CF: De Leeuwenpoort en het Planetaire Nieuwe Jaar

CF: 2016 08 08 - De Leeuwenpoort

De Leeuwenpoort en het Planetaire Nieuwe Jaar

Geliefde Familie van Licht, bij aanvang van het jaar 2016, hebben we u met heel veel liefde gezegd dat dit een jaar vol uitdagingen zou worden, en dat u uw Meesterschap op een krachtige wijze zou moeten gaan belichamen. Nu de Leeuwenpoort van 2016 nadert, bereidt u zich voor op een Nieuw Begin, om te beginnen met uw eerste Grote Cyclus van Creatie als een belichaamde Meester en Alchemist.

Wat betekent dit? Het betekent dat u alles wat behoort tot de lage frequenties transformeert naar Gouden Licht! Ook al bent u omringd door mensen die vervuld zijn van angst en boosheid en andere lage frequentie-emoties, en die hun keuzes baseren op deze emoties, u uw keuzes maakt vanuit Liefde en Mededogen … u zult het Diamanten Licht zijn dat helder en schitterend straalt.

Geliefden, nu is het niet de tijd om op te geven of een stap terug te zetten. Nu is de tijd om volledig te omarmen wie u bent, wie u geworden bent, en om vooruit te stappen in het Smaragden Licht … als volledig belichaamde Meesters, als Scheppers en Alchemisten van Licht. In deze tijden van chaos en uitdagingen, nu het oude wegvalt en het nieuwe nog gemanifesteerd moet worden, bent u diegenen die de Energie van het Nieuwe vasthoudt. U zult de Nieuwe Aarde zijn en de Macht en de Bekrachtiging van de Nieuwe Aarde Ziel belichamen.

De Leeuwenpoort en het Planetaire Nieuwe Jaar: een Nieuwe Cyclus van Tijd en Creatie

Op 26 juli zult u het Planetaire Nieuwe Jaar betreden. Dit is de Tijd die gevierd werd door de Oude Egyptenaren en de Maya’s; het moment wanneer de Planeet een Nieuwe Spiraal van Galactische evolutie begint in uitlijning met de Grote Centrale Zon en het Goddelijk Kosmisch Hart. Het geeft het openen van het Leeuwenpoort Sterren Portaal aan, dat een krachtige toevloed van Licht Codes toelaat die de aard van ervaringen zal vormen voor het komende jaar. Als u dat toelaat, dan zullen deze Lichtcodes u verheffen naar een ander niveau van evolutie en ervaring, maar als u hierop niet bent afgestemd of als u zich in de lage frequenties bevindt van ongerust zijn en angst, dan zult u gewoonweg verder blijven scheppen op hetzelfde niveau.

Geliefden, sta open voor deze grote toevloed van Krachtig Licht en Zegeningen die naar u toekomen zodra dit Sterrenportaal zich opent op 26 juli, zijn hoogtepunt bereikt op 2 augustus (8/8), en dan weer sluit op 12 augustus. Hier is een ‘opening’ van Licht en Mogelijkheden voor eenieder van u om een stap vooruit te zetten naar een nieuw niveau en een nieuwe fase van uw persoonlijke evolutie op Aarde.

Er zullen vele afleidingen zijn in de buitenwereld. Er zullen vele rampen en conflicten plaatsvinden die uw aandacht zullen opeisen, en die zullen trachten om uw energie afgestemd te krijgen op die van hen. Geliefden, het is goed dat u zich bewust bent van wat er zich afspeelt, maar focus uw energie en uw aandacht liever op uw innerlijke processen en op de noodzaak om te beginnen aan de Nieuwe Cyclus van persoonlijke Creatie, die een Hoger Niveau van uw Ziel en uw Zielenessentie op Aarde zal uitdrukken.

Beslis voor uzelf wie u bent en wat u gaat scheppen in uw leven en op Aarde, en richt u daar dan op. Laat u niet afleiden of meesleuren door de energieën of wat dan ook, dat niet in afstemming is met dat wat u wilt creëren.

Tijdcycli en de Nieuwe Cyclus

Geliefden, in uw Aarde-ruimte van de Vijfde Dimensie van de Overgang heeft u twee creatieve Cycli ervaren die elk 8-9 jaren duurden, en u begint nu aan een nieuwe. Van 1999 tot 2008 was u mede-schepper met de Indigo- en de Kristal kinderen. U vormde de Eerste Golf van ontwaakte zielen op Aarde. Tijdens deze periode vond 9/11 plaats (Twin Towers – A) en de economische crisis van 2008. Beide gebeurtenissen waren bedoeld om uw aandacht af te leiden van de ‘creatie van het Nieuwe’, en om de mensheid op Aarde blijvend gefocust te houden op dezelfde oude creaties van angst en tekorten, waardoor zij gemanipuleerd en gecontroleerd konden worden. Van 2008 tot het einde van 2016 bevond u zich in de tweede cyclus. Deze bracht een voortzetting van ‘gebeurtenissen’ met een lage frequentie en gebaseerd op angst, bedoeld om de mensheid op een lage frequentie te houden, en te voorkomen dat zij vooruitgang zou maken naar vrijheid en bekrachtiging.

Geliefden, indien u ontwaakt en bewust bent, zult u zien dat deze gebeurtenissen zich altijd voordoen op het moment dat er een grote verschuiving mogelijk is, zodat angst en ongerustheid zullen beletten dat velen deze overgang kunnen maken, omdat ze vastzitten in hun eigen angsten. Laat dit u niet gebeuren! Wanneer u nu het proces begint voor de creatie van de cyclus tussen 2016/2017 en 2026, richt u dan op uw Hoger Bewustzijn, uw Hogere Wijsheid, en op dat wat u wenst te creëren voor uzelf en voor de Aarde nu u meewerkt aan het manifestatie-proces voor de Nieuwe Aarde.

De Meester die U Bent en de Kracht die doorstroomt nu de Zevende Dimensie zich opent

Alles wat u nodig heeft, bevindt zich binnen in u. Gedurende de afgelopen twee cycli van evolutie en groei, heeft u de Persoonlijke Kracht en Creativiteit geactiveerd die u nodig heeft. U heeft uw LichtLichaam en het 13 Chakra Energie Systeem geactiveerd dat u nodig heeft om u toe te staan om de binnenkomende Licht Codes te ontvangen en te integreren. U heeft uw Harten geopend om het Gouden Licht van het Christus Bewustzijn te ontvangen, met zijn Liefde en Mededogen als het centrum van uw bestaan.

Vervolgens heeft u de Diamanten Codes ontvangen waarmee u zich opnieuw kon verbinden met uw Galactische Erfgoed, en de Smaragden Codes waarmee u zich opnieuw kon verbinden met de Natuur en het Groene Hart van de Aarde.

Meer recent bent u begonnen met enerzijds de herbedrading van uw energiemeridianen waardoor u zich opnieuw kunt verbinden met de krachtige stroom van creativiteit en intuïtieve energie van de rechter hersenhelft, en anderzijds met het in evenwicht brengen en integreren daarvan met het vermogen van de linker hersenhelft, om te kunnen organiseren en verhalen te creëren.

Geliefden, deze krachtige energie die momenteel in de Planeet stroomt is een stortvloed van Zegeningen en Creatieve Overvloed, maar tenzij ze evenwichtig ontvangen en geïntegreerd wordt in uw LichtLichaam-Systeem, heeft het de kracht om uw energieveld uit zijn evenwicht te halen. Deze Energiestroom moet ontvangen worden door de Pijnappelklier Poort, en dan doorgegeven worden via de Rechter- en de Linker hersenhelft en verder naar het Hart. Van daaruit moet het verankerd worden in de Aarde, door de Manifestatie van en de verbinding met de Aarde Ster en de Aarde Hart Centra.

Zij die deze Energie niet aarden zullen haar ‘wild’ door zich heen voelen gaan, en zij zullen agressief, angstig, driftig en boos worden. Zij die geen verbinding hebben met hun Ziel en/of hun Hoger Zelf zullen zich verloren, verward en onrustig voelen, het zal zijn alsof ze hun plekje in de wereld onmogelijk kunnen vinden.

De hele bedoeling van deze evolutie in deze laatste twee cycli was om Spirit en Lichaam – Hemel en Aarde – terug te verbinden, zodat uw Lichaam en Ziel één zijn.

Voortaan zal uw Ziel het centrum van uw Bestaan en uw Leven zijn. U bent een Meester, uw Ziel verbindt zich met uw Hart Centrum in Liefde en Vrede. U manifesteert vanuit Ziel en Spirit, naar het fysieke – de materie – en daarmee volgt u de Wetten van Goddelijke Creatieve Kracht en Harmonie. U creëert een Tuin van Vrede en Creativiteit binnen in uw Hart en Ziel, en manifesteert dat om u heen.

Geliefden, zoek vanaf nu niet meer naar Vrede en Harmonie in de buitenwereld of in anderen. U bent hier om Meesterschap te tonen en om de Poort naar de Zevende Dimensie te openen. De mensen om u heen worstelen nog steeds om de Vijfde Dimensie te begrijpen … en de Magie van de Zesde Dimensie, dus kunnen ze – op dit moment – nog niet op die plek van ontwikkeling zijn waar u zich nu bevindt, klaar om vooruit te gaan.

De Zevende Dimensie is de Meester-frequentie, zij is het richtpunt en einddoel van het Ascentie Proces. Voor u, Geliefden, betekent dit dat u nog steeds hier op Aarde bent, te midden van al de verwarring en chaos, en tegelijkertijd op die plek van Innerlijke Stilte en Vrede. Het betekent dat u verbonden bent met de krachtige Stroom van Goddelijke Creatieve Intelligentie, en in staat bent om door Intentie en Gerichtheid deze Stroom te leiden naar een Magische Manifestatie. Het betekent leven zonder angst, zonder verwachtingen en gehecht zijn, maar eenvoudigweg meegaan met de Stroom van Liefde, Creativiteit en Goddelijke Manifestatie.

Leven als een ‘Meester’ betekent niet ‘dat u ‘volmaakt’ bent. Het betekent alleen ‘zijn’ wie u bent als een Ziel in een Lichaam, en om uw Ziel tot uiting te brengen in afstemming met Spirit, in alles wat u ervaart en manifesteert op Aarde.

Geliefden, nu deze Poorten zich openen bent u allen meer dan welkom om over de drempel heen te stappen, en om uw plaats op te eisen in de Hogere Dimensies van Licht nu zij zich openen naar de Aarde. Deze intense Frequenties van schitterend Licht en Helderheid zullen alles wat u nu doet verlichten.

En terwijl u dit doet, zult u weten en erop vertrouwen dat u zich altijd veilig voelt en dat er voor u gezorgd wordt. Uw Ziel zal u beschermen en Spirit zal u leiden, terwijl u weeft en creëert met de Goddelijke Creatieve Intelligentie, als een Belichaamde Meester van Licht.

De Magische Poort opent zich

Dus, Geliefde Familie van Licht, tijdens dit krachtige Nieuwe Jaar en deze LeeuwenPoort, zal er voor u ook een indrukwekkende opening mogelijk zijn naar de Zevende Dimensie van Geascendeerd Meesterschap, indien u wenst om op deze manier vooruit te gaan.

U zult weten dat u klaar bent. U zult voelen dat u de Vijfde Dimensie van Eenheid beheerst, en dat u de greep van de Dualiteit en de Schaduw over uw Leven hebt losgelaten. U zult gereed zijn om de Liefde, de Creativiteit en de Magie van de Zesde Dimensie te omarmen, en om zonder angst mee te gaan in de stroom en de stortvloeden van de krachtige Licht Codes. U zult gereed zijn om te balanceren tussen Hemel en Aarde, en om naar voren te treden als een Meester van deze Energieën op Aarde.

Wanneer de Poorten zich openen, zult u gereed zijn om uw Ziel ten volle uit te drukken op het fysieke niveau … als een Nieuwe Mens op de Nieuwe Aarde.

22 juli 2016

Origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.