BLOSSOM GOODCHILD
24 september 2015

BG: Hallo daar, mijn vrienden. Wel, we zitten in de aanloop naar Golf X, die ons op volle kracht zal gaan bereiken … toch ben ik mij ervan bewust dat u ons geen datum heeft gegeven, maar dat u zegt dat wij tegen het einde van het jaar grote veranderingen zullen gaan merken. Ik ben opgewonden om vandaag te channelen … en benieuwd naar het bericht wat zal gaan doorkomen.
FVL: En u bent zich er onmiddellijk van bewust dat de Energie die doorkomt u duidelijk maakt, dat onze voorkeur ernaar uitgaat om ons bericht weer eens over te brengen via uw stem … als u dat schikt?

BG: Natuurlijk … en waarschijnlijk schikt het de vogels buiten ook, meestal voegen zij harmonie toe aan het geheel. Dank u wel.

(Dit is de link naar de Engels gesproken geluidsopname – V. https://www.youtube.com/watch?v=jTXja_hborE  
Het is aanbevolen om ook naar de audio te luisteren en niet alleen maar het transcript te lezen … omdat de Energie die doorkomt diep doordringt in de ziel)

BG: Dank u wel … de Energie die doorkwam was zo MOOI … Ik had er moeite mee om niet te gaan huilen! DANK U. IK WEET dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

Transcriptie.

FVL: Nogmaals gegroet, Geliefde zielen van planeet Aarde … u die gekozen heeft om naar deze berichten te luisteren via de dame Blossom … die wij op die manier hebben uitgekozen om ‘Onze Stem’ te zijn … en wij willen stellen … dat wij goed hebben gekozen.
Wij willen vragen hoe het dezer dagen nog met u gaat? Is het … zoals de dame Blossom eerder aangaf … van een matheid in uw Wezen? Een tekort aan enthousiasme? Een tekort aan glans voor de ontwakende morgen? Is dat hoe uw Wezen zich VOELT?

Of is het zo, Geliefden … dat uw hartslag zich verbindt met een Hogere Energie die uw planeet binnenkomt op hetzelfde moment dat u naar ons gesprek luistert? Hoe dan ook … hoe dan ook, Geliefden, wij vragen u om te aanvaarden dat u verbonden bent met deze Hogere Golf van Energie, welke doorkomt. U kunt dat VOELEN op een bepaald niveau … afhankelijk van het Trillingsniveau waarop u zich op dat ogenblik bevindt.

Maar wij willen niet dat u onze woorden foutief begrijpt. Want sommigen die al vele jaren onderweg zijn op hun reis naar Ontwaken … voelen zich nu … op dit ogenblik … juist BIJZONDER mat … dit betekent niet dat de Hogere Niveaus niet zouden kunnen doordringen in uw Wezen … om te worden opgenomen in uw Wezen. Want het niveau dat u heeft bereikt binnenin uw spirituele zelf … blijft altijd op dat niveau. U kunt niet zomaar één niveau omlaag gaan … en dan nog één. U blijft op het niveau dat u bereikt had … en u verblijft daar voor zolang als het nodig is.

De dame Blossom … vraagt ons ‘voor hoe lang WAT nodig is?’ En wij zeggen: ‘voor zolang als uw Wezen nodig heeft om te begrijpen dat ALLES resoneert binnen dat niveau … want er zijn vele niveaus binnen dat niveau.’

Wij hebben hier al eerder over gesproken … en pas wanneer u voelt dat uw hoofd … de kruin van uw hoofd … dóórduwt … dóórheen het plafond duwt … om te kunnen doorbreken … omdat u klaar bent om door te gaan naar het volgende niveau … Dan pas … zult u daartoe in staat zijn. Maar, Geliefden … deze Energie … deze diepgaande Energie … die binnenstroomt in uw planeet terwijl wij nu spreken … zal velen in staat stellen om dóór te duwen … hen in staat stellen om zich te verheffen naar … niet één niveau Hoger, maar voor sommigen van u … zelfs drie of vier of vijf.

Wanhoop dus niet wanneer uw hart zich – wellicht zelfs al enige tijd – een beetje radeloos VOELT in deze tijden … omdat, zoals de dame Blossom vroeg … ook weer in een eerder gesprek … de leegte die mensen GEVOELD hebben, inderdaad iemand kunnen leegtrekken … waardoor deze Hogere Energie uw Wezen … volledig tot de rand … kan vullen.

Ziet u het? Begrijpt u het? Om uw Wezen te vullen met een veel HOGERE ZUIVERDER ENERGIE VAN LIEFDE DIE U BENT.
Het verschil dat u zult gaan VOELEN met het verglijden van de dagen … tot het einde van het jaar en nog verder … zal uw hart DUIDELIJK maken dat van de reis die u al zolang heeft gemaakt … elke stap de moeite waard is geweest.

Het was de moeite waard, elke keer dat u kon huppelen en springen in de zon … al voelde het soms dat dat met vallen en opstaan was. Lachen in vreugde … in Liefde. Het is elke stap waard geweest … waarbij u voelde dat u uw voeten vooruit moest slepen … met lood in uw schoenen doorheen het moeras … door de dikte van de modder en toch, Liefste Zielen … ging u verder … u worstelde zich er dapper doorheen … omdat het WETEN WIE U BENT … u voortdreef. Omdat het WETEN WIE U BENT … u tot deze tijden heeft gebracht … waarvan u WIST dat ze hier op u wachtten.

Ziet u? U bent naar deze tijd gekomen … U heeft ze opgezocht. Ze konden niet afdalen om naar u te komen … want hun frequentieniveau kon niet zo diep reiken … zullen we zeggen. Maar u … in uw rotsvaste geloof … in ALLES … heeft uw Wezens Hoog genoeg getild om u te voegen bij … op te gaan in … deze Nieuwheid … deze Hogere Liefdekracht die met u mee zal gaan … naar uw Nieuwe Gouden Tijdperk van Glorie.

Terwijl wij spreken … VOELT u dit dan niet in uw hart? In ieder deel van uw ZIJN … dat wij de Waarheid spreken? Ja, u voelt het … want ZO IS HET.

Wij eren IEDER van u. Ieder van u … die op dit kruispunt is gekomen. U kunt niet naar rechts of naar links. U kunt alleen maar recht vooruit. Wij stralen Gouden Licht uit over u … in uw Wezen. In elke cel van uw lichaam die werkt vanuit Liefde. En voor diegenen onder u die zich al VOELEN alsof ze in de Zevende Hemel zijn … tegen hen zouden we zeggen dat u een paar van die Hogere Niveaus heeft bereikt en nog hoger zult gaan … maar misschien slechts één of twee … want u bent al naar de Hogere Niveaus gegaan … of toch een paar méér dan waar u eerder was.

Verheug u … Verheug u … Wees vreugdevol … herenig u met de Vreugde … met de Vrede. In/als/door/van LIEFDE … LIEFDE … LIEFDE …
U BENT LIEFDE.
U BENT IN LIEFDE.
U BENT ALS LIEFDE.
U BENT DOOR LIEFDE.
U BENT VAN LIEFDE.
U BENT LIEFDE … EN NIETS ANDERS … WANT ER BESTAAT NIETS ANDERS DAN LIEFDE.
DIT IS DE WAARHEID. HET IS NIET ALLEEN ONZE WAARHEID … HET IS DE ENIGE WAARHEID DIE ER BESTAAT. ALLES WAT ER AAN ENERGIE BESTAAT, IS LIEFDE … Zij speelt met zichzelf … ervaart zichzelf … binnen verschillende frequenties VAN zichzelf … staat zichzelf toe om zichzelf te ZIJN.

LIEFDE … LIEFDE … LIEFDE.
Verhef uw Zijn via de GEVOELENS van uw hart … terwijl u luistert naar de Trilling van de klank van onze woorden.

Glimlach. Straal Diamanten Licht uit door uw ogen … zodat ALLES waar u naar kijkt … gaat sprankelen met LIEFDE.
ALLES waar u naar kijkt … sprankelt met LIEFDE van het LICHT dat uit uw ogen straalt. Van het LIEFDELICHT dat uitstroomt op uw hartslag … dat verbonden is met deze Hogere Energie die in de diepste, meest gekoesterde delen van Moeder Aarde stroomt … die U VOEDT … die U LIEFHEEFT.

En op uw beurt … geeft u van uzelf. U ontvangt van Elkaar … u verbindt zich als EEN … als LIEFDE.
Bereid uw Wezen voor … zoals u dat heeft gedaan sinds u aankwam op deze planeet … op de glorierijke dagen die vóór u liggen.

WIJ DANKEN IEDER VAN U … OMDAT U BENT WIE U BENT.
WIJ DANKEN IEDER VAN U … OMDAT U VERTROUWT OP UZELF … en door dat VERTROUWEN … komt het WETEN … door het VOELEN … dat U … U alléén … datgene bereikt heeft waarvoor u hierheen bent gekomen … en van nu af aan … heeft dit plan ‘de wind in de zeilen’ … zoals u zou zeggen. Wanneer u toestaat dat de bries uw zeilen doet opbollen en u steeds verder brengt … steeds maar verder … naar een Hoger, Stralender deel van uzelf … een Hoger, Stralender deel van ALLES. Dank u wel.

Einde van de sessie.

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen