via Blossom Goodchild

19 december 2016

Transcriptie.

Een heel warm welkom aan elke ziel die ervoor kiest om te luisteren naar deze woorden die ik u wil bieden in deze tijd van buitengewone feestelijkheden. Mijn vrienden, een hele, hele lange tijd geleden op uw Planeet … … … Blossom heeft hier een beetje moeite mee en ik vraag haar toestemming om te mogen spreken, want ze maakt zich zorgen om datgene waarvan zij reeds wist dat ik erover zou spreken – en dat verwarde haar een beetje. Ik toonde haar namelijk het beeld dat u allemaal kent uit de verhalen: van het kindje in de kribbe, de wijzen, de herders, de os … van de moeder en de vader die liefdevol naar dit kindje keken, en van de heldere Ster aan de hemel.

Blossom is verrast, want ik spreek niet vaak over dit soort zaken. Maar wat – als u wist dat deze Waarheid heeft plaatsgevonden – wat zou volgens u dan die fonkelende ster aan de Hemel zijn geweest? Kijk eens hoezeer uw gedachten al veranderd zijn … en zou u nu kunnen overwegen dat die fonkelende Ster wellicht een Lichtvoertuig is geweest … dat naar beneden keek en ervoor zorgde dat dit kind veilig ‘op Aarde’ kwam?

Mijn vrienden, wat u hier ook van denkt, ik zeg u vandaag … dat er de Energie was van een Verlichte Ziel, die naar uw Planeet kwam. Ik wil ook zeggen dat dit niet in december was, maar vanwege het feit dat dit door een bewust samengaan van gedachten zo besloten is, vind ik dat ik er ook over mag spreken.

De Energie van deze ziel heeft uw wereld veranderd. Het Hoogste niveau van Energie die tussen u kon leven, kwam in deze wereld om u dingen te leren … over uzelf … om u te leren over Liefde. Er zijn veel leraren geweest – van hetzelfde kaliber qua Energie – die ervoor hebben gekozen om bij u te komen leven.

Dat is geen gemakkelijke opdracht. Deze zielen van de Hoogste Verlichte Energie werden op één of andere manier … belachelijk gemaakt, misbruikt, gemarteld, gepijnigd … en voor alle Liefde die zij gaven … kwam er maar heel weinig terug.

Zij waren hier, voordat u deze keer hierheen kwam … en zij toonden de weg … net zoals u dat nu doet. Iedereen die naar mijn woorden luistert, is een Baken van Licht … van Liefde … dat de Weg wijst.
U bent voorbeelden van hoe mensen kunnen leven, hun Licht kunnen uitstralen … niet oordelend … WETEND dat deze manier van leven … deze manier van Zijn … de WAARHEID is. De WAARHEID die diep binnen in u besloten ligt, mijn vrienden.

Terwijl u nu met mij ademt … voelt u deze Waarheid in uw Wezen … dat u Bakens van Licht bent, hier op uw mooie Planeet. U heeft succes. Uw Licht straalt uit … en het bereikt hen, die in nood zijn. U hoeft niet altijd te weten waar uw Licht heen gaat … hoe ver het reikt, naar wie of waarvoor. U hoeft u alleen maar voor te nemen dat u het wilt geven … wilt uitsturen … uw Liefde.

Ik zeg u, mijn vrienden … het zal zijn weg vinden naar alle kieren en hoekjes, al de kleine barstjes die nog donker zijn en het zal ze Verhelderen met warmte … en terwijl het dat doet … zal alles op uw Planeet, alles in uw Planeet, alles rond uw Planeet en daar voorbij … er Baat bij hebben. Gewoon doordat u … de ziel die u bent … de intentie heeft om de Liefde uit te dragen, die u bent.

Ik heb het al zo vaak gezegd: als u uw Licht kon zien, zoals ik dat kan zien vanwaar ik mij bevind, dan zou u van binnenuit stralen, wanneer u de Waarheid over uzelf herkent … en u zou luidop lachen over de momenten … de zovele momenten waarop u uzelf heeft beschouwd als minder dan het Licht dat u feitelijk bent.

Stem u af op wie u werkelijk bent. Vraag aan uw zelf … om u uw Zelf te tonen … in uw allermooiste kleurenpalet, mijn lieve vrienden. En wanneer uw zelf uw Zelf aan u toont … misschien zullen er dan tranen van vreugde stromen … Wanneer de Waarheid wordt getoond … Wanneer de Waarheid wordt gekend …
Blijf dan in dat GEVOEL, wanneer u kijkt naar het Licht dat u bent.

KEN HET. VOEL HET. WEES HET. BIED HET AAN. ONTVANG HET in elk van uw ademhalingen van Leven op deze planeet.

U bent zo sterk in uw Zijn. U bevat zoveel Kracht, en hoe méér u uzelf herkent … des te gemakkelijker wordt het om die KRACHT TE GEBRUIKEN VOOR HET HOOGSTE GOED … HET HOOGSTE GOED VAN ALLEN.

Daarom vraag ik … in oprechtheid en met respect voor uzelf … om uzelf tijdens deze feestdagen toe te staan … aan uzelf de tijd te geven om u bewust te verbinden … opdat u zich nog méér bewust kunt zijn van de Goddelijke Bron waarvan u deel uitmaakt.

Zeg dank voor deze Goddelijke Bron vanuit die plek in uw hart waar u het kunt VOELEN … en terwijl u dat doet, terwijl u Dank zegt … wordt uw Wezen nog Stralender.

WEET dat er Engelen zijn, er zijn Hoeders, er zijn Wezens van Licht … sommigen van hen hebben heel lang geleden op uw Aarde gewoond, anderen niet. Maar ieder Wezen van Licht kiest ervoor om bij u te zijn, en u en uw Planeet te overstromen met het Hoogste Licht, dat Zij naar en voor u uitsturen.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om ieder van u te vertellen dat IK VAN U HOU … IK HEB ALTIJD VAN U GEHOUDEN EN IK ZAL ALTIJD VAN U HOUDEN.

Want wij zijn Eén Energie Bron van Liefde. Voel mijn Liefde, mijn lieve vrienden van de Aarde. Ik zeg dank voor deze kans om met u te spreken … en ik wil heel graag uitspreken, luidop uitspreken … dat ik dank zeg aan mijn vriendin Blossom … want zij heeft mij geholpen om datgene wat ik wilde delen, uit te brengen naar zo velen. Ik hou van je, Blossom.

Dus, mijn vrienden, GENIET! Breng blijdschap en vreugde aan uzelf … aan anderen en aan de Planeet. Want zoals u wel weet, is dit de meest leuke en gemakkelijke manier om de Trilling van Alles te verhogen.

Daarom neem ik nu afscheid met een opgewekt HO HO HO … In Liefde.

Wij zeggen dank aan de Goddelijke Eénheid, dat deze overdracht heeft kunnen plaatsvinden. Wij vragen dat wij altijd nederig mogen blijven, om te kunnen dienen en ontvangen en dat we blijvend dapper kunnen verdergaan, als het Licht en de Liefde. Adieu, mijn vrienden … Adieu.

Origineel bericht: klik HIER
Maak elke dag een Happy Human Day: klik HIER

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden: klik HIER

De link voor toegang tot al mijn YouTubes:  klik HIER

Website: Blossom Goodchild

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen