BLOSSOM GOODCHILD
6 maart 2015

BG: Goedemorgen! Ik VOEL dat ik op een zoveel Hogere trilling ben dan ik de laatste tijd was, dus ik kijk uit naar een praatje met u vandaag. Ik neem aan dat dit voor u ook goed is?
FVL: Inderdaad. Zoals wij altijd zeggen, wij zijn blij om ‘bij te praten’ met u en iedereen die kiest om … in LIEFDE … onze gesprekken samen te volgen.

BG: Dat is geweldig mijn vrienden. Geweldig. Waar wilt u het over hebben?
FVL: Wij willen het hebben over datgene wat BEKEND staat als bijproducten.

BG: Wel, dat overviel me. Ga verder …
FVL: Met Liefde voor Eenieder en met Eenieder in Liefde … willen wij de omstandigheden bespreken die ervoor kunnen zorgen dat u zeker door kunt gaan naar de Hogere trillingen die voor u liggen.

BG: Oké … ik VOEL dat ik wegglijd … Hier gaan we dus!
(Ik heb een audio opgenomen … maar om onbekende redenen … is de kwaliteit heel slecht en bijna niet te beluisteren … dus heb ik het hier uitgeschreven.)

Transcript 06.03.15

FVL: Gegroet op deze dag … aan iedereen die de tijd neemt om te luisteren naar wat wij bieden … door onze woorden via deze vriendin … dit voertuig … zoals wij haar noemen … tot haar plezier … die luistert naar de naam Blossom.
Geliefde zielen, wij zijn uw wereld binnengekomen om u te helpen.
Wij komen … zoals wij al zo vaak hebben gezegd … om u vooruit te stuwen … om u aan te moedigen … om u de KENNIS te bieden van wat u … diep vanbinnen … al WEET.

U kunt niet ontkennen dat de GEVOELENS in uw binnenste … wanneer u … zo u wilt … in topvorm bent, uw gehele wezen vullen met blijdschap. U zou kunnen dansen van Vreugde … zoals ze zeggen. U zou vijf keer rond de Evenaar kunnen rennen in één minuut, wanneer u zich zo blij VOELT … zo enthousiast.

Lieve vrienden … in deze fase van uw ‘carrière’ … dat vinden wij leuk om te zeggen … zou u dat niet kunnen … dat 5 keer om de evenaar rennen.
Maar het GEVOEL daartoe hebben … kan even waardevol zijn als het ECHT DOEN.

Daarom zeggen wij u – en wij WETEN dat u al een heel eind op deze weg bent … dat wat wij u brengen niet echt ‘nieuw’ is. Het is gewoon een herinnering … zodat u zou blijven doorgaan met … uw geest te verheffen … uw trilling te verhogen. Daarom herinneren wij u eraan, dat door het VOELEN van datgene wat u zou willen VOELEN … door dat GEVOEL op te roepen van diep binnen in u … staat u toe dat uw eigen Hogere Trilling doorkomt. Door het te VOELEN in uw verbeelding … maakt u het even krachtig als door het te doen.

Wij weten heel goed welke woorden wij gebruiken. Wij zeggen dat dit heel goed mogelijk is. Het is dit enthousiasme voor het doen van datgene wat u leuk vindt … dat Lichtheid brengt in uw Wezen.

Toch VOELT u misschien nog niet altijd dat u de Energie heeft om dit te doen. Sommigen van u hebben misschien kwalen, die zorgen voor uitstel van het ‘doen’ van bepaalde dingen waarvan u VOELT dat u ze zou willen doen. Daarom zeggen wij … doe ze in gedachten. Wij stellen u voor dat u de komende dagen … zou werken aan uw hart/brein-verbinding, om het GEVOEL van het doen op te roepen. Hierdoor … kunt u datgene doen … waarvan u nu misschien VOELT dat het buiten uw bereik ligt.

Toch stellen wij voor dat u het doet … datgene waar u naar verlangt … door uw brein erop te richten.
Om uzelf toe te staan de film te zien in uw hoofd … waarin u precies datgene doet, wat u zou willen doen.

Kijk ernaar en verbind uw hart met die visualisatie … daardoor VOELT u het … in zekere zin zeggen wij … dat u het dan ECHT DOET.
U kunt zeggen dat dat niet zo is. Want stel nu dat u … bijvoorbeeld zou willen bungee-springen. Dat doet u niet fysiek. Toch zeggen wij … het GEVOEL van die bungee-sprong komt niet voort uit de fysieke beleving. Het komt door in uw hart te VOELEN dat u het doet.

Uw brein VOELT het niet. Uw hart uit het GEVOEL.
Daarom, door deze ‘bungee-sprong’ uit te voeren in uw verbeelding … met uw volledige concentratie … is het heel goed mogelijk dat u in staat bent om de WAARHEID te VOELEN van hoe het echt ‘zou’ VOELEN … als u het fysiek had gedaan. Pas dit dus toe … op alles wat u zou willen doen.
VOEL het … WEET het … als UW WAARHEID.

Op deze wijze brengt u uw verlangen dichter en dichter bij de Trilling waarop u wilt trillen. Hoe meer u de weerklank VOELT van de frequentie waarop u Trilt … des te meer komt u tot leven.
En dan nog iets … met betrekking tot dit onderwerp … zelfs wanneer u zich een beetje minder blij VOELT … wanneer er verdriet is doorgedrongen in uw Wezen … vanwege bepaalde omstandigheden die hebben plaatsgevonden … denk er dan aan om altijd te ademen In/Als/Door/Van Liefde.
De LIEFDE die overal om u heen is.

Wij herhalen dit steeds maar weer en wij herhalen … dat wij dit steeds maar weer herhalen … enkel ter herinnering. Zodat … zodra de gebeurtenissen waarover wij gesproken hebben, gaan plaatsvinden … u eraan zult denken om het te doen. Doe dus uw voordeel met wat wij aanreiken.

U zou het verschil onmiddellijk moeten VOELEN. Daarom: breid altijd en overal deze kennis uit, van het ademen In/Als/Door/Van Liefde … In/Als/Door/Van elke ademhaling en dan, lieve Vrienden, zult u gaan WETEN waar wij het over hebben … en u zult het begrijpen zodra u ‘het snapt’ … de reden waarom wij dit telkens weer en telkens weer herhalen … zodat het zich vastzet in uw Wezen … zodat het vanzelfsprekend wordt.
Door het ademen van … het inademen van … deze Liefde … zal uw denken u uiteindelijk niet meer hoeven te vertellen wat u doet. U zult het gewoon vanzelfsprekend doen … zonder dat er een herinnering nodig is.
Dit zal u de Vreugde brengen waar wij ook over spreken.

U denkt misschien dat u WEET wat Vreugde is … tot op zekere hoogte WEET u dat natuurlijk ook. Maar wij zeggen u, lieve Vrienden, dat de Vreugde die u nog wacht … veel méér is dan de Vreugde die u nu KENT in dit trillingsveld … de Trilling van uw planeet.
Naarmate u steeds Hoger gaat … zal uw Vreugde zich uitbreiden en groter worden … voorbij datgene wat u kunt ervaren in de Trilling waarin u nu verblijft. Hoe vaak hebben wij gevraagd, dat u uw geest zou verheffen? Dat doen wij omdat wij WETEN wat het u kan brengen, wanneer u dat doet.
Wij hebben inmiddels aanvaard dat dit niet altijd mogelijk is en al helemaal niet in bepaalde plekken op uw planeet, waar de Trilling van de Energie bijzonder laag is.
Maar … ziet u het niet? Dat wanneer u dit voor uzelf kunt doen … u anderen helpt die op dit punt in hun leven het niet voor zichzelf kunnen doen.
U kunt zoveel mensen helpen die verdrietig zijn … wiens hart gebroken is … die niet langer meer door willen gaan.

Eenvoudig, lieve vrienden … door de moeite te doen om te lachen … te glimlachen … Vreugde te VOELEN … helpt u zoveel zielen die het zelf niet kunnen.
Door uw geest te verheffen … verheft u ook de energieën om u heen … die negatieve omstandigheden opnemen. U verandert als het ware feitelijk de energie van de lucht.
Het helpt … wanneer u ervoor kiest om te gaan zitten en te mediteren en te denken aan bepaalde plaatsen die dit nodig hebben. Maar … heb niet het GEVOEL dat u niet alles doet wat u zou kunnen … wanneer u dit niet doet.
Want – wij zeggen het nog maar eens – door volledig in Vreugde te zijn In/Als/Door/Van Liefde voor uzelf … verheft u meteen Het Geheel … waar Alles … Iedereen … deel van uitmaakt. Ongeacht of zij dat voor hun GEVOEL wel of niet willen. Ongeacht of zij dat voor hun GEVOEL wel of niet ZIJN.

Dat verandert niets aan dit feit: u bent ALLEMAAL deel van HET GEHEEL. HET ENE … DE ENE ENERGIE VAN LIEFDE.

Want, wij glimlachen terwijl wij zeggen … herhaal met ons … ‘Er is niets anders … dan Liefde’.
Hoe vaker wij dit herhalen … des te meer gaat u het begrijpen – op een dieper niveau dan u het nu al denkt te WETEN. U kunt aanvaarden dat Alles/Iedereen LIEFDE is. U aanvaardt het … en toch, door het te bevatten op een diepere laag van uzelf … kunt u het begrijpen … zodat uw reactie op dat begrijpen … zich kan uiten in een nog Vreugdevoller deelnemen aan die Liefde. Ziet u?

Wanneer u zich heel Vreugdevol VOELT, wanneer u WEET dat u op een bepaalde dag de uiting VOELT van de grootste Vreugde die u misschien in lange tijd heeft gevoeld … stel u dan voor dat Alles/Iedereen op uw planeet precies hetzelfde zou VOELEN. Zou u dan niet overtuigd zijn van de verheffing die dan onmiddellijk zou plaatsvinden?

Hoe u zou meehelpen aan Alles, door deze Vreugde te delen … in het WETEN dat Alles en Iedereen hetzelfde VOELT …
En wij stellen voor dat wanneer U zich een beetje minder goed VOELT … u misschien kunt vragen aan de mensen daarbuiten die zoveel Vreugde VOELEN, om die met u te delen. Dat is mogelijk. U moet alleen WETEN dat het mogelijk is.

Lieve vrienden, geliefde dappere aspecten van uw zielezelf, die de kans hebben gegrepen om juist nu op uw planeet te zijn … wij zeggen nu tot u … Datgene wat u volbrengt helpt het Goddelijk Plan méér dan u WEET.
Door een voorbeeld te zijn van Liefde en Licht … voor iedereen die u ontmoet …. verandert u uw wereld tot de Hogere plek, waar zij rechtmatig thuishoort.
Waar U rechtmatig thuishoort.

Blijf volhouden … Wij zijn bij u in Kracht, Energie en Goddelijke Liefde.
Wij zullen altijd op die manier bij u zijn. En voor nu … is het tijd voor ons om te vertrekken. Dank u zeer. In/Als/Door/Uit Liefde.

BG: Dank u. Is er nog iets dat u wilt toevoegen?
FVL: Nee … maar er is iets dat u zou willen toevoegen, nietwaar?

BG: Wel, alleen maar dat … doordat u deze manier van werken heeft aangenomen … ik mis het om met u te praten … onze gesprekken over en weer. Kunnen we niet af en toe afwisselen … dat we soms de oude manier gebruiken en soms de nieuwe?
FVL: Wij zijn ons hiervan al bewust … en hebben plannen om dat door te voeren … als we wat verder zijn gekomen.

BG: O wat fijn. Oké. Dus voorlopig … kunnen we misschien van allebei een beetje doen?
FVL: Misschien wel.

BG: Ik VOEL dat het voorlopig nog het één of het ander moet zijn, omdat ik na het ‘channelen’ … niet echt het gevoel heb dat ik nog een lang gesprek met u wil houden.
FVL: Ook dat begrijpen wij. Alles is goed. U zult het zien.

BG: Mooi zo! Dank jullie wel! In Liefde en Dank.
FVL: Inderdaad. In/Als/Door/Uit Liefde … voor ALLEN.

Engelstalig bericht:
http://www.blossomgoodchild.com/

 * * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen