lager is dat bijvoorbeeld de pandemie-wet en de maatregelen geïmplementeerd worden, een tijdlijn waarin je sterk staat in je overtuigingen en soevereiniteit en je je niet laat beïnvloeden. Een betere benadering is om te beseffen dat nog niets duidelijk is en dat niets definitief is, dat er ontelbaar veel tijdlijnen zijn en dat deze nauw op elkaar aansluiten. Het kan dus net zo goed zijn dat het voorstel niet of slechts deels wordt aangenomen. Of dat het wordt aangenomen maar slechts voor korte tijd van toepassing zal zijn, of dat het wordt aangenomen maar niet kan worden toegepast omdat de waarheid ervóór al naar buiten komt of dat het wordt aangenomen maar niet hoeft te worden toegepast omdat de waarheid reeds naar buiten komt, enz.

Als je meegaat in het denkbeeld van een overwinning voor de duistere agenda dan geef je daar een bevestigende energie aan, en zo help je haar om terrein te winnen. Voel je vrij om de overwinning van het Licht nu al te visualiseren, omdat je daardoor de overwinning van het Licht bevestigt, maar ga nooit mee in het denkbeeld van een overwinning voor de negatieve krachten. … het zijn zetten in een schaakspel die ze doen, in de hoop om daarmee het maximale effect te bereiken, maar door niet in hen te geloven, hen geen energie te geven en niet te aanvaarden dat hun ideeën kunnen overleven in onze nieuwe wereld of dat ze een blijvend of algemeen effect kunnen hebben, hebben wij de macht om al hun zetten te ondermijnen, hoe duivels ze ook mogen lijken.

Soevereiniteit, intentie, overtuiging en trillingsfrequentie zijn de Wapens van het Licht, wij allemaal beschikken over die Wapens en we hebben allemaal het vermogen om ze te gebruiken. Nu is de tijd gekomen om ons Zwaard van Licht en Waarheid te zwaaien.

Charlotta Rexmark
http://www.overlevnadsguiden.se/
https://www.youtube.com/post/UgwyCcHMphDWmop2RkN4AaABCQ

Dit is de eerste keer dat we een tekst brengen van Charlotta Rexmark.
Zij is een Zweedse die niet alleen zelf berichten schrijft maar ook regelmatig channelt. Wij hebben haar toestemming om dit positief, bemoedigend bericht te vertalen voor onze lezers.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen