BTR: ‘Leg uw ego af en neem uw Glorie op!

BTR: ‘Leg uw ego af en neem uw Glorie op! Glorie!’
12 augustus 2015

BTR: leg uw ego af

Begintune: Door de slechte geluidskwaliteit is het niet goed te horen, maar het heet ‘Rise, Shine and give God the Glory’ – traditionele gospel.

Channels: Dr. Kathryn E. May en Christine Burke, www.whoneedslight.org
medepresentator: Meg Davis, FB: Wisdom Within – Meg Davis
Gasten: Sananda, Moeder God

Meg verwelkomt iedereen en geeft de algemene info die bovenaan dit bericht staat.

Kathryn: Hallo Meg, dank je wel voor de info! Ze zijn zo uitbundig en opgewonden en ze komen steeds meer zo dichtbij ons, dus het is heel spannend om te zien waar ze nu weer mee gaan komen. Sananda gaat het hebben over het afleggen van je ego en Moeder gaat het hebben over Ontvang je eerbetoon, proficiat! (lacht).

Dit wordt weer leuk. We gaan gewoon meteen beginnen en Sananda laten doorkomen. Ik vroeg hem kort geleden waarover hij het ging hebben en hij zei ‘leg je ego af’ (lacht). Hij wou me niets méér vertellen, hij zei dat ik zou weten wat ik moest zeggen als hij doorkwam en hij wou me zelfs geen vooruitblik geven. We zullen dus zien waar het over gaat maar het klinkt interessant, en dit is zo’n belangrijk deel van wat we nu doen. Dit is voor de mensen de laatste horde om klaar te zijn voor Ascentie.

Eens kijken dus wat Sananda hierover gaat zeggen. Ik wéét dat hij het zeker zal hebben over dat het ego echt de kluister aan onze voeten is. Het houdt ons vast in het lagere dimensionale moeras van gedachten en gevoelens. Ik laat het verder over aan Sananda en daarna kun jij me een korte pauze geven en zal ik Moeder laten doorkomen.

Meg heet Sananda welkom.

Sananda: Gegroet Meg! Wij zijn zo opgewonden hier in de Hogere Dimensies. En wij vinden dat liedje ook heel mooi! Er was hier net een rij Engelen en zij deden een overwinningsdans! (lacht). Wij hebben hier evenveel plezier als u heeft wanneer u naar een feest gaat. Wij willen dat u dat ook weet, zodat u weet waar u aan begint wanneer u ascendeert!

Maar goed, nu weer ernstig. Leg uw ego af … dit is nogal een opdracht voor iedereen die leeft in de lagere dimensies, omdat uw ego dat deel van u is dat u heeft ontwikkeld vanaf uw jongste kinderjaren. Het heeft u geholpen om uzelf te beschermen, het vertelde u wie u niet kon vertrouwen en het was de rechtstreekse prikkel voor uw vecht-of-vluchtreactie. Ieder van u weet hoe die voelt: het hart klopt, de adrenaline, de gevoelens van onrust, angst, paniek, boosheid, woede … al die hoog intense, negatieve gevoelens – en ze zijn allemaal verbonden met uw ego. Het is er dusdanig mee verbonden dat – terwijl u opgroeit in uw kindertijd – u al heel jong leert over uw gevoelens.

Wanneer u ongeveer een jaar bent weet u al dat baby’s ook boos kunnen zijn. U leert die gevoelens aan en u gaat ze in verband brengen met dingen. U gaat het gevoel koppelen aan een gedachte: dit is niet goed, iemand heeft mij pijn gedaan, iemand heeft mij iets afgepakt en dat vind ik niet leuk. Dat is het begin van wat wij het ego noemen.

Het is de impuls die bijvoorbeeld een kind dat in de zandbak speelt ertoe aanzet om een ander kind op zijn hoofd te slaan met zijn schep, omdat die andere peuter probeerde zijn zeefje te nemen. Dat is allemaal aangeleerd. Die reflex is ingekerfd, omdat een kind op de één of andere manier het gevoel heeft dat hij wordt aangevallen of beledigd of dat iemand hem verkeerd heeft behandeld.

Uiteraard zijn er duizenden gelegenheden waar een kind zoiets kan voelen. Kinderen die samen spelen, leren al snel om tegen elkaar te schreeuwen zoals hun ouders dat doen; ze leren de buren nadoen die tegen elkaar schreeuwen; ze leren om te praten, te lopen en te handelen zoals de pestkoppen – tegen de tijd dat ze 2 of 3 jaar zijn leren de kinderen al om een ego te bouwen. Voordat u dus oud genoeg bent om te begrijpen wat er gaande is of om te beslissen dat u echt een star en vurig ego wil bouwen om u te beschermen … lang daarvoor doet u dat al. Daarom is het zo moeilijk en vergt het zoveel grondig en geduldig zelfonderzoek, om de draden uit dat weefsel te halen. Velen van u doen dat al jaren, u heeft de uitdagingen en de gelegenheden benut wanneer er zich iets onverwacht voordeed, zodat u kon leren hoe u het kon ontmantelen.

Velen van u – waarschijnlijk u allen – bent nu in opleiding. Uw teams hebben voor u geregeld dat u die gelegenheden geboden krijgt, van dingen die nog iets prikkelen in u, zodat u het kunt ontmantelen. Nu is dat voor u gemakkelijk, omdat u volwassen bent en omdat u nu niet in gevaar bent zoals u dat als kind was. U heeft uw creativiteit en uw vermogen om uzelf te beschermen op vele verschillende manieren, dus u hoeft niet over te gaan tot een volledige vecht-of-vluchtreactie om te weten of u in gevaar bent. Voor een kind is dat wel nodig; zij zijn nog niet gewend aan deze wereld en hebben een duidelijk en helder teken nodig om te weten wanneer ze zich moeten beschermen.

U als volwassenen hoeft dat niet gezegd te krijgen. U kunt een dreiging al van ver zien aankomen … u voelt de trilling, u kunt verbanden leggen met de dingen die aanwijzingen geven, u kent meestal de mensen die erbij betrokken zijn en meestal – als u zoiets voelt aankomen – dan kunt u zichzelf beschermen, u kunt ervan weggaan, u kunt heel veel dingen doen waarbij het niet nodig is om woede of angst te voelen.

Het moeilijke is om de meeste mensen daarvan te doordringen, omdat u er zo aan gewend bent. Uw hele leven bent u al bekend met het voelen van angstreacties, onrust of bezorgdheid. Kijk naar mensen die paniekaanvallen hebben: een paniekaanval is niet meer dan een luidkeels alarmsignaal van het ego – het is een herinnering om op te letten en uzelf te beschermen … maar het is een herinnering die veel te heftig is geworden.

Nu kunt u uzelf beteugelen, u kunt tegen uzelf zeggen: ik heb dit eigenlijk echt niet meer nodig. Het is niet meer nodig dat ik verhit raak en dat de aderen in mijn nek opzwellen, om te kunnen krijgen wat ik graag wil hebben of nodig heb of om mijzelf te beschermen.

Want met name nu, nu u uw trilling verhoogt, leert u volledig nieuwe manieren om te krijgen wat u wilt en wat u nodig heeft en om uzelf te beschermen. Heel vaak, als mensen deze vecht-of-vluchtreactie aanleren, dan komt dat doordat zij hebben geleerd om in een situatie te blijven die niet goed was voor hen. Ze zullen u zeggen ‘ik hou echt van mijn partner, ook al vernedert ze mij’ of ‘ik hou echt van mijn partner, ook al slaat hij mij soms’.

Wel, de tijd is aangebroken waarop u deze keuzes zult moeten maken, om u te beschermen met uw eigen intelligentie, met uw hart, met uw innerlijk weten. Niet omdat u het niet meer kunt verdragen of omdat uw hartslag versnelt en u doodsbang bent … neen!

We vragen u om steeds subtieler te worden, steeds meer intuïtief te worden en te handelen naar die intuïtie. Als u bang bent om iemand te zien, dan is het misschien een goed idee om die niet te zien. Tenzij het natuurlijk uw baas is, dan wordt het tijd om een andere baan te zoeken – dan doet u uw best om een andere werkomgeving te vinden. Maar die gevoelens mogen niet meer worden verdragen. Wanneer u leeft in een duistere en zware leefomgeving, dan leert u daar trots in te scheppen. ‘Ik kan dit aan! Ik ben liefdevol en zachtmoedig en ik kan dit wel aan’. Ik vraag u, geliefden: doe dat uw kostbare Zelf niet aan. U bent Lichtwerkers, u moet gekoesterd worden, u moet beschermd worden.

En u heeft teams van Engelen en Galactische Wezens die niets liever willen dan u te beschermen – maar wij kunnen u niet beschermen als u zich opzettelijk in gevaar begeeft. Wij kunnen u niet beschermen als u blijft leven in omstandigheden die pijnlijk en bestraffend zijn. Natuurlijk begrijpen wij dat het soms moeilijk is om dit soort beslissingen te nemen, om een partner te verlaten die u mishandelt of een baan die niet goed is voor u … natuurlijk is dat moeilijk. Maar het is niet zo moeilijk als u denkt. Zelfs in deze tijd, deze nasleep waar we in zitten en waar de duisteren hier en daar soms nog wat stof kunnen doen opwaaien, komen er zoveel prachtige energieën naar de Aarde. Moeder en Vader hebben plechtig beloofd dat ze u rugdekking zullen geven. Ze hebben plechtig beloofd – wij van de Hemelse Schare hebben plechtig beloofd – dat als u één stap zet om te doen wat voor het Hoogste Goed is, wij u zullen steunen. Iets doen voor het Hoogste Goed, dat is iets doen voor uzelf.

Plaats dus nooit iets wat u beschouwt als het ‘Hoogste Goed’ boven uw eigen veiligheid of uw eigen gemoedsrust. Er zijn geen echte conflicten daarover, dat zijn altijd illusies. Ik zal u vertellen hoe het is voor ons. In de Hogere Dimensies zijn er nooit dilemma’s of tegenstellingen, omdat wat voor het Hoogste Goed is, beter is voor iedereen. Daarop zijn geen uitzonderingen.

De dingen waarover mensen weerstand voelen, waardoor ze zich gebruikt of buitengesloten voelen of zich zorgen over maken omdat iemand een beslissing heeft genomen waar iedereen baat bij heeft … dat is ego. Kijk dus in uzelf en wees heel eerlijk tegen uzelf – maar bovenal: denk nooit in termen van ‘dit is slecht, je zou dit vreselijke ego-probleem helemaal niet mogen hebben’. Neen! Heb geduld. U heeft er vele jaren voor nodig gehad om deze kracht en dit ego te verkrijgen en om – zoals één van Kathryns vrienden het ooit zei – deze ‘Godzilla’ te vormen en het ego als bewaker aan te stellen, waardoor het voor problemen kon zorgen. Zeg dus tegen uw ego ‘als je dat echt wil, ga dan maar de deur bewaken. Maar ik zal jou niet langer toestaan om in te grijpen bij elke emotionele reactie. Dat hoeft nu niet meer’.

Ik kan u allemaal al horen denken … ‘wat dan als dit’ en ‘hoe zit het daarmee’? Wel, u bent van goede makelij, weet u. U bent altijd in staat om méér dan één alternatief te bedenken voor bijna alles wat op uw pad komt. U kunt een oplossing bedenken, u kunt ervoor op de vlucht slaan, u kunt zoveel doen om uzelf te beschermen als dat nodig is.

Natuurlijk zijn er nog steeds gevaren in de wereld … maar alleen omdat er nog gevaren zijn, wil dat niet zeggen dat u een dergelijk ego nodig heeft zoals u dat heeft geleerd en waar u aan gewend bent.

Een ego is verbonden aan al de dingen waar u ‘nee’ tegen zegt. ‘Nee’ is een ego-uitspraak. ‘Nee, dat wil ik niet’ in plaats van ‘Ik wil dat’ of ‘Dat vind ik niet leuk’ in plaats van ‘Dit vind ik wel leuk’. Ziet u? Dat zijn die keuze-punten. Als u vast komt te zitten in ‘dit wil ik niet, dit vind ik niet leuk’ dan zit u vast in een ego-positie en dat weerhoudt u ervan om heel snel een manier te vinden om te krijgen wat u wilt.

Als u echt eerlijk bent tegen uzelf, dan kunt u zomaar 5 keren bedenken waarbij u in de voorbije week uzelf ervan heeft weerhouden om een positieve daad te stellen om écht te krijgen wat u wilt, om écht een verschil te maken voor uzelf en anderen. ‘O, daar heb ik geen tijd voor want dan zou dit in het gedrang komen en krijg ik zus en zo niet gedaan’ … maar draai dat nu eens om … dan beoefent u – en daar zal Moeder het straks over hebben – de gelukzaligheid. Gelukzaligheid is het gevoel van te manifesteren wat u wilt, het op een plek zijn waar de zegeningen op u neer regenen en diegene te zijn die helpt om dat te laten gebeuren.

Het is opwindend. Het is geweldig om de magie te zien wanneer u de boel omkeert en in plaats van te zeggen ‘dat wil ik niet’ zegt u dan ‘dit is wat ik echt wil, dit is wat ik echt voel’ en dat dan verbinden met het Hoogste Goed. Daar is een manier voor … bv: ‘ik heb een andere baan nodig. Als ik een andere baan heb, zal ik veel gelukkiger zijn. Dan kan ik meer tijd besteden aan het plaatsen van mijn Zuil van Licht, ik kan meer van het leven genieten en meer lachen en daar zal iedereen om mij heen ook baat bij hebben.’ Ziet u, het is niet zo moeilijk.

Het maakt niet uit als u overal om u heen het ego in werking zult gaan zien – dat zal vanzelfsprekend gaan gebeuren. U zult naar uzelf kijken en zeggen: ‘o lieve help, ik had 10 van die momenten vandaag waar ik voelde dat mijn ego zijn negatieve kop opstak’. Val uzelf niet te zwaar, ga niet lopen handenwringen en u zorgen maken. Zeg gewoon ‘ik heb iets geleerd, goed zo. Nu kan ik het herkennen en veranderen’. Dan volgt er een stukje omscholing dat iets méér tijd vergt. Wanneer u dat allemaal gaat verschuiven moet u het ook weer laten doordringen en inzinken, de nieuwe reacties moeten worden ingegraveerd.

Bekijk het zo eens: als u gaat leren tennissen, dan leert u hoe u moet opslaan. U blijft niet aan de kant zitten denken dat u het toch niet kunt. Neen, u staat op en neemt een bal en racket en gaat uw opslag oefenen, net zolang tot het goed voelt. Zo werkt het hiermee ook. Oefen! Beschouw het als piano spelen: u bespeelt uzelf, u bespeelt de snaren die prachtige harmonieën zullen voortbrengen. Dan zult u die harmonieën in uzelf gaan horen – want het ego zorgt ook voor conflicten in uzelf, niet alleen maar met andere mensen of met de wereld. Het zorgt voor al die innerlijke strijd.

Denk daar eens over na … al uw innerlijke strijd heeft te maken met ego.

Nu daag ik u uit om uw onderzoek te doen en alle gebieden in kaart te brengen waarvoor dat geldt. Bekijk het als een ‘zoek de schat’. Hoe meer plekken u vindt, des te meer kunt u uzelf verheffen. Beschouw het als een overwinning, telkens als u iets vindt waar uw ego mee te maken heeft. Feliciteer uzelf! Juich uzelf toe! Dit hoeft niet lastig te zijn … het is wel een beetje een uitdaging want u moet zich erop toeleggen en er aandacht aan besteden, maar zolang u niet zegt ‘o, dat is slecht’ of ‘wanneer ga ik het nu eens leren’ of ‘o nee, dit lukt me nooit’ … want die dingen komen dus … van uw ego! (lacht)

U zegt en denkt die dingen omdat uw ego eigenlijk niet wil loslaten. Natuurlijk gebruiken wij die uitdrukking nogal vaak, maar uw ego heeft geen eigen leven. Voor zijn energie is het afhankelijk van u – als u het dus geen brandstof geeft, dan zal het stilletjes wegkwijnen omdat het niet langer nodig is. Net zoals die ene jas die u nog bewaart van toen u nog op school zat … die heeft u niet meer nodig – of de jeans die zo afgedragen is dat hij met rafels aan elkaar hangt. Zo is het ego ook: het is verouderd, het heeft zijn doel gediend, het is aan vervanging toe.

Vervang het door creativiteit en vreugde, door vindingrijkheid, intuïtie en gelukzaligheid! Want u zult uzelf lichter voelen worden, vreugdevoller en gelukkiger met uzelf elke keer wanneer u in uzelf weer een spoor vindt – in uw brein, in uw lichaam waar u angst heeft gekoppeld aan een gedachte. Kijk ernaar … ‘dit heb ik niet meer nodig’ leg het naast u neer en ga verder … dan zult u voelen hoe uw hart steeds lichter, vreugdevoller en meer zegevierend wordt. Het is heel wat om dat te bereiken … dat is het echt.

Dit is de tijd om het te doen omdat u allen, geliefden, begint aan een bijzonder spannende tijd. Meg heeft het al even gehad over het Wereldcongres over Verlichting dat onze geliefde Patricia organiseert. U hoeft er niet bij aanwezig te zijn om uw energie toe te voegen – natuurlijk is het fijn als u er wel bent. Ieder van u – ik wil dat u er bent … iedereen die luistert … en breng uw vrienden mee.

Zoals ze het beschrijft op haar website zullen zij gezamenlijk – en u zult meedoen – een kelk gaan vormen en die kelk zal de energieën van Moeder en Vader naar de Aarde gaan brengen, op een manier die u nog nooit eerder heeft gevoeld. U merkt al dat de energieën verhogen, nietwaar? Dat is echt zo, maar wanneer Moeder en Vader die kelk gaan zien die zich tot bij hen verheft, en zij zien de duizenden mensen, duizenden die hun handen verheffen en zeggen: ‘Gelukzaligheid! Gelukzaligheid! Laat de energieën maar komen, Moeder en Vader! Laat de Vreugde neerstromen, laat ze maar op ons neerstromen!’ dan zult u verheven worden zoals u nooit eerder heeft gevoeld.

Ik wil niet dat iemand van u dit zou missen. Het begint op de 15de en vanaf dan zult u onvoorstelbare, gelukzalige energieën gaan voelen … intenser, nog méér vervuld van Licht, méér gecodeerd dan u ooit eerder heeft ervaren.

Ziet u, wij kunnen dit nu doen. Moeder en Vader kunnen dit nu doen omdat ieder van u uw trilling en uw frequentie verhoogd heeft tot een punt waarop u dit kunt aanvaarden. Dit konden ze niet doen zolang iedereen op de planeet nog sliep. Dat zou niet werken … u moest ontwaakt zijn om het te kunnen ontvangen. U moest er zijn om het te aanvaarden, om de inkomende golven te pakken en ze te bevaren. Alleen u, geliefde Lichtwerkers, u heeft dit geschapen. Wij werken natuurlijk met u, maar wij konden het niet alleen doen vanwege onze vrije wil-contracten met u.

Elke keer als wij zoiets zeggen in een uitzending komen er 3 reacties binnen van mensen die zeggen ‘waarom doen jullie daar niks aan?’ en ‘waarom doen jullie het niet nu meteen?’ … Wij doen het zo snel als we kunnen.

Diegenen onder u die verlangend en bereid zijn om dit werk te doen worden beproefd. Als u gemerkt heeft dat u in de voorbije weken te maken heeft gehad met mensen die u tegen de veren instrijken of als er u heftige dingen zijn overkomen – en ik weet, ik weet dat u de hulp krijgt van uw gidsen en uw raden en uw groepen – ik weet ook hoe creatief ze kunnen zijn … maar ja, sommigen van u worden lichtelijk beproefd. Wij noemen het opleiding … net als wanneer u wilt gaan hordelopen … dan zult u toch over een paar hordes moeten springen om te oefenen, nietwaar? Net zolang tot u het echt kunt.

Wij hebben het allemaal meegemaakt, wij zijn allemaal geïncarneerd geweest. Wij weten wat er speelt, wij weten hoe het is. Geloof mij, broeders en zusters: deze opleidingen zijn nu geschenken voor u. Ze zijn bedoeld om u te helpen verder te komen op dit pad, zo snel als u maar kunt. Uw Hoger Zelf is er altijd bij betrokken en houdt altijd toezicht. Het kent u, want het IS u. Uw Gidsen en uw helpers zijn allemaal welwillend, ze houden van u, ze willen u zien slagen … dus zullen ze u vooruit duwen, ze sturen u liefde terwijl ze u deze uitdagingen sturen. Het werkt, ook al weet u dat u wat oefeningen krijgt om te doen en wat uitdagingen om te overwinnen … het helpt zelfs als u dat weet, want dan kunt u zeggen ‘oké, dit is het dus. Ik ga rustig blijven en diep ademhalen. Ik ga mijn Zuil van Licht plaatsen en ik ga volhouden! Elke keer als u dat doet, graveert u een nieuwe manier van zijn en doen. Het is echt opwindend.

Dat is een deel van de gelukzaligheid, weet u. Zien hoe u groeit en groter wordt op manieren waarvan u nooit wist dat u het kon. Ieder van u zal dit gaan zien, ieder van u zal dit gaan voelen – dagelijks, zo hopen wij. ‘Ah, ik heb net iets bereikt wat ik nooit eerder volbracht heb!’ ‘Ik heb in het openbaar gesproken, zonder de minste angst.’ ‘Ik heb gesproken met een gezaghebbend iemand en ik heb niet staan beven als een rietje.’

Wat het voor u ook mag zijn … ga er achteraan! Wacht niet tot uw Hoger Zelf, uw Tweeling Vlam, uw Gidsen en uw helpers uitdagingen voor u bedenken! Bedenk uw eigen oefeningen, praat met hen en zeg: ‘oké, Hoger Zelf, ik ben er klaar voor. Ik wil sprankelend schoon zijn, ik wil tip top in vorm zijn, ik wil het beste zijn dat ik kan zijn. En ik wil dienstbaar zijn aan Moeder en Vader en de Hemelse Schare. Ik wil die eerste golf bevaren’ …

Ik beloof u, Geliefden, u zult alle mogelijke hulp krijgen en u zult ook de energie van Liefde over u heen voelen uitgestort worden. U hoeft er alleen maar om te vragen en u hoeft alleen maar bereid te zijn om uw hart en uw armen te openen en deze week – of zelfs enkel maar deze dag – tegemoet te treden met de grote verwachting dat u de persoon aan het worden bent, die u altijd al wilde zijn.

U wordt iemand met geduld, met gratie, met rustige waardigheid … dat zijn heel redelijke dingen om naar te streven. Want nu krijgt u alle mogelijke soorten van hulp. Het wordt gemakkelijker omdat de energieën van Moeder en Vader doorheen de planeet stromen en iedereen verheffen.

Dit is een deel van het ‘wij geven u rugdekking’-programma. Wij houden ons ook aan ons woord om het andere programma te onderhouden waar we over gesproken hebben, namelijk het weerkaatsen. Wanneer u uw Zuil van Licht bouwt … als u voelt dat u wordt lastig gevallen of aangevallen, bouw dan uw Zuil van Licht en wees u er voortdurend van bewust dat die weerkaatsend is, zodat – als iemand duister is – deze persoon niet doorheen de barrière kan komen, die uw Zuil van Licht feitelijk is. Geen duistere gedachtevorm, geen duistere aanval, geen duister persoon. Ze zullen er gewoon op afketsen.

Bouw dus uw Zuil van Licht, Geliefden, spreid hem uit rondom u – draag hem fier, als een Gouden Mantel. Als u dan iemand ontmoet die net zulk een mooie Zuil van Licht heeft … wanneer u dicht bij elkaar komt zult u voelen dat ze samenvloeien. U kunt samenvloeien met elkaars Zuil van Licht en dan wordt u nog sterker. En wanneer drie of méér mensen samen zijn met schitterende Zuilen – wanneer zij gaan samenwerken, dan is dat zuivere Schepping.

Met hoe meer u bent, des te sterker wordt uw Licht. Het is een vreugde om dat te doen, het is heerlijk en leuk om bij mensen te zijn die een heldere Zuil om zich heen hebben. Wanneer u elkaar begroet, wanneer u elkaar benadert, dan voelt u vreugde. Dan voelt u een warmte en een verwelkomende Aanwezigheid die u altijd al in uw leven heeft gewild. Wees dus die verwelkomende Aanwezigheid voor uzelf en voor de mensen om u heen.

Neem dan iets praktisch, zoals een prullenbak. Telkens wanneer u iets tegenkomt wat voortkomt uit of te maken heeft met uw ego – een probleem bijvoorbeeld – schrijf dat dan op een stukje papier en mik het zo doorheen de kamer in die prullenbak. Of doe wat andere mensen ook graag doen: maak een plekje waar u het kunt verbranden. Neem een metalen schaal of een haard en verbrand het. Zie hoe het opgaat in rook. Doe dan uw Overwinningsdans en vier het. Het zal steeds gemakkelijker worden. Nu heb ik u de basis gegeven, hoe het eruit ziet als u die dingen ontdekt en ze opruimt.

Ik ga het Moeder laten overnemen om u het echte blije nieuws te brengen – als afsluiter, zeg maar. Ik geef u al mijn Liefde, ieder van u. Als u voelt dat datgene waar u nu doorheen gaat moeilijk is voor u, als u hier enige problemen mee ondervindt … roep mij dan. Ik zal daar bij u zijn. Ik zie het, ik weet dat het soms moeilijk is. Roep ons, wij zullen komen, wij zullen u helpen.

Houd vol, iedereen … er wachten ons fantastische tijden! Ik stuur u mijn diepe Liefde.

Ik ben uw broeder Sananda. Namaste, iedereen … Namaste.

Meg: Namaste, Sananda. Dank u wel! Wat een prachtig bericht en dank u voor al de geweldige tips die u ons heeft gegeven … manieren van ernaar te kijken en het toe te passen in ons eigen leven, dat is zo een grote hulp. Wij kunnen daar bij u zijn en tegelijk in onze eigen levens ernaar kijken, terwijl we met u aan de telefoon zijn. Dank u. Ik vind het leuk zoals Sananda het heeft over ‘ingraveren’ … dat maakt echt duidelijk hoe wij het moeten leren en toepassen zodat het wordt opgenomen in ons spiergeheugen. Dat was echt nuttig.

Kathryn: Dat zeg je goed, Meg. Dat is een goede naam ervoor ‘spiergeheugen’. Het is zelfs zo, dat wij ook psychologische spiergeheugens hebben. Dat werkt precies hetzelfde. Ik ben blij dat hij een aantal duidelijke voorbeelden heeft gegeven. Soms is het moeilijk om te bepalen ‘wat is een ego?’ en ‘hoe raak ik het kwijt?’ (lacht). Maar je hoeft het niet ‘kwijt te raken’, je moet het gewoon beetje bij beetje ontmantelen en de onderdelen naar de recyclage-bak brengen (lacht).

Meg: Zoals hij ook vertelde dat al de dingen waar je ‘nee’ tegen zegt, elke keer als je ‘nee’ zegt … dat dat eigenlijk een ‘ego-melding’ is. Dat vond ik heel nuttig, omdat wij allemaal wel eens de neiging hebben om een verschil te maken tussen het oude en het nieuwe. Wanneer we met mensen praten en het hebben over het overgaan naar de nieuwe energieën, dan hebben we het toch al gauw over dat verschil … dan is daar toch die energie voelbaar van ‘nee, dit wil ik niet, ik wil dat’. Ik ga dus nog waakzamer zijn op echt opbouwend spreken met veel meer energie: wat ik wel wil, wat ik wil zien, welke kant we op gaan, in tegenstelling tot het wijzen op de verschillen. Ik zal niet meer wijzen op wat er allemaal mis is met het oude, ik ga alleen nog letten op wat er goed is aan het nieuwe. Ik denk dat iedereen daar enorm mee geholpen is. Dus dat vond ik een goede aanwijzing.

Kathryn: Ja, ik denk wat ze ons nu willen zeggen, is dat wij tijd hebben besteed aan het begrijpen van onze wereld en alles daarin – en wat er mis mee is, hoe zwaar het is en hoe mensen lijden. Dat weten we. Ik weet zeker dat zodra ze komen ze ons meer uitleg zullen geven, maar intussen helpt het niet om te blijven kijken naar alles wat er fout gaat op de planeet … tenzij je behoort tot de echte Grondtroepen die echt op zoek zijn naar die toestanden … om ze recht te zetten is het niet productief om er voortdurend mee bezig te zijn, erover te praten, erover te klagen – al helemaal niet als u daarbij gaat handenwringen of klagen … dat is een goeie! Klagen is een ego-eigenschap. Als u dus merkt dat u klaagt of zeurt (lacht) dan kunt u er zeker van zijn dat het uw ego is.

Meg: Dat is een goeie, Kathryn!

Kathryn: Het is eigenlijk heel eenvoudig om te zien, als je eenmaal weet waar je op moet letten. En dat heeft Sananda gedaan: hij heeft ons precies verteld waar we op moeten letten. Ik denk dat we nu genoeg aanwijzingen hebben om te allen tijde een opflakkering van het ego te kunnen herkennen en ondervangen, want al deze elementen van negativiteit, van klagen, van de dingen somber inzien … als het gevoelens oproept of voortbrengt van zorgen of angst – dan is het iets van uw ego. Het is echt zo eenvoudig.

Meg: Ik vind zijn idee om het op te schrijven ook geweldig. Door het op te schrijven ga je beseffen hoe het werkt en wat het doet met je denken. Op die manier kun je het uit je denken halen en buiten jezelf plaatsen, om er met meer objectiviteit naar te kijken – om het daarna te verbranden of in de prullenbak te gooien. Dat ga ik ook doen!

Kathryn: Ja, ik denk dat er zelfs nog een meer beeldende manier is om dat te doen. Als je het opschrijft, schrijf dan niet ‘Ik wil dit niet’, maar ‘Oeps, ik hoorde mezelf ingaan op een ego-kwestie over de hond van de buren. In plaats daarvan ga ik er iets aan doen: ik ga mediteren, ik ga mijzelf helpen om daar overheen te komen.’ Wanneer u voelt dat u een oplossing heeft gevonden of een idee heeft gekregen om het op te lossen, dan pas verbrandt u het papiertje.

Meg: O, dit vind ik een hele goede!

Kathryn: Op die manier verkondig je ‘ik ga dit overwinnen! Ik stijg hier boven uit, ik pak dit aan!’

Meg: Ja, met creativiteit en verbeeldingskracht en humor.

Kathryn: O ja, humor is héél belangrijk. Zo meteen ga ik Moeder laten doorkomen, maar ik wil nog even iets vertellen (lacht). Toen ik nog therapiegroepen begeleidde had ik eens een groep en op een bepaald punt kwamen dit soort dingen ter sprake, dus vroeg ik iedereen om hun favoriete uitroep te vertellen, die ze gebruikten als ze bijvoorbeeld ergens over struikelden. Allemaal kwamen ze met korte uitroepen, waardoor ze zichzelf eraan konden onttrekken, niet van streek raakten en konden dóórgaan. Een paar van mijn favorieten daaruit zijn de volgende: ‘Oeps’ (lacht), ‘Ach ja’ of ‘O, echt!’ (lacht) en dan kun je het vanuit een andere hoek benaderen en er bovenuit stijgen. Dat kun je doen door erom te lachen, weet je … het hoeft niet vreselijk of niet moeilijk te zijn.

Meg: Ik denk dat het heel belangrijk is – in elk geval voor mij – wat je zei over humor. Als we onszelf zo zwaar vallen, dan voelt dat als modder. Dan geraken we niet vooruit. Maar als we erom lachen, dan gaan we lichtvoetig verder en lijkt het alsof we vliegen … zo komen we er sneller uit. Voor mij werkt dat heel goed. Ik wil iedereen er dan ook aan herinneren om vooral ook om jezelf te lachen en jezelf niet zo serieus te nemen. Wees vastbesloten … maar dat hoeft niet samen te gaan met zoals Sananda het noemde: zwaarmoedigheid.

Kathryn: Dat klopt! En er is géén schaamte bij betrokken. Géén – hoewel ik ze grappig vind – ‘oeps’ of ‘O, echt!’ (lacht) of ‘Jakkes’ (lacht). Eens kijken wat Moeder ons wil vertellen over wat ons gelukkig maakt en een warm gevoel geeft. Ik neem even een momentje en ben zo terug.

Meg: Goed dan. Welkom Moeder! Hoe gaat het met u vanavond?

Moeder: Hallo lieve Meg! Met mij gaat het prima en met jou?

Meg: Heel goed, alleen maar fijne dingen en veel gelach.

Moeder: Wel, dit is zo plezierig, het gesprek dat jullie hadden. Natuurlijk hebben Vader en ik geluisterd! Wij zijn gefascineerd door de dingen die u doet met elkaar en hoe u er met elkaar over praat. Het prikkelt ons echt om te zien hoe diepgaand jullie het begrijpen. Het doet ons veel plezier om dat te zien.

Weet u, wij letten nogal nauwkeurig op u. Omdat wij weten hoe zwaar het leven daar is en wat u allemaal heeft doorgemaakt en hoe uitdagend het soms kan zijn … maar als u in staat bent om – zoals u net zei – uit de modder te worstelen en erom te lachen, dan prikkelt dat ons. Wij lachen met u mee – het is zelfs zo dat u er heel goed in wordt om ons te horen, u hoort ons lachen. Wij lachen u niet uit – nooit! – maar als u lacht, dan klinkt dat voor ons als muziek. De Engelen beginnen dan te lachen en dat is aanstekelijk, weet je. Lachen is aanstekelijk! En wij zijn hier, wij horen uw grapjes – dat wist u niet van ons, hè – wij houden van uw grapjes en wij houden ervan om met u te lachen. Wij vinden het zo fijn om te horen hoe slim u bent, hoe u uw creativiteit gebruikt om u een weg te zoeken om deze problemen heen … om er aan de andere kant stralend uit te komen! Dat verwarmt echt ons hart.

Dit is nogal een tijd! Ik hou van dat liedje ‘Rise and Shine’! Wij voelen voortdurend ‘Glorie! Glorie’ omdat wij voortdurend iets nieuws scheppen … nieuwe planeten, nieuwe zielen … het is fascinerend. Al onze levens zouden fascinerend moeten zijn, zo was het leven bedoeld. Niet om te zwoegen en te ploeteren, maar om fascinerend te zijn.

Soms uitdagend, dat wel … want dat zorgt ervoor dat u meer creatief wordt en uw fantasie gaat gebruiken, het maakt u vindingrijk. Dat is een belangrijke reden waarom wij bijeenkomsten hebben met de Raad: omdat we het fijn vinden om onze geliefde kinderen te bewonderen. Wij kijken graag naar hoe zij een lastig probleem aanpakken – en geloof mij, daarvan zijn er de laatste tijd méér dan genoeg geweest!

Tijdens de onderhandelingen over en met planeet Aarde gebeurt er genoeg! Ik weet dat u het gevoeld heeft – de voltallige Hemelse Schare is aandachtig en gefocust en op volle snelheid. Ze vinden het geweldig om samen te werken om zeg maar ‘de koppen bij elkaar te steken’ om de meest fantasierijke plannen te bedenken. Nu vinden zij het heel fijn om de plannen te maken waar Sananda het over had. U heeft allemaal uw comités, uw gidsen en uw helpers, afhankelijk van waar uw voorkeur naar uitgaat. Vrijwel iedereen heeft voorouders die hen willen helpen, ze hebben hun favoriete Aartsengelen en Meesters rondom hen.

Al uw comités bedenken opleidingen voor u … weet u … soms zijn het vooral de meisjes die zich hiermee bezighielden, maar soms deden de jongens er ook aan mee … ik denk niet dat kinderen het nog zo vaak doen, maar vroeger waren er speelveldjes waar de kinderen touwtje konden springen. Eerst gebruikten ze hun eigen touw en leerden ze ritme kennen en sprongen ze precies zo, dat het touw nèt onder hen door kon. Ze sprongen en hupten en telden – tot honderd of nog verder … Als ze dat eenmaal goed onder de knie hadden, dan lieten ze twee mensen het touw draaien en sprong er iemand in. Als ze dat dan héél goed konden, werden er twee touwen tegelijk in tegengestelde richting gedraaid en moest je in het midden springen en over beide touwen springen wanneer ze onder je doorkwamen.

Zo zijn uw opleidingen nu ook … u heeft lang geleden al geleerd om touwtje te springen, u heeft geleerd om de dubbele … noemden ze dat ‘tweesprong’? Ik geloof van wel … U heeft geleerd met één touw te springen maar nu doen ze er een tweede touw bij en u moet leren springen in een ander ritme, u moet dubbel springen wanneer u deze ingewikkelde – met twee touwen – doet.

Zo zijn uw opleidingen nu ook. U kunt het nu, u weet al hoe u moet springen, maar nu moet u zorgen dat u springt en hupt en niet over het touw struikelt. Beschouw uw lessen op die manier en denk aan hoe u zelf uw bijzondere gaven oefent, en overal om u heen – zoals op het speelveldje – zijn er rijen en rijen van bewonderende toeschouwers. Sommigen klappen, anderen zingen, allemaal juichen ze u toe en wanneer u echt iets geweldigs doet – als u bijvoorbeeld net 10 minuten aan één stuk heeft kunnen springen en huppen – wel, dan gaan de Engelenkoren zingen. Dat doen ze graag! Ze zijn zo vervuld van vreugde dat ze uitbarsten in een lied, telkens wanneer ze zien dat u iets leuks, vindingrijk of fantasievol doet. Hun harten vullen zich met liederen en gelach en zij scheppen iets geweldigs, om te vieren hoe geweldig u bent!

Ziet u, zo zijn wij op elkaar afgestemd doorheen de dimensies. Uw Liefde raakt ons hart. Wanneer u iets doet om elkaar lief te hebben dan draagt dat ver, het trilt door, het schept een energie van Liefde en Licht die opstijgt langs uw Zuil van Licht, rechtstreeks naar ons … en o, mijn Kinderen, u heeft geen idee hoe fijn het is voor ons wanneer wij die streling voelen van rozen, vreugde … het doet ons lachen, het doet ons opspringen van vreugde.

Zo zorgvuldig kijken wij naar u, zoveel houden wij van u. Wij gloriëren in elk succes telkens wanneer u een oude gewoonte overwint, verandert en omzet naar iets wat veel mooier is … u weet wat ik bedoel. Het maakt dat u zich mooier voelt, nietwaar, wanneer u iemand benadert met vriendelijkheid, wanneer u glimlacht in plaats van verveeld of geïrriteerd te zijn, wanneer u met een liefdevolle blik kijkt naar een vriend of wanneer u een kind aanraakt met echte genegenheid … dat laat uw hart zingen, is het niet? Het doet ook mijn hart zingen!

Wéét dat wij met u mee doen bij elke viering, hoe klein ook – een ogenblik van inspiratie weerklinkt in uw Zuil als een gong. Daarom helpen wij zo graag diegenen die scheppen, wij voelen de weerklank van uw scheppende energieën en dat trekt ons aan. Het trekt ons allemaal aan en iedereen wil dan inspringen en mee helpen.

U heeft de laatste tijd gehoord dat wij steeds méér kansen hebben om vrijstellingen voor u te regelen. Hoe meer briljant u wordt, des te méér vrijstellingen kunnen wij verlenen. Hoe méér u schept, des te méér vreugde voelen wij en des te méér vieren wij feest – en des te méér vrijstellingen krijgt u. Het is een opwaartse draaikolk die u allemaal verheft! U bevaart de golf!

Weet u, het is zoals in de zomer – wanneer er warme briesjes zijn en het rustig is. Er zijn plekken zoals bijvoorbeeld een bergketen waar de warme lucht opstijgt, en een blad of een vogel die zijn vleugels spreidt en de warme stijgwind vindt … dan bevaart hij die luchtstroom, zweeft hij en stijgt hij op zodat hij omhoog en omhoog kan cirkelen zonder één vleugelslag. Hij kan de opstijgende stroming benutten. Zo is het nu ook voor u. Zij die luisteren bevaren de opstijgende luchtstroom en wij zijn hier om u te omarmen, terwijl u dat doet. Blijf doorgaan, geliefden, u bent geweldig, u bent succesvol, u bent mooi in uw inspanningen, omwille daarvan houden wij van u en wij willen onze Honingliefde over u heen laten stromen bij elke kans die wij krijgen.

Hoe meer u uw hart opent, des te meer zult u het voelen. Wij zijn zo gelukkig als wij merken dat u onze liefde ontvangt. Dat is dan als Honingliefde voor ons. Wij komen steeds dichterbij … als u uw hart opent en gaat luisteren zult u ons horen. U zult ons horen in het lied van de vogels, in het ruisen van de bladeren en u zult ons met name voelen in het zonlicht … neem ons op, Kinderen, laat ons u kracht en troost bieden. Wij houden eindeloos van u!

Nu kan ik niet wachten om dat geweldige liedje te horen … ik wil dat u mee klapt en met ons ‘Glory! Glory!’ zingt (lacht) terwijl wij tezamen dit geweldige leven vieren, dat nu begint op planeet Aarde.

Ik ben uw Moeder God, ik hou oneindig veel van u.
Namaste, lieve Kinderen, Namaste.

Meg: Namaste, Moeder. Dank u!

Kathryn: O Moeder, dank u. Het is zo fijn om Moeder te channelen, om haar te laten doorkomen. Het doet mijn hart zingen – ik geloof dat Zij dat net ook gezegd heeft, hè.

Meg: Ja dat klopt …

Kathryn: Er zijn dus heel wat geweldige dingen op komst. We hebben heel nieuwe … wel, ik weet niet precies wat het zal zijn deze week, maar het is iets heel bijzonders en je kunt het voelen in de lucht …

Mijn computer heeft net een andere versie gevonden van dat liedje. Ik ga nu dus een andere versie spelen van het liedje ‘Rise and Shine’ en God de glorie geven! Moeder zal meezingen en al de Engelen staan klaar om hun dansje uit te voeren. Het is heel mooi om hen dat te zien doen (lacht). Dank je, Meg! Dank aan iedereen dat u erbij was, het was zo fijn. We zien u graag volgende week weer om dezelfde tijd, maar intussen wil ik de mensen aanraden om naar de archieven te gaan en nog eens te luisteren naar de eerdere healing-uitzendingen. Ook al heeft u ze al beluisterd, u zult verbaasd staan van wat u er nog van kunt leren omdat er in elke uitzending speciale coderingen zitten, waardoor u méér zult leren elke keer als u ernaar luistert.

Oké, iedereen, hier gaan we: ‘Rise and Shine!’ ‘Verhef u en Straal!!’ 

Engelstalige audio-versie van dit bericht:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/08/13/lay-down-your-ego-and-pick-up-your-glory-glory

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.