COR: Hiërarchische Structuren in de Hogere Rijken

Hiërarchische Structuren in de Hogere Rijken

door Caroline Oceana Ryan

Bericht aan Lichtwerkers – 19 mei 2016

Deze week beantwoordt het Collectief een vraag van een Lichtwerker, die schreef:

Velen van ons op Aarde worden zich er steeds méér van bewust dat hiërarchische structuren – die worden aangestuurd ‘van bovenaf’ – heel vaak nadelig zijn voor het bewustzijn van hen die ‘onderaan’ staan. Als gevolg daarvan merk ik, dat ik wantrouwig ben tegenover elke hiërarchische organisatie. Hoe is het Collectief georganiseerd? Als Admiraal Sananda bevelhebber is van het Ashtar Commando, wijst dit dan ook niet op een hiërarchie – eerder dan op een collectief waarin ieder lid van het collectief gelijk is aan al de andere leden? In het verleden is de mensheid gemanipuleerd door informatie uit zoveel verschillende bronnen, dat het lijkt alsof het enige betrouwbare wat overblijft iemands persoonlijke verbinding met de Universele Godheid is.

Het Collectief: Gegroet, geliefde – en ook onze Lichtwerker vrienden! Wij zijn blij dat we vandaag met u kunnen spreken over deze zeer belangrijke kwestie. Uw opvatting van hiërarchie – als iets dat werd uitgebuit voor negatieve doelstellingen op uw Planeet – is volledig begrijpelijk. U heeft gelijk als u stelt dat op Aarde degenen die aan de top stonden, al veel te lang het bewustzijn hebben uitgebuit en onderdrukt van degenen die onderaan stonden en dat deze hele oude, steeds minder werkzame manier van werken niet vertrouwd kan worden en zelfs niet langer mag worden toegestaan.

Wij willen benadrukken, dat hoewel u bij ‘hiërarchie’ denkt aan een specifiek model of denkbeeld, dit niet is hoe wij in de Hogere Rijken onze functie, rol of onze ‘plek’ in het levensschema van het Universum omschrijven.

Zo is bij ons bijvoorbeeld een machtige Engel of Aartsengel niet ‘hoger’ of ‘beter dan’ of belangrijker dan een kleine elf of feetje, enkel vanwege de grote gestalte van die Engel of zijn speciale vermogens of verbazingwekkende, verreikende inzichten.

COR 2016 05 19 - foto 1

Elk wezen, elk bloemblad aan elke bloem, elk blad of elke druppel water in het woud is even waardevol en belangrijk voor de Universele Bron van Liefde en Licht die hen geschapen heeft. Zij bevatten ook allemaal de bewustzijnsvonk die ernaar streefde om naar voren te treden, die erom vroeg om geboren te worden om zichzelf te uiten in ‘belichaming’.

En dat individuele bewustzijn, in verbondenheid met het grote Geheel dat dit Universum is, wordt door ons allemaal behandeld met groot respect en eerbetoon. Vanwege uw mentale- en culturele opleiding gaat u ervan uit, dat wanneer iemand schijnbaar krachtiger is of een belangrijkere taak te vervullen heeft, diegene boven de anderen staat in de hiërarchie die de Hemelse Schare vormt.

Dat is begrijpelijk, omdat het beeld van de Hogere Rijken en van de Goddelijke Wezens zoals u dat al uw hele leven heeft gehoord, een beeld is van ‘die daar zijn behoorlijk machtig en behoorlijk geweldig en deze hier zijn eerder klein en zwak, maar ze zijn blij dat ze dienstbaar mogen zijn aan het Hogere Doel van deze grotere, meer machtige Wezens.’

En dat is een grappig idee – terwijl wij nu spreken kan onze schrijfster zelfs het beeld zien van hoe de elfen en het andere feeënvolk lachend en giechelend over de grond rollen met een vreugdevolle sprankeling in hun ogen, alleen al bij het idee dat iemand méér of minder belangrijk is dan iemand anders.

Nu dan, zijn sommige wezens verder op het pad dan anderen?

COR 2016 05 19 - foto 2

Zijn sommigen misschien wijzer en hebben ze wellicht méér beschikking over hun aangeboren Goddelijk Vermogen en schoonheid – over het bewustzijn en het gebruik daarvan?

Zijn er glorieuze, prachtige wezens van de Hogere Rijken – van het Ashtar Commando of zelfs diegenen in nog Hogere Rijken – die Geascendeerd zijn tot het punt waarop zij rechtstreeks kunnen kijken naar, spreken met en verantwoording afleggen aan Moeder/Vader God/Godin?

Zijn zij in staat om toezicht te houden op de Ascentie van hele Planeten – zoals de uwe – en om die daden van ‘toegestaan ingrijpen’ in werking te zetten die u op dit ogenblik steeds dichter brengen bij het invoeren van de NESARA-wet, bij volledige Disclosure van de Galactische aanwezigheid – om terug te keren tot menselijke heerschappij op Aarde?

Zeker wel. Die wezens bestaan.

Maar de Wet die zij volgen is een wet van Liefde, geliefde … niet van ego. En zij volgen heel beslist niet een dicht of lager systeem van hiërarchie dat gebouwd is op eigenbelang – of een gebrek daaraan.

De kern van uw vraag is eigenlijk ‘hoe machtig kan ik worden, voordat ik naast mijn schoenen ga lopen en dezelfde fouten maak die de overweldigers van onze Planeet gedurende duizenden jaren hebben gemaakt?’

Daarop zeggen wij: behoud te allen tijde in uw hart-geest, Lichtwezen, het enorm grote verlangen om het Licht en al zijn Goddelijkheid te dienen, dan zult u de wezens van dit Universum dienen met de ingebouwde nederigheid die voortkomt uit het weten dat ‘allen dierbaar zijn voor God’, zoals het kinderliedje gaat, en dat niemand beschouwd wordt als méér of minder belangrijk dan een ander – wat ook hun functie, hun rol of hun huidige evolutieniveau is.

COR 2016 05 19 - foto 3

Staan sommigen verder op het pad van evolutie dan anderen? Jazeker. Maar niemand wordt beschouwd als minderwaardig of wordt geminacht, waar zij ook staan … aangezien zij Ascenderen in opgaande lijn, in volledige afstemming met hun eigen Goddelijkheid.

U vraagt dit naar aanleiding van uw eigen structuur. Wij noemen dit niet ‘hiërarchisch’ in de zin zoals u dat bedoelt, net zo min als Heer Admiraal Sananda ervan uitgaat dat hij verantwoordelijk is voor anderen, op een wijze die hen hun vrije wil ontneemt of die een groep of persoon zijn belang ontzegt als aanwezigheid van onschatbare waarde.

Wij zien de lijn van voortzetting – zoals wij het liever noemen – als rekbaar en openstaand voor iedereen.

Zodat u, indien u bereid bent om het ervaringswerk te doen van vooruitgaan naar een Hogere Zielengroei – vrijwel elk niveau van ‘zijn’ kunt bereiken van wat u maar wenst, en kunt Ascenderen naar steeds Hogere Dimensies en Niveaus van Goddelijke Wijsheid, Liefde en Inzicht.

Er is geen beperking aan de groei die u kunt doormaken, noch aan de verantwoordelijkheid die u kunt opnemen in het dienstbaar zijn aan anderen, op elk niveau van het Pad.

De vraag is: ‘bent u bereid om te leren en te groeien zoals vereist, om die Hogere rol op u te kunnen nemen?’.

Kunt u ‘uw Engelenvleugels verdienen’ door u klein te voelen … of door u uw aangeboren macht en verbazingwekkende vermogen om uzelf opnieuw uit te vinden en te laten geboren worden op steeds Hogere Niveaus, elke dag van uw leven, elk ogenblik van uw bestaan?

Wij vragen dus: Wanneer zult u zich bij ons voegen, in het Rijk van de Aartsengelen? In het Feeënrijk? In en tussen de geest van de Elementalen op uw prachtige Aarde?

Tussen de Legioenen van Engelen die nu de Aarde omringen met klanken van bevrijding en volmacht?

Tussen de Hoogste Lichtwezens, die louter bestaan uit prachtige geluidsfrequenties en Hoger Etherisch Licht?

COR 2016 05 19 - foto 4Want alles staat open voor u. En wij roepen u op, geliefden, kom hier bij ons – om verder te gaan dan de plek die wij bereikt hebben!

Wij vragen u om te beseffen Wie en Wat u werkelijk bent en om u te herinneren, met vreugde in uw hart-geest, dat hoe groot de berg ook lijkt die u vóór u ziet – in uw wereld, in die van het Ashtar Commando of in gelijk welke groep – dat u die daar zelf heeft geplaatst als een groots Avontuur, als een machtige en glorieuze beklimming naar Ascentie.

Daarom bent u hier op Aarde en daarom bent u hier in de Hogere Rijken.

Dus neen, geliefden – wij oordelen niet en wij onderdrukken niet. Wij wachten tot u bij ons bent.

Neem dus uw Lichtzwaard op, Lichtstrijders, en volg ons, want dit is het pad dat u heeft gekozen.

Namaste, vrienden! Wij zijn bij u, op ieder ogenblik.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan
origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.