BLOSSOM GOODCHILD
30 september 2015

Aankondiging door Blossom:

Hallo daar Lichtstralen.

Hier is de channeling van deze week … ik moet zeggen dat ik het persoonlijk de meest krachtige rechtstreeks gesproken channeling vond die de Federatie van Licht tot dusver heeft gegeven. Het is zo krachtig in Energie – vanuit het standpunt van Klanktrilling – dat ik ten zeerste aanbeveel dat u er ook naar zou luisteren, in plaats van het alleen maar te lezen. Om de transcriptie te kunnen schrijven heb ik er herhaaldelijk naar moeten luisteren en het ‘raakte’ me elke keer weer; Misschien voelt u hetzelfde … Dat zou mij heel gelukkig maken! Hoe dan ook bied ik u dit aan In/Als/Door/Van LIEFDE … en ik WEET dat het als zodanig zal worden ontvangen.
https://www.youtube.com/watch?v=HaHw7JIc3WE
Ik denk dat er verder niets te zeggen valt, behalve dan: ‘Moge uw ziel ermee resoneren en ervan genieten!’ Heel veel dank aan iedereen.

Blossom

BG: Goede morgen. Ik heb geen bepaalde agenda … want ik WEET dat jullie die al hebben opgesteld. Zo is het toch?
FVL: Dat hebben we inderdaad. Wij danken u voor uw hulp bij het doorbrengen van onze vele berichten en wij regelen ze vanuit een plek van WETEN … dat wij … ons WETEN van wie wij zijn … verwijzen naar datgene waarvan wij voelen dat het de mensheid het meest zal dienen. Daarom willen wij vandaag voorstellen dat wij verder spreken over uw voortgaande verheffing … over het proces waar u dezer dagen doorheen gaat …

BG: Ja zeker … ga verder. Ik voel weer dat u door mij heen wilt spreken … zal het vanaf nu altijd zo gaan?
FVL: Niet noodzakelijk, maar toch zien wij dat de Energie verheven wordt wanneer iemand naar onze woorden luistert – op een diepgaander niveau dan wanneer iemand enkel maar onze woorden leest. Elk ervan doet goed … maar de Klanktrilling biedt – zoals wij al gezegd hebben – een grotere energie aan de ziel en daarom helpt zij ons en u bij het veranderen naar een Hoger Trillend leven.

BG: Het is hoe dan ook geen probleem voor mij. Wat het beste is. Ik heb alles klaar staan en kan zo beginnen.
https://youtu.be/HaHw7JIc3WE

TRANSCRIPTIE

Opnieuw komen wij op deze wijze door via de dame Blossom … om woorden van bemoediging te bieden … woorden van verheffing te bieden … woorden van hoop te bieden. Om uw Wezen te helpen TE WETEN WIE U BENT.

Velen van u zeggen wellicht bij uzelf … ‘Ja, dank u. Wij zijn ons hiervan bewust … want u heeft het al heel vaak gezegd!’
De dame Blossom vindt deze inleiding nogal grappig … want inderdaad, het is zo … en toch begrijpt zij … doorheen de jaren waarin zij onze berichten heeft overgebracht … de redenen waarom wij blijven hameren op steeds hetzelfde … op dezelfde manier.

Wij vragen ons echter af … hoevelen van u er zijn doordrongen van het feit … dat door al deze jaren van luisteren naar onze woorden … van het lezen van onze berichten … uw Trilling … tezamen met de onze … tezamen met ALLES DAT IS … is overgegaan naar een Hogere plek. Daarom kunnen wij u dezelfde woorden bieden en toch komen zij van een Hogere plek van ons Zijn … en zij worden door u ontvangen vanuit een Hogere plek van uw Zijn.

Ziet u? VOELT u het verschil? Aanvaard u in uw Waarheid dat u niet langer diegene bent die u dacht te zijn, in de jaren voorafgaand aan deze dag? U bent iemand anders. Begrijpt u dit?

Wij zullen het trachten uit te leggen. U komt naar dit Aarde-rijk … u wordt geboren in deze wereld … op uw prachtige planeet … keer, op keer, op keer … om LIEFDE te ervaren in AL zijn vormen. In de lager trillende vorm van LIEFDE en inderdaad … de veel Hoger Trillende vorm van LIEFDE … binnen het Energiesysteem dat u kunt ontvangen, binnen de beperkingen van uw Aarde-rijk.
U kunt geen Hogere Trillingsvorm van LIEFDE ontvangen terwijl u in fysieke vorm bent … als die niet bestaat op de Trilling van uw Aarde.

De dame Blossom stelt ons nu al in vraag … want zij zegt tegen ons: ‘Dit is toch zeker niet zo. Want wanneer iemand het ‘zelf’ weghaalt uit het fysieke … dan kunnen er toch Hogere Trillingen ontvangen worden, nietwaar?’ En wij zeggen ‘Inderdaad … maar wij hadden het over de fysieke vorm … en is het niet zo, lieve Vrienden … dat het juist in uw fysieke vorm is dat u zo gefrustreerd geraakt … omdat u niet in staat bent om de LIEFDE te ervaren waarvan u VOELT dat u erop wacht? De LIEFDE-ENERGIE waarover wij spreken.

‘Hoe komt het dan’ … zegt u … ‘dat wij enkel deze Hogere, Zuiverder Energieën kunnen bereiken wanneer wij beslissen om uit te schakelen wie wij zijn in de fysieke vorm?’ Dat is uw dilemma, nietwaar? En toch leggen wij u nu uit … dat de Energieën … zoals wij ze besproken hebben … uitstromen in uw Aardenetwerk … DOOR … uw Aardenetwerk … want er is geen andere manier. Zij komen voort uit een Hogere Trillingsaantrekking.

Daarom, wanneer deze Hogere Energieën worden toegelaten … geeft ons dat als het ware toestemming … om te komen en samen te vloeien met de Energieën die NU bestaan OP uw planeet en IN uw planeet … terwijl zij samengaan … bent U … in uw fysieke vorm die u zo frustrerend vindt … in staat om uw Trilling steeds maar Hoger te verheffen … en dat gaat maar door en door. Dieper en dieper in uw Wezen. Terwijl dit plaatsvindt … begrijpt u méér en meer VAN uw Wezen … en wanneer u dat doet … begeeft u zich naar een Hoger deel van uzelf. Daarom bent u niet langer wie u vroeger was.

Geliefden … begrijp dit. Deze Energieën die NU uw planeet binnenkomen … zullen de Hoogste zijn die er ooit waren. Zelfs heel, heel lang geleden … voordat alles begon mis te lopen … en fout te gaan … om het zacht uit te drukken … zullen we zeggen. Zelfs voor dat ALLES … waren de Energieën in uw planeet Aarde nooit op het niveau dat ze NU gaan bereiken … met het verstrijken van de dagen … zodat u de absolute schoonheid kunt ontdekken van uw Waarheid van Zijn.

Geliefden, niet alleen zult u de schoonheid ontdekken die in u ligt besloten en haar daardoor toestaan om uit te stralen naar ALLES dat is … niet alleen dat … maar samen met deze schoonheid … komt de ontdekking van … wanneer wij zeggen ‘wie u bent’ … van wat u ‘wonderen’ zou noemen … als ‘wonderbaarlijke gebeurtenissen’.

Wanneer wij het juist nu hebben over ‘gebeurtenissen’ … dan hebben wij het niet over de ongelooflijke gebeurtenissen die zullen verschijnen aan uw hemelen … Nee, nee! Wij hebben het over de ongelooflijke gebeurtenissen die zullen worden uitgevoerd door u! Wonderen die ontdekt zullen worden van diep binnen in u. En hoeveel vreugde zal er worden uitgestraald vanuit uw Wezen … naar het AL, wanneer deze wonderen worden ontdekt?

De dame Blossom zegt: ‘Hoe? Hoe zullen we deze wonderen van binnenuit ontdekken?’ En wij zeggen, geliefde Zielen … wij zeggen ‘U ontdekt deze wonderen … wanneer u stopt met trachten te Zijn wat u niet bent – en uzelf gaat toestaan te Zijn wat u bent.’

Wat u bent is LIEFDE, zoals u weet … en u hoeft alleen maar op uzelf te Vertrouwen. U hoeft nergens anders op te Vertrouwen. U hoeft niet te Vertrouwen op onze berichten. U hoeft niet te Vertrouwen op iets anders dan uzelf … want u … u bent zèlf … het enige waarop u moet Vertrouwen. Want u … u bent het zèlf … u bent LIEFDE. ALLES IS LIEFDE en daarom … waarom zou u moeten Vertrouwen op iets anders … wanneer u enkel maar hoeft te Vertrouwen op uzelf en de LIEFDE die u bent … en uzelf toe te staan om DIE LIEFDE TE ZIJN … door gewoon uzelf te Zijn.
Hoevelen van u slaan zichzelf voor het hoofd? Hoevelen van u beschadigen hun zielen … door uw eigen zelfverwijt?

HOU VAN UZELF. ELK AFZONDERLIJK ASPECT VAN UZELF … DAT DE MENSELIJKE FYSIEKE VORM ERVAART EN DOORHEEN DIE MENSELIJKE FYSIEKE VORM … WONDEREN VERRICHT … WONDEREN VAN LIEFDE.

Wanneer wij beschouwen … wat u bent … Wanneer wij de Energie erkennen die behoort bij uw planeet, Moeder Aarde … dan stralen wij Licht uit in een grotere mate … door het respect wat wij u geven … VOOR ALLES WAT U DOET … VOOR ALLES WAT U BENT … VOOR ALLES WAT U DOORMAAKT OP UW REIS.

Ons Licht Straalt Helderder, dankzij U. U … DE STERKSTEN VAN DE STERKSTEN … werd gekozen als vrijwilliger. U … Ieder van U … werd gekozen … zoals wij u al vaak hebben verteld. U werd gekozen vanwege het Licht dat u bent … om hierheen te komen en uw missie te volbrengen. Deze missie van het verheffen van uw prachtige planeet naar een Hoger Trillend Licht van zichzelf.
HIERVOOR KWAM U HIERHEEN.

U DOET DIT … en toch lijkt het voor u een eeuwigheid te duren. Omdat u verstrikt zat IN die eeuwigheid. Maar vanuit ons standpunt … waar er geen tijd bestaat … raken wij niet gefrustreerd zoals u. Want wij zien het grotere plaatje. Wij zien … als we het vergelijken, zoals wij zo vaak doen … de hele puzzel en hoe steeds meer en meer en méér stukjes op hun plaats vallen.

BLIJF VOLHOUDEN … VERTROUW OP UZELF … VERTROUW OP DAT GEVOEL BINNEN IN U … OP HET WETEN DAT U ZULT BLIJVEN VOLHOUDEN … OMDAT U WEET, GELIEFDE ZIELEN … HOE NAAR U ZICH SOMS OOK VOELT … U ZULT NOOIT, NOOIT OPGEVEN … OMDAT U DE STERKSTEN ONDER DE STERKSTEN BENT … EN WIJ WETEN DAT IEDER VAN U … ALS ÉÉN … DEZE OPDRACHT ZAL VERVULLEN.

BLIJF STRALEN … GELIEFDEN LICHTEN!
BLIJF HELDER STRALEN. OP EEN DAG ZULT U HET ZIEN … ZOALS WIJ HET ZIEN … EN U ZULT ZICH DAN HEEL ANDERS VOELEN OVER UW ‘VANDAAG’ … DAN U ZICH NU VOELT.
WIJ HOUDEN VAN U … Dank aan ALLEN.

Einde van de sessie.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen