BLOSSOM GOODCHILD
25 november 2015
foto: Felix Röser


BG: Weer eens hallo! Ik kijk ernaar uit om weer met jullie te praten na een onverwachte 14-daagse afwezigheid om voor mijn kleinzoon te zorgen! Hoe gaat het met u?

FVL: Uiteraard kan het met ons niet anders dan buitengewoon goed gaan en wij zijn bijzonder verheugd dat wij dienstbaar kunnen zijn aan hen die ervoor kiezen om te luisteren naar wat wij noodzakelijk vinden om te bespreken, in deze zeer opwindende tijden.

BG: Dat is geweldig! Ik kijk ernaar uit om meer te horen over ‘De Illusie’ … iets wat ik echt beter probeer te begrijpen, omdat ik VOEL dat het inderdaad DE SLEUTEL is naar een open deur. Ik vraag me ook af of u misschien een paar kwesties wilt behandelen voor lezers? Onthoud daarbij wel dat ik dezer dagen volledig onthecht ben … want ik VOEL dat de kwestie van ’tijdsbepaling’ tussen ons … was – en altijd zal zijn – als varen op een woeste rivier, in een bootje zonder roeispaan! Dus … u heeft gezegd dat, voordat het jaar ten einde is, er grote veranderingen zullen zijn die voor iedereen zichtbaar zullen zijn en ook dat méér en méér Zuilen van Licht zullen verschijnen – en dat sommigen zelfs zichtbaar zullen zijn in regenboogkleuren. Het einde van het jaar is nu heel dichtbij en de mensen vragen opnieuw … waar zijn die dingen waarover u heeft gesproken?
FVL: Wij danken u dat u deze kwestie aanhaalt … want wij VOELEN in geen enkel opzicht dat wij verantwoordelijk zijn voor datgene wat al dan niet ‘verschijnt’ aan uw hemel – of waar dan ook.
Lieve vrienden … de enige verantwoording die gelijk welke Ziel heeft … of zij op Aarde verblijven of elders … is TE WORDEN WAT ZIJ ZIJN … IN WAARHEID. Door zo TE ZIJN … smelt ALLES waar men op hoopt … wat men verwacht … verlangt … nodig heeft … gewoon wèg. Want door te ZIJN in de volheid van uw echte Ware Werkelijkheid … doet niets van dit alles er nog toe … niets.

BG: In dat geval, met alle respect … en ik zeg dit Lichthartig (aangezien sommige lezers – afhankelijk van waar zij zich zelf in bevinden – ervoor kiezen om mijn woorden te lezen vanuit een andere ‘stemming’) … INDIEN niets ertoe doet … bijvoorbeeld de Zuilen van Licht … Lichtschepen … Het Gebeuren … Waarom heeft u het er dan over? Was u het niet die mij vroeg om het bericht van 14 oktober 2008 uit te sturen – dat u overigens ook als eerste heeft aangekaart?
FVL: Ja, inderdaad. En we zullen dat nogmaals verduidelijken. Het bericht van 14 oktober 2008 is in intentie vandaag nog even Waar als het toen was. Er is veel gebeurd op vele niveaus en hoewel wij/u nog steeds ‘klappen krijgen’ omdat het niet heeft plaatsgevonden … wordt dit zo gedaan door diegenen die hun hart niet open hadden. Het afbreken van de volheid van die Gebeurtenis MOEST gebeuren, zoals wij hebben uitgelegd … toch hebben velen zoveel mogen ervaren in de zin van contact via verschillende middelen.

Dit is niet bedoeld als ‘verdediging’ … want daar hebben wij geen behoefte aan, Blossom. Toch gebruiken wij die datum in uw verleden om te tonen welke vooruitgang dit heeft gebracht in het hart van velen, deze voorbije jaren. Door dit Gebeuren … zijn duizenden Ontwaakt tot de Liefde in zichzelf en dat heeft hen op de weg naar VRIJHEID gebracht.

Wij VERKIEZEN om telkens weer te spreken over LIEFDE, omdat dat ONS DOEL IS … om zielen bij te staan bij het Ontwaken uit de droom … en naarmate uw tijd verder schrijdt … verspreiden wij onze kennis door uw berichten, om verder te kunnen op deze reis die wij samen vervolgen.

Wanneer we spreken over ‘Luchtschepen’ … wanneer we spreken over ‘Zuilen van Licht’ en ‘Wonderen zoals u nooit eerder heeft gezien of gevoeld’ … zeggen wij dit niet om u … of onszelf … bezig te houden!

WIJ SPREKEN HIEROVER, OMDAT ZE GAAN KOMEN.

BG: Maar schijnbaar volgen uw kalender en de onze een hele andere agenda! Vandaar ook de verwarring van mensen die het geloof opgeven, omdat niets volledig tot stand lijkt te komen. Zelfs al ‘blijven we volhouden met volhouden’ en ‘zitten we op het puntje van onze stoel’ om een dergelijk verschijnsel mee te maken … niet zozeer omdat we het NODIG hebben … maar omdat U heeft gezegd dat het gaat gebeuren. Deze kwestie is ECHT dringend toe aan opheldering, als u zo vriendelijk wilt zijn?
FVL: Wij vinden het opmerkelijk dat de waardering stijgt wanneer de factoren aan bod komen met betrekking tot de Zuilen, de Schepen, de Wonderen, Het Gebeuren … en toch, wanneer wij zoals gewoonlijk telkens weer spreken over LIEFDE … dan is het in het algemeen zo dat de waardering daalt … als wij dat zo mogen stellen?

BG: Dat mag u … dat deed u!
FVL: Deze verschijnselen ZULLEN zich voordoen … en toch, zoals wij ook al heel vaak hebben gezegd … dergelijke wonderen kunnen enkel tot stand komen wanneer het niveau van de Trilling ALS ÉÉN ook toeneemt … zodat iets dergelijks kan plaatsvinden. Wij kunnen van niemand de keuzes voorspellen … de beslissingen … die ervoor zorgen dat de algemene Trilling daalt … hetzelfde blijft … of ja, zelfs stijgt.
Voordat GELIJK WELKE schepping van de gedachte tot stand komt, moet er voldoende Energie ‘doorheen’ gaan … zodat het kan plaatsvinden. Wij WETEN dat dit alles ZAL plaatsvinden … WANNEER er voldoende Energie is OM HET TE LATEN GEBEUREN.

BG: Maar … hoe kunt u dan op die manier 14 oktober 2008 hebben ‘aangekondigd’ … waarvan u zei dat het zou gaan gebeuren – en dat het toen niet doorging?
FVL: Wij kunnen zonder enige twijfel zeggen … dat toen het bericht eenmaal ‘was uitgegaan’, er méér dan genoeg Energie was om het te laten doorgaan. Maar zoals wij hebben uitgelegd … hadden wij ons niet volledig gerealiseerd in welke mate diegenen die niet wilden dat het plaatsvond, zich zouden verzetten. Vandaar namen wij de beslissing om het af te breken … en toch deden wij ons uiterste best om heel veel Schepen zichtbaar te maken voor de mensen … zoals u wel weet.

BG: Ja. Dat weet ik. U zegt dus feitelijk dat u ervoor kiest om ons berichten te blijven geven over Liefde en alles wat daarmee samenhangt (omdat ik weet dat het niet uw ‘stijl’ is om te spreken over kwesties als complotten en dergelijke), opdat wij onszelf beter zouden begrijpen … zodat wij zullen WETEN dat hoe méér we dat doen (onszelf begrijpen) … des te sneller zullen die verschijnselen zich voordoen.
FVL: Zoiets!

BG: U bedoelt?
FVL: Het is iets meer ingewikkeld dan dat.

BG: Wij kunnen het wel aan … als u hier iets dieper op in wil gaan?
FVL: Wij kunnen niet om de WAARHEID heen, Blossom … dat tenzij de bewoners van uw planeet zich ‘ertoe zetten’ om eens diepgaand in zichzelf te gaan kijken … des te minder kans er is dat deze dingen zich zullen voordoen binnen de tijdsbepaling die wij hebben gegeven.

BG: Beter om geen tijdsaanduidingen te geven … Ik dacht dat u dat zelf had gezegd en toch gaf u die!
FVL: Inderdaad.

BG: Ik hoor de gedachteoverdracht van ‘hou u vast aan uw stoel’ … maar ik denk eerlijk gezegd dat de meesten daar een beetje ‘overheen’ zijn!
FVL: Toch, liefste Zielen … als ‘de meesten’ gewoonweg … hun ogen zouden sluiten op dit exacte ogenblik … en een paar ademhalingen zouden nemen van LEVEN – LIEFDE – LICHT om zo in contact te komen met hun WAARHEID … dan zullen dergelijke uitspraken WAARHEID worden voor Iedereen en Allen.
Want Iedereen en Allen WETEN dat, zodra DE TIJD DAAR IS … er niet één stoel op zijn plek zal blijven … want het geestesoog zal zich dan openen voor de glorie van het Hemelse Licht dat binnen in ALLEN is.

BG: Dank u. Ik vermoed dat het allemaal op een bepaalde manier weer samenkomt. Want, lijkt me … ALS de Zuilen van Licht – in Wit dan wel in Regenboogkleuren – echt op GROTE SCHAAL zouden verschijnen … of dat er een paar Schepen aan de hemel zouden blijven (zonder dat er pogingen worden ondernomen om ze aan flarden te schieten) … of er zich een Groot Gebeuren ZOU aandienen … zou dat dan niet de mening van velen VERANDEREN … zodat zij hun Waarheid zouden KUNNEN herkennen en de Liefde kunnen VOELEN, die zij zijn?
FVL: Zo is het niet bedacht … omdat het veel ingewikkelder is dan dat.

BG: In welk opzicht?
FVL: In opzichten die het Grotere Geheel gepland heeft. Wat jij voorstelt is een heel ‘eenvoudig’ plan, Blossom, maar de gevolgen ervan dienen te worden in vraag gesteld …

Mogen wij TRACHTEN om uw gedachten en die van vele anderen gerust te stellen … door dit voorstel te doen aan uw hart?

Wanneer zich dergelijke ‘complicaties door misverstanden in het denken’ voordoen, en u VOELT zich lamgeslagen en verward door de wereld waarin u verblijft …

Wanneer u het moeilijk vindt om uw Trilling zo Hoog mogelijk te houden …

Wanneer u zich gedesillusioneerd voelt door de misdragingen van anderen om u heen en u in uzelf gevoelens van diepe bedroefdheid ondergaat … omdat u ziet/gelooft dat uw wereld een puinhoop is …

Dan vragen wij u om te STOPPEN!

STOP met uw gedachten te voeden met datgene wat niet dienstbaar is …

STOP met denken dat u het ene of het andere zou moeten VOELEN …

STOP met in de kuil te vallen die anderen hebben gegraven en waar zij u graag steeds opnieuw in zien vallen …

En …

BEGIN … met Bewust in en uit te Ademen … in het WETEN dat als u dat doet … u de ADEM DES LEVENS in en uit Ademt … dit is – en kan enkel maar – DE ADEM VAN UW BESTAAN ZIJN … EN DAT IS LIEFDE.

BEGIN met de Vreugde in uw leven te herkennen en doe een gerichte inspanning om ENKEL maar Vreugde te herkennen … mocht u toch iets anders herkennen dan Vreugde …

STOP dan …

en BEGIN opnieuw met te denken AAN Vreugde en Zegeningen en de Dankbaarheid VOOR deze Zegeningen.

BEGIN met te beslissen dat u, als ÉÉN persoon … die deel is van het ÉNE geheel … HIER OP DE PLANEET BENT OM PRECIES DEZE TAAK UIT TE VOEREN!

BG: Mm! Het is ook echt een hele opdracht om vreugde te ervaren!
FVL: En toch, lieve Blossom … voor velen … voor zo heel velen … eigenlijk zelfs voor de meesten … is dit zo geworden! Stel je dat voor! Zo velen zijn vergeten hoe ze moeten leven in Vreugde en het is nu tijd om …

TE BEGINNEN HERINNEREN.

Het is tijd om …

BEGINNEN TE WETEN DAT U VREUGDE BENT …

en te STOPPEN met te doen alsof u iets anders bent dan WIE U BENT!

Wanneer dit WETEN IEDER VAN U BEREIKT …

Wanneer EENIEDER een ander ertoe aanzet om te BEGINNEN met herinneren …

DAN … Dierbare, Bijzonder Geliefde Zielen …

DAN …

Zult u aankloppen aan de Hemelpoort … en die zal voor u opengaan …

BG: Ik neem aan dat u hiermee bedoelt … nog in een menselijk lichaam?
FVL: Dat neemt u correct aan. Want de Hemel ligt in uzelf. Het is in Iedereen … en u hoeft alleen maar het Liefde-Licht in te Ademen dat u verbindt met uw Bestemming … om de weg daarheen te vinden. Om uw weg naar Huis te vinden.

BG: Dank u. U heeft natuurlijk volkomen gelijk! Hoe gezegend zijn wij dat u ons eraan herinnert.
FVL: Wat is het een zegen om te ZIJN.

Engelstalig bericht: http://www.blossomgoodchild.com/

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Dank u wel.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen