BLOSSOM GOODCHILD
28 januari 2015

foto: Melanie Joyce

Toch weer bij dat punt beland.

BG: Nogmaals goede morgen. Het is nogal ongelooflijk voor mij, hoe deze kleine episode aan het uitgroeien is tot een ‘Verhaal zonder einde!’ Wat een week! Ik moet dit gewoon verder uitzoeken … om geen andere reden dan het VINDEN VAN DE WAARHEID. Na het uitsturen van het laatste gesprek gisteren … liep mijn inbox vol met oprechte blijken van dank.

En toch … een HELE GROTE TOCH … was er een lieve mail van een dame die aan jullie laat vragen hoe het kan dat de bomen in volle bloei staan in deze tweede video, terwijl – zij woont in Massachusetts – de bomen toch echt wel kaal zijn omdat het hartje winter is.
(Ik zal mijn reactie hierop maar niet neerschrijven!) Jullie hebben gezegd … dat de beslissing om deze bollen uit te sturen genomen werd NA de hoax video .. en dat is dus in deze maand: januari. Geef mij ALSTUBLIEFT een aanvaardbare reden om verder te gaan … want dit is niet te begrijpen en IK WIL dat jullie het me laten begrijpen!

Ik werd me er toen van bewust, dat zij hun rechtstreekse woorden wilden laten opnemen. En ik ben heel blij dat White Cloud op het einde ook nog even doorkwam.

Klik op de link hieronder
http://www.blossomgoodchild.com/orbsaudio.mp3

Deze opname duurde oorspronkelijk 32 min. Ik heb 15 minuten aan pauzes eruit geknipt!

Transcriptie:

FVL: Gegroet iedereen. Wij zijn ons vandaag bewust van de reden waarom ons gevraagd werd om nogmaals te spreken. Er schijnen grote delen te zijn die onbegrijpelijk zijn voor ons voertuig en dit brengt haar grote stress, die wij haar absoluut in geen enkel opzicht toewensen. Daarom willen wij deze kwestie graag nauwgezet verhelderen.

Wij hebben gezegd dat de eerst getoonde video van vijf lichtbollen die neerdalen uit één bol, er één was van beschadigde waarheid. Dit is duidelijk. Maar we hebben daarna gezegd dat de tweede video die werd uitgebracht wèl waar was en dat hij Energiebollen van Licht van Bovenaf toonde.

De vraag stelt zich nu, dat indien deze tweede video werd opgenomen en uitgebracht na de eerste hoax – in deze maand van uw jaar – hoe het dan kan zijn dat de bomen in de omgeving in volle bloei staan, terwijl dat niet kan in dit jaargetijde.

Het voertuig tracht er nu al achter te komen, welk antwoord wij zullen gaan geven om dit recht te zetten en zij doet haar uiterste best om haar geest vrij te houden en zich er niet in te mengen, hoewel wij zeggen dat dat onmogelijk is. Zij vraagt dit omdat ze zo graag wil dat wij helder kunnen doorkomen. Wij spreken met u over tijd, maar voor ons bestaat die niet en daardoor ontstaat veel verwarring.

De factor ’tijd’ zorgt voor deze dilemma’s.  Ja, wij hebben gezegd dat deze Lichtbollen werden uitgezonden nadat daartoe besloten werd – NA de ‘spannende’ video. Maar voor ons … er vindt een verschuiving van energie plaats … nu wij meer in het voertuig komen en zij zichzelf meer terugtrekt, zodat dit bericht kan doorkomen.

Wij spreken dus vanuit een Hogere plek.

Als wij de tijd zouden mogen weghalen, als wij Alles Dat Is in één en dezelfde ruimte kunnen zetten … in het weten dat Alles gelijktijdig plaatsvindt … dan ontstaat er synchroniciteit in het feit dat de tweede video nu pas werd geplaatst, hoewel die werd opgenomen op een ander tijdstip, in een andere maand. Dit voertuig is nog steeds bij ons en heeft moeite om dit te aanvaarden.

Wij zijn zelfs nog dieper, terwijl wij onze Waarheid trachten over te brengen. Wij komen geen spelletjes spelen. Dat is niet ons doel. En toch worden veel misverstanden beschouwd als het spelen van een spel, als plagen, als onwaarheid.

Het verschil in realiteit tussen uw wereld en de onze is niet uit te leggen … voeg daarbij nog de afstand … dan kunnen gesprekken niet altijd een uitleg bieden op de manier zoals wij dat wensen. Het is niet dat wij dit fout hebben, maar we moeten rekening houden met de misverstanden rondom tijd – tijd die gebruikt en gemanipuleerd wordt om dingen te laten gebeuren. Het uitsturen van die bollen – de Energiebollen die door ons werden gestuurd om u te overtuigen van onze Waarheden – kan heel goed hebben plaatsgevonden toen die bomen in bloei stonden. Voor ons kan dit geweest zijn na het voorval met de eerste hoax video. Maar het blijft voor u heel moeilijk om te begrijpen hoe dit mogelijk is.

Het is zo moeilijk voor dit voertuig om zichzelf niet te verliezen, terwijl wij deze woorden spreken. Daardoor hapert de stroming een beetje.

Wij weten dat zij op het punt staat om ‘de handdoek in de ring te gooien’, zoals zij het zegt. Dit komt vooral door het verlangen om de Hoogste Waarheid over te brengen en niet te worden afgeleid door iets anders.

Wij zijn hier, daar is zij zeker van. Op dit moment geeft zij aan, dat zij alleen maar een verklaring wil horen over die bloeiende bomen, terwijl dat in deze tijd van het jaar niet kan.

Wij zeggen nogmaals: ze bloeiden toen die bollen werden uitgezonden, ook al was in de ‘niet bestaande tijd’ de hoax video nog niet gemaakt in zijn fysieke vorm. Hiermee is niet gezegd dat die niet al geschapen was in de Ethers, klaar om tot stand te komen.

Daarom: toen deze tweede video – die van de echte Lichtenergieën – werd uitgestuurd en op uw internet werd geplaatst, viel dat perfect samen met ons plan.

Daarbij heeft het gebrek aan zuivere communicatie hierover, vooral te maken met het weghalen/weglaten van het aspect van ’tijd’. Daardoor zijn ‘na’ of ‘voor’ niet van toepassing … U plaatst dingen op een lineaire tijdlijn. Wij kennen dat niet. Hierdoor worden zoveel dingen fout begrepen …

Wij komen in en vanuit Liefde. Wij willen geen verwarring zaaien, maar wij zouden het heel ongelukkig vinden als dit voertuig zich zou … terugtrekken … uit haar gesprekken met ons … omdat wij weten dat er zoveel méér te bereiken valt door onze relatie.

Zij mag kiezen … alle wezens mogen kiezen … en voor hen die naar deze woorden luisteren: wij vragen u om de energie van Waarheid te voelen … uw keuze … wij willen u niet overtuigen van deze of een andere richting … dat is voor ons niet van belang. Wij willen slechts bijstand geven … in Liefde …

(Blossom neemt even tijd voor de omschakeling van energie)

WC: Ja, ik ben het. Het is White Cloud die heeft gekozen om op het laatst nog een kleine bijdrage te leveren.

Geliefde zielen en mijn liefste medewerker Blossom … deze dingen die jou worden verteld, stellen niets voor in het grootse Plan. Het enige wat belangrijk is in het grootse Plan, is hoe jij je wilt voelen … over alles.

Zij die van het Licht zijn en in andere Rijken verblijven, zijn zich volledig bewust van de problemen die zich kunnen voordoen en de verwarring die daardoor kan ontstaan. Zij hebben gezegd dat … in de toekomst … wanneer er een rechtstreekse communicatie mogelijk is … deze dilemma’s zullen vervagen, terwijl je zult lachen om hoe gemakkelijk deze misverstanden misbegrepen konden worden.

Daarom kom ik vandaag door, om je te vragen om voor jezelf te beslissen. Om altijd van alles wat wordt doorgegeven voor jezelf alleen datgene te behouden wat goed voelt voor jou – al de rest mag je weggooien.

Verhef je geest, vul je hart met vreugde en gelach … Deze pauzes komen doordat dit prachtige voertuig vecht tegen een brok in haar keel.

Ik ben hier … de Federatie van Licht is hier … Blossom is hier … en wij verlangen alleen maar om te helpen … bij het verhogen van de trillingen van uzelf en de planeet … de Goddelijke Moederplaneet … tot een meer aanvaardbare plek voor de ziel om in te verblijven. Om u beetje bij beetje te helpen begrijpen waarvoor u kwam, wat u hier kwam doen en wie u bent in uw werkelijkheid – die niet dezelfde is als deze waarin u op Aarde verblijft.

Vat moed, vrienden, het is de moeite waard. Terwijl ik spreek, vraagt Blossom zich af of ze deze opname moet uitbrengen. Dat is aan haar …

Ik kan nu niet veel meer toevoegen, dus ga ik nu en ik bied eenieder die deze woorden hoort en deze energie voelt, mijn Liefde … in zijn hoogste vorm. Dank je. Adieu, mijn vrienden, adieu.

BG: Ik weet echt niet wat ik hiervan moet denken … van hun redenering. Ik zou zelf absoluut niet deze verklaring hebben kunnen bedenken.

Ik besef ook dat heel veel mensen misschien zouden denken ‘Och ja, laat maar’.
Maar als ik met hen wil blijven spreken, dan hangt er veel af van hoe ik mij hierbij voel.

Wat ik voor HEN VOEL is LIEFDE. Wat ik VOEL over wat zij te zeggen hebben over deze Lichtbollen-video’s is verwarring en nu ook twijfel.

Meer kan ik er niet van maken. Misschien zet dit er weer een punt achter … maar inderdaad nog geen andere lijn.

Ik stuur dit uit … omdat ik denk dat dat het juiste is om te doen. En omdat het tonen van deze kwetsbaarheid ook hoort bij mijn zoektocht naar Waarheid.

Beslis zelf wat u van deze opname vindt.

Ik zal mezelf een beetje tijd gunnen om dit allemaal te overdenken … en kijken hoe het zal lopen.

In Liefde en dankbaarheid,
Blossom Goodchild

Het heeft me weer een paar uren gekost om de audio te laten werken op deze pagina … en toch voel ik me al Lichter worden over dit alles!
Ik zet dit liever niet op YouTube. Als u problemen ondervindt … laat het me dan alstublieft weten op info@blossomgoodchild.com

 * * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen