BLOSSOM GOODCHILD
29 oktober 2015

BG: Hallo daar, mijn vrienden. Het lijkt alweer een tijdje geleden dat we eens een ouderwets onderonsje hebben gehad … omdat u tegenwoordig ‘spraaktherapie’ biedt in plaats van het geschreven woord. Ik vind het allebei prima … ik voel dat u de algemene, gezamenlijke Energie beter KENT dan ik en dat u zich daarom bewust bent van wat het meest geschikt is.
FVL: wij bieden woorden … gesproken of geschreven … om iedereen op uw planeet aan te moedigen om zichzelf te ‘vinden’. Zoals u WEET, is dat de reden van onze komst.

BG: Toch vraag ik mij af hoeveel méér manieren er nog zijn om ons te vertellen hoe we dat moeten doen. Wij WETEN dat wij door en door LIEFDE zijn. Toch lijkt het soms alsof het vinden van onze WAARHEID achter al de misvattingen die wij in ons leven geleerd hebben, wel wat voelt als het zoeken van een naald in een hooiberg.
FVL: Maar als die dan gevonden worden … welk een Vreugde! Het ‘JA’ GEVOEL … om zulk een sprankelende draad te vinden tussen al dat hooi! Dames en Heren van de Aarde … laat alle gedachten los aan ‘niet WETEN’. Vergeet alle verwarring en twijfels en laat het los … laat gewoonweg alles los. Want dan zult u die naald vinden!

BG: Maar wat dan met het ‘Zoekt en gij zult vinden’? Als ik niet naar die naald zoek … hoe zal ik hem dan vinden?
FVL: Geliefde Zielen … soms, binnen in u … VOELT u een wanhoop … een verlangen om TE VINDEN WIE U BENT … MAAR HET LIJKT ONVINDBAAR.

BG: Ik moet u hier even onderbreken. Sorry! Maar ik voel een dwingende Energie binnenin, dat u wilt spreken (hopelijk is de regen voldoende afgenomen en is mijn stem in orde, nadat ik die een tijdlang helemaal kwijt was. Mijn echtgenoot had die verstopt … Maar ik heb hem teruggevonden! HA HA!) Klopt dit … zou u liever ‘spreken’?
FVL: Het is gewoon een kwestie van dat de woorden dan vlotter kunnen stromen … vanwege de snelheid van de spraak … in plaats van de vingers.

BG: Totdat ik het moet uitypen dan toch … al wordt ik er wel sneller in. Ok … daar gaan we.

https://youtu.be/5D9BYPqQ42k

TRANSCRIPTIE.

En zo, geliefde Vrienden, zijn wij klaar om ons gesprek vandaag te beginnen in voortzetting van de geschreven woorden waar we mee begonnen. De dame Blossom had het over het trachten het zelf te vinden en zij legde het verband met het ‘zoeken naar een naald in een hooiberg’. Wij vinden dit wel grappig, maar wij begrijpen de overeenkomst ook wel.

Geliefde Zielen … wanneer wij spreken over ‘Overgave’ … wanneer wij het hebben over ‘niet langer zoeken naar het zelf … door het zelf’ … dan doen wij dat omdat wij Weten dat dit de zekerste manier is om het te vinden … De Dame Blossom zei ‘maar wat dan met het ‘Zoek en gij zult vinden’? Als iemand niet zoekt … hoe kunt u dan uzelf tegenkomen? …
Wij bieden u deze woorden, waarvan wij denken dat ze kunnen helpen.
Dit is het doel waarvoor wij op deze manier doorkomen … om te helpen door u kennis te bieden waardoor u – eens te meer – de Waarheid van uw Zijn kunt worden. Dit Zijn waarvan u VOELT dat het echt is en toch is het dat niet … en hoe diep ver kan een dergelijke uitspraak ons brengen?

Toch houdt het verband met datgene waarover wij spreken … over het vinden van de naald. Door de verwarring los te laten … door de gedachten te laten gaan aan wat men denkt te WETEN … en misschien te aanvaarden dat u eigenlijk niets WEET van wat u dacht te weten.
De neiging loslaten om op de oude manier te blijven denken en de geest leegmaken van alles wat men dacht dat ‘WAS’ … omdat heel waarschijnlijk … datgene wat u dacht dat ‘WAS’ … eigenlijk ‘NIET WAS’!

Wanneer u uzelf toestaat om niets anders te Zijn dan LIEFDE … om niets anders te VOELEN dan LIEFDE … dan ‘plotsklaps!’ … toont die naald zich aan u terwijl u er niet eens naar zoekt … maar dan heeft hij ook … een Gouden draad door zijn oog … zodat u kunt beginnen met het aan elkaar naaien van het weefsel van uw levens. Om elk klein lapje toe te voegen en terwijl u dat doet … begint het allemaal op zijn plek te vallen. Het begint allemaal zin te krijgen … in een wereld waarin niet veel zinnigs te vinden is.
Vanuit uw perspectief … kan het soms lijken alsof er maar heel weinig dingen logisch zijn.
Want zoals wij al heel vaak hebben gezegd … het is voor u niet logisch vanwege het perspectief van waaruit u het bekijkt. Toch, als u leert om het los te laten … om te begrijpen dat eigenlijk absoluut niets ertoe doet in de wereld waarin u leeft … echt helemaal niets … want het is echt allemaal illusie. Wanneer u uw gedachten kunt weghalen van deze illusie … dan zult u ‘ja’ knikken en het met ons eens zijn … dat werkelijk niets ertoe doet … werkelijk helemaal niets.

Wij spreken weer … en wij glimlachen nu de dame Blossom met ons mee glimlacht … over WIE U BENT … over LIEFDE ZIJN. Hoe kunnen wij over iets anders spreken, als er niets anders is … om over te spreken?

Alles wat ‘IS’ … ‘IS LIEFDE’ … en wanneer u uitsluitend DAARUIT BESTAAT … alle zorgen en overwegingen heeft losgelaten en uzelf daarvan heeft bevrijd … dan zult u begrijpen wat wij zeggen. Want u zult allemaal uw wereld gaan zien, ‘vanuit Ons standpunt’. En daarom zult u die gaan zien ‘zoals wij die zien’.
Geliefde Zielen, Geliefde Zielen … neem nu alstublieft even de tijd … om samen met ons de Adem van Leven in te Ademen. Adem de Hoogste, Zuiverste Energie van LIEFDE in en houd deze vast in uw wezen. Laat hem rondgaan in u … diep vanbinnen. Nu wij dus tezamen de Adem des Levens innemen … de Adem van de Diepste en Zuiverste LIEFDE die ons allen verbindt … en wij deze vasthouden in ons Wezen … wij VOELEN hem rondgaan … VOELEN de Kracht van die LIEFDE … in elke cel … en dan ademen wij uit.
En we Ademen weer in … en we houden weer vast en we VOELEN het Licht … we VOELEN de Liefde … en we Ademen uit …
En opnieuw … en we blijven in die Licht-Liefde en we glimlachen … we ademen weer uit … en terwijl we uitademen … verbindt zich ALLES WAT WIJ ZIJN met ALLES WAT WIJ ZIJN … want het is onze Adem … het is ons Leven … het is onze Liefde … het is ons Licht … dat ons op deze wijze samenbrengt als Eén.

Ziet u?
Als u zich méér bewust zou worden van dit gegeven … hoe anders zouden uw levens dan ineens lijken. Want echt waar, Geliefden … dat is het enige wat hoeft te gebeuren … hoe uw leven voor u ‘lijkt’ te zijn.
Maar wanneer u aanvaardt … wanneer u WEET … dat elke Adem die u ademt ieder van u verbindt met ALLES DAT IS en ALLES DAT IS … IS LIEFDE … want er is niets anders … Dan … dan, liefste Zielen … dan vindt u … uzelf.

Niet alleen vindt u dan uzelf … u vindt dan ook elkaar want Eenieder … Eenieder van u IS de ander.
U BENT ÉÉN ENERGIE VAN LIEFDE … u schept een wereld door uw gedachten … om LIEFDE te ervaren in al zijn vormen.
Maar hoe méér u gaat begrijpen van deze draad die u samenbindt … zoals de naald des levens heen en weer weeft … des te dichter komt u bij het GEVOEL van ÉÉN Zijn.
De verbondenheid met ALLES kan u nooit verlaten. U kunt niet losgekoppeld worden van de BRON. Dat kunt u niet. Want U BENT DE BRON. Toch kunnen uw gedachten u iets anders doen geloven.
KEN UW WAARHEID.
WEET DAT U DE BRON BENT.
U BEHOORT ERTOE.
U BENT ALS HAAR.
U KOMT ER UIT VOORT.
DE BRON IS DE HOOGSTE, ZUIVERSTE ENERGIE VAN LIEFDE DIE ER BESTAAT.

U bent Energie van de Bron … u vindt uw weg terug naar huis … doorheen een hooiberg!!
Toch kan Iedereen, Ieder VAN u … Ieder ZOALS u … in een oogwenk terugkeren.
U hoeft niet te sterven … zoals u dat in uw wereld noemt … om naar huis te gaan.
Het vergt alleen het begrijpen van WIE U WERKELIJK BENT.
Eerst tracht u te begrijpen … dan tracht u te geloven … dan tracht u te VOELEN … en wanneer u dat allemaal kunt … dan houden de beproevingen op … en dan WEET u.

U ruikt de bloemen. U herkent hun geur terwijl u steeds dichter de tuin nadert, die uw Thuis omringt. Het Licht wordt helderder. De warmte in uw hart wordt intenser. De tranen die over uw wangen stromen … zijn als kristalhelder water dat meegaat met de stroom des levens … waarop u vaart.
U bent niet verder van uw Thuis verwijderd, dan wij. U bent alleen geïndoctrineerd met zoveel onwaarheden, dat u geleerd heeft te geloven dat u ontelbare sterrenstelsels ervan verwijderd bent.

Toch, onze LIEFDEVOLLE broeders en zusters … neem gewoon die Ene Ademtocht … en door DE WAARHEID TE KENNEN OVER WIE U BENT … WAAR U BENT … DAAR BENT U THUIS.
Laat ons deze overdracht besluiten door samen naar Huis te gaan voor een bezoekje … is dat goed? Dus … neem nu samen met ons … een diepe Adem van Leven-Liefde-Licht … hou dit vast binnen in u … en Adem uit … Adem weer in … terwijl u het poortje van de tuin ziet opengaan … vol met bloemen in elke tint. Zij vullen uw Wezen … en Adem uit … verbindt u met alles dat is … en terwijl u weer inademt … is er niets anders dan Licht … dat uw beeld vult … uw Wezen vult …
U BENT THUIS.
U BENT THUIS.
WELKOM THUIS.
En terwijl u Het Licht uitademt – verbindt de Liefde die u bent … zich met Elke Ziel … met Elk Levend Wezen … omdat het LIEFDE – LEVEN – LICHT Ademt op hetzelfde ritme als de hartslag van de Hoogste Zuiverste Energie … LIEFDE … LIEFDE … LIEFDE.
En zo is het … In Liefde en Dank.
Einde van de sessie.

*Ik wilde hier gewoon even aan toevoegen … dat wanneer zij zeggen ‘de dame Blossom’ … u er vooral op moet letten dat er geen hoofdletter ‘D’ staat. Zij noemen mij gewoon ‘de dame’. Ze konden ook zeggen ‘de vrouw’, ‘het voertuig’ … ‘de wat-dan-ook!’ Zij verwijzen niet naar mij als ‘de Lady Blossom’ … al zou ik daar misschien wel aan kunnen wennen!!!
** Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Dank u wel.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+ Spiritueel Lezen