via Jennifer Crokaert

7 april 2020

Jennifer: Ashian, wat kun je ons vandaag vertellen, in deze tijden?

Ashian: Mijn lieve Jennifer, en allen die deze woorden lezen en deze Energie voelen binnenstromen, ik wil eerst mijn dank uitspreken. Dank aan de miljoenen onzichtbare Wezens die in bewondering staan voor de opmerkelijke kracht die ieder van u, Lichtwerkers, tonen in deze omstandigheden. Zoals u weet, zal het allerergste spoedig gaan uitbarsten. Dat wordt het meest donkere uur, maar u zult niet alleen zijn. Wij zijn bij u, wij volgen u bij elke stap op de weg.

Bekijk het zo: ieder wezen dat een bepaalde frequentie van Licht bereikt, krijgt een ‘team’ toegewezen. Dit onzichtbare team werkt Energetisch met u tijdens uw dagelijkse bezigheden, en het versterkt uw Energie.

Uw team bestaat uit Engelwezens: dat zijn Engelen, Wijze Ouderen en Galactischen. Deze persoonlijke teams zijn nu op hun plaats en zij steunen ieder van u, onze Lichtwerkers. Wij versterken uw Licht, wij bieden u onze Helende Energieën en wij vergroten de helende werking, het mededogen en de vergeving die u uitzendt, zowel bewust als onbewust.

Niemand van u staat er alléén voor. Niet één van u. Zij, die op het punt staan om de grootste en meest onvoorstelbare schok te ervaren, ook zij worden begeleid, ze krijgen troost en heelmaking geboden. Ongeveer zoals de mensen in de IC van het ziekenhuis zullen zij worden verzorgd, en met Liefde weer gezond worden gemaakt.

Wij zijn nooit méér ‘bij u’ geweest dan wij nu zijn. Wij hebben alles nauwgezet gepland voor dit ogenblik voor alles wat er zich voordoet, en hoewel de uitkomst al vaststaat zijn er veel verschillende trajecten, en deze zullen alleen nog heftiger worden naarmate de toestand zich ontvouwt. Denk eraan om ons, uw team, te roepen wanneer u merkt dat het nodig is. Wij zullen u verheffen.

U bent onze fysieke manschappen, onze grondtroepen, dus is uw hoge frequentie onze prioriteit, en wij vragen u om het ook uw prioriteit te maken.
Wanneer u voelt dat u ‘afzwakt’, trek u dan even terug en zorg voor uzelf; laat ons voor u zorgen, en dan, wanneer u zich weer héél voelt, bent u er klaar voor om verder te gaan met uw bezigheden.

Wij houden van u en wij zijn nu zo intens bij u allen; de teams zijn gevormd, het werk begint, en tezamen zullen wij de profetie van de Hemel op Aarde tot stand brengen.

Channel: Jennifer Crokaert

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen