BLOSSOM GOODCHILD
20 oktober 2015

BG: Hallo daar, mijn vrienden Daarboven! Hoe meer er onthuld wordt via klokkenluiders enz … des te meer zou een mens kunnen wanhopen … en toch … LIEFDE overwint alles … en DAT MOETEN WIJ WETEN … diep vanbinnen … nietwaar?
FVL: Wij zouden zeggen ‘zeker en vast’, liefste Blossom. Goede morgen! Wij zouden het erg op prijs stellen als je de opname-apparatuur wilde aanzetten.

BG: Alles staat klaar, we kunnen beginnen. (En wat een fijne verrassing dat White Cloud zich kwam melden voor de sessie, hetgeen natuurlijk werd ’toegestaan’ door de FVL.) https://youtu.be/zqUWxkN1LVo

Transcriptie.

WHITE CLOUD: Een bijzonder warm welkom aan Ieder van u, in deze tijd van uw levensreis. En hoe goed kiest en zet u elke stap op die weg.
Mijn liefste vrienden op het Aardse niveau … wij die niet in de dichtheid van uw planeet verblijven … hoezeer juichen wij u toe … hoezeer eren wij u … hoezeer danken wij u omdat u uw rol speelt … en wij begrijpen dat het niet altijd een gemakkelijke weg is.
Toch blijft u doorzetten. Niet dan? Want diep in uw ziel WEET u … begrijpt u steeds beter … wat u hier kwam doen. Dat u uw eigen Trilling en zelfs ook … als puntje bij paaltje komt die van de planeet zèlf kwam verheffen. Blossom haalde aan … en zij heeft zitten denken … dat hoe meer zij de Waarheden hoort die onthuld worden … hoe minder ze ervan begrijpt. Omdat alles wat ze nu hoort en begint te begrijpen … ligt zo ver af van alles wat zij op school heeft geleerd.

Zoals zovelen denkt ook zij soms dat het leven veel eenvoudiger was toen ze veel minder wist. Maar ze WEET ook dat de groei … de uitbreiding … binnen in haar hart … verder gaat dan wat zij eerder had kunnen bevatten … vanwege al deze leringen en lessen over haarzelf en over ALLES DAT IS. Datzelfde geldt ook voor ieder van u, nietwaar mijn lieve vrienden? Dat ik vandaag doorkom … en het was een aangename verrassing voor Blossom, zo zegt ze … Omdat ook ik graag wil doorkomen om mijn wijsheid te delen en een beetje Lichtwerking toe te voegen aan het plan … zo u wilt.

Hoe meer u begrijpt … des te meer beseft u dat er meer en meer en nog méér te begrijpen valt … en mijn vrienden … dit zal nooit meer ophouden. Want het kleine deel van het Universum waarin u verblijft, lijkt voor u misschien onmetelijk … met al de kennis die u vergaart … maar natuurlijk is dit maar een speldenknop in het Grootse Schema der dingen. Toch is die kleine speldenknop even belangrijk als gelijk welke andere kleine speldenknop die deel is van ALLES EN IEDEREEN DAT/DIE IS.

Wij spreken vanuit en over Liefde, omdat dat ons doel is. De FVL en natuurlijk ikzelf … die op deze manier doorkomen via Blossom … hebben geen andere agenda, mijn vrienden, dan u bij te staan in het begrijpen van wie u bent.
Velen raken gefrustreerd omdat wij geen antwoord geven op de vragen die bij iemand opkomen aan de hand van een bepaald bericht dat wij hebben doorgegeven. Maar ziet u het, mijn vrienden? Ziet u niet dat wij niet hoeven door te komen met al de antwoorden op de vragen die u heeft? Hoe zou dat u helpen? ‘Heel veel’, zegt Blossom. En toch zeggen wij … wij bieden slechts woorden die belangrijk zijn.
WOORDEN MET DAARACHTER … EEN DIEPE BETEKENIS … DIE HET U MOGELIJK MAKEN OM DE GROOTSHEID TE VOELEN VAN WIE U BENT.

De eenvoud van datgene wat wij overbrengen is het enige wat nodig is, voor wat ons betreft. Wij hebben niet het verlangen om te antwoorden op universele vragen allerhande. Wat voor goeds zou dat brengen … in alle eerlijkheid, behalve leiden tot verwarring? Begrijp hierbij alstublieft … er is maar een bepaald niveau van inzicht dat uw brein op dit ogenblik kan opnemen … vanwege de resonantie waarin u verblijft. Hoe meer Blossom hierover hoort … des te minder begrijpt ze ervan … zoals zij zou zeggen.

Toch wil ik nu dit zeggen … dat zij binnen in haar Zijn een plek heeft bereikt … waar zij het eindelijk ‘Snapt’ … in die zin … dat het zich richten op al deze nieuwe Waarheden die naar buiten worden gebracht … niet altijd om ter best is. Inderdaad, let goed op, maar kan iemand hier iets aan veranderen? Slechts tot op bepaalde hoogte … want wat voorbij is, dat is voorbij. Maar zij WEET nu … net als u, mijn vrienden … dat zij wel haar Trilling kan veranderen. Zij leert … net als u … hoe zij die steeds Hoger kan verheffen …
DOOR ZICH TE RICHTEN OP HET GOEDE.
DOOR HAAR HART TE RICHTEN OP DE GEVOELENS VAN LIEFDE VOOR ELKAAR.
DOOR ZICH TE RICHTEN OP WAT ZIJ VAN HAAR LEVEN VERLANGT … EN HET TOT STAND BRENGEN DAARVAN …
Zij WEET dat door dit te doen … zij de Trilling van de planeet verhoogt … en ik wil deze zin graag afmaken met de woorden ‘eigenhandig’.
Blossom kiest ervoor om de Trilling van de Planeet eigenhandig te verhogen!

Op diezelfde manier … KIEST ieder van u ervoor … door in uw Hoogste en Zuiverste energie van LichtLiefde te blijven … om de Trilling van de planeet te verhogen … eigenhandig.
HOE VERMOGEND BENT U!
HOE GODDELIJK BENT U!
WEET u in deze tijd … Voelt u het … het LiefdeLicht dat u bent? Het LiefdeLicht dat vanuit het diepste van uw Wezen uitstraalt … naar de planeet … gewoon door uzelf te Zijn?
Gewoon door uw Waarheid te leven … de Waarheid van wie u bent EN door ervan te genieten.

Ik heb vaak gesproken over dingen die niet dienstbaar zijn, maar toch kan iemand ervoor kiezen om zich te richten op juist die dingen. Het is door oefening … door te erkennen dat deze dingen niet dienstbaar zijn aan het zelf en het geheel en door heel snel te leren van gedachten om te zetten van negatief naar positief … dat zich het karakter aftekent wat u zult worden.
Geef niet toe aan de negatieve energieën die u worden opgelegd.
U BENT GROTER DAN DAT.
U WEET BETER DAN DAT.
U STAAT BOVEN DAT ALLES.

Nu deze Hogere Energieën letterlijk over uw planeet worden uitgestort en u uzelf toestaat om ze te ontmoeten en te begroeten … kunt u dan in uzelf … het verschil VOELEN, mijn vrienden? Als u uzelf toestaat om dat verschil te VOELEN … dit WETEN dat u zo goed KENT. Dit WETEN waarvan u niet WEET wat u WEET … maar toch KENT u het zo goed. Is het nu niet sterker dan ooit en toch, kunt u het onmogelijk beschrijven?

Het is het GEVOEL. Het GEVOEL van dat WETEN. En misschien kunt u nu een beetje beter begrijpen waarom het soms zo moeilijk is voor ons … die verblijven in … zullen we zeggen – met alle respect – een Hogere Trilling … om de dingen onder woorden te brengen. Gewoon omdat ze niet geschikt zijn … of ze brengen niet precies de betekenis over van wat wij VOELEN … en van wat wij U graag willen laten VOELEN.

U kunt enkel maar merken dat uw Trilling hoger en hoger en hoger is geworden … niet door woorden, beslist niet … maar door hoe u zich VOELT. En hoe hoger uw Trilling komt, des te beter VOELT u zich. Hoe beter u zich VOELT, des te hoger zal uw Trilling stijgen … en hoe méér uw trilling stijgt … des te beter zullen de PLANEET en al haar bewoners zich VOELEN.
Ziet u het nu? Daarom is het zo belangrijk … denken wij … dat u geniet van uw leven. Zodat u zich Goed zult VOELEN … Omdat door u Goed te VOELEN … U het mogelijk maakt dat Alles zich een deel VOELT van datgene wat u VOELT … omdat U ALLEN ÉÉN BENT.
Maar als u dan eens een mindere dag heeft … neem dat uzelf dan niet kwalijk. Wanneer u een mindere dag heeft mijn vrienden, wellicht kunt u dan gewoon diep ademhalen en u afstemmen op iemand anders die een buitengewoon Goede dag heeft … en in Liefde dat GEVOEL ontvangen dat een ander op die dag heeft … wanneer u het niet heeft.

Schommelingen en rotondes, mijn vrienden … schommelingen en rotondes. En Blossom zegt mij, terwijl ik dit zeg … ‘Maar waarom moet dat zo zijn? Waarom is het zo dat de mindere dag iemand soms zo zwaar kan raken? Waarom zijn er nog mensen die zo zwaar lijden? Het lijkt soms zo onevenwichtig. Het lijkt af en toe een beetje oneerlijk dat de één kan zwemmen in geluk, terwijl de andere zwemt in zijn eigen tranen’ … en wij zeggen dat dit dingen zijn die u vanuit uw positie niet kunt begrijpen … u kunt niet het Grotere geheel der dingen zien. Anderen kunnen dan weer vragen ‘Maar waarom? Want als wij dat wel konden, dan zou dat zo’n hulp zijn’ … Wij zeggen dan … Mijn vrienden, er zijn bepaalde dingen die u moet aanvaarden. U heeft de ‘voorwaarden’ aanvaard van deze wereld waarin u verblijft, voordat u hierheen kwam. Het was alsof er een klein vakje was … net als op uw computer … met daarachter het zinnetje ‘Klik hier om de voorwaarden te accepteren’. Het was alsof u dat gedaan heeft voordat u kwam. Omdat u het begreep. U had als het ware ‘het contract gelezen’.

Toch … dat innerlijk WETEN … geeft u VERTROUWEN. Vertrouwen in uzelf, dat u hierheen kwam om LIEFDE te zijn. Om van uw leven te genieten … en in uw leven Alles te brengen wat Grootsheid en Goedheid voor ALLES is.

Velen van u kiezen ervoor om om zich heen te kijken naar de verwoesting en de wanhoop, de hebzucht en de haat en het verdriet. Ik wil u zeggen … het is goed om u van deze dingen bewust te zijn, maar toch moet u zich richten op alles wat behoort tot de Liefde. U vergeet daarbij niet … u gaat niet voorbij … aan de daklozen … de hongerigen enz. U gaat niet aan hen voorbij, u zegt niet ‘daar heb ik niks mee te maken’. Maar door te WETEN wat u geleerd heeft … uw KENNIS … uw WIJSHEID … en naar uzelf ALLES aan te trekken wat van de Hoogste, Zuiverste energie van Liefde is … dient u hen. U helpt hen.
Uw leven ondergaat een andere manier van leven. De manier van leven die u kent vanuit uw sprookjes. Een leven waarin er alleen maar LIEFDE straalt vanuit ieder hart. Waar het water zuiver is. Kristalhelder en zuiver water, dat neerstort vanaf de bergflanken. Waar kinderen lachen en spelen. Vogels vrij door de lucht vliegen … omdat de lucht vrij is van elke vervuiling. Hou vast aan de visies die u heeft, Geliefden … van de wereld waarin u wilt leven … en MAAK DIE WAAR.

DAT IS UW DOEL.
DAARVOOR BENT U GEKOMEN.
LEEF, HEB LIEF, LACH.
STRAAL UW LICHT UIT.
Doe dit zoals u bent overeengekomen toen u het contract tekende … het ‘Wees gelukkig en straal uw Licht uit’-contract … (hoe dan ook!)
Wij in de andere rijken zijn vlak bij u … om u te helpen en te dienen … zoals u anderen dient.
Wees opgelucht, geliefde Zielen … want ALLES IS GOED.
ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN.
ALLES IS ÉÉN LIEFDE.

Wij zeggen Dank aan de Goddelijke Eenheid … dat zij deze berichten laat doorkomen. Wij vragen altijd, dat wij nederig mogen blijven … om te kunnen dienen en ontvangen … en dat wij dapper mogen verdergaan als het Licht en de Liefde. In Liefde en Dank. Adieu, mijn vrienden … Adieu.

Einde van de sessie.

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen