BLOSSOM GOODCHILD
5 februari 2015

BG: Hier zijn we dan weer. IK VOEL DAT IK ECHT HELEMAAL TERUG BEN. Onvoorstelbaar, wat een stevige kijk in iemands Waarheid kan doen … om te ontdekken wat het precies is! Ik ga maar meteen door … wat vinden jullie gepast om mede te delen in ons gesprek van vandaag?
FVL: Vele groeten met oprechte en verheffende, bemoedigende Liefde voor Ieder van U. Wij zijn inderdaad verheugd … dat u het tuintje onderhoudt … het onkruid verwijdert en enkel datgene laat staan wat juist en voedend VOELT.
Wij zijn ons zeer bewust van de persoonlijke reis die iedereen nu maakt … en hoewel wij nooit zouden of willen ingrijpen in die reis … VOELEN wij ons zeer vereerd om een ‘herberg’ te kunnen zijn … waar wij kunnen voorzien in ondersteuning onderweg.

BG: En ik ben daar in elk geval heel blij om. Dank u.
FVL: Geen dank nodig … en toch, in alle oprechtheid, erkennen wij de GEVOELENS VAN HET HART waarin die Dankbaarheid ontstaat.
Laat ons het daarover hebben. Wanneer iemand Dankbaarheid VOELT … vindt er een verandering plaats in de trilling van die persoon. Maar: ze moet worden GEVOELD … niet alleen maar uitgesproken. Want voor ALLES geldt dat … wanneer het alleen wordt gezegd en niet GEVOELD … het ‘levenloos’ blijft … zo willen wij het zeggen.
GEVOELENS, zoals wij al zo vaak besproken hebben … houden u op de been. Slaat uw hart niet sneller als u opgewonden bent? Vertraagt het niet wanneer u rust? Uw hartslag … het kloppen van dit orgaan … wordt beheerst door hoe u zich VOELT. Denk daar eens even over na. Zou het kunnen dat U uw hart beheerst? … en daarmee … ja, daarmee bedoelen we het feitelijke, werkende orgaan … U beheerst het door hoe U ZICH VOELT.
U beheerst uzelf, HELEMAAL … elk klein detail … door hoe u ZICH VOELT;
het beheerst u niet, dat kan het ook niet. Daarom spreken wij zoveel over GEVOELENS. Want zodra u dit aanvaardt … wanneer u ‘meester’ wordt over uw GEVOELENS … dan ziet u een instinctieve verandering in ALLES – rondom u, in u en met betrekking tot u.
De sleutel … zoals u allen heel goed WEET … is LIEFDE VOELEN. En JA … dat IS het antwoord op ALLES.
Zovelen van u zeggen … ‘ja, ja, ja, ja, ja. U heeft ons dit al zo vaak verteld. We snappen het wel.’ En toch, met het GROOTSTE RESPECT, onze Geliefde vrienden … is dat niet zo … niet helemaal … nog niet!
Want als dat wel zo was … dan zouden we een heel andere Energie waarnemen in uw wereld.
U kunt dan wel begrijpen wat wij vertellen. Maar om echt LIEFDE TE KENNEN … TE ALLEN TIJDE … OM VAN LIEFDE TE ZIJN … IN ELKE GEDACHTE, ELK WOORD EN ELKE HANDELING … dan zouden wij zeggen dat er nog een hele weg te gaan is. U aanvaardt het idee … en dat is geweldig.
Wij willen voorstellen dat de volgende stap is om …

BG: Ok, ik denk dat u wilt spreken. Ik zal het proberen …
https://www.youtube.com/watch?v=pGb8M09pem0&feature=youtu.be
(Engels gesproken – V) (*Deze link mag worden gedeeld maar hij staat onder ‘unlisted’, zodat er geen verwarring kan zijn met de volledige geluidsopname van deze channeling, van Joe Pena en mij.)

BG: En gesproken heeft u. WOW! Dit wordt héél interessant … want totdat ik het opnieuw beluister … hoewel ik mij op dat moment bewust was van de woorden die doorkwamen … kan ik ze mij op dit ogenblik niet echt herinneren. Daar ben ik wel blij om … omdat dit voor mij … aantoont dat u diepgaander bent doorgekomen dan toen ik de vorige keer channelde. Dat IS goed nieuws. Kunt u mij gewoon bevestigen … waarom daar die korte pauze was nadat u mijn naam voor het eerst gebruikte? U zei dat het was omdat u geen namen gebruikt, aangezien wij allen Eén zijn.
FVL: Dat klopt. Daarom verpersoonlijken wij, door een naam te gebruiken.

BG: Maar, u zegt toch ‘het voertuig’?
FVL: Dat is de rol die u gekozen heeft.

BG: Ik voelde ook dat het iets te maken heeft met de Energie van de naam … ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen. Ik weet dat White Cloud ooit grote moeite had met het uitspreken van de naam ‘Maria Magdalena’. Hij legde uit dat dit kwam door de Energie van onwaarheid die er rond die naam was ontstaan en dat hij hem daarom zo moeilijk kon uitspreken.
FVL: Ja, dat begrijpen wij.

BG: Maar waarom vang ik dan die Trillingsenergie-kwestie op? U vraagt mij of ik er zeker van ben dat ik dat wil weten? Nu zelfs nog méér … ik ben zeer benieuwd.
FVL: Omdat, Geliefde … wie jij bent … dat is niet ‘Blossom’ … dat is de naam die u kreeg … op de Aarde … maar wij kennen u als iemand anders.

BG: Ach zo … DAT begrijp ik. Ik wil niet/hoef niet te weten wie dat is. ‘Ergens’ in mij natuurlijk, dat weet ik wel. Maar ik heb niet het idee dat het nu belangrijk is (ik geloof dat we dit al eens eerder hebben besproken). Het is niet belangrijk, maar het GEVOEL dat ik kreeg toen u zei dat ik iemand anders ben … was alsof er een lampje ging branden en het voelde heel waar. Fijn … kwestie afgehandeld. Dank u.
Wel, ik denk dat dit het is voor vandaag. Heel interessant. Dank u hartelijk.
FVL: En toch bent u hier heel, heel lang geleden mee akkoord gegaan.

BG: Daar ben ik blij om … ik VOEL dat we verder gaan. In Liefde en dank.
FVL: GEVOELENS VAN DANKBAARHEID AAN ALLEN
………………………………………………………………………………………………

TRANSCRIPTIE VAN DE RECHTSTREEKSE GESPROKEN CHANNELING – 6 FEB 2015

Wij zijn inderdaad hier. Het is een zegen dat u ons verlangen oppikt om op deze manier met u te spreken … En het maakt ons gelukkig, dat dit aanvaard wordt door u. Daardoor kunnen wij met u samenwerken en kunnen wij de woorden … die wij als wijsheid beschouwen … aanbieden op deze gepaste, nieuwe manier.
Waarom hebben wij dit niet eerder overwogen? O, dat hebben we! … En toch kon dat niet, omwille van jouw Trilling … die is nu heel anders in frequentie … zullen we zeggen? Daarom gaan wij door met u en diegenen die luisteren deze woorden te bieden, waarvan wij WETEN dat ze uit LIEFDE komen. Datgene wat wij … belangrijk achten … voor Elke Ziel in het Aardse rijk om hun hartruimte toe te staan te luisteren naar onze woorden, en daarmee ook toe te staan dat deze woorden een diepere plek in hun hart openen … waarin de WAARHEID van het ziel-zelf verblijft.
Is het niet zo … dat wij steeds weer opnieuw over LIEFDE spreken? Wij zeggen u, dat dat het enige is wat bestaat. Wij vertellen u om enkel in LIEFDE te denken. Om enkel LIEFDE te VOELEN en toch begrijpen wij dat het in deze wereld waarin u leeft … deze wereld van dualiteit … deze wereld die zo zwaar op u kan drukken omwille van alles wat er gaande is in en rondom uw Wezen … is het niet altijd zo gemakkelijk als wij graag zouden willen dat het was.
Toch willen wij zeggen, Geliefde Zielen, dit is een kwestie van … in zekere zin … het omzetten van een schakelaar, zo u wilt. Als in: u neemt de beslissing om te veranderen. Om over te gaan van het VOELEN dat datgene wat u om u heen ziet en het toestaan dat het u omlaag trekt … tot het VOELEN VAN LIEFDE … ongeacht wat u om u heen ziet … want is het niet … zoals wij gezegd hebben … allemaal illusie?
Daarom is het perfect doenbaar voor u, om enkel datgene te VOELEN waar u voor kiest. DATGENE WAT UIT LIEFDE IS. ONGEACHT AL HET ANDERE.

Ongeacht hoe de dingen lijken. Ongeacht of het telefoontje dat u ontvangt u slecht nieuws brengt. Ongeacht of u op uw televisiescherm dingen ziet die uw Energie omlaag halen. Snapt u niet dat die uitgedacht zijn om uw Energie omlaag te halen? Wij zeggen met een glimlach … zult u … de intelligente Wezens die u bent … uzelf toestaan om daarin te trappen? … ECHT? Overweegt u niet om uzelf daarboven te plaatsen? Want wij doen dat wel.
Daarom kunnen wij zeggen … wordt het niet eens tijd dat U dat ook gaat doen?
Stijg uit boven wat u denkt dat u bent … naar een veel Hogere staat van Zijn … want dan zult u zich meer op de plek bevinden waar u thuishoort.

Zij (Blossom) geeft ons door dat het hier op Aarde zijn niet zo eenvoudig is als wij misschien zouden denken. Wij lachen met haar mee. Er ligt een brede grijns op haar gezicht, namens ons allen … ook zijzelf. Want zij is zich bewust van de Lichtheid. De Energie van Lichtheid. Dit, Geliefden … is wat wij willen dat u LEERT KENNEN. Niet af en toe, wanneer alles goed gaat … maar in ALLES …
DOOR ALLES HEEN …
VIND UW LICHT …
DRAAG UW LICHT UIT.
WEES IN VREUGDE. Want zo … Geliefden … zult u uw wereld veranderen.
Dat, Geliefden … is waarom u vrijwillig hierheen bent gekomen. Het was niet … wat u noemt ‘een strandvakantie’. Het gaat veel verder dan dat.
U heeft zich vrijwillig gemeld om nu op Aarde te zijn, omdat het de meest spannende tijd ooit is.

EN U WIST VOORDAT U KWAM, DAT ZICH BINNEN IN U … DE LEVENSVONK BEVINDT.
De vastbeslotenheid om Moeder Aarde over te brengen vanuit de dichtheid waarin zij vervallen was … weg van die plaats en naar een Hogere plek.
Een plek waarin ZIJ en ALLEN die in en op haar wonen … thuishoren.
U BENT LIEFDE.
Dat staat vast. Daarover is geen twijfel … bij ONS … DAT DIT IS WIE U BENT.
DIT IS WIE IEDEREEN IS. WANT ER BESTAAT NIETS ANDERS DAN LIEFDE.
Hoe kunt u nu iets zijn wat niet bestaat?
WANT ER BESTAAT ALLEEN LIEFDE … EN U BENT DAT.

Ziet u? Wij tonen aan de dame … een fysiek mens en terwijl we dit beeld tonen … lijkt het alsof er laag na laag, na laag, na laag en zo verder enzovoort is … die zich in de loop der jaren heeft opgebouwd. Een schild en nog een schild en nog een schild en nog een schild en zo verder en zo verder enzovoort … waardoor de LIEFDE … de WAARHEID … de ABSOLUTE WAARHEID OVER WIE U BENT … verborgen werd … die daaronder … onder al die lagen van schilden.
U BENT NU HIERHEEN GEKOMEN … OM DIE LAGEN WEG TE HALEN … VOOR DE MENSHEID … VOOR UZELF.
Dat doet u met verve. Oh! Hebben wij niet gezegd via Blossom … (hier was een lange pauze) … deze stilte komt doordat wij haar naam hebben uitgesproken … in plaats van de woorden … ‘het voertuig’ te gebruiken. Het is nu gebeurd … Zij vraagt waarom wij daar moeite mee hebben? Voor ons het zo … dat namen … (weer een lange pauze) … onze excuses voor de vertraging … het is … zo u wilt … dat wij geen namen hebben. Wij vinden dat onnodig … want wij zijn allen Eén.
Wij hadden het over het weghalen van de lagen … zodat de WAARHEID over uzelf, het Licht dat u bent … nu kan uitstralen wanneer de lagen worden weggehaald.
ER IS NIETS WAT U HOEFT TE DOEN … BEHALVE DAN HET LICHT UITSTRALEN DAT U BENT.
Dat is waarvoor u gekomen bent. U vecht allemaal … en vraagt wat u hier kwam doen. U VOELT dat u niet genoeg doet. U WEET dat u hierheen kwam om iets te doen … maar, u weet niet wat dat is.
WIJ ZEGGEN U, NU OP DIT MOMENT: WAT U HIER KWAM DOEN … IS HET LICHT UITSTRALEN DAT U BENT.
Denk vanuit uw diepste binnenste … hoe ver dit reikt.

U straalt uw Licht niet enkel maar naar diegenen die u ontmoet. Wanneer u de intensiteit van Licht begrijpt en wanneer u denkt aan een ziel die heel ver weg is – in een ander land – en die lijdt … dan hoeft u enkel maar aan die ziel te denken en hem dat Licht te sturen … en zonder enige twijfel … dringt dat diep door in zijn hart. Dat is een feit. Het is geen illusie. Scheid het kaf van het koren.
Deze komende tijd … binnen een tijdspanne van de komende vier of vijf jaren, zullen we zeggen … en ja, wij lachen erom want wij kennen geen tijd … toch zult u het met uw eigen ogen gaan zien … en VOELEN met uw eigen hart … de verandering in u … en daarmee ook op en in uw wereld … die plaatsvindt.
En hoe meer u die diepte in uzelf herkent … des te meer zal alles wat u WEET en KENT, van WAARHEID zijn.
Wij vragen u om u niet te richten op wat u omlaag trekt. Ja, er zijn plekken op uw Aarde die uw hart zeer verdrietig kunnen maken. Maar, u helpt hen niet door tranen te huilen of boos en gefrustreerd te worden. U helpt door het uitstralen van uw Licht. U zult meer en meer gaan merken … hoe u meer en meer gaat merken … dat uw wereld en zij die zich daarin bevinden, vervuld zijn van LIEFDELICHT.

Richt u op de wonderen in uw wereld.
Richt u op al het goede.
Daarvoor bent u gekomen.
Terwijl u de ladder des Levens beklimt … plaatst u zichzelf in een Hogere positie.
Daardoor bent u in staat om steeds beter te zien wat er om u heen is. Daarom vragen wij u … want wij WETEN … wees van de Grootste Vreugde. Want wanneer alles zich aan u toont met een grotere schoonheid van zijn innerlijk … dan zult u begrijpen … u zult tot het besef komen … waarom … wij spreken zoals wij spreken.
Geliefde Zielen … Onze Vrienden … Onze medewerkers … Onze familie … WIJ ZIJN ÉÉN.
en als ÉÉN … is het onze intentie om uw wereld te veranderen tot de schoonheid die zij eens was … En allen die in en op haar wonen, zullen met haar meegaan … naar een plek die zelfs uw verbeelding op dit moment kan (B:terwijl zij spraken … voelde ik dat het gebruikte woord ‘niet kan’ was) voortbrengen. En toch, terwijl de sluier wegvalt om de Glorie te onthullen van wat komen gaat … zullen uw harten deze plek herkennen.
Voor nu nemen wij afscheid … in dank …

Engelstalig bericht:
http://www.blossomgoodchild.com/

 * * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen