BLOSSOM GOODCHILD
21 februari 2015

Blossom: Hallo mijn vrienden. Wel, deze week is voor mij om de één of andere reden een beetje triest geweest. Maar vandaag voel ik me ‘helder’ genoeg om te channelen en het is me een waar plezier.
FVL: Met de warmste groeten … verwelkomen wij u en iedereen die wordt aangetrokken tot onze woorden. Iedereen kent wel van die momenten waarop je je niet zo lekker voelt … maar, zoals u wel weet … wanneer de geestkracht weer terugkomt … zoals het altijd doet … dan is er veerkracht in elke stap … en die zou er niet zijn geweest, als zij niet de energetisch wat mindere momenten hadden ervaren.

Blossom: Ja. Daar ben ik mij van bewust … en ik ben altijd blij om me weer meer afgestemd te VOELEN op mijzelf, dat is zeker. Dus: het onderwerp van vandaag is?
FVL: Alles wat u maar wenst … binnen het redelijke.

Blossom: En dat redelijke is?
FVL: Het feit dat er bepaalde onderwerpen zijn waar wij het niet over willen hebben. Omdat wij enkel het verlangen VOELEN om te verheffen …

Blossom: En niet te verwarren …
FVL: Wij zijn echt op elkaar afgestemd.

Blossom: Oké … aangezien jullie het aanbieden … ik heb de laatste tijd veel nagedacht over onze Planeet … over andere planeten … eigenlijk of ‘Dat Allemaal’. U zegt dat wij geschapen zijn als een experiment … wie heeft ons dan eigenlijk ‘ontworpen’? Hoe is het gekomen dat onze lichamen werken zoals zij werken … en … hoe betreedt de ziel dan deze lichamen? De lat ligt hoog.
FVL: Wij verwachten dat u ons antwoord zult horen.

Blossom: Bedoelt u dat u wilt spreken? Ik heb weer dat inmiddels bekende gevoel gekregen.
FVL: Als het … en ALLEEN als het jou uitkomt.

Blossom: Ik zal het zeker proberen … het regent niet … en dat is een wonder, aangezien we aan de staart van een voorbijkomende cycloon zitten. Oké, zullen we het proberen?

https://www.youtube.com/watch?v=Y_OmqaJoSnA&feature=youtu.be

Transcriptie verderop.

Blossom: Wel. Dank u. Interessant hoe jullie gesprek uiteindelijk ging over iets wat ik ECHT nodig had om te horen … en ik weet zeker dat dit velen zal helpen.
FVL: Dat is ons verlangen. Wij zijn nog steeds zo Blij met deze nieuwe manier. Dit was altijd bedoeld als volgende stap.

Blossom: Ik moet dit toch geweten hebben … maar ik wist het niet … tot ik het wist! Blij dat dit zo kan, hoewel ik er nog aan moet wennen. Wilt u nog iets zeggen?
FVL: Enkel dat wij u Liefhebben. Maar, dat weet u al. Dat kunt u VOELEN.

Blossom: Dat WEET ik. Dat VOEL ik. Dank u.
Transcriptie van 21 februari

Welkom Geliefden.

Opnieuw zijn wij méér dan verheugd om deze kans te hebben om met u te spreken via geluid … zodat uw hart kan meetrillen op de Trilling waarop deze woorden worden aangeboden.

Vragen … Vragen … Vragen. Zoveel dat het menselijk brein wil weten en toch … hoort u niet steeds weer opnieuw … dat alle antwoorden in u besloten liggen? Velen begrijpen … velen aanvaarden dit antwoord … en toch weten zij daarom nog niet volledig alles … over het antwoord … op het antwoord.

Waarin liggen die antwoorden dan besloten? In uw vingertoppen? Op het puntje van uw tong? In uw hart?

Verwijder de fysieke vorm uit uw gedachten … en … verwijder dan de gedachte. In die enorme weidsheid … van niets … daar is het, dat alle antwoorden besloten liggen. Klaar voor u om te worden geplukt … zoals een appel van een boom.

Alle antwoorden kunt u te weten komen … wanneer uw ziel er klaar voor is om ze te ontdekken. U heeft ons vandaag gevraagd … over de schepping van het fysieke lichaam. Wij glimlachen … want het lijkt op … is dat niet wat uw wetenschappers en zelfs professoren … in uw wereld bouwen … uit verschillende materialen … en wat u een robot noemt? En die werking … werkt … met een bepaald programma.

Wanneer er dus op een bepaalde knop wordt gedrukt … kan de arm naar rechts bewegen … en zo verder … Wij kunnen hier verder op doorgaan … maar wij zien dat u begrijpt wat wij bedoelen.

Daarom hebben wij lang overwogen … hoe een fysiek energieveld bereikt kon worden via gedachte … zodat … zo u wilt … uw gedachte … de gedachte die komt uit het VOELEN van de mens als het ware het programma wordt, de knop die wordt ingedrukt, mocht iemand verlangen dat zijn arm een beweging naar rechts maakt. Het lijkt hierop en toch is het – zoals u weet – veel ingewikkelder … vanwege de ontelbare dingen die erbij komen kijken.

De energiecentrale die uw fysiek lichaam is, is een Wonder op zich. Het is een levend organisme en een wereld van zichzelf. Want wanneer er iets kapot gaat … wordt alles in het werk gesteld om het te herstellen en weer in werking te krijgen … zo snel mogelijk.

Uw artsen en onderzoekers begrijpen al veel van het lichaam. Maar wij willen hier ook de overweging aan toevoegen … dat het basisonderhoud voor het lichaam … samengaat met het GEVOEL van Wel-Zijn.

Wanneer iemand zich niet zo Helder VOELT, in gedachten en fysieke beweging … als een fysiek GEVOEL vanbinnen … dan is het moeilijker voor … zullen we zeggen … de Wezens in uw lichaam … (misschien zou u hen mechanismen noemen) … maar wij noemen hen ‘De Wezens’ in uw lichaam … omdat zij niet volledig werken vanuit Liefde.

Alles in uw lichaam werkt voor 100%, wanneer zij met elkaar in Liefde zijn … en ja, de ziel … die u zou kunnen beschouwen als het computerprogramma … van het fysieke lichaam.

Vandaar … wanneer er GEVOELENS zijn van Vreugde en Geluk … GEVOELENS van Eénheid … dan reageert het lichaam.

Dit is het beste medicijn voor het lichaam. En wij begrijpen … wij aanvaarden … hoe moeilijk het moet zijn om … wanneer uw fysieke lichaam niet doet wat het zou moeten doen … toch in Vreugde te blijven … in Geluk … in volle Energie.
Toch is het door de kracht van het denken … de kracht van de ziel die de gedachtepatronen bestuurt … dat het Wel-Zijn tot stand komt. Zelfs wanneer de scanners op uw Aarde iets anders vertellen.

U kunt op een scan zien dat er iets in uw lichaam gebeurt … en dat levert het bewijs waarom u een bepaalde kwaal of pijn krijgt. Maar uw patroon … uw GEVOEL van Wel-Zijn … kan bepalen wat u op die beelden ziet.

Uw GEVOELENS kunnen worden gebruikt als een wisser … om – letterlijk – de beelden uit te wissen die er eens waren.

Wij benaderen dit onderwerp niet in de zin van ‘zo eenvoudig is het’ … en toch … is het dat wel.

Wanneer wij u uitleggen dat het uw GEVOEL is … door gedachte … dat uw gehele fysieke Wezen aanstuurt … dat is zijn programma … Ziet u het dan, Lieve zielen? Door deze houding te aanvaarden en aan te nemen … het te kennen als uw Waarheid … dan zou u zich alleen maar hoeven te VOELEN zoals u zich zou willen VOELEN … om gezond te zijn.

Blossom spreekt tot ons en zij zegt dat inderdaad, zoals wij gezegd hebben wanneer iemand ‘ziek’ is … hoewel wij het niet eens zijn met dit woord ‘ziek’ … zullen we toch verdergaan. Wanneer iemand strijd levert in zijn fysiek lichaam … dan is het laatste waar zij aan denken wel de mogelijkheid, dat zij in staat zijn om zich goed te VOELEN. Zij weten dat zij zich goed willen VOELEN, maar ze kunnen het niet … omdat ze het niet zo ervaren.

Wij zeggen … dat het overwinnen van die GEVOELENS van negativiteit … niet de strijd hoeft te zijn die velen ervan maken.

Ga naar het speelveld in uw hoofd. Haal uzelf weg uit datgene, waarvan u aanneemt dat het uw wereld is … ga dan spelen … met de kinderen in de velden van Gouden mais. Breng uzelf naar plaatsen waarvan u droomt. U heeft uw fysiek lichaam niet nodig … om dat te doen. U hoeft uw fysiek Wezen niet bij u te hebben … om mee te kunnen. Alles wat u bent … is Liefde.
Dat is de essentie van uw Zielzelf.

Dit Zielzelf van u … als een individueel aspect van Het Geheel … heeft het recht om overal heen te gaan waar het verkiest … met of zonder uw lichaam … en als het lichaam een belemmering vormt … laat het dan achter.

Wanneer u terugkeert van uw uitstap … zult u merken dat uw GEVOELENS veel krachtiger zijn. Daarom kan dit worden toegepast om het lichaam zichzelf beter te laten voelen door het TE VOELEN … stap voor stap.

U programmeert uw lichaam. Het wordt niet geprogrammeerd door iemand anders die op knopjes drukt … of hendels overhaalt.
Dit Wonder waarvoor u gekozen heeft om in te verblijven op het Aardse vlak, is de meest praktische multi, bulti (?), miljoen, miljard dollar woning, die u had kunnen vinden.

En toch, is het niet zo … dat velen ervoor kiezen om het te laten verkommeren? Het doet er niet toe dat zij zeggen ‘als ik een kamer niet schoonmaak of als er een lek is in het dak … daar kijk ik later wel naar’. Wij stellen voor dat u altijd uw huis goed zou onderhouden … zodat het altijd kan functioneren op zijn Hoogste vermogen.

U kunt kijken naar iemand die vele kilometers kan hardlopen in een wedstrijd … of de hoogste berg kan beklimmen … en u kunt denken ‘dat zou ik nooit kunnen’ … en dat zult u ook niet … omdat u dat zo denkt.

Wanneer u volledig gaat begrijpen welke kracht er ligt in uw GEVOELENS en uw gedachtepatronen … dan zou u zorgvuldiger letten op wat u VOELT en wat u denkt … in plaats van gedachten en GEVOELENS de vrije teugel te laten …waardoor ze u veel chaos kunnen brengen op uw pad.

VISUALISEER … VOEL … AANVAARD … WEET DAT HET WAAR IS … JE LICHAAM IS JE VRIEND.

Om je te dienen … op zovele manieren.

Oh! Hoezeer dient uw lichaam u … en toch vindt u dat dag na dag vanzelfsprekend.

Ademhaling na ademhaling.

Wij zeggen u, lieve vrienden, hoe meer u ervoor kiest om het wonder te erkennen dat uw lichaam is … des te meer zult u de grootsheid ervan ontdekken.

Hoe meer u uw lichaam behandelt zoals u een vriend zou behandelen … des te meer zal uw lichaam u teruggeven … de LIEFDE die u het biedt.
Die kringloop van Energie die ÉÉN is.

Zorg dus dat u alles haalt uit de reden waarom u het verkozen heeft.
Doe er alles mee wat u kunt …
Lach ermee … Beweeg ermee …
Want de Energie die U bent … voor uw leven op Aarde … wordt gedeeld door uw fysieke vorm.

U bent met elkaar … kunt u zeggen … getrouwd.
Welke geloften? Welke beloften bent u nu bereid te doen aan die partner die bij u is … gedurende uw tijd … uw gehele tijd … op Planeet Aarde?
Is het niet het fijnste om een buitengewone vriendschap te hebben? Om Lief te hebben en te koesteren … voor zolang we allebei zullen leven?

Lieve vrienden … wij Danken U dat u geluisterd heeft naar wat wij u vandaag wilden vertellen … en wij Vertrouwen erop dat wij hebben bijgedragen aan uw groei … u geholpen hebben met het beter begrijpen van de band die u heeft met uw fysieke woning … uw fysieke partner.

Wij trekken voor nu de Energie van deze verbinding weg van onze lieve vriendin Blossom. In Liefde en dank aan u allen.

Engelstalig bericht:
http://www.blossomgoodchild.com/

 * * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen