BTR: Van chaos tot genade

St Germain: Van chaos tot genade

 

BTR 5 februari 2017
transcriptie/vertaling dd 13 feb 2017

Hallo iedereen,

dit is Kathryn … Ik ben vandaag hier om met u te spreken namens mezelf. Maar laat ons eerst onze Zuil zetten.

Laat ons samen ademen, voeten op de grond … reik naar beneden en veranker u in Moeder Aarde. Voel het Licht – uw eigen Licht – uitstralen binnen in uw eigen Zuil en daar voorbij.
Reik omhoog naar Moeder en Vader … voel hun Energie die hun Honingliefde over ons uitstort. Terwijl we dat doen ontsteken wij onze eigen Zuil en wij voelen de aanwezigheid van iedereen die hier bij ons is, in het Netwerk. Helder stralend, samenkomend …

We maken een grotere Zuil, gevormd door ‘ons’ … ieder van ons die nu luistert en ieder van hen, die later zullen luisteren. Wij zijn hier tezamen in de naam van God.

Het is voor mij tijd om met u allen, prachtige Lichtwerkers, te praten.

Eerst wil ik erkennen hoe hard iedereen heeft gewerkt. Ik voel uw aanwezigheid. Ik ben omringd door Lichtwerkers, ik zie hoe hard zij werken.

Het is een bijzonder … uitdagende en interessante tijd in ons leven geweest en zo velen hebben zo schitterend hun plaats ingenomen om hun opdracht te vervullen, om hun werk te doen, om samen te komen … om dit allemaal tot stand te brengen.

We weten dat we onderweg zijn naar het Gouden Tijdperk, dat weten we in ons hart, in onze ziel. We weten dat wij daarom in dit leven zijn gekomen.

Ik ga u iets meer vertellen over … over wat ik gedaan heb en hoe dat van invloed is geweest op ons allemaal … Ik ga proberen om gewoon met u te praten, zo open en eerlijk als ik maar kan … want dit is voor mij een ogenblik waarop ik voor eens en altijd kan kiezen voor het Licht.

Misschien zijn er sommigen onder u die ook nog te maken hebben met datgene wat ik nu ga vertellen. Ik hoop dat dit kan helpen.

Zoals ieder van u … ben ik hierheen gekomen om deel te nemen aan deze moeilijke opdracht, waarbij we op deze uitermate duistere planeet kwamen, we de werkwijze van het duister geleerd kregen … en er zelfs bij betrokken raakten, om er dan gezamenlijk ook weer uit te komen.

We hielpen elkaar, leunden op elkaars kracht, werkten samen om ons Licht te bundelen …

In het diepste van mijn hart betekent dit voor mij ALLES … maar vanuit mijn kleine wil – mijn kleine ego – heb ik het tegenovergestelde gedaan.

Ik zal u wat meer vertellen, zodat u kunt zien hoe belangrijk het is, hoe vreselijk het is als één van ons verstrikt raakt in het duister, wat wij ‘het kwade’ noemen.

Dit gaat niet enkel om mij, maar wel om mijn aandeel hierin.

Dit netwerk, dit kostbare Lichtwerker-netwerk heb ik mee helpen scheppen.
Ik kreeg alle mogelijke kansen en hulp van Moeder en Vader, van de Hemelse Schare …
ik ontving zegening op nog grotere zegening …
Ik hoop dat u mij vergeeft als ik vandaag een beetje emotioneel word, maar ik moet dit verhaal vertellen … voor u en voor mijzelf.

Het is nu al een paar jaren geleden dat ik ben begonnen … met gewoon … afglijden … naar het duister.

Maar het was niet wat u zou denken, het zag er niet uit zoals u zou denken, omdat ik mijn volledige Meesterschap gebruikte … zoals wij allemaal dat doen … in dienst van datgene wat ik dacht dat ik dat wilde.

Maar diep vanbinnen was ik niet eerlijk naar mezelf toe – of naar wie dan ook.
Ik gebruikte mijn Meesterschap om … omstandigheden te manipuleren, zodat ik er geen rekenschap over hoefde af te leggen.
Michael sprak met ons over ‘ver-antwoording’ (in het Engels ‘response-ability’: verantwoording kunnen nemen voor je eigen reactie – V) en het is heel toepasselijk dat St Germain onze uitzending van vandaag de titel meegaf ‘Van chaos naar genade’.

Want ik heb het gevoel dat wat ik moet doen, wat van mij gevraagd wordt … erop neerkomt dat ik de chaos achterlaat … en het kwaad dat ik heb binnengebracht bij mijn kostbare familie (Kathryn huilt).
Natuurlijk hebben velen van u dit gevoeld, u wist dat er iets niet goed was … wel, wat er fout was, is wat ik deed …

Ik heb een omstandigheid geschapen – en ik zie jullie daar, ik herken jullie terwijl ik hierover spreek (zucht) – jullie zijn kostbaar, de meest dierbare en gerijpte Lichtwerkers op de planeet. Jullie behoren tot degenen die het zware werk hebben verricht, die hebben volgehouden en die zijn blijven kiezen voor het Licht en de Liefde, op ieder ogenblik.

Ik … heb dat … niet gedaan. Ik heb soms wel voor het Licht gekozen en dan voelde dat goed,
dan zag het er goed uit … en dan … ik kan niet precies uitleggen hoe het werkt, maar het ego in mij – mijn kleine wil – gebruikte die momenten dan om de schijn op te houden van iets waarvan ik dacht dat het geloofwaardigheid was …

Ik vertel u dit omdat het belangrijk is voor het voortbestaan van deze groep, voor het lopende project waar wij allemaal ons deel aan bijdragen. Wij hebben een werkgroep opgezet, de ‘Dit verhaal eindigt in Glorie Werkgroep’ (Engelstalig – V) die de meest krachtige mogelijkheid zal bieden om samen te komen, om ons Licht te versterken, om vooruit te gaan op de meest schitterende manier die voor ons mogelijk is.

Ik heb dat in gevaar gebracht … en ik zal u vertellen hoe.
(huilt)

Ik heb manieren gevonden om excuses te verzinnen voor mijzelf, om het werk niet te hoeven doen … Daarmee heb ik de verantwoording voor dit netwerk en dit project, dat gezegend is door Moeder en Vader God … de verantwoording voor het voortzetten en groeien van dit netwerk en dit project heb ik bij anderen neergelegd.

U heeft gezien hoe ze zich hebben ingezet, hoe ze het van mij overnamen – en dat deden ze op schitterende wijze. Ze ruimden de rommel op die ik ervan maakte en ik ging verder met … rondlummelen. Ik gebruikte hun goede wil en hun liefdevolle hart … omdat ik wist dat ze het zouden doen. Ik wist dat ze zouden bijspringen. Zij zijn betrouwbaar, verantwoordelijk, vindingrijk en de meest verstandige mensen die ik ooit heb gekend.

Het was niet omdat ik er niet zelf toe in staat was, dat ik mijn werk aan hen overliet.
Het was ook niet vanuit mijn ‘goede wil’, ook al hebben ze dit alles heel mooi benut om hun deskundigheid uit te bouwen en hun vermogens te gebruiken, zoals Lichtwerkers dat doen.

Zij hebben mijn rommel opgeruimd, ze hebben het opgepikt en hebben prachtig werk verricht. Ik weet hoezeer u allen dankbaarheid en waardering heeft gevoeld voor wat zij gedaan hebben.

Ik had naast hen moeten staan … maar dat deed ik niet. Heel vaak deed ik al het mogelijke om te saboteren waar zij mee bezig waren. Dat deed ik stiekem en in het geheim, zodat u het niet kon zien. Maar ik heb het hen in alle mogelijke opzichten heel moeilijk gemaakt …

Dingen ‘vergeten’, net doen alsof ik er niet toe in staat was, alsof ik me niet goed genoeg voelde om de channelings te doen …

ik bied mijn excuses aan, aan u, aan mijn familie, aan de Hemelse Schare en aan Moeder en Vader, die desondanks altijd aan mijn zijde zijn gebleven en mij hebben overspoeld met zachtmoedigheid.

Sananda heeft mij bijgestaan en gesteund. Hij heeft mij aangemoedigd om eerlijk mijn verhaal te doen, als ik weer eens treuzelde.

En ik heb getreuzeld, tot op het allerlaatste moment … tot het echt overduidelijk werd dat om het patroon van het kwade en de programmering te verbreken waarmee wij allemaal te maken hebben … ik dit zélf moest doen.

We moeten allemaal de eerste stap zetten, binnen in onszelf – daarna pas kunnen wij anderen helpen. Ik heb aan de Hemelse Schare gevraagd om mij ook het allerlaatste, allerkleinste flintertje te tonen van de duisternis die nog in mij schuilde … en dat deden ze, telkens weer opnieuw en elke keer weer vond ik weer een manier om een klein plekje te bewaren waar ik tegemoet kon komen aan mijn ego.

Dat is niet mooi om te zien. Het is hetzelfde als een volgeling van de Cabal die dingen laat ontploffen om de RV tegen te houden … Het komt doordat ieder van ons zoveel sterke energie en een dusdanig hoog zieleniveau heeft, dat onze gedachten en onze daden – zelfs in de privacy van ons eigen huis – zo ontzettend krachtig zijn. Ze staan gelijk aan een bom die de hele wereld uiteen kan rijten …

Ik ben nederig moeten worden, doordat dit van mij gevraagd werd: dat ik moest onthullen wat ik achter de schermen heb gedaan en ik moet u vertellen, dat het me spijt.

Ik heb u niet geholpen, ik heb mijn familie niet geholpen. Ik heb duisternis gebracht over mijn meest dierbare relaties: met u, met mijn familie en zelfs met de Hemelse Schare.

Moeder en Vader zijn hier, zij vergeven mij, zij helpen ons als wij maar eerst onszelf helpen. Moeder had vandaag willen doorkomen – ze is nu hier bij mij – ze zou vandaag komen praten over vrijstellingen.

Ik wil haar vragen om vandaag gewoon bij me te zijn. Ik wil het geen ‘channelen’ noemen, ik verbind me gewoon met Moeder zoals we dat allemaal kunnen … en ik vraag haar om mij te helpen dit uit te leggen.

Ze hebben onlangs nog uitgelegd dat er veel vrijstellingen voor ons beschikbaar zijn. Een vrijstelling is een geschenk van Moeder en Vader, het helpt ons om vooruit te komen. Dus telkens als wij ons toeleggen op de Liefde, als we kiezen voor de Liefde ten aanzien van werkelijk ALLES, dan scheppen wij een omstandigheid van Licht en steeds als wij dat doen, dan reageren Moeder en Vader door het Licht nog sterker te maken, door te helpen met het openen van de weg die vóór ons ligt.

Elke keer wanneer iemand kiest voor het Licht en de Liefde, terwijl zij met hun vrije wil ook een andere weg konden kiezen … elke keer opnieuw scheppen wij daarmee een vrijstelling. Wij scheppen daarmee het Licht, een beweging vooruit.

Ze hebben ons verteld hoe belangrijk het is, datgene wat wij doen. Ik hoorde hen niet echt, ik volgde niet op wat ik hoorde. Ik hoorde het ergens wel, maar ik stopte het weg, zodat ik verder kon gaan … met dingen die ik niet anders dan berekenend, manipulatief en uitgekookt kan noemen … met het zorgen voor problemen.

Als ik problemen veroorzaakte voor iemand die zuiver en goed was, dan is dat niets anders dan het kwade. Als we problemen veroorzaken voor iemand die ons wil helpen, dan is dat het kwade.

Ik neem de verantwoording voor elke daad, elk woord en elke gedachte die ik de wereld heb ingestuurd en die niet tot het Licht behoorde.

Ik vraag Moeder en Vader om alstublieft de anderen te beschermen, om af te zwakken wat ik opzettelijk en doelbewust heb gedaan. En ik bid dat … terwijl ik vooruitga … ik nooit, nooit meer in een positie van … wel, het is een invloedrijke positie om zoveel luisteraars te hebben … dus ik heb mijn invloed gebruikt als afpersing, als chantage – omdat ik wist dat anderen zouden bijspringen, het zouden overnemen en de last zouden gaan dragen die ik hen oplegde.

Ik vraag om vergeving en ik weet dat het aan MIJ is … om het mooie verdere pad te scheppen, waarvoor ik alsnog de kans krijg om eraan deel te nemen.

Ik waardeer ieder van u – en daarmee bedoel ik iedereen die mijn leven heeft geraakt en wiens leven ik heb geraakt. Ik ben heel erg dankbaar voor deze kans om iets bij te dragen, om te helpen de schade te herstellen die ik heb veroorzaakt.

Ik hou van u allemaal en ik dank Moeder en Vader, omdat ze naast me zijn blijven staan.
Ik dank Sananda voor zijn genade en ik bid voor ons allemaal, opdat we voorwaarts kunnen gaan naar deze Gouden Tijd die ons werd getoond en aangeboden.

Ik zal daar bij u zijn.
Ik hou van u allemaal.
Namaste.

door Dr. Katherine E. May
Origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

  1. Dank je Kathryn voor deze moedige daad van het naar buiten brengen van je diepste weten over jezelf.
    Je bent op deze manier een lichtend voorbeeld voor ons ,ieder van ons heeft hetzelfde gedaan ons ego is het gewent om de bovenhand te nemen.
    Het helpt mij om meer alert te zijn in mijn denken ,voelen handelen …
    Dank je lieve Kathryn voor al het prachtige dat je wel hebt gedaan !!!
    Jij bent een Gods geschenk ontvang mijn Liefde voor jou je omgeving en je WERK !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.