BLOSSOM GOODCHILD
8 september 2015

BG: En weer groet ik u, mijn vrienden. Eindelijk weer thuis in Australië. Ik heb met opzet niet veel werk van anderen gelezen – aangaande de veranderingen die gaan komen – zodat ik op geen enkele wijze zou worden beïnvloed. Toch weet ik dat er veel opwinding is rond een Nieuwe, Hogere Golf van Energie die doorkomt … ik laat deze overdracht verder over aan uw bijzonder vaardige handen.

(De Federatie van Licht sprak door mij. Hier is de audio-link met daaronder het transcript. Het is aanbevolen om ook naar de audio te luisteren en niet alleen maar het transcript te lezen … omdat de Energie die doorkomt diep doordringt in de ziel.)

http://youtu.be/78Jg7sAUD9g

FVL: Dierbare zielen van de Aarde … wij bieden vandaag, door de Energie van onze woorden … Liefde … Vrede … Vreugde … Geluk. Wij bieden u ALLEEN maar dingen die uw hart vullen met LIEFDE.

Wij komen vandaag ook om u woorden van wijsheid te brengen. Om u Kennis te bieden … die misschien zal moeten worden herinnerd vanuit het diepste van uw Wezen. Toch zijn wij vooral ook gekomen om u te laten weten hoeveel WIJ VAN U HOUDEN … Hoeveel wij om u geven. Wij hebben met u samen gereisd vanaf het begin … toch weten velen van u niets af van ons bestaan.

Velen van u zijn zich nu volledig bewust van wie wij zijn … en terwijl wij samen verder gaan … dieper in het Heldere Licht … dat u bent … dat wij zijn … verweeft zich onze Energie van Liefde … vermengt zich … vloeit samen als Eén … in de prachtigste kleurenpracht … om u te tonen … om u toe te staan DE WAARHEID TE VOELEN VAN WIE U BENT. DE WAARHEID VAN WIE WIJ ZIJN. Want hoewel er velen zijn – zoals inderdaad deze dame die ons toestaat haar stem te gebruiken – die soms volledig Weten van ons bestaan … van onze Waarheid … van de reden waarom wij komen … en toch, zelfs in dat volledige Weten … zijn er nu en dan twijfels over wat wij zeggen.

Bijvoorbeeld … wij hebben gesproken over de Zuilen van Licht. Er was enig misverstand met onze dame, Blossom … hierover … in uw tijd … enige tijd geleden. Maar is nu dan niet datgene waarover wij gesproken hebben … hier … vlak voor uw ogen?

Wij komen niets bewijzen. Wij komen enkel om u te helpen op uw reis. Om u Hoop te bieden. Want wij begrijpen dat het leven op en in uw Aardse wereld soms wel iets méér dan verwarrend kan zijn. Het doet soms uw hart in uw schoenen zinken … en wij willen dat uw hart alleen maar verheven wordt. Daarom komen wij. En wij vragen dat nu … op dit moment waarop wij dit bericht aan u brengen … u uw hart VOELT … u VOELT hoe uw hart glimlacht … u VOELT hoe het een beetje sneller slaat.

Want Lieve Vrienden … Liefsten … Liefste Familie … er is zoveel om opgewonden over te zijn. De Energie die in uw Planeet Aarde zal gaan stromen … zal zijn als geen andere ooit voorheen. Wij zijn … voor het geestesoog van de dame, Blossom … tonen wij haar wederom … deze enorme Zuilen van Licht. Naarmate deze verdergaan … naarmate het er méér worden in aantal … zullen ze heel sterk verschillen van die welke onlangs nog werden gestuurd.

Want als ze geactiveerd worden … wanneer ze verbonden worden met het allerdiepste van uw hart … uw Wezen … zullen ze een hartslag uitsturen. Een hartslag die overeenkomt met uzelf. Een hartslag … zoals uw hart. Een harteklop die Eén zal worden met uw hartslag. LIEFDE uitsturend … en u zult ook … de diepste kleuren van de Regenboog gaan zien.
Deze Zuilen van Licht zullen zich uiteindelijk aan u gaan tonen als de ZUILEN VAN REGENBOOGLICHT … en hoezeer zullen uw harten vervuld worden met de HOGERE, ZUIVERDER LIEFDE.

Op dat moment zal het Weten wie u bent … u het GEVOEL geven van ‘heel te zijn’. Het begrip van waarom u hier bent zal u in een oogwenk worden gegeven.
Houd goede moed. Houd u klaar … zoals wij hebben gezegd.

Wees vreugdevol … Geliefden. Wees vreugdevol en opgewonden. Want het zal zo gaan zijn … dat een HOGERE MACHT VAN LIEFDE zal binnenkomen in de atmosfeer van uw Aarde … om over u te stralen … om uw Wezen te doordringen en u in staat te stellen in de aanwezigheid te zijn van het Goddelijke.

Dit Goddelijke Licht is binnen in u. Het is altijd bij u geweest … want u bent er uit ontstaan … en toch, wanneer deze Grotere Macht uitstroomt … ontsteekt die op een dieper niveau … de Goddelijke Bron die in u besloten ligt.

Bereid uw Wezen voor zoals u gepast acht. Wij zeggen u niet ‘Doe dit. Doe dat’. Wij zeggen enkel tot u … In/Als/Door/Uit LIEFDE … overdenk deze woorden die wij u bieden en handel overeenkomstig … op de wijze die goed VOELT voor u … alleen maar voor u.

Denk eraan, Geliefden, om te ademen. Dat is het enige wat u doen moet … nu en altijd. Adem LIEFDE in … Adem LIEFDE uit … wanneer u zich verbindt met elkaar, wanneer u zich verbindt met ALLES DAT IS.

ADEM … ADEM … ADEM HET LEVEN IN.
Wij komen steeds dichterbij. Vind Vrede in uw zielen. Want daardoor … wanneer u uitademt … biedt u Vrede aan die plaatsen op uw planeet die zozeer deze Energie nodig hebben … aan de zielen op uw planeet die zozeer deze Energie nodig hebben.

WANNEER/TERWIJL DE HOGERE ENERGIE BINNENKOMT … ADEM.
Adem haar in … Stuur haar uit. Wees lief voor uzelf … Wees vriendelijk … Wees Liefdevol … voor uzelf.

De komende tijd is een tijd van Grootsheid.
De dame, Blossom, kan VOELEN terwijl wij u spreken … over de immense LIEFDE die wij voor u hebben. Wij vragen u om het ook te VOELEN. Zoals wij vaak zeggen … woorden zijn ontoereikend. Maar wanneer u ONS kent als Waarheid … wanneer u onze LIEFDE inademt … dan stelt het GEVOEL wat dit u geeft … u in staat om te Weten … WIE U BENT … WIE WIJ ZIJN … Uw familie van Licht.

Wij zijn Eén familie … Wij reizen samen … steeds verder vooruit … naar een Hogere plek … naar een Zuiverder Trilling … en ZO IS HET.

Bezoek alstublieft nog eens de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie van onze Trilling zo HOOG mogelijk te houden. http://youtu.be/MYeqbshjgmA

*  *  * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen