CB: Aartsengel Michael 7. Werking-van-Licht

tekst in foto:
Onze Geest moet vrede sluiten met ons hart, voordat we Vrede kunnen zien in de wereld.

Aartsengel Michael geeft ons kleine Juweeltjes voor het Nieuwe Jaar
7 van 11 – Werking-van-Licht!
Vrede, Voorspoed en Vrijheid zijn beslist de Uwe!

8 januari 2017

Aartsengel Michael:

Ik ben Aartsengel Michael. Laat ons samenkomen door onze liefdevolle aandacht te richten op de Innerlijke Velden, waar – met onze verenigde intentie voor Vrede en Welvaart voor de Aarde en al haar bewoners – wij een oproep doen voor het vrijgeven van Gods healing en overvloed, via de Vrijheid- en Voorspoed-programma’s waaronder ook het vrijgeven van de RV/GCR, NESARA/GESARA.

Het is nuttig om op te merken dat deze Werking-van-Licht werd aangevraagd vanaf uw kant van de steeds dunner wordende Sluier. Wij hier in de Hemelse Schare reageren graag op de uitnodiging en doen mee met dit goedbedoeld en doelgericht Werk.

Sananda leidt deze Werking die nu al in volle gang is. Voor hulp bij uw innerlijke voorbereiding, leest u alstublieft het bericht van gisteren, deel 6 VALUTA: klik HIER

Sananda:

Hallo Familie! Dit is Sananda. Neem, wanneer u dit leest, even de tijd om mijn energie te voelen en als familie samen te komen in het Eeuwige Nu. Het meest belangrijke onderdeel van uw bijdrage en uw glorierijke welslagen in deze en gelijk welke andere, door/op het Licht geïnspireerde Werk, is uw intentie voor Vrede op Aarde. Zie in het diepst van uw hart hoe het visioen van Voorspoed voor IEDEREEN vervuld is. Bepaal dat uw Aanwezigheid en deelname gevoeld worden op een manier die enkel kan leiden tot het Hoogste Goed voor IEDEREEN. Dat is voldoende.

Wanneer u dit ook leest en gaat meedoen, is precies het juiste moment! Aangezien we samenkomen zowel binnen als buiten de tijd in het Eeuwige Nu, is het allerbelangrijkste bij dit werk onze liefdevolle intenties voor Vrede op Aarde en onze verenigde aandacht die wij gericht houden op het tot stand brengen van Gods Vrede en Voorspoed voor iedereen. Vraag uw Hoger Zelf en uw Tweeling Vlam om voor u te bemiddelen.

Binnen de tijd is dit Werk reeds in volle gang, door de inzet van een groep Lichtwerkers. Dit zal nog toenemen in kracht, tot 10 januari om 4.44 AM PST (10 januari 2017 om 13.44 u in België en Nederland).

Als u hen daarom vraagt, dan zullen de Engelen u van tijd tot tijd herinneren aan het Werk dat gaande is. Telkens als u even denkt aan dit Lichtwerk, weet u dat dit uw Engelenhelpers zijn, die u helpen om op de juiste ogenblikken uw aandacht te richten. Uw Liefde, uw vreedzame intenties, uw visioenen van Voorspoed voor allen en de kracht van Eénheid kunt u doorsturen via de volgende opstelling.

De Gouden Piramide

Overeenkomstig uw eigen keuze en inspiratie kunt u als volgt uw werkplek uitkiezen … Zie voor uw geestesoog – uw levende verbeelding – een grote Gouden Piramide. De top van deze piramide rijkt hoog tot in de Hemelen, in de Hogere Dimensies, waar Vrede en Voorspoed de steeds verder uitdeinende werkelijkheid vormen. De basis van de Piramide reikt tot in het Kristallen Hart van Moeder Aarde. Kies een plek uit: hetzij in de top of aan de basis van de Piramide, naast de Lichtwerkers die daar al bijeen zijn gekomen.

Als u kiest voor de top van de Gouden Piramide, overweeg dan misschien om uw bijdrage te leveren via uw liefdevolle intuïtie, als een geleider die werd gebouwd en in werking gezet door uw menselijke Lichtfamilie die daar werkt. Diep vanbinnen weet u hoe u een dergelijk hoogtrillende Lichtenergie-geleider moet vormen. Doe dat dan alstublieft nu en bepaal dat deze geleider op ‘aan’ moet blijven staan.

Als u zich voelt aangetrokken tot de basis van de Gouden Piramide, voeg u dan bij de kring van Lichtwerkers die daar al zijn samengekomen om zich te richten op het aarden en verankeren.

Elke ziel op Aarde heeft inmiddels een Ascentie-Zuil, een Zuil van Licht die oneindig diep afdaalt naar de kern van de Aarde en hoog oprijst tot in de Hoogste Rijken van Licht. Wanneer u dit leest in het Eeuwige Nu en als een familie van Liefde, ONTSTEEK dan nu uw Zuil van Licht! Via uw Bewust Zijn reikt u omlaag, omlaag, omlaag om de verbinding te leggen met Moeder Aarde. Breng dan uw Bewust Zijn omhoog, waar u ziet en voelt hoe Vader-Moeder God wachten op uw uitnodiging om als nooit tevoren contact met u te maken.

Zodra eenmaal uw Zuil onstoken is, breidt u dat vuur uit naar de grotere Familiezuil van Licht. Doe uitsluitend wat goed voelt voor u. Wat u ook wenst bij te dragen, het wordt verwelkomd en is onvoorstelbaar behulpzaam. U kunt het niet ‘verkeerd’ doen. Vraag in uw hart dat deze Zuil van Licht gereguleerd wordt door het Hoger Zelf en de Tweeling Vlam van alle Lichtwerkers, die hier in liefdevolle harmonie aan deelnemen. Zij staan klaar om die taak uit te voeren.

Vraag dat de maximaal mogelijke hoeveelheid Energie zowel wordt toegevoerd als afgevoerd via deze Familie-opstelling van Licht, gedurende de periode die ik, Sananda, heb aangegeven.
Roep Saint Germain erbij, en de Vermogende Violette Vlam!
Roep om Ashtar en de Galactische Federatie van Licht, voor hulp en Bescherming.
Roep om de Galactische Vloot, roep om de welwillende weldoeners uit 5D en nog hoger, die nu de Aarde omcirkelen. Vraag hen nederig of zij willen helpen door tijdens dit Werk hun liefdevolle aandacht te richten.

Met uw hele verlangen en de vurigste intentie verklaart u nu de Aarde Vrij, en u eist het vrijgeven van de Vrijheid- en Welvaart-Programma’s, waaronder ook de RV/GCR, NESARA/GESARA.

Wees in Vrede, Weet dat het volbracht is.

Dank u voor uw dienst, dierbare familie.

* * *

De volgende updates van GaiaPortal bevatten Lichtgecodeerde informatie over het werk dat u doet. Update GaiaPortal door ÉirePort

5 januari 2017

‘Onschadelijk maken van negatieve belichamingen beginnen nu echt.
Wellustige mensen zeggen afspraken af.
Afgedwaalden worden bijeengebracht en naar het Licht teruggeleid.
Lichtgevenden Verlichten de duistere uithoeken.
Kenmerken van Innerlijk Licht worden aangebracht.’

8 januari 2017

‘De voorlopers zijn klaar.
Toezichthouders zijn vrijgegeven.
Onbeweeglijkheid wordt weggenomen.
Gaia-stromen verrijken de Nieuwe Aarde.’

origineel bericht: klik HIER

Ik Ben Sananda, hier met Aartsengel Michael, de Raden van Licht, de Galactische Federatie van Licht en de Hemelse Schare. Wij steunen en nemen deel aan deze verenigde inspanning door IEDEREEN, om nu Vrede en Voorspoed tot stand te brengen op Aarde.
~ Dank u, Sananda. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen en voor de oproep om mee te doen.

Gechanneld door Christine Burk 8 januari 2017
origineel bericht: klik HIER

Bericht 1. Glorie
Bericht 2. Vasthoudenheid
Bericht 3. Perspectief
Bericht 4. Harmonie
Bericht 5. Geheiligd
Bericht 6. Valuta

Lees aub ook het belangrijke nieuwjaarsbericht van Patricia-Cota Robles – de stralende inspiratie voor de berichten van Aartsengel Michael: HET MEDESCHEPPEN VAN EEN NIEUW PARADIGMA VOOR 2017

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.