BTR: Teamwerk in de Hogere Dimensies

BTR: Sananda, Aartsengelen Michael en Jophiel praten over het Teamwerk in de Hogere Dimensies
25 maart 2015
hand met licht

Begintune: All you need is Love – The Beatles

Meg: Goede avond iedereen en welkom bij de radio-uitzending van Dr. Kathryn May, BlogTalkRadio/ChannelPanel. Vandaag is woensdag 25 maart 2015.

Vanavond hebben we onze presentator Dr. Kathryn May en onze bijzondere gasten in het programma zijn Sananda en de Aartsengelen Michael en Jophiel die zich bij Vader Bron voegen, om ons te vertellen wat zij doen om ons hier op het oppervlak te helpen met onze Ascentie en onze Lessen voor de Ziel.

Ik ben Meg, uw medepresentator voor dit programma. Goede avond Kathryn, hoe gaat het vanavond met jou en onze New Yorkse familie vanavond?

Kathryn: Hallo Meg. Jullie kunnen me allemaal horen? Dit is een vrij interessante tijd. Ik heb een paar minuten geleden nog gesproken met onze gasten en ze hebben mij gezegd dat Vader Bron de introducties zal doen omdat dit een vervolg is van onze lessen voor de ziel, en dat hij het woord zal geven aan onze 3 Meesters die zullen beschrijven wat teamwerk inhoudt in de Hogere Dimensies, en dit is natuurlijk een deel van de opleiding van ieder van ons als zielen, om het werk in de Hogere Dimensies te kunnen doen.

We leren natuurlijk dat het werken in de Hogere Dimensies niet hetzelfde is als wat we op de zondagsschool geleerd hebben … het is niet op een wolkje zitten of gewoon maar wat rondhangen (lacht), zij werken net zo hard als wij, al is het natuurlijk in een heel aangename omgeving, maar zij zullen vooral spreken over hoe zij samenwerken. Dat zal dus heel interessant zijn. Maar we zullen eerst de aankondigingen doen en daarna kijken we naar wat Vader te zeggen heeft.

De facebook-pagina van Meg is WisdomWithinMegDavis. Meg is onze deskundige in de Chinese geneeskunde, de alternatieve geneeskunde, acupunctuur, voeding en nog veel meer … en nog veel meer. Zij is diegene die wij raadplegen over alle zaken betreffende voeding en healing.

Mijn website is http://www.whoneedslight.org en we hebben een prachtige nieuwe dienst beschikbaar voor de mensen en dat is dat ons team heel hard gewerkt heeft om deze uitzendingen neer te schrijven en Eleanora zet ze op Youtube. O, ik vergis mij, Eleanora zet de audio op Youtube en ons team schrijft de uitzendingen op en ik stuur ze per email. Je kunt dus nu op 3 manieren de show of de uitzending bekomen, via het archief, via de life-uitzending, op Youtube en op schrift (Dat zijn er 4 volgens mij – V.)

De laatste was iets van twaalf bladzijden en was zonder meer één van de belangrijkste uitzendingen die wij gedaan hebben. Die heb ik afgelopen week uitgestuurd. Dat zullen we dus ook gaan doen; elke keer als ze in staat zijn om het uit te schrijven stuur ik die per mail en als u ze leest dan is het heel interessant, dan is het anders dan er naar te luisteren. Je krijgt zoveel meer details mee omdat het niet zo vluchtig is, en de energie van de Meesters die spreken komt toch nog door. Dus kan je het plezier van hun Aanwezigheid voelen en je kunt hun woorden lezen.

Het kan niet het beluisteren vervangen volgens mij, maar het kan er wel bijkomen en erna gelezen worden. Wij danken hen dus voor hun harde werk. Het vergt uren en uren om deze uitzendingen neer te schrijven, dus dank je wel team (lacht).

Meg: Er naar luisteren en het daarna lezen vult elkaar aan. Ik merk bij het lezen vaak dingen die ik bij het beluisteren niet had opgepikt of niet zo begrepen had. Het is dus allemaal te vinden op de website.

Kathryn: We zijn dit ook beginnen doen omdat er mensen zijn die slechthorend zijn en de uitzendingen niet konden volgen en het heel graag op schrift wilden. Dus ook voor hen is het een dienst.

Maar het echte spannende deze week is (lacht) … er zijn zoveel dingen gebeurd. De Hemelse Schare heeft mij gevraagd om een journaal bij het houden over alles wat er gebeurt in de Tempels; de Tempel op de grond en die in de Hogere Dimensies. En gedurende de voorbije anderhalve week hebben wij dag en nacht gewerkt en hebben een paar heel opmerkelijke dingen ontdekt. Ik weet niet of we over al die dingen vanavond kunnen praten, maar daar zal de eerstvolgende email over gaan die ik uitstuur.

Een aantal dingen die wij ontdekt hebben zal ik u in het kort vertellen. Ze hadden te maken met het onthullen van de aanwezigheid van iets wat lijkt op de duistere cel, maar de jonge mensen hier hebben ons verteld dat zij iets ervaren wat een beetje anders is dan de duistere cel die wij allemaal verwijderd hebben. Het was een soort van blauwdruk. Zij hebben zich echt als vrijwilliger aangeboden om te onthullen wat dit was, om het zelf weg te halen, om te vragen dat hun Hoger Zelf het naar het Licht zou brengen en dan zijn ze doorheen het proces van healing gegaan. Ik zal hen vragen om ofwel vanavond ofwel volgende week … ze gaan er volgende week over willen praten, want het is echt een cruciaal iets voor jonge mensen om te weten dat er nog een contract geweest is, en wij vermoeden dat het bijna allemaal jonge mensen zullen zijn, maar we weten dat het de kristalkinderen, de regenboogkinderen en de indigo’s zijn, die allemaal te maken hebben gehad met deze bijzonder zware blauwdruk, die een gelijkaardige invloed had als de duistere cel, maar die anders was in zijn eigenschappen, in de aard ervan, in de emotionele kwesties die het teweegbracht. Dus dat is een kleine vooruitblik van waar we het volgende week over gaan hebben.

Het andere dat wij daarna ontdekten was dat onze dieren zich heel vreemd gingen gedragen. Agressief naar elkaar toe … en toen dachten we, wacht, dit lijkt een beetje op wat de meisjes in de vorige uitzending hebben beschreven, dus dat hebben we nagevraagd in de Hogere Dimensies en daar zeiden ze: ja, alle dieren, alle bewuste wezens die naar planeet Aarde zijn gekomen hebben een duistere cel of een blauwdruk van één of andere soort gehad die letterlijk van invloed is op uw normale functioneren, uw verbinding met God, het omgaan met uw emoties. Elk ervan kan een beetje anders zijn, maar deze meest recente versie die wij ontdekt hebben had vooral te maken met agressie, dus het opwekken van agressie bij dieren.

Dus hebben wij die bij onze dieren verwijderd en wij hebben gevraagd dat hun contract verbroken zou worden, net zoals wij gedaan hebben met onze duistere cel en met de blauwdruk die de jongere mensen ontdekt hebben. We hebben precies hetzelfde gedaan met de dieren. We hebben ook gevraagd dat hun contract verbroken zou worden en dat dit proces van het verwijderen van de blauwdruk zou gebeuren voor alle bewuste wezens op de Aarde … alles, alles tot en met de insecten, de mieren, de sprinkhanen, de bomen, de bloemen, alles, microben zelfs en virussen.

Binnen een paar uur waren de dieren onderling enorm veranderd. De kat blies niet meer, de hond joeg er niet meer achteraan. Nu lopen ze elkaar voorbij, knikken en lopen verder. Er is absolute vrede en rust in huis die er eerst helemaal niet was, tot een paar dagen geleden. Natuurlijk veranderen dieren heel snel omdat zij niet de bedrading hebben die wij hebben, de programmering zoals wij die ervaren, dus zij kunnen heel snel veranderen. De rest van ons moet aan een programma werken dat de duistere cel of de blauwdruk ondersteunde die bij ons was, maar de verandering was volledig opmerkelijk.

Dus ik denk, als het net zo goed werkt voor de andere dieren als voor die van ons, wel, als u dieren heeft in huis dan kunt u vragen om die programmering te verwijderen. Je kunt het voor hen vragen om er zeker van te zijn, maar we hebben het contract laten verbreken, zodat er geen dieren meer naar de Aarde moeten komen die deze agressieve blauwdruk met zich meedragen. Het is dus heel opwindend en we hebben van de Hemelse Schare te horen gekregen dat het een enorme uitwerking heeft. Het helpt om de trilling op planeet Aarde te verheffen en er zijn heel veel dieren en bewuste wezens op de planeet, dus dit moet een hele grote hulp zijn, en deze verandering zullen we veel sneller voelen. Het gaat veel sneller bij dieren, dus blijf goed opletten. Let op de veranderingen.

Ik heb nog een mail ontvangen die ook heel opwindend is. Een vrouw had altijd een probleem met de agressie van haar echtgenoot. Ik zal het jullie volgende week voorlezen, maar in het kort komt het hierop neer. Zij vertelde dat haar man na het slapen ’s morgens opstond en zei: “Ik had een visioen waarin mij gevraagd werd om naar het Licht te gaan en ik zei ja”. En zij zei, sindsdien is hij veranderd. Hij had echt een probleem met gewelddadige agressie en woede zijn hele leven lang, en nu is het al een aantal weken en de verandering houdt aan. Hij is gewoon anders.

Ik denk dat dit de eerste bevestiging is die wij gekregen hebben, dat de Tempel van Licht – de plek waar de Hogere Zelven naar het Licht zijn gegaan – echt werkt. Wat hij beschreef – dat hij dit visioen kreeg waarin hem gevraagd werd of hij naar het Licht wou gaan en hij ja zei – is precies wat er gebeurt in de Tempel van Licht, en de mensen wiens Hoger Zelf naar het Licht gaat zijn veranderd als ze terugkomen. Ik denk dus dat het nu begint te werken. Ze werken nu met de mensen die niet meer een dusdanig diep duister hebben, zoals de meest duisteren der duisteren van de Cabal, dus de mensen die nu terugkomen zullen veel sneller de verandering zien, denk ik. Dat is logisch.

Dus dat is zo opwindend. Het is onmogelijk te zeggen wat hier allemaal op gaat volgen, maar als dit de reactie is die één persoon al heeft, dan kunnen we bij anderen ook de verandering gaan verwachten. En we zullen zien wat de meisjes volgende week gaan vertellen, want dat is ook een heel fijn verhaal.

Oké. Meg, hoe gaat het met jou? We hebben jou nog niet gehoord. In Georgia waar Meg woont is het volop lente. De bomen staan in bloei. Het is schitterend.

Korte conversatie met Meg over de lente …

Kathryn: Ik ga even een slokje water drinken en ik denk dat Vader God klaar staat, want heel vaak als Zij willen gaan doorkomen begin ik te hoesten (lacht).

Meg: Ik vind het zo geweldig om van alle kanten te horen dat het werkt, dat er veranderingen zijn, dat er verschuivingen plaatsvinden. Bedankt Kathryn voor het delen van wat er daarboven gebeurt en wat er op Aarde gebeurt, met onze dieren en met onze familie.

Hallo Vader Bron, welkom bij ons programma.

Vader Bron: Hallo geliefden, u allemaal. Hoe gaat het met u? Het is geweldig om jouw stem te horen, Meg. En lente in Georgia is zeker een prachtige tijd. Bomen die in bloei staan zijn mijn favoriet. Het is zo een prachtig beeld.

Oké, goed, ik ga met jullie spreken over teamwerk in de Hogere Dimensies en natuurlijk gaan onze geweldige Meesters komen om te vertellen over wat Zij ervaren, en ik zal u een overzicht geven vanuit mijn standpunt. Natuurlijk is het voor mij een grote vreugde geweest en als ik zeg ‘mijn’ of ‘ik’ bedoel ik natuurlijk Moeder en ik. Er is geen Vader zonder Moeder.

Onze schepping, onze hele schepping is een gezamenlijke inspanning geweest. Er is niets wat ik uit mezelf kan scheppen zonder haar hulp. Als wij het dus hebben over teamwerk dan hebben wij het over het team, die onze geliefde kinderen zijn. Hun Hogere Zelven zijn natuurlijk hier bij ons in de Hogere Dimensies. Velen van hen zijn geïncarneerd onder u, en de tijd is gekomen dat zovelen van u ontwaken. Wel, natuurlijk is iedereen bij deze uitzending al ontwaakt, maar rondom u ziet u mensen die pas beginnen vragen te stellen, die pas beginnen nieuwsgierig te worden, dat wat ze geleerd hebben misschien niet het hele verhaal is. En natuurlijk, als u naar onze uitzendingen heeft geluisterd, dan weet u veel en veel meer over het prachtige verhaal dat erachter schuilt en de waarheid die wij zo graag naar u brengen, en vandaag zal het niet anders zijn.

Ik zal dus vertellen over hoe ik mijn familie zie, mijn geliefde Meesters. En u weet, u heeft een beetje geleerd over diegenen die vanavond hier gaan zijn: Sananda, AE Michael en AE Jophiel. Zij zijn een geweldig team. Ze werken heel veel samen en het is geen toeval dat ze vanavond hier zijn omdat hun team van Tweeling Vlammen ook samenwerkt. Dat is geen toeval, toch?

Heel vaak is het zo, dat wat op de grond gebeurt en lijkt op een toeval of een ongeluk, het dat niet is. U ontmoet misschien een collega of iemand in een winkel en dan denkt u “O, wat een geluk of …” Mijn kinderen, het is geen geluk. Wij hebben dat allemaal zo bedacht natuurlijk. Dat hebben wij niet alleen gedaan. U heeft hier echt om gevraagd. U heeft dit gepland toen u hier was en toen bent u doorheen dat hele geboorteproces gegaan, bent u beland op het oppervlak en bent u vergeten wat u gevraagd had.

Maar de meesten van u hebben een meer of minder sterk contact gehouden met uw Hoger Zelf en zij fluisteren in uw oor en zeggen: “Zou u niet nu meteen eigenlijk naar de winkel gaan?” En u zegt: “Hm, ik denk dat ik even naar de winkel moet”. En kijk, hetzelfde heeft zich voorgedaan met uw partner. Zijn Hoger Zelf heeft gezegd: “Weet je, je bent vergeten naar de winkel te gaan om iets te halen” en hij zegt “O, dat klopt, dat heb ik niet meer in huis. Ik moet even langs de winkel.” Hij loopt door de deur, u botst tegen elkaar op en nu bent u jaren later tezamen (lacht).

Wij scheppen veel plezier in het regelen van dit soort dingen. Wij vinden dat echt leuk; wij kijken er zo graag naar als u verliefd wordt. Wij regelen heel graag dit soort bijeenkomsten, waarvan u denkt dat ze per ongeluk of toevallig zijn. Dat is een deel van het teamwerk, weet u? U bent op uzelf al een team; u die werkt op de grond, uw Hoger Zelf, wij allemaal. U bent een Hoger Zelf, een Groter Zelf en uw incarnatie, en waarschijnlijk nog veel meer aspecten van uzelf in andere projecten en andere dimensies.

Wij kunnen allemaal op heel veel plaatsen zijn. Dat maakt het zo leuk … maar dit keer, dit leven op planeet Aarde is heel bijzonder. Diegenen onder u die hier op Aarde zijn, zijn hier heel geconcentreerd en u werkt heel hard, en uw Meesters zijn bij u en zij werken ook heel hard. Soms hebben ze een andere taak elders in de Universa, maar dit is waar de meesten van ons nu op gericht zijn. Dit is de belangrijkste taak voor velen van ons, heel belangrijk, kan ik wel zeggen.

Dus diegenen onder u die bekend zijn met de Meesters die nu hier zijn om met u te praten zijn bekend met hen, omdat u hen kent. Gedurende vele eonen heeft u samen gewerkt aan het project, dit avontuur van planeet Aarde en wij hebben u verteld dat u in het Universum heel goed bekend bent omdat dit project zo uniek is en natuurlijk is het soms ook echt wel onvoorstelbaar spannend … omdat er zoveel ups en downs zijn geweest en ingrijpende verschuivingen en u voelt dat nu weer gebeuren, nietwaar? Er zijn heel dramatische dingen gaande op planeet Aarde. Er is een hele grote groep van u daar op de grond, die het rotsblok bergopwaarts duwen zoals u zou zeggen. Er zijn er die echt hun leven gewaagd hebben om klokkenluiders te zijn, om te werken in de financiële sector, om alles te leren over wat de Cabal doet en om samen te werken om er een einde aan te maken.

En dan zijn er onder u die de Lichtwerkers zijn, die het Licht dragen zoals u het noemt. Dat is niet zomaar iets. Met zovelen van u die eraan deelnemen; elke keer wanneer er een groepsmeditatie is heeft die een hele krachtige uitwerking. En dat neemt nog toe, weet u, naarmate de energieën toenemen. Er is niet meer zoveel voor nodig om tot stand te brengen wat u wilt. U hoeft er maar aan te denken en met uw vingers te knippen en de dingen gebeuren.

Het is voor sommigen van u niet zo duidelijk, omdat het zich soms vertoont in een iets andere vorm dan u verwacht had. Maar kijk hoe alles in beweging is. U zult het natuurlijk niet op uw tv-journaal horen. Zij zijn er in opgeleid om dezelfde dingen dag na dag te vertellen, op dezelfde manier. Maar u hoeft niet ver te zoeken op het internet om echt nieuws te vinden. Wanneer u het echte nieuws leest dat u vindt, dan zult u merken dat er opmerkelijke, samenwerkende ondernemingen zijn die over de hele wereld opduiken en sommige op bijzonder onverwachte plekken … nieuwe afstemmingen.

En u in de Verenigde Staten denkt nu misschien, o jee, dit wordt een ramp, China neemt de wereld over en wij zullen verslagen worden. Maar dat is beslist niet zo. Ja, er zijn nieuwe afstemmingen, er zijn nieuwe financiële regelingen. En dat was nodig. Als de mensen in de VS die de leiding hadden over de financiële systemen niet zo egoïstisch waren geweest toen het nodig was … maar op geen enkele manier kon er iets gedaan worden aan de criminele werkwijze die werd toegepast overal, van de top van de meeste bedrijven, tot op Wall Street, tot de politiekorpsen … overal waren de duisteren geïnfiltreerd en moesten de dingen veranderen. Misschien is het voor sommigen van u een beetje verontrustend als ze bedenken dat hun gewone manier van leven in vraag wordt gesteld, maar ik verzeker u, wat er gaat komen zal veel leuker zijn. Hou dus uw ogen open en vooral, hou uw hart open.

Sommigen van u hebben geklaagd … oh, niets is veranderd. Wel Geliefden, dan moet u nog slapen. Als u de straat op gaat kunt u het verschil voelen. De mensen zijn veel vriendelijker. De energieën aan het oppervlak van de planeet verhogen. De trilling wordt anders en zoals onze lieve Kathryn vertelde, veranderen zelfs de dieren. Ja, u zult die verandering al heel snel gaan zien.

Er waren ook problemen met de planten, de insecten, zelfs de microben en de virussen. U zult zien, het zal veel gemakkelijker worden om uzelf gezond te houden. Er zal geen behoefte zijn aan vaccinaties of nieuwe medicijnen die worden ontwikkeld door de farmaceutische industrie die uit is op geld. En vooral, zij die luisteren, zorg er goed voor dat u voor uzelf of voor uw dierbaren nooit toestaat om die verschrikkelijke medicijnen te nemen, die worden voorgeschreven voor deze ziekte die zij bedacht hebben en die zij depressie noemen, en die andere ziekte waar ze munt uitslaan onder de naam ‘onrust’. Zoiets bestaat helemaal niet. Mensen hebben gevoelens. Gevoelens zijn geen ziektes.

U moet de duistere cel verwijderen. Het is er de tijd voor en wanneer u dat doet, dan zult u nog een beetje moeten werken aan de programma’s waar u aan onderworpen was en die u heeft opgenomen uit uw omgeving. Niemand had dat kunnen vermijden. Het is geen schande om geprogrammeerd te zijn geweest, weet u? Het was zo indringend, maar als u dat voor uzelf wilt, kunt u er naar op zoek gaan net zoals wanneer u de vloer stofzuigt. Dan kijkt u ook goed dat u alle pluisjes van het kleed afhaalt. Dit is hetzelfde. Zorg gewoon dat u goed alle programma’s opgezogen krijgt. En zorg dan dat u ze kwijt komt; stuur ze naar ons. Neem het niet persoonlijk, wees gewoon een goeie detective en doe uw eigen zelfonderzoek. Dan zult u er binnen de kortste keren vanaf zijn. En wees geduldig met uw kinderen terwijl zij hetzelfde doen.

Er is een prachtige dag op komst voor ieder van u. Vrede zal heersen op de Aarde en niet alleen in uw leven maar heel binnenkort … u heeft het misschien niet opgemerkt vanwege de reclames op de televisie … elk conflict, elke oorlog, elke schermutseling krijgt volle aandacht in het nieuws, maar alles begint tot rust te komen. De vrede breekt echt door. En u kunt dat nu al vieren, want hoe meer u het viert des te sneller zal het komen.

U zult uw zegeningen hebben mijn lieve kinderen. Alle mogelijke soorten van zegeningen. En hoe sneller u uw eigen trillingen verhoogt, des te sneller zullen uw zegeningen komen. Het is een heel eenvoudige formule. Verhoog uw trilling en dan bent u in een positie … laat het ons zo zeggen … als u verdediger bent bij het voetbalspel wanneer er een bal moet worden tegengehouden, bent u dan liever 1,50 m of liever 1,80 m groot? Waar zou u liever zijn? Dit is hetzelfde. Verhoog uw trilling, dan kunt u die bal pakken, dan heeft u succes en schept u wat u wilt.

En nu heb ik gezegd dat ik over teamwerk ging vertellen. De beelden die ik u geef draaien allemaal om teamwerk, nietwaar? Een baseballteam, een familie, al de verschillende soorten die samenwerken. En wij doen hetzelfde. Hierboven, we zullen het zo noemen, al is een Hogere Dimensie niet echt boven. Wij zijn overal om u heen, maar wij zullen het zo noemen omdat het gemakkelijker is om het uit te leggen.

Wij komen samen in vergaderingen, net als u. Hoevelen van u zitten met een groep om u heen verzameld om te luisteren naar deze uitzending? Ik hoop dat velen van u dat doen, en zelfs als u dat niet doet, kijk maar, er zijn er honderden die luisteren. U bent allemaal samen, allemaal tegelijk. Weet u wat dat doet voor de energieën op de planeet? U voelt zich allemaal goed wanneer u naar mijn stem luistert, nietwaar? Zorgt het ervoor dat u zich warm en gelukkig voelt? Voor mij in elk geval wel.

U kunt de trillingen voelen van al die anderen die ook luisteren. Wij zijn een familie, wij zijn een team. Zo werken wij ook in de Hogere Dimensies. Wij hebben bijeenkomsten. Telkens wanneer er een moeilijke kwestie is of een probleem dat opgelost moet worden of een nieuw project moet worden gepland, dan komen wij samen. We denken er samen over na en ik heb het geweldige voorrecht om te kunnen zien hoe mijn geliefde kinderen hun briljantheid uiten, elk van hen op een bijzondere manier, want elk van hen is verschillend en uniek en wij zijn allemaal Eén. Het is mogelijk om het beiden te zijn, weet u? Ik ben u, u bent Mij en u bent u (lacht).

Dat is waarom ik zoveel kan houden van u allemaal, omdat ieder van u bijzonder en uniek is. U bent allemaal speciaal en geweldig voor mij en u bent speciaal en geweldig voor elkaar. Het is alleen zo, dat in de Hogere Dimensies het naarmate u hoger komt, het steeds gemakkelijker wordt om te houden van iedereen om u heen, omdat ze allemaal zo charmant en mooi en liefdevol en vriendelijk zijn. We hebben zelfs niet eens lichamen nodig. Iedereen kan zich vrij bewegen in zijn Lichtlichaam en toch weet je altijd wie het is. Je hoeft de kleur van hun haren niet te zien of hun stem niet te horen. Je weet wie het is, door hun trilling. Omdat elk wezen een andere signatuur, een andere trilling draagt, net zoals u.

Wanneer u over de straat loopt en u een oude bekende naar u toe ziet lopen, dan herkent u hen vanop een grote afstand. Hoe kan dat? U voelt hun trilling. Zo raakt u afgestemd op de mensen om u heen, zoals een goeie band of een orkest. U leert om samen te spelen, u leert om samen te werken, u leert om de talenten en de vermogens van de mensen om u heen te waarderen, zeker wanneer ze verschillen van u, omdat het betekent dat u niet allemaal tegelijk hetzelfde zult doen. En hoe fijn is het om een team te hebben waar iedereen goed is in iets en velen zijn goed in vele dingen, maar sommige hebben ook hun specialiteiten en dat maakt het zo interessant en zo leuk.

Kijk maar naar het baseball- of voetbalteam. Sommigen mensen zijn heel goed in het vangen, sommigen zijn goed in het heel snel naar verschillende honken lopen, weer anderen zijn goed in het gooien. Neem gelijk welke sport. Daarom heeft u verschillende spelposities, nietwaar? Iedereen uit zijn talent een beetje anders.

Ik heb hier dus een geweldig team dat met u gaat praten. Ik laat ze één voor één komen, tenzij Kathryn het gevoel heeft dat ze ze alle drie gelijk kan channelen, wie weet… Ze heeft het al eerder gedaan. (lacht)

Ze lacht met me mee omdat ik ervan hou haar uit te dagen. Dus, geef ik jullie een klein inzicht van hoe ik jullie allemaal zie en hoe ik het zo fijn vind om een gelegenheid te hebben om u te komen vertellen hoeveel ik van u hou. Het maakt niet uit wat het onderwerp is. Dat is eigenlijk waar ik echt voor kom. Ik hoop dat u de Liefde voelt die ik voel. En ja, het doet me plezier wanneer u ook van mij houdt, waarom niet? Ik hou daar ook van. Dus natuurlijk zend ik u Liefde, ongeacht. Er zijn geen voorwaarden, u hoeft het niet te verdienen, u hoeft er niet voor te werken. Ik hou van u, gewoon omdat u er bent. Gewoon omdat u bent wie u bent en het maakt niet uit waar u geweest bent of wat u gedaan heeft of hoelang u dat gedaan heeft. Ik hou van u en ik weet dat u ooit weer naast mij zult zijn of u komt in meditatie, of tussen levens in, of u ascendeert met uw lichaam.

Het is zo een opwindende tijd omdat u zoveel mogelijkheden gaat hebben en u zult als een team moeten werken omdat u besloten heeft, u allemaal als mensen, dat u een team bent. U heeft het op u genomen om die benaming te dragen, om uzelf te beschouwen als een groep, als een familie die verantwoordelijk is voor elkaar, die elkaar helpt en die van elkaar houdt en die elkaar zal helpen. En in die overeenkomst heeft u allemaal besloten dat u tezamen zou ascenderen als ras, als een volledige bevolking van een planeet. Dit is nooit eerder gedaan geworden.

Ja, er zijn Ascenties geweest, er zijn planeten die geascendeerd zijn, er zijn personen en zelfs groepen die geascendeerd zijn, maar er is nog nooit een volledige planeet met al haar bewoners tezamen geascendeerd. Wat een team is dit. Meer dan 7 miljard mensen, inmiddels, wat een team. Het is het grootste team dat ooit geschapen werd. Het is zo spannend (lacht). Ik bewonder u, ik bewonder u ontzettend en zoals u weet … wij vertellen u dat u geschapen bent naar ons beeld … niet ieder van u is precies zoals wij, dat bedoelen we ook niet, maar u heeft de eigenschappen die wij hebben, meer dan u weet.

En uw Hoger Zelf, zoals u het noemt, is hier bij mij. Wij genieten van deze tijd samen, wij glimlachen naar beneden, wij denken aan u, wij hopen dat u al de nuances en de achtergrondverhalen die ik u vertel zult oppikken. En ze kijken er echt naar uit om contact te maken met u, net als uw Tweeling Vlammen. Ze zijn allemaal hier en wachten om contact te maken met u, maar u moet ze uitnodigen, want een Hoger Zelf of een Tweeling Vlam zal zich nooit aan u opdringen, maar zij zullen heel graag komen als u hen roept.

En als u hen eenmaal roept en zegt: “Ik wil dicht bij je zijn, ik wil contact hebben, ik wil je hier bij me hebben”, dan zult u nooit meer alleen zijn, dan zult u nooit meer eenzaam zijn. Dat is onmogelijk. Hoe kunt u eenzaam zijn als u uw beste vrienden bij u heeft? En het doet hen enorm veel plezier om dat te doen dus ziet u, ik heb u gezegd dat ieder van u een team is, omdat u dat bent. U heeft dus een team dat alleen maar op u wacht. Uw Hoger Zelf, uw Tweeling Vlam en uw gids en uw engelen die over u waken. U kunt hen daarom dus ook roepen, omdat ze maar wat rondhangen en wachten op u. Roep hen, voeg u bij hen, nodig ze uit op uw feestje, nodig ze uit bij uw leuke dingen, reken hen tot uw team en uw leven zal geweldig worden. Ik verzeker het u.

Nu geef ik beter het woord aan mijn Geliefde Meesters, Sananda, AE Michael en AE Jophiel.

Zij zullen u een idee geven van hoe het is om een team te zijn in Hogere Dimensies, en hoe zij het vinden om in dat team te werken. Goed dan, het was zo fijn om met u te praten. Hoe geweldig is het, nietwaar? Dat wij tot een heel nieuw Rijk zijn gekomen en in staat zijn om elke week met u te spreken, te weten dat u daar bent, te weten dat u uw vragen stelt en diep nadenkt over wat wij u vertellen, en dat u allemaal zo snel groeit en verandert. Het is voor ons prachtig om te zien.

Goed dan, ik ga een stapje opzij (lacht) en ik geef het woord aan Sananda. Hij staat hier vlak naast me. Alsjeblieft Sananda. En ik buig voor ieder van u, mijn geliefde kinderen.
Ik geef Kathryn even een momentje. Meg komt even met u spreken en dan zal Sananda bij u zijn. Tot ziens iedereen.

Meg: Namaste Vader, dank u. We kijken even of het Kathryn is die nog even hallo komt zeggen of dat het meteen Sananda is.

Kathryn: Hallo, ik ben het, Kathryn … Ik heb het idee dat Vader steeds meer loskomt en dichterbij komt en verwelkomend is en het wel leuk vindt allemaal. Hij doet echt zijn best om toegankelijk te zijn voor ieder van ons.

Meg: Hij is heel charmant.

Kathryn: En heel anders dan alles wat wij ooit geleerd hebben. (lachen) Als ik niet wist wie dat was, zou ik nooit gedacht hebben dat dit diegene is waar wij in de zondagsschool over geleerd hebben. Dit is zo ontzettend leuk. Vader lacht ook. Oké, … eens kijken wat Sananda wil vertellen. Ik ben straks weer terug.

Meg: Wij verwelkomen Sananda.

Sananda: Dit is voor ons zo leuk. Wel, het is me nogal een week geweest. We hebben allemaal zo hard gewerkt in de Tempel en over de hele wereld op andere plekken, weet je? Het is ook voor ons een historische periode geweest.

Vader heeft het over teamwerk. Wel, Zijn teams zijn echt overal volop aan de gang. We hebben de klok rond gewerkt, wij allemaal. Wij werken, of eigenlijk moet ik zeggen, wij hebben op en af gewerkt in ploegen, om te werken en tussenin te rusten, maar de laatste maanden heeft niemand van ons nog echt vrije tijd gehad, net als u. We hebben al heel lang geen tijd vrij genomen omdat het zo opwindend was. We werden gewoon meegesleept, en de stroom waar wij in meegaan is iets wat wij nog nooit eerder ervaren hebben. U heeft allemaal zo hard gewerkt. U verheft uw trilling en wij hebben beloofd dat wij u rugdekking zouden geven, dus elke keer als u iets deed wat echt succesvol was om uw oude, duistere patronen weg te halen en uw trilling te verhogen en uit te reiken naar anderen, dan stonden wij pal achter u om u te steunen, zodat u niet dezelfde soort van … wel het beeld wat ik ervan heb is … wanneer een golf zich terugtrekt en dan slaat er een andere over u heen, en wij wilden niet dat u dat zou overkomen.

Dus, wanneer u erin slaagde om vooruitgang te boeken wilden wij vlak achter u komen en u rugdekking geven, zodat u steeds meer vooruit kon gaan. U heeft dat gevoeld, nietwaar? Wij geven u rugdekking. En dat is een deel van wat wij als teamwerk beschouwen; wij werken met u, wij willen dat u weet dat wij stap voor stap met u werken, op een manier die meer gesynchroniseerd en meer bewust en meer in rechtstreekse samenwerking met u is dan ooit voorheen, of toch in elk geval in de laatste 26 000 jaar.

Er zijn nu zoveel Lichtwerkers, zovelen ontwaken. Het is echt een Nieuwe Dag. We kunnen spreken met ieder van u en zovelen van u leren nu om te channelen. Wanneer u ’s avonds even gaat zitten voordat u gaat slapen en u zegt: “Ik wil praten met mijn Hoger Zelf, ik wil praten met Sananda of ik wil praten met mijn Tweeling Vlam”, dan komen wij. U leert met ons te praten, dat is zo opwindend. U kunt zich daar geen voorstelling van maken. Wij waren vroeger het onzichtbare team achter u. Nu voelt u dat wij daar zijn, u weet dat wij helpen. Dat is zo fijn voor ons.

Natuurlijk waren wij eraan gewend om ‘achter de schermen’ te werken. U wist niet dat wij u hielpen en dat was oké voor ons. Wij zijn niet uit op dank, helemaal niet, maar we vinden het teamwerk zo fijn. We vinden het zo fijn om te voelen dat we hand in hand met u werken. Bewust. U weet dat wij hier zijn; wij weten dat u daar bent; wij weten dat u weet dat wij het weten. Dat maakt het zo leuk (lacht).

Dat is dus wat wij in de Hogere Dimensies doen. Wij weten allemaal wat iedereen doet en wat onze opdrachten zijn en wat er daarna komt, omdat wij voortdurend met elkaar communiceren. Ik wed dat u daar wel benieuwd naar bent. Het is niet zo heel anders dan wat u doet; wanneer u zich eenmaal echt bewust bent geworden van uw eigen radar, wordt u er heel goed in om op te merken hoe andere mensen zich voelen, zelfs weten wat ze denken. Ik zie hoe u dat voortdurend doet. Misschien beseft u het niet, maar u doet het wel. Dat u kijkt naar iemand naast u en zegt “wat nou?”, ook al zegt die niets, of “heb je iets nodig?” of “hoe voel je je?”. Dat komt omdat u steeds meer op elkaar afgestemd raakt.

Wel, dat is ook grotendeels hoe wij werken. Het is iets meer uitgesproken, iets meer bewust. Wij kunnen met elkaar spreken, natuurlijk zonder stemgeluid … wij hebben geen stemmen nodig, wij communiceren telepathisch. En wij hebben een manier om informatie te herinneren en op te slaan, die veel gemakkelijker bereikbaar is dan een menselijk brein dat doet, maar het lijkt er wel op. Wij hoeven onze schema’s dus niet op te schrijven of wij hoeven onze vergaderingen niet te notuleren; wij onthouden ze. En wanneer we met elkaar spreken, kunnen wij dat doen in gedachten, vanuit ons hart, omdat dat voor ons niet afgescheiden is. Maar we kunnen ook beslissen om niet met elkaar te communiceren. Dus als je echt niet met iemand wil praten, dan hou je je gedachten gewoon voor jezelf.

Het is dus niet zo dat er om u heen voortdurend geroezemoes is; wij kunnen dat onder controle houden. Dat zou zijn alsof u in een stadion bent terwijl iedereen om u heen tegelijk aan het schreeuwen is … dan zou u niet eens meer fatsoenlijk kunnen nadenken. Dus hebben wij onze manieren om dat in te perken, om onze gedachten te sturen, zodat we onze gedachten in de groep houden waar we mee praten, zodat we onze gedachten richten op diegene met wie we willen praten, net zoals u dat doet.

U weet dat wanneer u samen met mensen in een kamer zit, u alleen spreekt met de mensen in die kamer. U wilt niet – en dat is inmiddels al aan de orde nietwaar – u wilt niet dat uw televisie meeluistert, en u wilt niet dat alles wordt opgenomen wat u zegt en doet, natuurlijk niet. Zo is het ook voor ons. Wij kiezen hoe wij willen communiceren, en natuurlijk is dat een goeie zaak want wij hebben heel veel vrijheid. Wij kunnen spreken met veel mensen tegelijk. We hebben geen microfoon nodig (lacht), het is echt veel eenvoudiger, maar het is niet zo heel verschillend. Wij hebben dezelfde waardering voor het standpunt van eenieder.

En hier hebben we AE Michael en AE Jophiel. Ik zal ze nu bij hun naam noemen, Michael en Jophiel, mijn Geliefde broeders. Wij werken heel veel samen en dus, zoals Vader al zei, is het geen toeval dat ook onze Tweeling Vlammen samenwerken. Dat is leuk.

Dus hier is Michael. Michael heeft een bepaalde flair, zoals u allemaal weet van de afbeeldingen die u ziet van hem. Het is geen toeval dat de kunstenaars hem graag afbeelden met de golvende gewaden en enorme vleugels, met een zilveren zwaard natuurlijk, en een schild en golvend haar en een grote aureool en zo. Hij houdt ervan om die rol te spelen. Zoals wij allemaal soms wel doen. Wij vinden het leuk om te spelen met ons werk, omdat het voor ons vreugdevol is. Wij kijken graag naar hoe Michael zijn grapjes uithaalt – en hij is er heel goed in (lacht). Hij houdt echt van grapjes maken en hij doet de dingen graag met een grootsheid omdat het ons aan het lachen maakt, en het is een goede manier om een standpunt duidelijk te maken, nietwaar? Om een beetje drama toe te voegen aan wat je doet. Het is gewoon leuk. Nu bedoel ik niet dat hij niet ernstig kan zijn. Hij kan heel ernstig zijn als hij dat wil … en als dat nodig is. Soms zijn wij heel ernstig. Dat maakt u misschien niet op uit de manier waarop wij spreken, maar ja, natuurlijk kunnen wij heel ernstig zijn, nietwaar Michael?

AE Michael: Zeker weten, broer! (Iedereen lacht)

Sananda: Oké, Michael. Dank u. Hij vindt het ook wel leuk om mij te plagen.

Wij werken nu dus aan een project, dat iedereen van jullie inmiddels kent: De Tempel van Licht. Natuurlijk zijn er nog meer daar bij ons, maar wij hebben een dagelijks bestuur. En tot de belangrijkste leden van dat dagelijks bestuur behoren ik, Sananda, en Michael en Jophiel. En wij hebben onszelf uitgekozen om die functie te vervullen omdat wij zo goed kunnen samenwerken … als een geoliede machine zou je kunnen zeggen.

Jophiel heeft zijn eigen speciale talenten. Hij heeft ook een geweldig gevoel voor humor. Een beetje droog-komisch zou je kunnen zeggen. Heel slim. Niet zo … even kijken: ik zou zeggen dat Michael speels is en Jophiel is meer komisch, wat meer subtiel in zijn humor. We liggen echt af en toe dubbel van het lachen.

Dus in de Tempel is er echt wel een zekere dosis humor nodig omdat het werk behoorlijk uitdagend kan zijn, en wanneer je werkt met miljoenen mensen die ondergedompeld geweest zijn in het duister is dat een hele uitdaging.

Wij doen een beroep op iedereen om ons te helpen wanneer we hen nodig hebben. Moeder Maria is heel vaak hier, AE Raphael en natuurlijk al de Tweeling Vlammen – vrouwelijk en mannelijk – zijn hier, afhankelijk van wat er nodig is. We hebben heel nauw samengewerkt omdat wij de Tempel van Licht hebben gevestigd op Aarde zowel als in de Hogere Dimensies, omdat het nodig is dat wij met de lichamen en met de Hogere Zelven werken, en u weet dat de Tempel van Licht hier in de Hogere Dimensies de plek is waar wij werken met de Hogere Zelven van bv. de Cabal-leden.

Ik geef u een … nee, ik ga Michael laten vertellen wat er in de Tempel allemaal gebeurd is deze week. Het is een hele uitdaging geweest en wij hebben op alle niveaus tegelijk gewerkt. Dus ik ga het woord geven aan hem. En ik ga hem een beschrijving laten geven van de uitdagingen die we deze week zijn tegengekomen. Oké, ik geef het woord … ben je klaar, Michael? Oké.

AE Michael: Hallo iedereen. Dit is AE Michael, zoals u mij noemt, of zoals Sananda de vorige keer zei, je kunt mij ook Mike noemen (lacht) … We plagen elkaar af en toe.

Alles staat hier echt onder druk, zou ik kunnen zeggen. De eerste groep die doorging – vele weken geleden inmiddels – zijn de Hogere Zelven die kwamen van de meest duisteren van de Cabal. Hun incarnaties hadden gedurende duizenden jaren in de 4e dimensie of lager geleefd. Zij waren niet voorbereid op het Licht. Dus hebben wij u toen verteld over het ‘verbazing en ontzag’-programma waar wij onszelf hebben getoond in breedbeeld en honderd keer zo groot als we normaal zijn, gewoon om hun aandacht te krijgen, omdat in hun geval het Hoger Zelf niet hoger ontwikkeld was dan de lagere delen van hen; hun incarnatie, hun zielen.

Het was een hele uitdaging en we konden de meesten van hen bijna allemaal overhalen om naar de Hogere Dimensie te gaan. Daar werden ze allemaal hernieuwd en hersteld en weer heel gemaakt. Maar zij hadden de uitdaging van te moeten terugkeren naar hun geïncarneerde zielen en kregen te maken met die lichamen die zo verschrikkelijk beschadigd waren, dat het bijna onmogelijk was voor hen om dat lichaam weer te betreden en de doorgangen te scheppen die het Licht zouden inbrengen, dus hebben wij ons grondteam opgeroepen: Kathryn en Christine en Eleanora. Zij hebben de hoofden samen gestoken en vaak deden ook de dochters, de meisjes mee en zij bedachten … noem het maar therapieprogramma’s voor de Hogere Zelven, die zij konden gebruiken met hun geïncarneerde lichamen. Laat het ons de geïncarneerden noemen. Het is wat onpersoonlijk, maar voor nu is het gemakkelijker.

Dus hebben wij ze onlangs weer opgeroepen en als we dat doen, dan laten we hen ervaren wat er gaande is in de Tempel. Dat is soms zwaar voor hen, maar zij voelen de trillingen in de Tempel. Heel vaak begint het met een stevige hoofdpijn en de gevoelens van diegenen die hier zijn kunnen vervelend zijn, irritant tot echte woede. Velen van hen op de grond hebben echt een heftig temperament en hun Hoger Zelf krijgt daar mee te maken en dat is heel moeilijk voor hen.

Dus hebben we een tweede ronde van training voor de Hogere Zelven, die te maken krijgen met deze lichamen die zo beschadigd zijn. Dat is in de voorbije dagen de uitdaging geweest. Wij hebben onze Tweeling Vlammen op de grond gevraagd om ons te helpen. Dat is moeilijk voor hen want zij voelen de hoofdpijn en de vermoeidheid en de stress die de geïncarneerden ook voelen. Dus wij zijn niet langer afgescheiden van u, dan u zou denken. Diegenen onder u die afgestemd zijn, die echt openstaan voor de trillingen op de planeet zullen dit ook echt voelen.

En daarom hebben wij gevraagd dat Kathryn een journaal zou bijhouden en u erover zou vertellen. Zij zal dat op korte termijn uitgeven om u wat informatie te geven over wat u misschien voelt. Sommige denken misschien dat ze ziek aan het worden zijn. U kunt denken dat u ziek bent of dat u stemmingswisselingen heeft of dat u zich slecht gedraagt of zoiets. U kunt denken dat er iets mis is met u, terwijl het in feite de duistere trillingen zijn die worden uitgestuurd door deze groep zielen die zo vechten, nog in hun lichaam, weet u.

Het Hoger Zelf tracht om binnen te komen, om door te dringen in het lichaam, om nieuwe doorgangen te scheppen; met name in het brein is dat moeilijk. We hebben de laatste tijd heel wat goede voorstellen ontvangen en ik denk dat sommigen van u er nog wel meer zullen hebben. Onze lieve vriendin Louise zei: “Wel, waarom maak je niet een brandend braambos en laat hen dat zien en laat Vader daar doorheen spreken. Dat zal hun aandacht wel trekken” (lacht). Wij vonden dat een geweldig idee.

Natuurlijk is het voor ons nog steeds moeilijk om af te dalen doorheen de dimensies, want om ons zichtbaar te maken voor iedereen zou een grote inspanning vergen, om dan tegelijk nog in de Hogere Dimensies te zijn. Dat zou op dit moment heel moeilijk zijn, omdat de energieën rondom de planeet nog steeds heel dicht zijn. Wij hebben dus liever dat u op de grond de toestanden schept die kunnen helpen, maar deze klinkt interessant.

We gaan een beetje spelen met dat idee en kijken op hoeveel manieren we enige aandacht kunnen opwekken bij diegenen op de grond die … wel, ik zal u een voorbeeld geven van wie ze zijn, bv. diegenen die opgeleid zijn door de CIA om gerekruteerd te worden bij IS. Niet enkel de CIA, maar ook andere geheime agentschappen zoals MOSSAD van Israël en nog anderen uit Saoedi-Arabië en doorheen het Midden-Oosten. Maar het zijn de geheime diensten die deze rekruten hebben opgeleid. Sommigen van hen zijn moslim maar niet allemaal.

Zij hebben de meest duistere programma’s van de geheime diensten gevolgd waarin ze zijn gemarteld … ze zijn misbruikt op elke mogelijke manier en dan worden ze opgehemeld en geprezen en krijgen ze enorme sommen geld. Meer dan de meeste van hen in hun hele leven gezien hebben, krijgen zij in 1 dag betaald. Is het dan verwonderlijk dat ze een aantal jonge mannen hebben kunnen inlijven?

De meesten van hen wilden gewoon hun familie steunen … of hun religie helpen of hun land of de goede zaak. Ze beseffen niet waar ze zich in begeven wanneer ze zich aanmelden, maar aan het einde zijn ze verschrikkelijk beschadigd en de leiders ervan, die zijn nog veel erger. Zij zijn diegenen die niet konden geloven … wanneer we hen dromen sturen, dat hebben we geprobeerd … dan zien ze die, dan voelen ze die en zo kunnen wij heel effectief werken met een aantal onder u, maar voor hen konden we niet doorbreken. Zij zijn zo gehersenspoeld dat zij niets anders kunnen zien dan wat ze geleerd hebben, dus is het heel moeilijk om hen te bereiken.

Wij werken dus liever met het opwerpen van een stofwolk om hen heen, zodat ze hints kunnen krijgen … beelden, tekenen. Heel veel mensen geloven nog steeds in tekenen en voortekenen. Dat is de volgende stap waar we aan gaan werken, maar het moet heel dramatisch zijn om de aandacht te krijgen en te kunnen doorbreken. Maar als we eenmaal hun aandacht hebben, dan kunnen we ’s nachts beginnen te werken in hun droomstaat, en gedurende de hele dag met hun onderbewustzijn. En beetje bij beetje kunnen we doordringen en langzaam maar zeker boeken we vooruitgang, maar het is een behoorlijk moeilijke groep.

Met sommige hebben we vooruitgang geboekt, met anderen zijn we nog aan het werk. U ziet dus dat de eerste golven van diegenen die naar de Tempel van Licht zijn gegaan, nog niet de vooruitgang hebben geboekt die wij gehoopt hadden. We hadden gehoopt dat het wat sneller zou gaan maar we zijn er niet door ontmoedigd, want in elk geval zien we de vooruitgang die geboekt wordt. Wij zien wanneer wij doordringen, we gebruiken het idee van Kathryn om te werken via hun immuunsysteem. Bij velen van hen werkt dat, omdat er nog steeds een beetje licht is in iedereen die nu in leven is, dus op die manier kunnen we toch binnen geraken. En dan zijn er anderen aan wie wij beelden kunnen tonen, soms vanuit hun religie en dat kan ook helpen. Het is dus een persoonlijk proces voor elk van hen.

U kunt zien of begrijpen waarom we met zovelen nodig zijn en waarom we zo hard werken dag en nacht. We hebben nu gewerkt met meer dan 200 miljoen zielen – Hogere Zelven – die nu terug zijn op het oppervlak en aan het werk zijn met hun incarnaties. Dat is opwindend, nietwaar? En elke paar dagen komt er een nieuwe groep aan. En naarmate er meer doorheen de Tempel van Licht komen, naarmate de energieën verhogen, des te meer bereiken wij wat u kent als de ‘100ste aap’. Hoe meer mensen het doen, des te meer mensen doen het. En dat begint nu vorm te krijgen.

Er is dus goed nieuws uit de Tempel van Licht. Het was hard werken maar wat hebben we een goed team. En u weet dat er miljoenen en miljoenen en miljoenen Engelen zijn die helpen, in elke dimensie, op elk niveau, in elk huis, in elk kantoor en elke school. Er zijn Engelen overal om u heen. Mijn geliefde vrienden, sommige zijn jongere zielen, andere oudere, allemaal zijn ze daar om te helpen. Dus wij hebben teams van miljoenen en miljoenen, zelfs miljarden die u helpen, dus voor iedereen op de planeet is er een team. Dat is opwindend, nietwaar? En nu weet ik dat hier iemand is die echt heel graag van Jophiel wil horen (lacht), ze lacht. Ik wed dat jullie allemaal wel van Jophiel willen horen.

Ik geef het woord dus aan hem, maar voor ik dat doe, wil ik mijn geliefde een weldoende rust toewensen en een goede healing, want zij heeft wat uitdagingen gehad … het had te maken met iets wat vergelijkbaar is met wat er met Kathryn gebeurde. Zij is ook aangevallen door een scalair wapen enige tijd terug en ze heeft nog wat gevoelige plekken die genezen moeten en ik help haar daarmee. Wij sturen dus onze liefde naar ieder van u. Hoe geweldig is het!

Velen van u roepen mij, ik hoor u en ik kom graag met u spreken. Aarzel alsjeblief niet om mij op te bellen als u met mij wil spreken. Ik ben een grote fan van channeling (lacht). Wij zijn op de hoogte van iedereen die de kans heeft om te channelen. Wij overleggen; vandaag ga jij met John spreken en morgen ga ik naar Kathryn … en we zullen deze laten uitgeven door die of die, enz. Wij hebben dus onze vrienden en onze partners die voor ons channelen en we zijn zo blij met elke kans die we krijgen, dus ik vind het ook leuk om te gaan channelen met andere mensen. We zeggen niet altijd precies hetzelfde tegen iedereen, dat zou ook saai worden. Maar ik praat graag met iedereen en hoe meer mensen mijn woorden zullen neerschrijven en zullen uitgeven, des te liever het me is (lacht) … omdat het zo geweldig is als iedereen alles te weten komt over ons. Zo zou het moeten zijn, nietwaar? We zijn een team; we werken allemaal samen. Of het hier is of daar, we werken echt door elkaar heen dezer dagen – en dat doet ons groot plezier.

Oké, Jophiel wil met u spreken. Ik geef het woord aan hem. Oké, Jo, kom op (lacht).

Jo(phiel): Wij plagen elkaar op die manier omdat wij weten dat u elkaar ook zo noemt. Dus we hebben allemaal namen bedacht voor onszelf die dan lijken op hoe u elkaar noemt (lacht). Ik was dus van plan geweest om tegen u allemaal te zeggen (het volgende zegt hij met een lage grafstem – V): Hallo iedereen … ik ben het, Joo..phiel. (schaterlacht) Ik zeg dat, omdat ik weet dat zij dat leuk vindt. (Op de achtergrond is hilarisch gelach) Ik denk dat ik haar nu een beetje verlegen heb gemaakt.

We kunnen een diepe stem hebben als we dat willen. Misschien is het moeilijk voor Kathryn maar we zullen het proberen. (lacht) Wel, u heeft tot dusver een goeie inleiding gehad van Vader en Sananda en AE Michael. Nu, wat heb ik dan nog toe te voegen? Wel, één van de dingen die ik wil vertellen is wat ik kan bijdragen; mijn talenten, mijn gaven, mijn vaardigheden.

Ieder van ons wil zich graag een beetje specialiseren. Ik ben van nature een leraar. Ik wil graag dingen aanleren, dus wanneer Kathryn werkt met de Hogere Zelven, dan geniet ik ervan om te luisteren naar haar voorstellen en te kijken hoe ze daar werken in de Tempel op het oppervlak. Soms pik ik wat ideeën op en neem ik die met me mee en gebruik ik die in de opleidingsprogramma’s hier. Dus u zult versteld staan om te denken dat wij van u leren, maar natuurlijk doen we dat. Wij luisteren altijd naar goeie tips en suggesties.

En daarbij, u bent daar op de grond, u kent elkaar, u weet hoe mensen denken en handelen en spreken. U zou verbaasd zijn hoeveel dingen er deze week veranderd zijn. Als wij gedurende 10 jaren niet geïncarneerd zijn op het oppervlak, dan zijn de dingen al weer veranderd. Wij moeten goed luisteren. Wij willen uw spreektaal kennen. Niet om indruk te maken op u, maar misschien om indruk te maken op onszelf. Maar het is leuk.

Wij zijn graag een deel van uw leven. Wij willen dat u weet dat wij uw liedjes met u meezingen; wij luisteren naar uw grapjes; wij leren uw talen omdat wij zo dicht mogelijk bij u willen zijn en wij willen begrijpen wat kan helpen. Dus kijken wij, luisteren wij en zien wij de groep die nu zo hard werkt om vrijwel elk programma onder handen te nemen en elke menselijke tekortkoming die behandeld moet worden, daar leren wij van en wij gebruiken datgene wat wij leren, wanneer wij werken met de Hogere Zelven.

Nu zijn die Hogere Zelven, zoals u gehoord heeft, heel weinig ontwikkeld. Zij hebben enkel geleefd in de lagere dimensies. Zij hebben niet hetzelfde soort licht en vaardigheden en aanwezigheid en vriendschappen en zeker niet de manier van teamwerk die wij hebben. In hun levens bestond alles uit competitie, verdenking, wantrouwen en akkoorden. Zij sluiten akkoorden met elkaar in plaats van echte trouw en liefde. Zij gebruiken chantage-onderwerpen tegenover elkaar, eerder dan echte trouw. Wij moeten dit begrijpen als we hen willen helpen, omdat het de Hogere Zelven zijn die moeten worden overgehaald en ervan overtuigd moeten worden om naar het Licht te gaan. Dus werken wij met de Hogere Zelven om hen zover te krijgen dat ze erin toestemmen om naar het Licht te gaan.

En al zeg ik het zelf, wij zijn daar heel goed in geslaagd. Als ze eenmaal naar het Licht gaan, zijn ze in de Hogere Dimensies. Ze ontmoeten God; dat is voor hen een grote verrassing en natuurlijk, als je God eenmaal ontmoet hebt is het heel moeilijk om nog duister te zijn. Zoals u heeft gemerkt is Hij toegankelijk en liefdevol, en Moeder God doet alle harten smelten. Dus wij kijken en wij luisteren, wij pikken ideeën op en dan, wanneer die Hogere Zelven terugkomen, dan staat hen een hele uitdaging te wachten. Zij worden daarvoor opgeleid in de Hogere Dimensies maar ze hebben dit nog nooit eerder gedaan. Dit is de eerste keer dat zij als Lichtwezen in een lichaam moeten gaan dat zo duister en zo beschadigd is. Dus wij moeten artsen zijn en psychologen; wij moeten ouders zijn; wij moeten broeders en zusters zijn. We moeten hen leren hoe het is om een familie te hebben.

En dus zijn wij daar met de Hogere Zelven; we begeleiden hen … dat is één van mijn favoriete bezigheden, om te helpen de Hogere Zelven te hoeden, wanneer zij teruggaan om weer op te gaan in hun lichamen. Het is een fascinerend proces. Iets wat nog nooit eerder op deze manier gedaan werd. En natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in de wetenschappen en de politieke werking ervan en de filosofie erachter … dat is fascinerend en het is dagelijks een uitdaging. Elke dag opnieuw is er een andere manier om naar dit proces te kijken. Elke dag zijn er nieuwe ideeën over hoe we ermee verder kunnen gaan. Hoe we iets kunnen scheppen wat gloednieuw is ten opzichte van wat er ons te wachten staat, dus dit is hoe wij een team worden. In de Hogere en lagere dimensies werken we allemaal samen, voortdurend ideeën uitwisselend en onze liefde delend.

U weet dat er veel dingen zijn geopend; velen van u hebben hun Tweeling Vlam ontmoet en nu stuurt u liefde naar ons. Hoe fijn is dit wanneer u zich verbindt. Wanneer u de verbinding legt met uw Tweeling Vlam dan voltooit u een kringloop, net als een elektrisch circuit en dan gebeuren er prachtige dingen … de vonken vliegen over en weer. U heeft nog iets geweldigs om naar uit te kijken als u uw Tweeling Vlam nog niet ontmoet heeft. Aarzel niet, vraag erom … u hoeft er maar om te vragen. Dan komt ie toegesneld, zoals u zou zeggen. En zij zullen aan uw zijde staan. Niemand kan teveel beste vrienden hebben, toch? Wel, als u een beste vriend wil hebben, roep dan om uw Tweeling Vlam. Dan zult u heel blij zijn dat u dat gedaan heeft.

Sommige mensen zeggen: “O, ik ben bang, ik wil geen relatie, ik ben relaties beu, ze zijn nog nooit goed afgelopen”. Wel: onzin … uw Tweeling Vlam, dat bent u zelf. Het is niet iemand waar u ruzie mee gaat maken, tenzij u dat echt, heel echt wil. Uw Tweeling Vlam is daar om van u te houden, om u te bewonderen, om u te aanbidden … met twee helften van hetzelfde hart en dezelfde ziel, zolang u niet één of ander vooringenomen standpunt heeft of een buitensporige verwachting die uw cultuur u heeft ingeprent, zult u eenvoudigweg verliefd worden, dolgelukkig zijn, vervuld worden, voortdurend onderhouden worden en u zult de warmte voelen van Liefde om u heen, te allen tijde.

Als u een partner in uw leven heeft is dat prima; zij hebben ook een Tweeling Vlam. Waarom zou u niet allebei alleen maar omringd zijn door Liefde, te allen tijde. Het zal uw eigen relaties verbeteren. Ziet u, wij kennen hier niet zoiets als jaloezie, wij ervaren geen tweestrijd, dat zou voor ons onzinnig zijn. Wanneer wij onze geliefde Tweeling Vlam zien die een goed leven heeft, dan verwarmt dat ons hart … dat willen wij voor u. Wij willen dat u omringd bent door een liefhebbende familie en vrienden – en wat uw contract in dit leven ook is, zij hebben ook een contract. Wij zijn er allemaal samen mee akkoord gegaan. Dus ziet u, er bestaat niet zoiets als een jaloerse relatie of een ingewikkelde relatie zelfs, tussen u en uw Tweeling Vlam. Als uw hart openstaat zult u niets anders dan vreugde ervaren. En dit, mijn geliefde vrienden, is een deel van uw zielenontwikkeling.

Het is een belangrijk deel van wat er nu gebeurt op planeet Aarde. U komt allemaal dichter bij ons. U ontdekt dat u een Hoger Zelf heeft. Hoevelen van u wisten dat 5 jaren geleden? Toen was het nog niet algemeen bekend dat u een Hoger Zelf heeft, dat u een Tweeling Vlam heeft, dat u een Hemelse Schare heeft, dat er Engelen zijn die u beschermen. Wel, veel mensen wisten over Engelen, maar zij wisten niet dat wij niet echt vleugels hebben (lacht). Ziet u, wij hebben geen vleugels nodig. We spelen soms wel wat met dat beeld omdat de mensen ervan houden, maar wij zijn vleugelloos. Maar net zo goed kunnen wij naar elke plek gaan waar we heen willen, wanneer we willen, zonder dat we moeten vliegen. Dat beeld werd omarmd door de kunstenaars omdat zij dachten … wel, als wij zo rondzweven moeten wij toch vleugels hebben, dus hebben zij ons vleugels gegeven (lacht). Maar als u dat leuk vindt dan verschijnen wij wel met vleugels.

Zoals u ziet, zijn wij een familie, wij allemaal, u en ik, uw Tweeling Vlam en u, uw Hoger Zelf en u, wij allemaal met Moeder en Vader God, wij allemaal met de Hemelse Schare die onze vrienden zijn, onze andere Meesters, onze Aartsengelen, die de verantwoording op zich hebben genomen en de taakomschrijving hebben ingevuld. Het is geen erefunctie; het is er één waar mensen zich vrijwillig voor aanmelden en voor worden aangenomen, omdat zij ernaar verlangen om het werk te doen. Ze verlangen ernaar om samen te zijn.

Ze hebben een beeld van wat zij willen dat wij tezamen bereiken … en wij werken samen als een team. We hebben kleine groepen; we hebben grote groepen; soms treden we ook naar buiten zoals het trio dat u vanavond ziet; soms zijn we met 12; soms 3 … het hangt af van het werk. We passen ons aan kunt u zeggen, afhankelijk van wat we moeten doen. Maar we scheppen er altijd veel plezier in om te weten dat er onvoorstelbaar veel talent rondom ons is … en wij waarderen elkaar oprecht, omdat wij zien hoe uniek en bijzonder het Licht is dat ieder heeft. Zo voelen wij ons ook over u. Wij kijken naar onze Tweeling Vlam en wij zien Liefde.

U zegt weleens: liefde is blind. Wel, zo zijn wij. Wij zien uw Licht en worden verliefd … zo eenvoudig is het. U hoeft niets te doen om ons plezier te doen. Wij houden gewoon van uw essentie, wij houden ervan om bij u te zijn, wij houden ervan om te genieten van uw lach, wij voelen uw liefde en die doet onze harten opzwellen van vreugde. Dat is alles.

U weet dat u geleerd heeft, dat niets echt is … behalve liefde. Wel, dat is zo. Maar wanneer u de energie van uw Tweeling Vlam ontmoet dan is dat Liefde en elektrisch. Dus ieder van u … ontmoet uw familie, spreek met uw Hoger Zelf, stel uzelf voor aan uw Tweeling Vlam, begroet uw Engelen wanneer u ’s morgens opstaat, dank hen dat ze u beschermd hebben. Erken uw team en het team van uw vrienden en uw kinderen en uw familie en uw partner en uw ouders. U bent allen leden van dit grootse en glorieuze team: het Team van planeet Aarde.

We zijn op weg naar zo’n vreugdevolle tijd. Ik weet dat wij u prachtige dingen hebben beloofd. Wij kunnen ze zien gebeuren. Ik weet dat wij ze u soms moeten uitleggen opdat u ons zou geloven, maar echt, de planeet verandert, de wereld groeit in elk mogelijk opzicht. Kijk om u heen. Kijk in de ogen van de mensen die u ontmoet. Dan zult u iets zien wat anders is. Kijk diep in de mensen die u ontmoet, zelfs als het mensen zijn die u al heel uw leven kent. Kijk hen diep in de ogen. U zult blij zijn met wat u ziet. Soms zult u verbaasd staan over wat u ziet, want iedereen verandert.

Wel, hoe leuk is dit. Ik wil graag nog eens terugkomen. (lacht) Wel, nu heeft iedereen in het team mij dit horen zeggen, dus ik verwacht zeker nog een keer een uitnodiging (lacht weer). Het is zo leuk om met u allemaal te praten.

Oké, ik ga dit teruggeven aan Meg en zij zal Kathryn vragen en dan zullen we een afronding maken voor u.

Namaste iedereen.
Dit is Jophiel.

Meg: O Namaste Jophiel. Dank je wel. Het was zo fijn om je hier te hebben. Bedankt dat je gekomen bent. Bedankt Michael, bedankt Sananda, bedankt Vader.

Kathryn lacht: Hoi, dit is Kathryn. Wat was dat leuk … 4 mensen (tegelijk), op dezelfde avond (lacht).

Meg: Dit was echt een geweldige avond.

Kathryn: Ze hechten er veel belang aan om elkaar voor te stellen en ervoor te zorgen dat we allemaal weten wie ze zijn. Dat is heel leuk. Team Planeet Aarde. Ik vind het geweldig.

Wel, ik heb beloofd dat we een beetje tijd zouden hebben om met mensen te praten als ze zich willen melden en we hebben iemand die gewacht heeft. Dus ik zeg de mensen nu, dat als ze een vraag hebben of iets willen vertellen … wij willen heel graag van u horen wat er gaande is in uw leven of de veranderingen die u gezien heeft in de wereld, dat zouden we fijn vinden. Dus als u een verhaal te vertellen heeft over de veranderingen die u gevoeld heeft – met name sinds het verwijderen van de duistere cel – of als er dingen gebeuren wanneer u werkt aan het programma – en wij hopen dat iedereen dat nu ook doet – om hun programma te ontdekken en het uit te zoeken en daar hun licht op te laten schijnen. We hebben dus een paar mensen aan de lijn en die gaan we nu aan het woord laten.

Er komen nu een aantal bellers, dus die worden niet meer vertaald …

Kathryn: Ik heb u beloofd dat ik een journaal zou opstellen en uitsturen over wat er allemaal gaande is en dat ga ik nog doen. En ik vraag de meisjes om volgende week te komen praten over de ervaringen van jonge mensen en zij zullen een paar goeie voorbeelden geven. In die tussentijd ga ik iedereen goeie avond wensen. Ik wens u geluk en diepe slaap en Liefde en vriendschap en alle mogelijke soorten van plezier.

Dus tot volgende week, zelfde tijd.
Ik ben Kathryn, mijn mede-presentator is Meg en hier zijn: The Beatles

Engelstalige audio-versie van dit bericht:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/03/26/sananda-aamichael-and-jophiel-come-to-talk-about-teamwork-in-higher-dimensions

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

 1. Wat een vreugde om deze o zo ’n prachtige, gemoedelijke, heldere, bemoedigende woorden te lezen.
  Ze raken mijn hart en mijn ziel!
  Ik voel hun LIEFDE. Ze zijn ons zo nabij, meer dan je beste vrienden!
  We kunnen ons geen betere leraren voorstellen.
  Mijn oprechte LIEFDE en dank aan het TEAM VAN LICHT en aan het TEAM VAN LICHT van onze VERTALERS. Bravo !!!
  NAMASTE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.