BLOSSOM GOODCHILD
9 januari 2016

BG: Hallo! Ik vraag me af of u hier bent vandaag, omdat ik het eerder deze week twee keer geprobeerd heb en … niets! Nada! Iemand daar?
FVL: Liefste Blossom, liefste Zielen die op dit moment op de oppervlakte Aarde wandelen in de Glorie van zichzelf. Wij zijn inderdaad bij u … wij delen vandaag de Energie en zijn meer dan bereid om dat te doen.

BG: Mensen schrijven me om u alle mogelijke ‘controversiële’ dingen te vragen. Nochtans, zoals we al eerder besproken hebben, zijn deze onderwerpen eigenlijk niet ‘jullie ding’! Toch voel ik, dat we het anders kunnen aanpakken in dit Nieuwe Jaar. Een nieuwe benadering van ‘aanreiken’. Een beetje zoals een reorganisatie … als u begrijpt wat ik bedoel en toch, ik heb geen idee hoe dit kan/zou moeten gebeuren … maar dat is het gevoel dat ik heb, jullie niet! Dat is waarschijnlijk waarom we de vorige keren dat ik geprobeerd heb om me te verbinden met jullie het niet gelukt is. Uw gedachten?
FVL: We zijn toegewijd om u ONZE WAARHEID te brengen. Dit is … zoals u weet … voor ons … hoe wij ‘Onze missie’ zien. Omdat we WETEN dat ALLES WAT WE ZIJN … ALLES WAT U BENT … alles is wat nodig is om GEWETEN/GEKEND te zijn, zodat al Iemands verlangens/behoeftes tegemoetkomen aan de voldoening van de ziel.
Maar … in het streven naar deze WAARHEID … voor diegenen op Aarde die niet noodzakelijk ‘de weg kwijt zijn’, maar die ’tegengewerkt’ werden en misschien buiten alle proporties misleid zijn … Mogen we dit Nieuwe Jaar beginnen met de mogelijkheid in gedachte dat inderdaad, een nieuwe benadering er zal aankomen.

BG: Heeft u enig idee hoe dit kan functioneren? Met alle respect en IK BEDOEL HET ECHT … We hebben eigenlijk behoefte aan iets knallend, iets van vuurwerk of zo, om ons wakker te houden … IK WEET dat uw/ons doel is om deze boodschappen van LIEFDE te brengen … uiteindelijk, wat anders bestaat/is er? Toch … O, ik weet het niet … zoals ik al zei … enige ideeën?
FVL: Misschien zou het moeten zijn, liefste Lady … dat we erop vertrouwen dat dat wat doorkomt/doorbreekt van een Hogere ‘natuur’ is dan datgene wat we momenteel bevatten.

BG: Bedoelt u dat er een Hoger Wezen/Bewustzijn dan u zelf zal doorkomen?
FVL: Neen. We bedoelen dat we de toegang openen naar een Hoger weten en het zullen laten doorkomen vanuit onze huidige positie.

BG: En hoe veel Hoger?
FVL: Natuurlijk, vanuit datgene … wat ‘boven ons’ is. Daarmee bedoelen we … het begrip van Trilling … op een ander niveau dan we al bereikt hebben.

BG: En toch zegt u dat u de ‘Toezichthouders van de Toezichthouders bent’. Zult u contact maken met de ‘Toezichthouders van de Toezichthouders van de Toezichthouders van de Toezichthouders’?
FVL: Zoiets ja! En toch … dit is hoe ‘uw’ waarneming van WIE WIJ ZIJN begrepen wordt. Het is ook ‘uw’ waarneming van ‘waar wij zijn’.

BG: Waar zijn jullie?
FVL: Wij zijn overal en nergens. Want wij … de Toezichthouders van de Toezichthouders … zoals u ‘ons ziet’ … zijn niet een ding. We zijn in staat om te kiezen wat we willen ZIJN.

BG: Dan moeten jullie wel echt ‘daarboven’ zijn.
FVL: Alleen vanuit dat standpunt … dat weer voortvloeit vanuit uw waarneming … van ‘Uw’ standpunt.
Want ‘ons’ standpunt ziet de dingen heel verschillend en dat, Liefste Lady, is waar we soms tegenstrijdige ‘opvattingen’ hebben in verband met sommige kwesties.

BG: Dus bent u … door ons gekend als de Federatie Van Licht … echt WEZENS in een gedaante … of zijn jullie WEZENS in/van LICHT?
FVL: Zoals we zeggen … in het ‘stadium’ dat wij bereikt hebben … zijn we eigenlijk alles wat we verkiezen te Zijn. Vandaag zouden we onszelf willen uitdrukken als … WEZENS IN LICHTVORM.
Toch, we willen ook benadrukken dat U … Ieder van U net hetzelfde bent. Wij Trillen gewoon op een HOGERE frequentie. Daarom zijn we in staat om makkelijker toegang te krijgen tot de Kennis die in Ieder van u ligt. Want Ieder van u IS KENNIS. Toch, zichzelf uitdrukkend, in uw geval … in fysieke vorm.
U kunt niet ZIJN wat u niet bent. U bent echter misleid geweest door onwaarheden/bedrog waarvan u gelooft dat het Waarheid is, en u heeft de minachting toegestaan om het Glorieuze Licht dat u bent te overschaduwen.

BG: Dit kan een kinderachtige vraag lijken maar, is dat eigenlijk ‘helemaal’ onze fout? Kunnen we niet ‘de schuld geven’ aan de broeders van het Duister die onze ondergang en vergetelheid wilden?! O, kom op … zeg alsjeblief dat het niet HELEMAAL onze fout is!
FVL: Laat het ons zo benaderen … DAT ALLES IS! ALLES dat u in de fysieke wereld aangeboden wordt! U … velen van u … zijn zich bewust van diegenen die inderdaad, niet het beste met u voor hebben. Toch … IN DE KERN … is er niets en niemand die u WAARLIJK kan laten ‘vergeten’ … hoe hard ze het ook proberen!
WANT UW EEUWIGE LICHT … EEUWIGE … betekent … VOOR ALTIJD.

BG: Oké. Ik begrijp het … dat heb ik al heel lang begrepen. Toch, er zijn Wezens op deze Planeet die ons willen ‘ontwrichten/onderdrukken’ en dat ook doen! Of, in elk geval … onze Energie naar een heel laag punt brengen. Ze hebben manieren gecreëerd om ons Licht te blokkeren, onze spirit te dempen, de waarheid voor ons te verbergen, enz. Dus, is het onze fout dat we misleid geworden zijn door deze onwaarheden/dit bedrog?
FVL: Er zijn geen fouten. Er IS gewoon … WAT IS.
Er is geen verwijt. Er IS gewoon … WAT IS.
En ZOALS de dingen ZIJN … BENT U HIER ALS DE MEEST PRACHTIGE WEZENS VAN LICHT … u is de mogelijkheid gegeven om zelf te kiezen om DINGEN TE VERANDEREN!
DAAROM KWAM U. U WEET DIT!
Daarom, het gaat erom om uw kracht terug te winnen. Uw ABSOLUTE KRACHT terug op te eisen en de dingen te veranderen op een manier die overeenstemt met de GODDELIJKE ENERGIE VAN DE WAARHEID VAN UW ZIELEN.

BG: Ja. Weet ik. Ook dat begrijp ik! Mijn dilemma is … dat dit alles waarover u spreekt … deze MANIER waarop u spreekt … allemaal mooi en goed is en het inderdaad mezelf en vele andere duizenden zo goed geholpen heeft. Ik ben zoveel LICHTER geworden doorheen uw onderrichten … door ze in de praktijk te brengen. Dank u. En toch, het lijkt alsof ik niet kan dóórbreken naar WIE IK WERKELIJK BEN … zoals u ons gevraagd had te doen. Ik ‘probeer’ om me naar binnen te richten en in Vrede TE ZIJN … te mediteren, enz. Bij het terugkeren vanuit die staat … misschien (?) met een Hogere bezieling … toch, zeker niet VOLLEDIG bewust van WIE IK BEN. Daarop zullen jullie antwoorden met ‘JIJ BENT LIEFDE’. Ook dat weet ik. En toch … hoe kan ik/kunnen wij toegang krijgen tot dat HOGERE GEDEELTE VAN HET LICHT DAT WIJ ZIJN. En ons daar Bewust van zijn? Mijn buskaartje staat me niet toe om zo ver te reizen!
FVL: Liefste Lady … het is vrij moeilijk voor ons om u te vertellen hoe u dit kunt doen. Het is niet iets wat aangeleerd kan worden.

BG: ‘Dan ben ik gedoemd Captain Mannerring, ik ben gedoemd’ (dit komt uit de Engelse TV-serie ‘Dad’s Army’ – Daar komen de Schutters – A)
FVL: Helemaal niet. Het is door deze herontdekking van/voor uzelf dat het HOOGSTE gedeelte van u verkregen/bereikt kan worden.

BG: Ja, maar hoe? Hoe herontdek ik dit? Weet dat ik het geprobeerd heb! U zou ook kunnen zeggen … ‘Probeer het niet’. Dat werkt ook niet!
FVL: We willen voor het ‘standpunt’ van de lezers benadrukken … dat u niet spreekt vanuit een Energie van frustratie … maar wel vanuit een speels geplaag.

BG: O! Oké. Ik ging er, terecht of onterecht, vanuit dat de mensen me nu wel kennen.
FVL: Velen wel. Maar, nieuwe lezers sluiten zich hier op elk moment aan bij deze groep.
Dus … Hoe kunnen we u helpen in deze situatie? Laat ons eens kijken. Voor ons … in ons WETEN VAN WIE WIJ ZELF ZIJN … is er geen behoefte om te ‘denken’: “Wij zijn Licht” … Want dat is onze vorm/dat is wie we zijn en daarom, is dit een tik op onze neus … om dit correct uit te willen drukken! En toepasselijk! Onze neus, ons gezicht, is van het Licht. Onze Wezens zijn volledig van het Licht. Dit werd door ons nooit in vraag gesteld … het is gewoon aanvaard ZOALS HET IS. Misschien, daarom, mag het uw situatie helpen door het voortdurende zeggen/herinneren/eraan doen denken/zien/kennen van uzelf ALS ZIJNDE ENKEL LICHT.
En bekrachtig doorheen de dag … tijdens de avonduren … voortdurend in uw geest:
‘IK BEN LICHT.’
‘IK STRAAL LICHT.’
‘IK BIED LICHT.’
‘IK DENK LICHT.’
‘IK SCHIJN LICHT.’ … enz, enz.
Telkens en telkens en telkens en telkens weer. In zekere zin … conditioneer uzelf TOT dit WETEN VAN DE WAARHEID.
Op deze manier … wilt/kunt u de programmering/hersenspoeling tenietdoen die het tegenovergestelde is!
Natuurlijk, we moeten hier aan toevoegen … zoals we al vele malen eerder gezegd hebben … dat woorden niet toereikend zijn. Ze zijn weliswaar van groot nut en doeltreffend. Maar, u WEET dat het HET GEVOEL achter de woorden is dat aangereikt wordt aan/binnen uw brein … die de WAARHEID welke in hen verscholen is toelaat om … te WORDEN.
Daarom, wanneer u telkens herhaalt WIE U BENT … LICHT-LIEFDE … VOEL … VOEL … VOEL DAN DIT WAT U BENT.
‘VISUALISEER’ DIT WAT U BENT!
Want terwijl u constant aandacht geeft aan deze gedachten en hen VOELT als UW WAARHEID … zegt de WET dat deze WAARHEID zich zal manifesteren in uw werkelijkheid.
DAT WAT U DENKT … WORDT U.
Dus, raden we u aan … heel Liefdevol … om voortdurend aandacht te geven aan uw gedachten.
Oefen deze gedachten die we u aanreiken … en VOEL het verschil binnenin.

BG: Kunt u even uitleggen wat dit ‘binnenin’ is? Bedoelt u het brein? De ziel? Waar … is dit eigenlijk?
FVL: U gaat naar een plek waar er niets en alles is.

BG: Dit helpt niet jongens!
FVL: Neen? Wel dan … probeer de reis te maken van er te geraken zonder u zorgen te maken of u eigenlijk aankomt.

BG: En welke route nemen we? Het nummer van de bus waarop ik wacht is …?
FVL: Adem langzaam … diep … in en uit. Wees u bewust dat u dat doet. Wanneer u u enkel en uitsluitend/zielsmatig concentreert hierop … en enkel luistert naar de klank van die LICHT-LIEFDE die binnenkomt en weer naar buiten gaat … dan kunnen er geen enkele andere gedachten binnenkomen.
Concentreer … concentreer … concentreer op het GEVOEL en de klank en de fysieke beweging terwijl u inademt door uw mond of uw neus. Er is geen speficieke manier. Wat maar comfortabel VOELT … voor u. Zolang het comfortabel VOELT … voor u. Adem ‘ZELF’ in, in uw eigen ritme … zachtjesaan … en ‘zie’ binnenin uzelf ‘waar’ het u naar toe brengt.
Voeg daaraan toe het WETEN dat u ENKEL Licht bent … en …

BG: Bingo!
FVL: Inderdaad, Bingo.

BG: Oké jongens … Ik denk dat het nu het juiste moment is om te eindigen. Zo blij dat jullie er waren. Kunnen jullie me snel vertellen … wat zorgt ervoor dat jullie er niet zijn?
FVL: Heb je even een moment?

BG: Nee!
FVL: Laat ons het dan zo zeggen … soms kan de motor van de bus wat nukkig zijn.

BG: Mmm! Zou dat kunnen betekenen …. dat mijn Energieën niet altijd even goed op peil zijn, zoals ik denk dat ze zijn?
FVL: Het zou EEN van de vele, vele redenen kunnen zijn. Zo eenvoudig als deze communicatie mag VOELEN wanneer we op volle kracht zijn … het is in/van zichzelf heel erg complex, maar dat is onze afdeling.

BG: Ik ben heel erg blij dat het die niet van mij is! Ik zou niet eens weten hoe ik de motorkap moet openen! Ik blijf, zoals altijd … bereid en dienstbaar. Heel erg bedankt, mijn vrienden. Heel erg bedankt.
FVL: Het is met de grootste Vreugde dat we op deze wijze communiceren met u.
SCHIJN UW LICHT.
WEES UW LICHT.
VERMINDER UW LICHT NOOIT.
KEN UW LICHT.
VOLG UW LICHT … EN U ZULT VERBAASD ZIJN OVER HOE VEEL LICHTER U ZICHZELF VOELT.
Onze Liefde is Eén met de uwe. In Dankbaarheid.

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Met de volgende link heeft u toegang tot al mijn YouTube-opnames:
http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: http://Blossom Goodchild

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen