COR: Golven van Licht

Golven Van Licht
door Caroline Oceana Ryan

Bericht aan de Lichtwerkers – 22 juli 2016

De laatste richtlijnen van onze vrienden, de Galactische- en Engelen-Wezens die bekend staan als het Collectief:

Gegroet, Vrienden en Brengers van het Licht!

Wij zijn blij dat we vandaag weer tijd hebben om met u te spreken.

Want er zijn veel verschuivingen in uw wereld, niet alleen die welke zichtbaar en gemeld worden in uw nieuwsberichten, maar ook die welke u eerder opmerkt of aanvoelt, dan echt kunt zien.

En dat vermogen om aan te voelen, om vanbinnen te weten dat de wereld verschuift op mooie, diepgaande, onmiskenbare manieren … terwijl ze steeds hoger komt in het spectrum van Universeel Bewustzijn, steeds hoger in frequentie en intentie – dat intuïtieve Innerlijk Weten is een prachtige gave die u altijd al bezat, maar waar u zich nu méér en méér bewust van wordt.

En ja, de wereld lijkt in beroering te zijn, maar daarvoor bent u feitelijk ook gekomen.

U bent gekomen om dit ogenblik mee te maken, waarop de uiterlijke structuren van de Aarde uiteen zouden vallen.

U bent gekomen om getuige te zijn van de laatste adem van op angst gebaseerde ideeën en acties, terwijl u in het diepste van uw hart wist dat u ook de toenemende druk zou voelen van Goddelijke Liefde, Goddelijke Vrede en zelfs Goddelijke Vreugde die gaan doorbreken en zich verspreiden over de etherische velden van de Aarde.

U wist dat de weg hobbelig zou zijn.

En u wist dat er in de laatste dagen, vóór de Grote Verandering (die nu al stapsgewijs plaatsvindt) zichtbare tekenen zouden zijn van ineenstorting, hetzij van regeringen of economieën of delen van de Aarde zelf.

Maar uw opwinding tijdens uw voorbereiding op dit grootse avontuur in deze tijden van Ascentie was zo krachtig, dat u geen enkele vrees voelde bij de gedachte om een ander leven te leiden in deze laatste dagen van de 3D-Aarde.

Zelfs voordat u aankwam, kon u al zien hoe de rook zou optrekken, dat de leugenaars bekend zouden raken, dat de frauduleuze- en onrechtvaardige systemen zouden verdwijnen.

Wij zouden kunnen wijzen op de vele mooie verklaringen en acties van hen die de geest van NESARA (National Economic Security and Reformation Act) uitdragen, ook al hebben zij er misschien nog nooit bewust van gehoord.

Misschien zullen zij datgene wat ze doen niet eens beschrijven als zijnde een deel van het proces om de NESARA-wet tot stand te brengen.

COR 2016 07 22 - foto 1

Maar de energie en de intentie van hun werk is precies dàt, terwijl zij zich worstelen doorheen eeuwen van tegenstand tegen het vrijlaten en vieren van de vermogens van mededogen, gelijkheid, vrede en Goddelijke Liefde in het leven van de mensheid.

Twijfel niet aan uw volharding – uw innerlijke kracht – die rechtstreeks voortkomt uit uw ziel en uw onderlinge verbondenheid met elkaar en met al het leven in dit Universum.

Het is niet nodig om u af te vragen of u sterk genoeg bent om door te zetten, om doorheen de barrières te breken van innerlijke- en uiterlijke obstakels, totdat u aankomt bij het punt waarop u zich eindelijk herinnert Wie u bent en waarvoor u hierheen kwam.

U kent deze obstakels goed genoeg, of ze nu ontstaan zijn in vorige levens of in dit leven.

Velen ervan doen zich voor als innerlijke blokkades, ze weerhouden u van het ervaren van een volledige fysieke-, mentale- of emotionele gezondheid.

Of ze verschijnen als obstakels bij het ontplooien van uw levenswerk.

Misschien voelt het alsof u nooit de kans krijgt om financiële overvloed te kennen of een goed contact te hebben met uw dierbaren.

Soms is de uitdaging dat u geboren wordt als vrouw, in een wereld die beheerst wordt door het foute geloof in de mannelijke overheersing.

Andere obstakels worden ervaren door mensen van een bepaald ras, afkomst, religie, cultuur of fysieke leeftijd.

Weer anderen hebben te maken met uitdagingen omtrent het loskomen van angst of verdriet.

Wat ook uw grootste reis is in dit leven, u kwam hierheen omdat u wist dat uw vooruitgang hier een krachtig aandeel zou leveren in de energieën die u kwam bijdragen, ten behoeve van de Ascentie van de Aarde en Haar bewoners.

Want telkens als u een stap vooruit zet op uw eigen pad, draagt u bij aan een Hogere Frequentie voor de Planeet als geheel.

U kwam niet enkel om zèlf te groeien in het Licht, maar om daardoor ook te helpen bij het verhogen van de frequenties van de Aarde en al haar Levende wezens, tot een veel Hoger Niveau. Dit is een deel van uw zielenreis en u heeft het volledig verwelkomd met vreugde en vol verwachting, ook al kende u de voorwaarden en het zeer beperkte gezichtsveld van 3D.

COR 2016 07 22 - foto 2

Maar nu merkt u dat de dingen veranderen.

U kijkt steeds minder naar het weerbericht om te horen ‘wat voor dag het zal worden’, maar naar de Aarde zèlf, u ontwaakt in de ochtend en voorvoelt al of de zon zal schijnen of dat het gaat regenen, of het vochtig of droog is – door aansluiting te zoeken met uw eigen intuïtieve gewaarwording.

Wanneer u nu wilt weten wat er gaande is in uw wereld, kijkt u steeds minder naar de channelings (zelfs die, welke wij verzorgen) of de nieuwsberichten, maar luistert u naar uw eigen intuïtieve aanvoelen en wat u ontvangt aan gegevens van een Hoger Licht.

Want u bent prima in staat om gelijk welk deel van de wereld vóór u te zien en te zien hoe de energieën daar verhogen – welke kleuren, bewegingen, vormen, Heilige Geometrie en Golven van Licht of schaduwdichtheid er zich voordoen bij elke toestand, op elke plek, bij gelijk welk volk.

Als u dan zou uitkijken over Europa, dan zou u wellicht een onderliggende, maar groeiende beweging zien van mensen die zèlf willen denken en doen, zonder enig overkoepelende of dwingende regeringsvorm, zoals de Europese Unie is.

U zou kunnen zien hoe zij hun nationale identiteit terugnemen op een manier die een overeenkomstige snaar raakt in andere landen, ook al is het de nieuwsmedia verboden om dergelijke bewegingen te melden, ook al willen hun leiders niet luisteren naar de energieën die de basis vormen van deze bewegingen.

Als u zou uitkijken over het Verre Oosten, dan zou u zien dat de landen daar met steeds grotere verwachting kijken naar hun leiders, dat zij zorgen voor het welzijn van hun volk en dat ze niet enkel trouw zouden blijven aan hun deel en aan de oude families die zo lang geheerst hebben.

COR 2016 07 22 - foto 3

Doordat ze de invloed voelen van deze krachtige energieën die binnenstromen, kiezen velen in deze families er nu ook voor om af te dalen uit hun ivoren toren en de last af te leggen van het bepalen van de kwaliteit van leven voor zoveel miljoenen mensen.

Als u zou uitkijken over de landen van Zuid-Azië, dan zou u zien hoe de eeuwenoude scheiding tussen culturele- en religieuze groeperingen oplost, nu de mensen de bestuurssystemen in vraag gaan stellen, die van hen eisen dat ze enkel hun trouw betonen aan de groep waarin ze geboren zijn, in plaats van zich te bekommeren om het welzijn van het menselijk ras als geheel.

In de Afrikaanse landen zou u een wederopstanding en wedergeboorte zien van matriarchale systemen en tradities (matriarchaal: waar de leiding in handen is van vrouwen – V) en een Spirituele investering in plaatselijke stammen en afzonderlijke rechten, mogelijkheden en vindingrijkheid, evenals een toenemende onafhankelijkheid van de Europese denkbeelden en kolonisatie.

Als u zou uitkijken over de Zuid-Amerikaanse landen, dan zou u een toenemende vraag zien naar gelijkheid, naar een einde aan de uitbuiting van arbeiders en het uithollen van de gemeenschappen, en een terugkeer naar respect voor inheemse culturen, met name daar waar Spiritualiteit en natuurlijke healing te vinden zijn.

In Noord-Amerika en Australië – landen die hun fundamenten hebben in de uitroeiing of overheersing van inheemse volkeren, landen en culturen – zou u een toenemend besef zien dat beschavingen die zijn gebouwd onder bedreiging van wapens, onmogelijk vrede kunnen verwachten in hun huizen en hun gemeenschappen, zonder dat er een diepgaand besef ontstaat van de nood aan respect voor de heiligheid van al het leven, dus ook de Aarde.

Achter en temidden van al deze krachtige verschuivingen (we hebben ze niet allemaal genoemd) beweegt zich het toenemende, innerlijk gevoel en besef dat u niet alleen bent in dit Universum.

Dat het merendeel van de Planeten, Sterren en interplanetaire reizende beschavingen in dit Universum er nooit aan zouden denken om hetzij een volk, hetzij een Planeet uit te buiten en schade te berokkenen, zoals uw eigen heersers dat hebben gedaan.

Méér nog dan dit, is er een groeiend besef dat naarmate de Goddelijke Liefde blijft binnenstromen op de Aarde aan ongekende niveaus, er zoveel méér mogelijk is dan uw menselijk brein geleerd heeft gekregen – namelijk het samengaan van de Aarde met de Intergalactische ervaring waar zij al veel te lang van is weg geweest.

Weet dus dat elke keer wanneer u overspoeld wordt door gevoelens van angst of twijfel, verdriet of hopeloosheid, elke keer als u zich sterk maakt voor gelijkheid, respect en mededogen voor alle mensen, alle culturen … u niet enkel maar ‘méér Licht brengt in die toestand’, ook al is dat nog zo mooi en belangrijk.
U baart de ervaring van vooruitgang van uw eigen Planeet, naar de Intergalactische Confederatie van de volkeren en culturen van dit Universum.

COR 2016 07 22 - foto 4

En u wordt met open armen verwelkomd, vrienden! Met mededogen voor alles wat u heeft meegemaakt op uw lange reis en met bewondering voor alles wat u overwonnen heeft.

Dit is uw thuis, dit Universum, en er is niemand die boven u staat en zich bezitter kan noemen van dat wat geen bezit kan zijn.

Eis uw souvereine plek op in het Universele uitspansel, met al de kracht van uw ziel en uw Hoger Zelf!

Namaste, geliefden!

Wij zijn bij u, altijd.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN
Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.