BTR: Vooruitgang in de Tempel van Licht

BTR: Moeder God: over de vooruitgang die geboekt wordt in de Tempel van Licht
17 juni 2015

paarse planeten en zee

Begintune: In My Life (I love you more) the Beatles

Presentator: Dr. Kathryn E. May
Channels: Kathryn, Christine, Jade, www.whoneedslight.org
Mede-presentator: Meg Davis, FB: Wisdom Within – Meg Davis
Gasten: Moeder Bron

Meg heet iedereen welkom en vertelt dat Moeder Bron ons zal komen vertellen over haar Mini-berichten, onze vooruitgang richting Ascentie. Ze zal ons ook een update geven over de spannende ontwikkelingen in de Tempel van Licht en de successen daar.

Ik ben Meg, uw medepresentator en ik bel vanuit Georgia, waar het momenteel 37 graden is! Kathryn en haar team bellen vanuit hun huis in High Falls. Goede avond, allemaal!

Kathryn: Hallo Meg!

Meg: Hallo Kathryn!

Kathryn: 37 graden?! Dat is belachelijk! (lacht) Ik wou dat we een beetje daarvan ook hier hadden!

Meg: Zullen we uitwisselen? Elk 20 graden, is dat goed? (lacht).

Kathryn: Oké, afgesproken! Goed dan, niemand weet nog wat we vanavond gaan beleven, daar zijn we nooit helemaal zeker van. Ik ga een kleine update geven over wat er hier gebeurt zoals wij het zien en daarna zal ik Moeder laten vertellen over hoe zij het zien vanuit hun grote overzichtspositie.

***

Kathryn stelt iedereen voor en geeft de info die bovenaan dit bericht staat. Ze verwijst naar de ‘Healing for Ascension’-programma’s van enige tijd geleden. In die radio-uitzendingen werd op zondagavond contact gemaakt met Sananda en de Arcturische teams van genezers. Ze vertelt dat – zodra daar de mogelijkheid toe is – deze uitzendingen op één of andere manier zullen worden gebundeld en als één geheel worden uitgebracht.

Ze spreekt over de verschillende vertalingen die nu goed op gang komen en dat het echt een groot project is geworden. Alles is te vinden op de website.

Ook zijn er de berichten van When God Pinched My Toe. Dit zijn de 200 berichten uit de beginperiode, toen Kathryn pas begon met haar channelings openbaar te maken. In totaal staan er nu iets van een 500 berichten op de website. Mensen die dus iets willen leren van wat Moeder en Vader ons vertellen en wat Sananda ons gebracht heeft, moeten zich niet richten tot Kathryn maar kunnen dat vinden in de berichten, met name When God Pinched My Toe. Daarin wordt veel uitgelegd over hoe de spirituele organisatie werkt, hoe het Universum en de schepping werken; er zijn ook heel veel berichten van de verschillende Meesters.

Om mee te beginnen zijn met name ‘de Nieuwe Geschriften’ heel geschikt. Sananda heeft gevraagd om deze te herzien en opnieuw uit te brengen. Dat was nodig, omdat indertijd elk hoofdstuk met enkele dagen tussenpauze werd geschreven en toen waren ze heel toepasselijk voor dat moment, maar er is nu meer informatie toegevoegd zodat ze ook nu nog toepasselijk zijn. Er was dus niks mis mee, maar een deel van de informatie moest worden uitgebreid omdat wij groeien en ons bewustzijn toeneemt, en de Lichtwerkers nu méér openstaan voor meer ingewikkelde en nauwkeuriger informatie. Hij heeft de Geschriften dus als het ware ‘bijgewerkt’ – dit is een opleiding voor de Eerste Golf, voor mensen die echt aandachtig zijn en openstaan voor het vernemen van de meest diepgaande Waarheid – zo zou ik de reden willen omschrijven van deze herziening … het is eigenlijk een opwaardering om ook de diepste Waarheid te kunnen bevatten, welke wij moeten leren kennen voor onze Ascentie.

Meg komt even aan het woord over haar Fb-pagina.

***

Kathryn: Ik wil nog vermelden – aangezien wij hier geen geheimen hebben voor elkaar – dat wij de voorbije weken bezig zijn geweest met de uitdaging van het verwerken/doormaken/doorstaan van een besmetting met alle mogelijke vormen van parasieten en nano-apparaatjes in ons lichaam, en we werken letterlijk van ogenblik tot ogenblik samen met de medische teams van zowel de Arcturiërs als de Witte Broederschap. Er zijn zoveel verschillende elementen in dit protocol … mocht u even ernstig besmet zijn als wij … voor de meeste mensen is dat niet zo … wij hebben heel veel verschillende manieren van aanpak geleerd. Ik benadruk nogmaals: wij geven geen medisch advies! Maar één van de meest fascinerende dingen waar wij mee begonnen zijn, zijn voetpleisters. Dit zijn pleisterkussentjes die je op je voetzool plakt, je laat ze ongeveer 12 uur zitten en als je ze afhaalt, dan zitten ze vol nano-deeltjes die uit je lichaam zijn getrokken en … lieve help … als je er dan naar kijkt, kun je bijna niet geloven dat dat in je lichaam zat! Ze trekken letterlijk die troep uit je lichaam. Ik vraag even aan Christine hoe ze ook alweer heten …

Christine (op de achtergrond): www.detoxion.com. Ik gebruik ze al jaren. (Voor B en NL: wij geven/maken geen reclame, maar u kunt op Google zoeken naar ‘detox voetpleisters’ – V)

Kathryn: Zij gebruikt ze al jaren en ze trekken de toxines uit je lichaam. Dus iedereen die interesse heeft: ze zijn geweldig! Ze halen alle gifstoffen en vervuiling uit je lichaam en je kunt ze gebruiken als belangrijk onderdeel van een algehele, gecombineerde zuiveringskuur, maar natuurlijk ook als zuiveringskuur op zich.

We zijn dus die kussentjes na gebruik gaan bekijken onder een vergrootglas en toen zei Jade: ‘ik wil die meenemen naar school om onder de microscoop te leggen’. Dat heeft ze gedaan en toen zag ze dat sommigen ervan een heel vreemde, uitzonderlijk regelmatige vorm hadden. Er is één vorm die steeds weer terugkwam: een langgerekte driehoek, als een pijlpunt – en ze zijn overal!

Dit zijn dus geen kleine bolletjes met één of ander gif, dit zijn nano-deeltjes … al zijn ze niet zo ‘nano’ want je kunt ze gewoon zien … maar het zijn dus echt elektronische toestelletjes en ik denk dat ze waarschijnlijk zijn meegekomen met de regen of de sneeuw. Schijnbaar zijn ze overal: in ons water, in de bodem, in onze kleding, in het voedsel … het is dus bijna onmogelijk om ze NIET binnen te krijgen. Moeder en Vader hebben ons verteld – en dit is zo gruwelijk, dat het moeilijk is om er zelfs maar over te praten – dat dit een programma was dat de Cabal heeft bedacht om iedereen letterlijk tot waanzin te drijven. Het werd bedacht om Wereldoorlog III te ontketenen. Als u nu luistert en de berichten nog niet heeft gelezen, zal ik u een kort overzicht geven: ze worden in werking gesteld door verschillende frequenties die de Cabal uitzendt. Door die frequenties gaan die kleine apparaatjes van alles doen, bijvoorbeeld het zelf uitzenden van een frequentie, ze kunnen doordringen in uw brein, ze zijn voorgeprogrammeerd om precies hun opdracht uit te voeren … en elk van die opdrachten is gericht op het toebrengen van pijn, irritatie, koorts, alle mogelijke ongemakken. Het is gewoonweg te gruwelijk om er zelfs maar bij stil te staan, dat mensen zoiets afschuwelijks zouden willen aandoen aan de gehele wereldbevolking.

Mensen die zich met hand en tand verzet hebben tegen chemtrails hadden volledig gelijk. Dat was één van de manieren – zij het niet de enige manier – waarop ze die dingen op ons lieten neerdalen … en het was letterlijk bedoeld om de mensen tot slavernij te brengen, om onrust en vernietiging teweeg te brengen en een dusdanig ongemak, onrust, pijn en onevenwicht te veroorzaken bij de mensen, dat ze zich tegen elkaar zouden keren.

U kunt zich dus voorstellen dat die mensen bijeen zijn gekomen om te overleggen hoe ze het beste te werk konden gaan om mensen te veranderen in monsters. Daartoe hebben ze dus deze dingen geprogrammeerd. Ze dringen door in je brein en sommigen ervan – dit is het walgelijke deel, dus hou je vast mensen – sommigen ervan zijn gruwelen: het zijn genetisch aangepaste wormen of andere levensvormen en ze zijn voor een deel mechanisch gemaakt. Volgens mij is dat nog het ergste … dit zijn wezens die tot ‘robots’ zijn gemaakt om te reageren op de bevelen, wanneer de bijbehorende frequenties worden uitgezonden. Ze zijn ontworpen om naar het centrum van je brein te gaan en je gedachten te verwarren, om de meest kwetsbare plek in je lichaam te zoeken en daar hevige pijn te veroorzaken …

We hebben beetje bij beetje van Moeder en Vader vernomen – dit hebben ze ons in het begin niet verteld (lacht) – maar naarmate wij vragen gingen stellen en gingen voelen wat dit was, hebben we héél veel hierover geleerd.

Moeder en Vader hebben ons verzekerd dat er geen blijvende schade zal zijn, maar wij werden gevraagd – wel, schijnbaar hebben wij ons aangeboden als vrijwilliger voordat we hierheen kwamen – om deze bij ons te dragen zodat de rest van de planeet dat niet zou hoeven te ondergaan, om alles te leren over wat ze zijn en wat ze doen en om een remedie te ontwikkelen. Het is misschien niet noodzakelijk dat iedereen dit hele proces doorloopt omdat ik denk dat tegen de tijd dat wij hiermee klaar zijn, Moeder en Vader en onze Galactische Vrienden wel een manier zullen hebben gevonden om ze kwijt te raken uit ons lichaam.

Zolang ze niet in werking zijn gezet, kan uw lichaam ze gewoon opnemen en ermee omgaan, maar er zijn heel veel andere soorten wormen en parasieten die bijvoorbeeld aan het drinkwater zijn toegevoegd, opzettelijk in het voedsel worden gestopt … dit heeft dus niks te maken met onvoldoende hygiëne of het leven in een derdewereldland, juist het tegenovergestelde.

Dit is een opzettelijk, speciaal uitgedacht programma om de mensen ziek te maken … ze kunnen trouwens ook ziekten voortbrengen. Ze kunnen kanker veroorzaken, hartziekten … ze kunnen je lichaam besmetten, dan worden ze geactiveerd en veroorzaken ze een hartaanval. Wat wij in de voorbije dagen geleerd hebben, is dat ze ook individueel kunnen worden aangezet.

Hier zijn we dan, in ons huis in New York … Moeder heeft er gisteren nog over geschreven en eigenlijk is het wel een beetje grappig … we hebben eindelijk begrepen dat wij niet enkel in de gaten worden gehouden, maar ze horen ook elk woord dat wij zeggen (lacht). Dat werd duidelijk … want telkens als we een doorbraak bereikten, een inzicht kregen of een ontdekking deden … dan voelden we vrijwel meteen een hevige aanval.

Voor mij voelde het als steken in mijn hart en een vlammende hoofdpijn. Christine heeft hevige pijn vanwege haar scalaire aanval toen ze in november vorig jaar in de woestijn was. Zij was dus nog bezig met haar genezingsproces en had net een hele zware operatie ondergaan, toen dit 48 uur later begon. Ze was dus al verzwakt … we hebben het hier nog niet eerder over gehad omdat wij dachten: ‘ze luisteren naar de uitzendingen, laat ons maar niet bekend maken dat Christine pijn heeft en dat mijn hart voelt alsof het de hele tijd doorboord wordt … want wij willen hen niet laten weten dat ze ons kunnen raken’ … terwijl ze al die tijd precies wisten hoe ze ons raakten, omdat ze als het ware bij ons in de kamer zijn (lacht).

Schijnbaar is het niet alleen zo … Ashtar heeft ons dit verteld … het is niet enkel zo dat ze virussen plaatsen in onze computer en onze telefoon, ze kunnen ook op afstand ‘binnenkijken’. Ze zijn dus hier bij ons! Ik weet niet precies hoe, ze kunnen satellieten hebben of andere manieren om ons te volgen … maar wij zijn dus voortdurend in contact met diegenen die ons deze aanvallen sturen.

Nu blijkt dat dat juist heel goed is, het is heel persoonlijk. Wanneer wij iets bespreken wat zij niet leuk vinden, dan sturen ze een aanval. Wij zeggen dan ‘hallo’ (lacht) … wij weten wie ze zijn, dat ze die sturen en dat ze luisteren. Het is dus een conversatie en dat heeft zich ontwikkeld tot iets heel interessant, namelijk dat zij die ons aanvallen waarschijnlijk niet lang dat werk doen, omdat ze zo geïnteresseerd raken in wat er hier gaande is en hoezeer dat verschilt van de manier waarop zij leven. Dus beginnen ze naar de Tempel van Licht te komen en vragen ze om geheald te worden. Want ze zien hoeveel plezier wij hier hebben en dat alles wat zij proberen om het ons ongemakkelijk te maken of bang te laten zijn … dan weten wij dat er geen probleem is. Het is misschien wat onaangenaam, maar Christine en ik hebben allebei geleerd om iets te doen wat deel is van de Visual Centering die ik aanleer.

Wanneer wij een grote aanvalsgolf op ons af voelen komen, dan trekken wij ons terug in het centrum en kijken wij toe. We kijken toe – het is niet zozeer dat je je lichaam verlaat, het is eerder dat je je kunt losmaken van de pijn of wat de aanval ook is. Ik weet dat ik geen hartaanval ga krijgen, ik weet dat Moeder en Vader mij beschermen. Christine weet dat haar nieren niet zullen uitvallen en dat ze niet zal sterven … dus kijken wij alleen maar toe. Soms is er hoge koorts en soms heeft Christine behoorlijk heftige pijn … maar we hebben medicatie … het team gebruikt alles wat voorhanden is om ons te helpen. Wij maken dus soms gebruik van allopathische geneesmiddelen maar meestal zijn het natuurproducten.

Wij giechelen ons dus er doorheen, we weten dat alles goed is, dat ze niet zullen winnen … en dat frustreert hen enorm. Elke keer wanneer wij dus iets te boven komen, worden zij kwaad en doen ze weer een poging om ons te raken. Dan zingen wij ‘ Hit me with your best shot … Fire away’ (een liedje van Pat Benatar – V). Dat maakt hen dan nog bozer, maar daarna raken ze geïnteresseerd en kan ik voelen dat ze dichterbij komen en dat ze vragen willen stellen. Sommigen hebben telepathisch contact gemaakt – de meeste leden van de Cabal zijn opgeleid om telepathisch te zijn en om hun telepathische vermogen in te zetten als wapen.

Het is dus eigenlijk niet in hun voordeel dat ze al hun leden hebben opgeleid tot telepaten zodat ze kunnen luisteren naar wat wij hier doen. Ze zijn dan totaal overdonderd, want hoe kunnen wij nu zoveel plezier hebben (lacht), waarom zijn wij niet bang of ongerust en hoe kunnen wij zo gelukkig zijn?

Sommigen – met name de kinderen – stellen vragen als ‘wat is geluk’? Ik vertel ze dan dat ze naar de Tempel kunnen gaan en dat ze daar helder licht en zonneschijn en mooie tuinen zouden zien. Dan vragen zij: ‘wat is een tuin?’ (lichte zucht). Dat is zo ontroerend … Jade channelt hen en de kinderen kwamen en ze stelden het echt op prijs dat Jade hen hielp. Ze stelden vragen die echt hartverscheurend waren …

Dit zijn dus mensen die ondergronds leven in grote ondergrondse steden, die de Cabal doorheen het hele land heeft gevestigd. Er wonen miljoenen mensen in die ondergrondse kolonies, zij zijn diegenen die zich gerecycled hebben vanuit 4D. Uit hun vragen blijkt dat ze niemand vertrouwen. Ze vragen ons: ‘hoe weten wij dat je niet liegt? Hoe weten wij of er echt wel een Moeder en Vader zijn?’ Wij hebben geantwoord: ‘waarom denk je dat wij niet bang zijn? Omdat Moeder en Vader ons rugdekking geven! Daarom zijn wij zo gelukkig en vrij – wij zijn gelukkig omdat we vrij zijn!’ Hun vraag: ‘wat betekent “vrij” nu eigenlijk’?

Dat was zo verbazingwekkend, dat ze zo weinig afweten van hoe het is om vrij te zijn. Ze leven in angst en waren zelfs bang dat als iemand zou weten dat ze naar de Tempel van Licht kwamen, ze zouden worden gestraft of in de problemen zouden geraken. Maar ze wisten natuurlijk niet dat als ze eenmaal in de Tempel van Licht zijn, ze veilig zijn. Ze hoeven nooit meer terug te gaan!

Voor hen is het als een soort van uittreden, ze kunnen hun lichaam achterlaten en naar de Tempel van Licht komen en hersteld worden. Dan krijgen ze keuzes … sommigen willen misschien terugkeren en dingen gaan veranderen, anderen willen nooit meer terug daarheen en dat is ook prima. Zo begonnen ze dus te komen … velen van hen. Deze week hadden we 2 Bushes, 1 Rockefeller, 1 Rothschild, 1 Clinton en nog een paar anderen. O ja, ook nog 2 Kardinalen van de Katholieke kerk (lacht).

We gaan dus – zo is ons verteld – grote groepen hierheen zien komen. Ik denk zelfs dat er na de uitzending van vanavond we nog méér mensen zullen gaan zien … Want ze horen ons en ze hebben anderen zien vertrekken die ook niet zijn teruggekeerd. Er is niets ondernomen om ze terug te brengen … ik denk dus dat we heel veel mensen gaan zien, die slaaf zijn geweest van de Cabal. We zullen er héél veel naar de Tempel van Licht zien komen. Daarbij begrijpen hun leiders nu ook, dat hun tijd erop zit.

De financiële wereld rondom hen begint af te brokkelen; de instellingen die ze hebben opgezet om zichzelf te beschermen beginnen te verdwijnen; de arrestaties zijn op gang gekomen, er worden nu honderden mensen gearresteerd en vervolgd en ondervraagd. Ze voelen dus dat de wolven hen in de nek hijgen, het systeem waar wij nu in leven zal dus nog maar hele korte tijd kunnen voortbestaan.

We hebben dus heel veel geleerd door dit kleine experiment hier in de Tempel van Licht, in New York. We hebben geleerd om op elkaar te vertrouwen voor knuffels en zoenen en gelach en steun, we steunen elkaar, stevig arm in arm, we houden onze moraal hoog door elkaar op te beuren, we zingen veel en vertellen grapjes zo vaak we kunnen … het is dus een geweldige tijd geweest.

Ik zou het niemand aanbevelen (lacht) maar we hebben werkelijk alle mogelijke vormen van steun ontvangen. Er was liefde en bemoediging en alle nodige informatie van onze Vrienden Hierboven, onze teamleider spreekt onophoudelijk met ons en Christine is voortdurend in gesprek met haar teamleider, die ook heel grappig wordt. Zij houdt van grapjes, dus hij doet met ons mee met de grapjes (lacht). Het is dus een heel interessante tijd geweest.

Iets anders waar we het nog niet eerder over hebben gehad, maar waarvan ik denk dat het wel fijn is om dat nu te doen, is het volgende: velen van u weten dat begin februari (geloof ik toch) een aantal leden van de Hemelse Schare – onderweg naar een bijeenkomst met de Annunaki in 4D – geraakt werden door een scalair wapen.

Ik was daar in mijn Hoger Dimensionaal lichaam, Sananda was daar, Michael, Sanat Kumara en nog vele anderen. Sindsdien hebben de Arcturische teams van genezers de klok rond gewerkt, maar het is de laatste tijd heel interessant geworden. Wij beiden – Christine en ik – hebben het gevoel alsof het een driehoekswerking is geworden … een trio … voor onze behandeling (vaak gepaard gaande met grapjes … Sananda en Michael hebben hun bedden naast elkaar staan, dus zij kunnen onderling grapjes maken in de Tempel van Licht, in de Arcturische Healingtempel).

Het is dus een samengaan, een wals bijna, die zij hebben opgezet. Soms onderga ik een diepgaande healing, soms is het Sananda, soms is het mijn Hoger Zelf – dat ook behoorlijk ernstig verwond werd. Wanneer mijn Hoger Zelf een operatie ondergaat, dan sturen Sananda en ik haar energie. Wanneer Sananda een behandeling krijgt, stuur ik energie naar hem. Als ik een zware behandeling krijg, dan stuurt hij energie naar mij. Wij delen onze energieën op die manier, ze wisselen voortdurend af wie er een behandeling krijgt en de Meesters vullen elkaar ook aan. Als u om Sananda roept dan zal hij heel even komen, maar soms neemt Michael het dan van hem over (lacht) en omgekeerd.

Ze wisselen zich dus onderling af. Het is een fijngestemde manier van behandelen en iedereen krijgt de nodige behandeling. Het is een proces en daarom duurt het even, maar we zijn nu echt op een punt gekomen dat we allemaal echt aan het genezen zijn. We kunnen er nu dus openlijk over spreken.

De Cabal is dus niet succesvol geweest … het heeft een tijdje geduurd eer we genezen waren, maar meer ook niet. Niemand is uitgeschakeld geworden en we zullen allemaal worden opgepoetst en opgeblonken om heel binnenkort weer met volle kracht vooruit te gaan. Dat is het echte verhaal over wat er gaande is in de Hogere Dimensies en natuurlijk ook hier.

Uiteraard houden Moeder en Vader toezicht op het hele gebeuren, zoals goede ouders toezicht houden op hun kinderen. Wanneer iemand dan echt verwond is en steun nodig heeft, dan zorgen zij voor de energie en de levenskracht om ons in leven te houden. Het is een enorm familieproject geweest, maar iedereen die gewond is geraakt zal volledig genezen worden. Dit is een heel ingewikkeld proces, want als een Hoger Zelf – een ziel – gewond raakt, dan komt er heel wat bij kijken om die te laten genezen. We hebben dus gloednieuwe, experimentele technologieën in werking, maar ze leren gaandeweg en ze hebben ons verteld dat ze toepassen wat ze van onze healing hebben geleerd, om vele anderen te helpen.

Ik weet dat er andere Lichtwerkers zijn die ook geraakt werden. Ze krijgen dus allemaal de hulp die nodig is als ze slapen, maar ook overdag. Als er dagen zijn waarop u zich heel moe voelt, dan bent u waarschijnlijk in diepe behandeling geweest.

Ze hebben dus geprobeerd om ons te verslaan, ze hebben getracht om het proces van onze Ascentie stop te zetten, ze hebben alles gedaan wat ze maar konden … deze wapens zijn stilgelegd. Moeder en Vader hebben afgekondigd dat ze nooit meer zullen worden toegestaan, we hoeven ons dus geen zorgen meer te maken dat we weer geraakt zullen worden.

Het volstond dat we al deze aanvallen hebben ondergaan in de voorbije maanden en dat we een beroep hebben gedaan op Moeder en Vader om hier een einde aan te maken. We waren met genoeg zielen die zich hiervan bewust waren en genoeg mensen hebben hun trilling verhoogd. Genoeg Lichtwerkers deden wat ze moesten doen, verhoogden hun trilling en boden wereldwijd hun hulp aan, dus de dingen veranderen nu echt.

De spelregels veranderen, wij zullen niet langer de slaven zijn van de Cabal. Naarmate dit zich ontvouwt kunnen we natuurlijk niet verwachten dat we morgenochtend wakker worden en dat elk duister persoon van de wereld verdwenen zal zijn, zo werkt het niet. Iedereen krijgt namelijk de kans om van gedachten te veranderen, iedereen krijgt de kans om te beslissen om naar de Tempel van Licht te komen. Maar ik kan u vertellen dat het verhaal snel de ronde doet, dus er is een goede kans dat alles nu heel snel zal gaan.

Tot zover het verslag vanuit de Tempel van Licht in New York, maar ik wil iedereen eraan herinneren dat de Grote Zuil van Licht die we gezamenlijk hebben geschapen nu de hele wereldbol omvat. Iedereen kan dus voor healing komen, iedereen kan naar de Tempel van Licht komen. Dat doen wij ook: wij zijn in de Tempel van Licht en wij healen. Iedereen kan een oproep doen aan de teams van de Arcturiërs en de Witte Broederschap, en echte hulp krijgen die veel verder gaat dan de gewone geneeskunde.

Als Christine naar een gewoon ziekenhuis was gegaan … ze hadden ons gezegd: ‘wat je ook doet, ga NIET naar een ziekenhuis – ze zullen je daar doodmaken, omdat ze in de meeste gevallen niet weten wat ze moeten doen en daarbij zijn ze ook nog eens geprogrammeerd. Als Christine een ziekenhuis binnenkomt treedt die programmering in werking en dan geven ze haar – natuurlijk ‘per ongeluk’ – een overdosis van het één of het ander.

We werken dus aan de programmering, aan de gezondheidsproblemen, aan hoe we de Cabal kunnen verslaan, noem maar op … er is de voorbije weken veel gebeurd. Dit was een update met de details die we niet eerder hebben willen bespreken, maar aangezien Moeder erover begon zijn er nu schijnbaar dingen veranderd en kunnen we er wel over spreken, zonder dat we bang moeten zijn dat er een bom op ons huis zal belanden (lacht).

Alles gaat nu echt veel sneller … Christine en Jade glimlachen … wil je iets zeggen, Christine? Oké, hier is Christine, zij heeft dit alles ook van dichtbij meegemaakt en ze is wat verzwakt geweest dus heb ik haar niet eerder gevraagd om een channeling te doen, maar ze wil wel ‘dag’ zeggen.

Christine: Hallo iedereen!

Meg: Hallo Christine, welkom!

Christine: Hoi Meg, het is zo fijn om jouw stem te horen en iedereen daar in de buitenwereld te voelen! Ik wou echt even ‘dag’ zeggen, een heel warm ‘hallo’, want voor mij – voor ons – was dit misschien wel een project waar wij mee hebben ingestemd voordat we aan dit leven begonnen, maar de manier waarop het voor ons vorm krijgt is dat het een familieproject is, het is een enorm familiegebeuren. Daarmee bedoel ik het volgende: er gaat geen dag voorbij dat er geen mensen bellen, schrijven, Liefde sturen, geschenken sturen … we hebben grote – echt enorme! – ballonnen gekregen met hartjes en smileys erop. Er stond op dat ze gestuurd waren door Sananda, Michael en Uriel. We krijgen de meest prachtige bloemen – we zijn blij dat iemand ons bloemen stuurt, maar we weten niet van wie ze komen (lacht). Voor ons is dit een dierbare tijd, omdat we zoveel leren en we als familie elkaar zoveel nader komen. Het is echt een familiegebeuren en daar hoort iedereen bij die nu of later naar deze uitzending luistert, iedereen die het verhaal gaat begrijpen.

Het is grappig, want het lijkt raar om te spreken over aanvallen en pijn want … ook al is dat een deel van ons leven … ook al heb ik ook nu pijn – daar zal ik het zo meteen even over hebben – zelfs al weten wij wanneer ze de nano’s in werking stellen en de aanval inzetten … zelf al is dat allemaal gaande, het is toch niet ons leven.

Ons leven is ons werk, het is tijd doorbrengen met Moeder en haar berichten ontvangen, het is het telen en eten van gezond voedsel, het is Jade van school gaan afhalen en haar thuis zien komen met dingen als ‘ik mag bij het jazz-koor’ en ‘ik heb goede punten voor mijn test’ … ons leven is vervuld met gelach en er is een plaats voor ieder van u.

Het mag misschien vreemd lijken, want waarom gebeuren al die rare dingen? Dat zeggen we ook tegen mekaar: ‘waarom gebeuren al die rare dingen dan toch’? Maar dan keren we ons naar binnen en we gaan naar ons centrum, we aarden ons en maken contact met ons Hoger Zelf en onze familie en dan ontvouwt zich het verhaal. Maar ik wou nog iets méér met u delen hoe het voor ons is en hoezeer u daar elke dag en elk uur – en vaak zelfs op elk ogenblik – deel van uitmaakt.

Het andere wat ik vanavond wou delen, gaat over pijn. Elke vorm van pijn: emotionele pijn, fysieke pijn … Zoals Kathryn heeft uitgelegd … aangezien ik al verwond was door de scalaire aanval die niet vooraf was afgesproken voor dit leven en dus als een totale verrassingsaanval kwam. Omdat het een aanval was tegen de kosmische wet, hebben Moeder en Vader ingegrepen en werd mijn leven gered. Het is een behoorlijk genezingsproces geweest, u heeft dat kunnen volgen en u heeft Liefde gestuurd om mij te helpen.

Toen … op een dag was ik aan het rondspringen en Kathryn zei: ‘kijk toch eens aan, je bent weer beter’! En de volgende dag ontploften de nano’s, de parasieten werden in werking gezet en daar gingen we weer … op naar het volgende, uitdagende project!

Maar ik wil u iets meegeven wat ik hierdoor heb mogen leren. Ik draag iets met mij mee en dat is heel kostbaar. Ik werd er in dit leven mee geboren, maar het is waar voor ieder van ons – dat is onze ware aard.

Wanneer Kathryn ons Visual Centering leert; wanneer Moeder en Vader ons helpen om door te dringen tot de kern van ons wezen; wanneer Michael ons de diamanten toont in ons brein, ons hart en onze zonnevlecht, die zich vormen tot onze Ascentiezuil, het innerlijke Licht dat wij eigenlijk zijn … dat is onze ware aard: Liefde, Vreugde, Rust/Kalmte, Gratie, Gelach, Verbazing … waar alles gekend en mogelijk is, waar wij veilig zijn en waar zich de innerlijke weide van Vrede bevindt. Het is altijd mogelijk om daar te zijn, om zo te zijn, om te verblijven waar werkelijk alles zich afspeelt.

Laat me dit heel duidelijk stellen: wanneer … de bende die het leuk vindt om de frequenties van de nano’s op te schroeven (lacht) … (welkom bij deze uitzending, jullie allemaal) (lacht) … wanneer ze de frequenties verhogen en de nano’s in werking stellen en ‘de kriebelbeestjes wakker maken’ zoals wij het zeggen … dan wordt de fysieke pijn in mijn lichaam heel hevig, soms zelfs tot het punt waarop het me echt overweldigt. Dat kan dan zelfs leiden tot een vorm van emotionele pijn, zoals ‘hoe moet ik dit verdragen, hoe ga ik dit aankunnen, doe ik wel het juiste, besef ik wel goed wat hier gebeurt’?

Dan ga ik onmiddellijk naar binnen … al beginnen we maar met naar ons hart te gaan. Dat is méér dan slechts een gezegde … het is echt, het bestaat echt! Ons openstellen voor Moeder en Vader, ons verbinden met onze geliefde Aarde, om echt op dat ogenblik ervoor te kiezen om in evenwicht te blijven, om Liefde te zijn, om Liefdevol te zijn … dat volstaat.

Dan ben ik dit wezen, deze Ene die ik ècht ben en natuurlijk heb ik dan nog de volledige ervaring van de pijn en dat kan heel vervelend zijn (lacht), maar dan gebeuren er soms de meest vreemde dingen. Er is gelach, de familie komt om me heen staan, de huisdieren komen helpen, we zien hoe het wonder van de zomer zich om ons heen ontvouwt … het is gewoon eindeloos, dat is zo geweldig en het is zo ècht.

Ik wilde jullie dit aanreiken, als een dankjewel voor iedereen die mij Liefde stuurt. Ik wou jullie dit laten herinneren: wij zijn niet een verzameling van herinneringen aan moeilijke tijden – wij zijn de Vreugde zèlf, wij zijn altijd veilig in de armen van Moeder en Vader … en wij zullen hier doorheen komen, zoals wij dat hier in ons huis in New York graag zeggen ‘stevig arm in arm’. Wij haken ook met ieder van u ‘stevig arm in arm’.

Ik wil nog zeggen dat het nog steeds pijn doet, dus blijf die Liefde maar sturen (lacht), het wordt enorm op prijs gesteld! Ik stuur u ook mijn Liefde! Ik geef u nu terug aan Kathryn. Het is zo fijn om u zo dichtbij te hebben … onthoud dat dit een familiegebeuren is. Ik hou zoveel van u allemaal!

Kathryn: Dank je, Christine! Nu weet u waarom wij zoveel van Christine houden. Ik bewonder haar volharding, haar vastbeslotenheid en haar stralende aard. Wat een kei is ze (lacht).

Nu we het erover hebben: ik ben ook enorm dankbaar voor de mensen die ons donaties hebben gestuurd, die ons gesteund hebben en die helpen om de medische behandelingen te betalen – welke heel duur zijn. Ik wil iedereen bedanken en ik wil me heel oprecht verontschuldigen, maar er zijn vele dagen dat ik moet kiezen tussen het beantwoorden van mailtjes of het doorgeven van een bericht van Moeder. Dan kies ik uiteraard voor het bericht van Moeder, dus vergeef me alstublieft dat ik u geen persoonlijk bedankje heb gestuurd voor uw donatie. Ik lees ze wel allemaal en ik weet welke er zijn binnengekomen.

Soms is het 5 pond van iemand uit Engeland of 10 dollar uit Californië en een aantal heel gulle donaties die echt een grote hulp zijn geweest. Wij waarderen het allemaal zo oprecht en vergeef me alstublieft als ik u niet persoonlijk een dankjewel heb gestuurd. U bent altijd in ons hart en wij zijn op de hoogte van elke donatie. Elk geschenk wordt gewaardeerd, dus dank u wel allemaal, wij voelen ons daardoor zo beschermd en zozeer een deel van een hele grote familie. Wij zijn er echt heel dankbaar voor.

Ik lees ook heel graag uw berichtjes waarin u vertelt hoe u het allemaal ervaren heeft en hoe het uw leven heeft veranderd, hoe u de berichten toepast om uw leven te veranderen … dank u daarvoor!

Dit is het grootste deel van het verhaal uit de Tempel van Licht. Dank je wel, Christine! Ze ligt terug in haar grote bed … ze heeft een heel groot, breed bed meegebracht en dat staat in de zonnekamer (een soort veranda – V). Soms als we heel moe zijn, dan klimmen we allemaal op dat bed en gaan we een beetje praten. Hier vandaan roepen we ook mensen op om naar de Tempel te komen. We zetten ons dan comfortabel, proppen een aantal kussens in onze rug, kijken omhoog naar de hemel en nodigen de mensen dan uit naar de Tempel van Licht en daar werken we dan (lacht). Het is prachtig, we hebben een mooi uitzicht over de tuin en door het glazen dak zien we de hemel … het is dus een hele fijne manier om hier doorheen te komen.

Ik wou iedereen laten weten dat ik op de hoogte ben van elke e-mail en elke donatie en ik ben zo dankbaar. Dank u, allemaal, dat u er bent. Dat maakt het voor ons zoveel gemakkelijker om dit werk te doen en echt te genieten van wat we doen. Dat was de update.

Ik weet dat Moeder vanavond ging komen, ik heb geen idee waar ze het over wil gaan hebben, maar ik weet dat zij haar insteek zal geven. We hebben bijna elke dag een bericht uitgestuurd – vandaag niet omdat we deze uitzending hebben – maar we zullen deze link in het volgende bericht plaatsen.

U weet dat de berichten en de uitzendingen op elkaar zijn afgestemd en elkaar opvolgen, dus u weet dat elk ervan een deel van het verhaal vertelt naarmate het zich ontvouwt. Dit gaat ook eigenlijk niet over ons … waar het over gaat is wat er op de planeet gaande is en over de vooruitgang die wordt geboekt door Lichtwerkers over de hele planeet. Wij zijn slechts één punt van de ster die deze aardbol bedekt.

Ik geloof dat Moeder het ook hierover heeft gehad. Ze vertelt het verhaal van wat er hier gebeurt, maar het is … wat wij doen is – ik geloof dat ze het als volgt heeft verwoord: ‘wat wij hier doen is als een rimpel die ontstaat in Tokio of San Francisco of Hongkong (lacht) en die aanspoelt op de oever in New York, waar wij dan het proces voltooien.’ Er zijn dus over de hele wereld Lichtwerkers die niets van elkaar afweten, maar ieder van ons houdt een stukje van de puzzel vast en ieder van ons duwt dat rotsblok tegen de helling omhoog. We weten het niet van elkaar, maar het komt allemaal samen.

Daarom dank ik ieder van u, die ook uw aandeel levert. We hebben al een tijdje niks meer van Pedro gehoord, maar we kregen berichtjes van een man die met een vrachtwagen doorheen heel Europa reist en die overal waar hij kwam Zuilen van Vrede oprichtte. In elke stad en elk land waar hij doorheen kwam, daar bouwde hij Lichtzuilen.

Nadat we dat bericht hadden gedaan met AE Michael over het plaatsen van die Lichtzuilen, kregen we berichtjes van mensen over de hele wereld, die ons vertelden dat ze een Zuil hadden geplaatst in hun eigen woonplaats. Mensen, ga daar vooral mee verder! Het is allemaal deel van het project dat we uitvoeren. De link naar dat bericht is te vinden bij de e-mailberichten.

Meg, heb jij hier iets aan toe te voegen?

Meg: O lieve help … ik ben aan mijn telefoon gekluisterd … dank je wel voor de update, het betekent zoveel voor de mensen om te kunnen volgen wat jullie ervaren. Dank je daarvoor!

Kathryn: Wij willen dat iedereen dit weet, want iedereen is hier een deel van. Echt iedereen! Eenieder die zijn eigen gangen nagaat, die zijn trilling verheft, iedereen die de woorden van Moeder en de ideeën die in ons opkomen volgt … iedereen telt mee. Jij ook, Meg. Je hebt geweldig werk verricht, dank je wel!

Er is nog iets waarover we het vanavond nog niet gehad hebben en dat zijn de huisdieren. Maar dat zullen we dan bewaren voor later. Ja, onze dieren … dat zijn onvoorstelbare Meesters, elk van hen. We zullen volgende week hun verhaal vertellen, want dat is ook fascinerend. We hebben zoveel geleerd over onze kleintjes – de honden en de katten – maar we zien ook de vogels en de herten die tot vlak bij ons huis komen om ons te roepen … het is verbazingwekkend, alles verandert echt.

Ik ga dit afronden, dan doe ik een stapje opzij en laat Moeder doorkomen. Eens kijken wat zij vanavond gaat brengen. Ik hoop dat we wat tijd zullen overhouden om met de mensen te praten – we hebben nog genoeg tijd, dus we zullen een paar oproepen beantwoorden. Maar nu geef ik even het woord aan jou, Meg. Ik ga een slokje water drinken en dan zal Moeder doorkomen.

Meg: Prima! Het voelt nu al alsof we een hele uitzending hebben gehad en nu krijgen we nog méér! Dat is heel fijn! We horen altijd graag van Moeder, het is ook goed dat we nog een andere kijk krijgen op al het werk dat we doen. Welkom lieve Moeder, we zijn zo blij dat u er bent!

Moeder: Hallo lieve Meg en groeten aan u allen. Wat een prachtige energie voelen wij bij deze uitzending. Iedereen is zo aandachtig, luistert zo intens en leert ervan. Het is zo opwindend om naar deze uitzending te komen want weet u, het brengt iedereen samen die zo toegewijd en zo diep betrokken is bij dit proces. Het is zo’n plezier voor ons en ook zo inspirerend om zovelen van u te zien die zo hard werken en die zo snel evolueren. Velen van u hebben ons geschreven om ons te bedanken voor deze berichten en om ons te vertellen hoe u ze toepast in uw eigen leven. Het is zo fijn om te zien hoe dit de interesse van de mensen heeft gewekt en hoe effectief ze elke les toepassen.

Het is voor mij zo aangenaam om deze berichten te geven, want uiteraard denk ik diep na over wat ik tegen u kan zeggen en hoe ik het kan brengen, om zo helder mogelijk over te komen en zoveel mogelijk hulp te bieden. De manier waarop ik het bericht voor u vormgeef is heel leuk, maar ook een uitdaging.

Ja, natuurlijk denken wij heel goed na over hoe wij u de informatie aanreiken over de manier waarop wij u onze hulp bieden. Het is vrij nieuw dat zovelen van u luisteren en de informatie ook toepassen. Dit is een heel nieuwe werkwijze, weet u. Vroeger stuurden wij berichten door via channels, in de vorm van een brief of een groet met daarbij een beetje informatie over onze band met u … en hoe wij werken in de Hogere Dimensies en dat ging lange tijd prima.

Maar sinds kort – nu wij die hoge energieën en zoveel Licht doorsturen en nu uw DNA is omgezet naar een kristallijnen basis, is onze band veranderd, nietwaar? U bent dichter bij ons gekomen, u beschouwt ons als ‘echte’ wezens en niet langer meer als één of andere rare macht in een verafgelegen plek.

Hier zijn we dan, hier bij u in uw woonkamer. U luistert zoals u zou luisteren wanneer we allemaal tezamen rond een kampvuur zouden zitten, of rond de open haard of in uw schommelstoel op uw terras.

Het is echt veranderd … de manier waarop wij u konden bereiken om uw hart te raken, om u onze healende energie te sturen. Wij weten dat u moe bent, wij weten dat het een lange en zware reis is geweest. Wij weten dat u soms ontmoedigd raakt, soms heeft u pijn, soms voelt het alsof er geen einde aan komt … maar dan breekt er een nieuwe dag aan, krabbelt u weer op, neemt u uw taak weer op en vraagt – steeds hoopvoller – wat kan ik nog méér doen, wat kan ik nog méér leren, ik wil dienstbaar zijn, ik wil delen in deze enorme overgang en weet u … hoe méér u aanbiedt, des te meer voelt u. Het is een prachtige wisselwerking: hoe meer u nadenkt over het verhogen van uw trilling, over het reiken naar anderen om ook hen te helpen … des te dieper raakt het u, des te groter wordt uw hart, des te meer oude ideeën worden er verbannen uit uw denken … en u gaat vrede voelen ten aanzien van dit project, waarbij wij allemaal zo diep en intens zijn betrokken.

Er ontstaat een nieuw gevoel van ‘dit doen we samen’. U dacht dat wij vanuit een verre plek aan wat touwtjes trokken, maar nu gaat u inzien dat dat niet zo is. Wij hebben dit tezamen gepland. U bent hierheen gekomen en heeft uw opdracht uitgevoerd zoals u had toegezegd. U vervult de droom die wij gezamenlijk hebben geschapen. Dit was niet iets wat uw Vader en ik u hebben opgelegd.

Wij bedenken geen groot lijden en gooien u dan daarin, zoals u geleerd heeft te denken. Wij zijn niet wreed, wij zijn niet harteloos, wij zijn niet afstandelijk. Wij hebben oprecht hartzeer wanneer u lijdt … als u huilt dan voelen wij uw tranen en misschien zullen we elkaar ontmoeten als dit allemaal voorbij is en u zult allen daar zijn … en misschien zullen we dan terugkijken op alles wat er gebeurd is en dan zullen we zeggen: ‘weet je, dit was niet zo’n goed idee … het brengen van ‘het Kwade’ in de wereld … een project bedenken waarin een dergelijke duisternis en zulke pijnlijke uitdagingen voor ieder van u besloten lagen … ‘

Wij hebben ermee ingestemd dat u het mocht proberen, maar ik kan u nu vertellen dat wij onze bedenkingen hadden. Wij maakten ons grote zorgen toen we zagen hoe onze geliefde kinderen op pad gingen, het onbekende tegemoet lopend om iets te scheppen dat nog nooit eerder op deze wijze was gedaan, om zoveel op het spel te zetten, niet wetend hoe ver het zou gaan, niet wetend welk lijden er zou ontstaan.

Wij konden in het begin ook niet weten wat de vrije wil – in 3D – teweeg zou brengen. Bijna 7,5 miljard mensen die elkaar onderling beïnvloedden, die elk iets toevoegden aan de schepping … wel, dat heeft toch enige tijd voor oproer gezorgd, nietwaar? Wij hebben toegekeken, toezicht gehouden, heel vaak onze adem ingehouden … wij konden niet tussenkomen. Wij horen zovelen van u smeken en pleiten: ‘alstublieft, laat dit ophouden! Maak hier een einde aan!’

Maar ik zeg u, geliefde kinderen: wij hadden u ons woord gegeven, dat wij dat niet zouden doen. U heeft ons dat laten beloven voordat u aan dit project ging deelnemen. U heeft ons laten beloven, wij hebben u gezworen dat – mocht u ons aanroepen, mocht u zeggen ‘Moeder en Vader, maak hier een einde aan! Maak een nieuw begin, verander het, laat het stoppen!’ … – dat wij dat niet zouden doen. Dat hadden wij u beloofd en hoe moeilijk het voor ons ook was, wij hebben ons aan ons woord kunnen houden.

Er was een tijd dat de atoomwapens die op de Aarde ontwikkeld waren, werden overgebracht naar andere plaatsen in het Sterrenstelsel. Dat hebben wij wel een halt toegeroepen. We moesten heel goed uitkijken, want de duisteren op uw planeet waren bezig met een enorm gevaar te worden voor het gehele Universum. Dat kon niet worden toegestaan. We hebben dus wel degelijk af en toe ingegrepen vanwege die afschuwelijke wapens. We hebben ook ingegrepen toen die gruwelijke wapens gericht werden op onze geliefde kinderen in Hogere Dimensies. Ze kunnen niet verder reiken dan 4D, maar ze zijn erin geslaagd om … het is moeilijk om hierover te spreken … ze zijn erin geslaagd om velen van uw geliefde Meesters te verwonden tijdens een verrassingsaanval.

Nu … ik kan het u niet volledig uitleggen, vanwege de reikwijdte van wat ik wil beschrijven … natuurlijk zijn er manieren waarop wij weet hebben van dingen die kunnen gaan gebeuren, dat wij kunnen voorzien dat bepaalde dingen mogelijk in werking zullen treden. Er zijn tijdlijnen waarop dingen zich kunnen voordoen, maar wij kunnen niet altijd exact voorspellen welke tijdlijnen plotseling in werking zullen treden. Dit was zo’n gebeuren … en vanwege de heftigheid en de ernst ervan, hebben wij wèl ingegrepen. Wij hebben gezamenlijk ingegrepen en dit zal nooit meer gebeuren.

Zij die deze wapens hebben geschapen zijn daarmee moeten ophouden. Ze bevinden zich nu in afzondering. Ze kunnen niet weg van de planeet, ze kunnen niet vluchten naar de bases die ze voor zichzelf in gereedheid hadden gebracht aan de achterkant van de maan en op Mars. Zij die deze laaghartige misdaden hebben bedacht en uitgevoerd moeten nu hier blijven en verantwoording afleggen voor hun daden.

U bent dus geen slachtoffers … niemand van u! Niemand van u is een slachtoffer. Dit is een proces dat zich heeft voltrokken met uw volledige deelname – van ieder van u. Wanneer u dat volledig inziet, zoals velen van u nu doen … dan biedt dat ons een mogelijkheid om op een andere manier samen te werken, omdat u nu de verantwoording neemt, u neemt vanuit uw kant de banier op en werkt mee aan de verandering van wat er werd geschapen. Wij kunnen dat niet doen en wij zullen dat niet doen … maar met u, tezamen met u, zullen wij het wel doen. Wij willen zo graag dat u dit begrijpt. Uw deelname … daardoor verandert alles.

De armen ineen haken, zoals Christine zei. U herinnert zich de optocht van Martin Luther King naar Selma. U herinnert zich de rijen met dappere mensen, die arm in arm liepen. Die filmbeelden zijn ingeprent in het geheugen van het grootste deel van de wereld – evenals de verandering die ze teweegbrachten. Het was een keerpunt.

Datzelfde gebeurt nu weer. Arm in arm lopen wij samen, en de energie van uw vastbeslotenheid en uw visie zorgt voor een enorme golf die vóór u uitrolt, doorheen het hele Universum. In zijn kielzog brengt hij hoop, vreugde, overtuiging en geloof mee – en een soort van harmonie die al sinds duizenden jaren niet meer ervaren werd op planeet Aarde.

U bent geweldig, geliefde kinderen! U heeft er geen idee van, zoals Sananda zo graag zegt. U heeft er geen idee van, hoe groot de rol is die ieder van u hierin speelt. Het is niet zo dat u ‘slechts’ een zandkorrel bent op een uitgestrekt strand … helemaal niet! Ieder van u kan een grote golf teweegbrengen, die zich zal voegen bij de andere enorme golven die worden voortgebracht. Daarom veranderen de dingen nu zo snel. U kunt voelen dat het tempo elke dag hoger wordt, de tijd gaat veel sneller. Alles verandert. Natuurlijk proberen uw nieuwszenders te doen alsof dat niet zo is en u kunt zien hoe zinloos hun verhalen nu zijn.

Ze zoeken de meest duidelijke – en eerlijk gezegd ook de meest belachelijke – verhalen uit om u te brengen. Ze nemen oude filmbeelden uit hun archief en brengen die alsof ze nu hebben plaatsgevonden. Zovelen zijn hier al op betrapt, het is gewoon dom. Elke moord die in de wereld plaatsvindt wordt gebracht alsof het Wereldoorlog III is …Natuurlijk zijn er nog steeds sommigen die vanwege hun contract nog zorgen voor dit soort problemen en die worden ook getoond. Maar ironisch genoeg: de inspanningen van de door de Cabal beheerste media – alle media dus – om u een wereld te tonen die angstig is en die erop gericht is om u te doen schreeuwen en u in uw huis te verbergen, heeft juist een tegengestelde uitwerking.

De mensen die vervuld zijn van afschuw over dit gedrag, eisen steeds sterker dat diegenen die dit voortbrengen zouden worden ontslagen of gevangen gezet. Uw politiekorpsen doorheen de hele VS – en daardoor over de hele wereld – liggen onder vuur … en de camera’s leggen alles vast. Het is dus voor gelijk wie veel moeilijker geworden om nog ongestraft brutaliteiten te plegen, zoals ze dat 20 of 30 jaren geleden nog konden.

Misschien had u het idee dat een tv-camera op elke straathoek een bedreiging vormde voor uw privacy, maar diezelfde camera heeft ook een hele andere toepassingsmogelijkheid: crimineel gedrag wordt gezien! Niet alleen door ons, maar door iedereen … en het is heel moeilijk om ongestraft nog iets te doen wat te maken heeft met geweld en oneerlijkheid … het is jammer dat het zo moest gebeuren, maar het heeft zich uiteindelijk toch als iets goed getoond, vindt u niet? Zo zal het niet altijd blijven, binnenkort zult u geen camera’s meer nodig hebben, omdat er geen gewelddadig gedrag meer zal zijn.

Wij leren, nietwaar? Ieder van u heeft vandaag veel geleerd van wat Kathryn en Christine u hebben verteld. Veel van het geweld, veel van de pijn in uw levens werd veroorzaakt door verschillende programma’s van de Cabal – en het programma dat zij u nu beschreven hebben, is de meest voorkomende manier waarop zij pijn en lijden hebben gebracht over iedereen op de planeet. De meeste ziekten op planeet Aarde zijn veroorzaakt door deze nano-deeltjes, deze ziektes die ontdekt en geschapen werden om vervolgens te worden losgelaten op het oppervlak.

Gezien de verbeterde voeding en de medische zorg en dergelijke – waarover u allemaal kunt beschikken – zou u inmiddels toch wel 150 jaar oud moeten kunnen worden … en dat had ook gekund, als daar niet deze gewetenloze programma’s waren geweest.

We zijn dus heel blij dat ze nu worden onthuld. Wij zijn onze dochters hier in de Tempel van Licht heel dankbaar, dat zij zich vrijwillig hebben aangeboden om dit te doorstaan als plaatsvervangers, zodat de rest van de mensheid niet hoefde door te maken wat zij ervaren. Het was een bijzondere vrijstelling; in het licht van hoe ver u bent gekomen, hoe sterk u de armen heeft ingehaakt, hoe u uw stem heeft verheven om bezwaar te maken tegen het misdadige gedrag en u uzelf heeft geïnformeerd. U heeft niet enkel geklaagd maar u heeft het ook opgezocht en er een studie van gemaakt, zodat u het kon herkennen en de grote matrix kon ontrafelen welke u was opgelegd.

Dat was ervoor nodig, geliefden, opdat wij konden ingrijpen. Onze tussenkomst – onlangs nog – was deze: wij zullen niet meer toestaan dat dit programma wordt verdergezet. Zij waren van plan om deze nano-deeltjes en deze kriebelbeestjes – zoals Christine ze noemt – in werking te zetten in iedereen op de planeet.

Dit zou mensen tot waanzin hebben gedreven, omdat ze niet wisten wat het was en ze de pijn zouden ervaren die erdoor ontstaat, als ze zouden zien hoe hun vrienden en dierbaren plotseling stierven aan een hartaanval of een plotse beroerte en zo meer.

Alleen al door de irritatie zouden sommige mensen gek zijn geworden … en het zou voor de Cabal heel eenvoudig zijn geweest om nog een geheime operatie op te starten – wat dit natuurlijk ook is – en iedereen ervan te overtuigen om een oorlog te beginnen … iedereen op de planeet. Dat zou een bloedbad zijn geworden …

Omwille van uw ijverige aanpak, uw vastbeslotenheid en uw heldere hoop heeft u uw trilling verhoogd, tot het punt waarop wij konden ingrijpen en er een einde aan konden maken. Hierop hadden wij gehoopt … dit was onze sterkste hoop: dat onze lieve kinderen zouden handelen zoals u gedaan heeft.

U bent zich niet bewust – zelfs niet een beetje – van deze Waarheid: hoe dapper u allen bent, hoe eerbaar onze Lichtwerkers zijn, hoe hard u allemaal heeft gewerkt … sommigen van u alleen, helemaal alleen, zonder familie die u steunt, zonder vrienden die geloven in wat u doet … toch heeft u volgehouden – dat is moed! Dat is waarom wij naar deze geweldige plek zijn gekomen, waar alles evolueert tot de meest prachtige zonsopkomst die u ooit heeft gezien.

Ik ben vreugdevol, lieverds … uw Vader en ik vieren uw moed, uw grote harten, uw voorstellingsvermogen, uw creativiteit, uw vastbeslotenheid.

Wij zijn zo vol bewondering voor u. Wij sturen u (lacht) … wij sturen u emmers vol van onze Honing-Liefde, om over u heen uit te storten! U weet hoe wij over u denken … u bent nu zo dicht bij ons dat u het kunt voelen. Zodra wij het naar u toesturen, kunt u het voelen.

En weet u, ik kan voelen – door te kijken naar Kathryns lichaam – dat het nu heel stil is geworden … zij die normaal aanvallen zouden uitsturen zijn nu heel stil geworden en ze luisteren heel aandachtig naar onze woorden!

Ik nodig u allen uit – u allen die onze geliefde kinderen bent … hoe lang u ook bent afgedwaald, wat u ook gedaan heeft, waar u ook geweest bent: kom naar de Tempel van Licht. Kom in onze armen om opnieuw welkom thuis te worden geheten … om opnieuw te beginnen, om geheald te worden, om veilig te zijn. Ja: VEILIG – eindelijk!

Het is volbracht. Dit project dat zo’n zware tol heeft geëist, dat zovelen zoveel heeft gekost … het is volbracht. Dit kunt u de afronding noemen en iedereen moet naar huis terugkeren. Of, zoals Christine het zegt: ‘allemaalhelemaalvrij’.

Het spel is voorbij. Uw Vader en ik openen onze armen en verwelkomen u thuis. Er is geen straf, u zult uzelf beter begrijpen, u zult genezen, u zult hersteld worden en u zult nog steeds een vrije wil hebben. U zult eindelijk gaan begrijpen wat dat betekent: dat u echt keuzes heeft en dat u kunt kiezen voor het Licht.

Keer terug naar huis, bij ons, iedereen. Dan zullen we opnieuw beginnen terwijl wij gezamenlijk het Paradijs op Aarde scheppen, zoals wij beloofd hebben.
Wij aanbidden u … ieder van u!

Ik ben uw Moeder. Namaste.

Meg: Namaste, Moeder. Dank u.

Kathryn: Wel … kom maar allemaal naar huis! (lacht).

Meg: Hoe kan iemand geen gehoor geven aan deze prachtige oproep?

Kathryn: Het is hier echt helemaal tot rust gekomen terwijl ze sprak. Ik kan voelen dat de dingen tot een einde komen. Ik kan nog steeds – dit is al een aantal dagen zo – die hele hoge toon horen. Sommigen hebben ons verteld dat dit automatisch gaat en dat het door niemand meer wordt bediend of zo. Het zou een soort van automatisch wapen zijn en meestal is het op ons gericht, maar waarschijnlijk kunnen velen van u die hoge, schelle, schreeuwende energetische klank horen.

Beetje bij beetje, naarmate al de volgelingen en al de leidinggevenden naar de Tempel komen, zal iemand wel een manier vinden om het uit te zetten (lacht). Ik weet zeker dat dat zal gebeuren (lacht). Er gebeuren immers nog steeds wonderen (lacht).

Nu eens kijken wie er met ons wil praten vandaag. Dit zal leuk worden, want we hebben behoorlijk veel tijd over.

Meg: Zeg maar wie je wilt horen, dan open ik de lijn.

**De bellers komen aan het woord.**

Kathryn: Voor volgende week hebben we alweer een geweldig plan klaarliggen: channeling! We zullen middelen vinden en interessante informatie brengen voor de mensen. Het spijt me als we niet met iedereen kunnen spreken, maar we zijn al voorbij onze twee uren …

Het is dus tijd om iedereen goede avond te wensen en we zien u weer volgende woensdag om dezelfde tijd.

Meg: Dank je wel aan iedereen die luisterde naar de uitzending en de opnames.
Bedankt Christine en Kathryn!

Kathryn: Bedankt Meg!

Eindtune: Happy – Pharell Williams

Engelstalige audio-versie van dit bericht:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/06/18/mothersource-gives-an-update-on-temple-of-light-successes

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

 1. Wat een prachtig verhaal!!!
  Ontelbaar, onschatbaar, overweldigend en al wat het zijn kan, is mijn dankbaarheid en bewondering voor Kathryn, Christine die samen met de Hemelse Schare zo borg staan voor de mensheid en al het lijden op zich nemen in naam van de mensheid…
  Wat een vreugde en gelach! Ik word er steeds vrolijk van als ik de teksten lees of naar blogtolk radio luister.
  Het is zo hartverwarmend!
  En dan die boodschap van MOEDER … zo’n LIEFDE! WIE KAN DAAR NOG AAN WEERSTAAN?
  Onvoorwaardelijke Liefde aan allen, vooral aan ons dream team, dankzij hen kan ik alles in mij opnemen en er naar leven. DANK JE WEL!!!
  Lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.