CB: Aartsengel Michael 9. Afvoeren

Aartsengel Michael brengt ons kleine Juweeltjes voor het Nieuwe Jaar
9 van 11 – Afvoeren
Vrede, Voorspoed en Vrijheid zijn beslist de Uwe!

9 januari 2017


Aartsengel Michael:

Dit is Aartsengel Michael. U vervult een belangrijke dienst en sinds kort is de uitvoering daarvan voor u méér dan ooit veelbewogen. Dat is geweldig nieuws. Uw toewijding heeft resultaat. Wij zijn op weg naar Glorie!

Overeenkomstig een veranderlijke en ingewikkelde formule die factoren omvat zoals: uw mogelijkheden (uw steeds groter wordend vermogen om het Licht mee te dragen en uit te stralen), hoe het staat met de ontwikkeling van uw ziel, uw Levensplan, uw Opdracht, uw Vrije Wil, voorspellingen, Goddelijke vrijstellingen en zo meer … neemt u het Licht van God in u op, om het te kunnen verdelen voor de healing van de Oppervlakte Aarde. U bent als een ontvangstation voor Liefde, u neemt Gods Liefde in u op om die te verspreiden en te verdelen op een manier die het meeste Zegen, Healing en Verheffing zal brengen voor iedereen. Dit is wat uw Hoger Zelf ook voor u doet.

Uw Hoger Zelf ontvangt het Licht van God en herijkt het tot het Hoogste Licht dat u nog soepel en vlot kunt ontvangen, met maximale voordelen en zonder schade.
Uw Hoger Zelf doet dit uiterst liefdevol, opdat u het Licht van God zou kunnen ontvangen terwijl u nog in deze dichte dimensie bent, zodat het u in deze tijd op de beste manier kan voeden, verbeteren en ontwikkelen.

U doet nu hetzelfde voor de Oppervlakte Aarde en de gehele mensheid.
Dank u. Bravo. Halleluja.

De glans en de intensiteit van het Licht dat nu door u heen stroomt is méér schitterend dan ooit. Zoals u inmiddels wellicht al weet, kan dit soms leiden tot heftige en ongecontroleerde schommelingen. Het ene ogenblik voelt u opperste vrede en vreugde, en het volgende bent u onderhevig aan opgejaagde onrust.

U ziet het goed, wanneer u vermoedde dat transmuteren en afvoeren gelijktijdig en in evenredige mate plaatsvinden. Om een menselijke zuil van activerende Liefde te zijn – een ontvanger van Licht en een transformeerder van drab – is een geschenk van dienstbaarheid. Dank u.

Ik Ben Aartsengel Michael. Blijf in de Kennis van het Licht. We zijn dichtbij.

Gechanneld door Christine Burk 9 januari 2017
origineel bericht: klik HIER

Bericht 1. Glorie
Bericht 2. Vasthoudenheid
Bericht 3. Perspectief
Bericht 4. Harmonie
Bericht 5. Geheiligd
Bericht 6. Valuta
Bericht 7. Werking-van-Licht
Bericht 8. Transmuteer

Lees aub ook het belangrijke nieuwjaarsbericht van Patricia-Cota Robles – de stralende inspiratie voor de berichten van Aartsengel Michael: HET MEDESCHEPPEN VAN EEN NIEUW PARADIGMA VOOR 2017

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.