CB: Aartsengel Michael 8. Transmuteer


Aartsengel Michael brengt ons kleine Juweeltjes voor het Nieuwe Jaar

8 van 11 – Transmuteer
Vrede, Voorspoed en Vrijheid zijn beslist de Uwe!

9 januari 2016
Aartsengel Michael:

Dit is Aartsengel Michael. Ik breng u bemoediging. Zachtjes maar gestaag stijgt u. Sta toe dat uw leiderschap wordt gekenmerkt door zachtheid. Vandaag spreek ik namens de Geascendeerde Raden van Licht.

Wij danken met name de boodschappers – dat bent u allemaal – en wij willen u moed inspreken. U bent de belichaming van Gods Voorspoed, een belangrijk aspect van het vrijmaken van alle mensen op Aarde, uit hun innerlijke ketenen. Gebruik uw intelligentie, uw zorgzaamheid, uw creativiteit om de Waarheid te onderscheiden en elkaar te verheffen. Wees de Vrede die samengaat met Goddelijke Welvaart.

Wij vieren feest, elke keer wanneer u over de denkbeeldige grenzen stapt om elkaar te begroeten en te inspireren. Het Lichtwerk waaraan u sinds gisteren deelneemt verloopt prachtig. Stel het u voor als een Vreugdevuur van Violette Vlam, op het strand van het grotere Lichtwerk dat plaatsvindt tijdens de eerste 11 dagen van dit jaar. Zoals onze geliefde boodschapster Patricia Cota-Robles het doel van dit enorme Lichtwerk heeft overgebracht:

DIT IS EEN WERKING VAN LICHT VAN DE HEMELSE SCHARE DIE AAN DE MENSHEID WORDT GEGEVEN, MET DE GODDELIJKE INTENTIE VAN HET MEDE-SCHEPPEN VAN DE PATRONEN VAN EEUWIGE VREDE EN GODS ONEINDIGE OVERVLOED, TASTBAAR IN DE LEVENS VAN ALLE MENSEN.

Wij in de Raden van Licht dringen erop aan dat u bewust uw plek inneemt in dit zegevierende Werk. Doe mee met het Vreugdevuur van Violette Vlam, hetgeen u helpt bij het grotere Werk. Sta toe dat alles binnen in u wat niet in evenwicht, harmonie of soepele afstemming is met Liefde, Licht en God, nu wordt getransmuteerd. Het is goed zo. U heeft al zoveel volbracht. Sta Gods Licht toe om de plek in te nemen van elke nog resterende pijn of verwarring in uw herinneringen, uw gedachten, uw gevoelens en uw cellen. Neem u voor om een voertuig te worden van grotere dienstbaarheid en healing, door toe te staan dat er op persoonlijk- en wereldvlak transmutatie plaatsvindt via u. Lees nog eens met een frisse kijk de woorden die wij hebben overgebracht via onze dierbare Patricia.

In de Raden van Licht verlaten wij onze vergaderingen om met u mee te doen aan het Vreugdevuur van Violette Vlam. Wij doen met u mee bij het uitspreken van de overdracht van Licht, die Patricia u heeft gebracht:

In naam van de Oneindige Aanwezigheid van God, IK BEN, aanroep ik mijn IK BEN Aanwezigheid, en de IK BEN Aanwezigheid van de hele Mensheid. Als Eén Stem, Eén Hartslag, Eén Adem, als Eén Energie, Trilling en Bewustzijn van zuivere Goddelijke Liefde bevestig ik:

‘Geliefde IK BEN Aanwezigheid, omhul mij nu in de Eeuwige Vrede en Gods Oneindige Overvloed, terwijl ik een Gouden Zon van dit Goddelijk Licht word.

(pauze)

IK BEN een Gouden Zon van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige overvloed,
nu gemanifesteerd en blijvend behouden, door Goddelijke Genade.

IK BEN een Gouden Zon van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige overvloed,
nu gemanifesteerd en blijvend behouden, door Goddelijke Genade.

IK BEN een Gouden Zon van Eeuwige Vrede en Gods Oneindige overvloed,
nu gemanifesteerd en blijvend behouden, door Goddelijke Genade. En zo is het.

Geliefd IK BEN, Geliefd IK BEN, Geliefd IK BEN die IK BEN.’

Ik Ben Aartsengel Michael. Laat niets u afbrengen om Vrede op Aarde te zijn. Wanneer er zich een uitdaging voordoet, transmuteer dan! Het is tijd om te oogsten. Houd u klaar.

Gechanneld door Christine Burk 9 januari 2017
origineel bericht: klik HIER

Bericht 1. Glorie
Bericht 2. Vasthoudenheid
Bericht 3. Perspectief
Bericht 4. Harmonie
Bericht 5. Geheiligd
Bericht 6. Valuta
Bericht 7. Werking-van-Licht

Lees aub ook het belangrijke nieuwjaarsbericht van Patricia-Cota Robles – de stralende inspiratie voor de berichten van Aartsengel Michael: HET MEDESCHEPPEN VAN EEN NIEUW PARADIGMA VOOR 2017

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.