BLOSSOM GOODCHILD
23 maart 2015

Engelstalig bericht:
http://galacticchannelings.com/english/blossom23-03-15.html

BG: Hallo mijn vrienden … zijn we helemaal klaar voor weer een spannende aflevering?
FVL: Wij zijn vanzelfsprekend EEN met u … zoals wij dat zijn met ALLES.

BG: Mooi zo! Nu dan, een paar dingen … ik weet niet zeker of ik daar nu al in wil duiken … maar wie niet waagt, niet wint, zullen we maar zeggen. Kunnen we een beetje dieper ingaan op Waarheid? Ik weet dat we dat al eens eerder hebben gedaan … een paar jaren geleden … en toen raakte ik helemaal verward en verloren. Nu dat ik zo veel meer verlicht ben … !!!!???? … zullen we het nog eens proberen?
FVL: Wij zijn altijd blij om u zoveel wij kunnen te helpen bij het begrijpen. We zijn ons ervan bewust dat u zich verward VOELT over het feit dat … wanneer er zich iets voordoet … wanneer u dat heeft gezien/gevoeld met uw hart en uw ogen … u niet kunt ontkennen dat het een feit/waarheid is. Maar, de kwestie is dat een bepaald feit ervoor kan zorgen dat u zich ongemakkelijk VOELT … en toch weet u … heel zeker dat het gebeurde. Het is, zoals u het zou zeggen … WAAR.

BG: Dat klopt. Maar, u zegt dat soms wanneer iets u ongemakkelijk maakt … ga er dan aan voorbij … omdat het niet UW WAARHEID is.
FVL: Ja, dat zeggen we … omdat dat het beste is om te doen. Laat ons dus proberen om tussen die twee een verschil te maken. Een feit is een feit … binnen de illusie laat ons dat niet vergeten … En wij zeggen dat als een ‘verhaal’ niet op uw trilling is … dan is het niet UW WAARHEID.

BG: Ja. Maar, oorlog is niet op mijn trilling … dus is het niet mijn waarheid … en toch weet ik heel zeker dat die gaande is … het is WAAR. Ziet u wat ik bedoel?
FVL: Inderdaad. En wat wij willen aangeven is … neem bv. oorlog … dat heeft voor u geen Waarheid. Maar misschien wel voor iemand anders.

BG: En toch gebeurt het wel degelijk … is het daarom ook waar?
FVL: Het is een feit. Het is ook een feit dat dit een bijzonder ingewikkelde kwestie is. In uw wereld Blossom … uw dagelijkse leven … richt u zich daar op oorlog?

BG: Nooit.
FVL: Daarom in UW WERELD … IN UW WAARHEID … trilt het niet … het komt niet op in uw gedachten. En mocht het opkomen … dan voelt het niet goed.
Uw EIGEN WAARHEID is datgene wat u zich GOED DOET VOELEN. Dit is WAAR.

Zoek op ‘Waar’ … in overeenstemming met feit of werkelijkheid.

Zoek op ‘Waarheid’ … de eigenschap of staat van het waar zijn.

BG: Oké, dit wordt voor mij echt een test. Omdat ik dit verwarrend vind, ga ik proberen om mijn geest vrij te maken en u hierover te laten spreken … Ziet u dat zitten?
FVL: Een betere vraag … zie jij het zitten?

BG: Wie niet waagt, niet wint.

De Engelstalige audio vindt u op http://youtu.be/5fauO5eqbV4
De vertaling van de Transcriptie volgt onderaan.

BG: Wow, dat voelde echt zo warm en goed. Dank u … het ideale punt om te stoppen.
IK HOU VAN JULLIE!
Transcriptie van de audio.

De meest Heldere Groeten aan Iedereen op deze mooie dag.

Wij glimlachen al, want wij zijn ons ervan bewust dat Blossom een beetje bezorgd is dat ze niet in staat zal zijn om tussen te komen met vragen die opduiken terwijl wij spreken.

Laat ons eens kijken hoe ons klein experiment vandaag verloopt … zullen we?

U heeft dus vragen met betrekking tot Waarheid. Wat is waar? En wat niet?

Iemand kan heel anders VOELEN over een GEVOEL bij iets … dus zou u kunnen zeggen … ‘ik VOEL dit hierbij’ en een ander kan zeggen ‘wel ik VOEL dat hierbij’. Voor ieder van hen … is het GEVOEL dat ze hebben Waar voor henzelf.

Aangaande de kwestie van een feit … een feit … u kunt iets ervaren met uw eigen ogen en u er niet goed bij VOELEN dat u dat ziet. U denkt dat wij zeggen … ‘als het u een ongemakkelijk GEVOEL geeft dan is het niet waar’ … Dat zeggen wij niet!Want zo is het niet. Wij zeggen … dat als u zich ergens ongemakkelijk bij VOELT u er niet in moet blijven hangen … Want dat heeft geen nut. Het zorgt ervoor dat u zich niet goed VOELT.

EN U BENT HIER OM HET GEHEEL TE DIENEN DOOR U GOED TE VOELEN.

Met in uw Waarheid te leven … bedoelen wij enkel … datgene volgen waar uw hart in of mee of op trilt. En dan leeft u in uw EIGEN WAARHEID, datgene wat goed VOELT voor u.

Blossom vraagt ons nu … ‘als er iets is, vlak voor je ogen’ waardoor je je ongemakkelijk VOELT … dan betekent dat niet dat het niet bestaat. Dus is het Waar.

Maar, wij hebben het over iets anders.

WAT U BENT … WIE U BENT … IS LIEFDE. Dat hebben we vastgesteld.
Dit is WAARHEID.

WAARHEID verbonden In/Als/Door/Van Liefde.

Alles wat LIEFDE is trilt als WAARHEID voor u.

Alles wat van een lagere trilling is … van diezelfde Liefde … VOELT niet Waar voor uw WEZEN. Ziet u? Men spreekt over Trouw Blijven aan uzelf. Wat betekent dit dan voor u? Wij zouden zeggen … dat Trouw Blijven aan uzelf het volgen is van uw eigen hart In/Van/Door/Als Liefde … in ALLES dat VOELT als Liefde … voor die individuele ziel.

Uw WARE wezen is Liefde.

Blossom zegt – omdat we ons gesprek begonnen op het keyboard – toch is oorlog een feit. Het is waar. Daarom zeggen wij … dat het een feit is dat soldaten weggenomen worden van deze planeet. Dit is WAAR … en toch, wat wij hier trachten uit te leggen is dat het niet in UW WAARHEID hoeft te zijn. DE WAARHEID van UW WEZEN.

Als u zich richt … als u voeding geeft aan de Trilling van oorlog … dan wordt dat meer en meer UW WAARHEID … want u leeft binnen de Trilling van die specifieke oorlog.

Aan de andere kant, als u zich bewust wordt van een prachtige regenboog aan de hemel … die wordt veroorzaakt door de vallende regen en de zon … dat is ook een WAAR feit dat een regenboog verschijnt.

Als u zich erop richt … dan is het UW WAARHEID. U Trilt binnen de Energie van die WAARHEID … Het wordt UW WAARHEID.

Beiden vinden plaats … oorlogen en regenbogen. Wat wij u willen doen begrijpen is … welke Waarheid verkiest u om uzelf in onder te dompelen?

Voor diegene onder u die het wat dieper begrijpen … is het een feit … is het een WAARHEID, dat datgene waarop u uw gedachten richt … uw werkelijkheid wordt … UW WAARHEID wordt … omdat u het naar u heeft aangetrokken. Ziet u nu een beetje waar wij heengaan?

Het is aan u … wij zouden willen zeggen alsof wij schrijven door Blossom … tussen aanhalingstekens … het is aan u om UW WAARHEID ‘uit te vinden’. U hoeft zich alleen maar te richten op uw verlangen naar wat goed VOELT. Ieder van u WEET in uw Wezen wat u zou willen doen om u gelukkig te VOELEN.

Wij hebben pas nog uitgelegd dat als u naar een plek in uw geest gaat en u deze plek voor u Waar maakt … dan kunt u zich gelukkig VOELEN … alsof het ook werkelijk zo is. Dan is het Waar voor u.

HET GEVOEL VAN GELUK DAT U SCHEPT … IS WAAR VOOR U.

Indien u zich wil blijven richten op die gedachte en het geluksgevoel dat u erdoor krijgt … dan Kan/Moet/Zal u die werkelijkheid vanuit uw GEDACHTEN in uw diepste wezen overbrengen … tot een WAARHEID buiten uw Wezen … die dan weer kan worden gewaardeerd door uw innerlijke Wezen. U heeft het dan Waar gemaakt. U heeft het tot bloei gebracht. Het is UW WAARHEID. U bent afgestemd op de Trilling ervan … daardoor brengt u het tot UW WERKELIJKHEID … maakt u het tot een feit.

Zo trachten wij u het verschil uit te leggen. Datgene wat iemand anders als feit verkiest … om Waar te zijn in HUN werkelijkheid … hangt af van de gedachten waarop zij zich willen richten.

Stel dat u op een kruispunt staat en de pijl naar rechts wijst naar een plek die ‘Geluk’ heet en de pijl naar links wijst naar ‘Ellende’ … op dat kruispunt, welke zou de meest vreugdevolle van de paden zijn? Vanzelfsprekend zult u denken dat wij ervan uitgaan dat iedereen het pad naar geluk zal nemen. Maar dat doen ze niet.

Vanuit sommige wezens … vanuit HUN WAARHEID over waar zij zich geplaatst zien op de lange reis van het Goddelijk Plan … kunnen zij zich gelukkiger VOELEN wanneer zij de weg naar ellende nemen.

Het is niet aan u om te oordelen wat op iemand anders afgestemd is. Wat voor de ene werkt doet dat beslist niet voor een ander. Daarom stellen wij voor dat u zich alleen richt op wat werkt voor u.

Schep uw beeldverhaal in uw brein. Schep uw toneelstuk. Schep de held binnenin u … die u wilt spelen … en door dit verhaal in uw gedachten af te spelen … geniet u van uw leven.

Uw leven! U bent niet hier om iemand anders leven te genieten, in zekere zin, want wij VOELEN dat sommigen zich daardoor beledigd voelen. Blossom stelt opnieuw een vraag … want zij herinnert ons eraan dat, doordat iemand geluk uitstuurt in het energetische veld van uw wereld … anderen die zich niet in die positie bevinden, mee kunnen delen in het geluk van anderen.

Wij glimlachen want zij let op elk detail … en daar zijn wij Blij om … ter verheldering van iedereen.

Maar, wat wij daarmee willen zeggen is … dat de Vreugde die iemand uitstuurt vanuit de ZIELE WAARHEID VAN LIEFDE kan doordringen in andermans ZIELE WAARHEID LIEFDE en kan helpen om daar vreugde te brengen. Ziet u het verschil?
… en wij zijn opgelucht dat zij akkoord gaat.

Geliefde zielen … wij zijn In/Van zoveel Geluk en Vreugde en Liefde … dat wij … in dit moment … ons kunnen verbinden met u door de Trilling van het geluid. Wij vragen dat u uw hart openstelt terwijl u ademt, in en uit … en adem nog een keer in en uit … om de volheid te kunnen ontvangen … het GEVOEL … de Trilling van Liefde die wij zo Vrijelijk … en Vreugdevol … en Liefdevol aanbieden … aan u.

Wij vinden dat deze nieuwe werkwijze heel goed werkt vanuit ons standpunt … vanuit ONZE WAARHEID. Datgene waar wij aan gedacht hebben heeft nu vorm kunnen krijgen door trillingsfrequenties die overeenkomen … zodat het een feit kan worden. Datgene waar wij eens over nadachten … door deze manier door Blossom spreken … is nu door een dergelijke Vreugdevolle gerichtheid erop … WAARHEID geworden. In Liefde/Als Liefde/Door Liefde/Van Liefde … We trekken nu onze Energie terug en wij Danken allen.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen