BLOSSOM GOODCHILD
16 januari 2016

BG: Hier zijn we weer. Ik kijk ernaar uit om te zien waarover u vandaag wilt spreken.
FVL: Welkom aan Iedereen. Het is gepast dat wij datgene bespreken wat ten goede komt aan het geheel. Daarom hebben wij ervoor gekozen om vandaag te spreken over een ietwat ander onderwerp, zoals u voorstelde. Wij willen u spreken over … wormgaten.

BG: Echt? Oeps! Dat verraste me volkomen. Ga uw gang.
FVL: Het is goed voor zowel onszelf als voor de mensen van uw Planeet, om dergelijke onderwerpen te behandelen in deze nieuwe tijden. Maar het zou niet juist zijn om te stellen dat deze wormgaten nu pas zijn ontstaan.

BG: Ik ben verbaasd dat u het ‘wormgaten’ noemt. Ik dacht dat ‘portaal’ of ‘vortex’ voor u beter zou voldoen.
FVL: Het maakt niet uit welke technische benaming er gebruikt wordt. Het feit blijft dat wij erover willen spreken.

BG: Jippie!
FVL: Het is een ingewikkelde materie en toch kunnen wij u verzekeren dat ze overal kunnen opduiken. Het is alsof ze geschapen kunnen worden waar u maar zou willen. Deze gedachte is voor de verder gevorderde ziel. We blijven er echter bij, dat het mogelijk is. Maar voor nu zullen we het hebben over die welke er ‘al zijn’. Geplaatst en klaar om te gebruiken.

BG: Nu moet ik dit vragen … is de Bermuda Driehoek er één?
FVL: Natuurlijk … en hiermee BEDOELEN we ‘natuurlijk’. Hij is niet geschapen omdat hij nodig was. Hij is daar ‘vanuit zichzelf’. Hij is niet door de mens geschapen en aangebracht.

BG: De mens kan dit dus doen? Ik heb gehoord dat er een aantal van bestaan, waarmee een snelle verplaatsing over de Planeet mogelijk is. Maar ik wist niet dat ze ‘geschapen’ kunnen worden door de mens.
FVL: Ja. Sommigen worden geschapen door Wezens van deze wereld, andere door Wezens van buiten deze wereld. Met enige humor … willen wij hierbij stellen … dat die welke geschapen zijn door de ‘buiten-wereldsen’ véél efficienter zijn!

BG: Oké, leg eerst eens uit, zo u wilt … wat is precies hun doel?
FVL: Het zijn Energetisch geladen ‘ruimtes’, die iemand buiten tijd en ruimte kunnen brengen. Hiermee kan iemand onmiddellijk worden overgebracht van de ene plaats/ruimte naar een andere.

BG: Ik kan begrijpen waarom dat behoorlijk ingewikkeld kan zijn.
FVL: Vooral naar menselijke begrippen … zij weten zo weinig af van alles wat er mogelijk is. Want ALLES is daadwerkelijk mogelijk.
Deze ‘scheppingen’ zijn in staat om iemand … van de ene dimensie naar de andere te brengen. Zij zijn in staat om iemand van ergens naar ergens te brengen … afhankelijk van waarheen zij ‘geprogrammeerd’ zijn om naartoe te gaan.

BG: Je kunt er dus één programmeren om je ergens heen te brengen en een volgende keer programmeer je hem om je ergens anders heen te brengen? Het is niet zo dat het je naar één plek brengt en dat die plek de enige bestemming was die je ‘er doorheen’ kon bereiken?
FVL: Dat klopt. Toch zijn die welke door mensen gemaakt zijn, nog niet zo verfijnd. Het vergde grote vaardigheid, nogal wat tijd en veel geld om een ‘enigszins werkende’ replica te maken … laat staan, dat die het gewenste effect had.
U moet proberen te begrijpen dat uw Planeet als geheel … heeft toegestaan om zichzelf te beschouwen als zeer beperkt. Toch ligt de technologie binnen handbereik … mocht de sluier van geheimhouding worden weggenomen.
Deze wormgaten zijn heel gewoon op andere Planeten. Ziet u … uw Universum is onmetelijk en toch is het allemaal ÉÉN Energie. Daarom is ALLES toegankelijk, omdat het niet gescheiden is van zichzelf. Het kan niet gescheiden zijn van zichzelf.
Alles – zoals u weet – is Energie. Het is dus enkel een kwestie van deze Energie te ‘kneden’ tot een vorm die ’transport’ mogelijk maakt. Toch moeten we benadrukken dat er oefening voor nodig is om de ‘ontvanger’ een dergelijke verplaatsing te laten ondergaan … zonder dat het op één of andere manier invloed heeft op het fysieke lichaam of ja, zelfs op de geest.
Want wanneer je reist aan een dergelijke snelheid, bij gebrek aan een betere benaming … die sneller is dan uw racewagens enz … dan is het onvermijdelijk dat er een zekere druk wordt uitgeoefend op het ‘zelf’, waardoor je behoorlijk ondersteboven kunt raken … tot je eraan gewend bent.

BG: We kunnen dus niet ‘zomaar’ naar andere Planeten gaan of zo, maar wel vooruit en achteruit in de tijd. Net zoals in de films over tijdmachines?
FVL: Inderdaad. Want ‘het leven’ vindt overal tegelijkertijd plaats. Er is alleen maar het Nu. Je zou dus hooguit reizen naar een andere ‘plek’ in/van het Nu.
Als je het logisch bekijkt … lijkt het doenbaar dat iemand daarheen kan gaan, waar hij heen wil gaan. Zulke beperkingen die u uzelf heeft opgelegd … door wat u geleerd werd. Toch, als u zich zou overgeven aan/in de Eénheid, het AL dat is … en het zou worden … waarom TER WERELD zou het niet mogelijk zijn om VAN DE AARDE AF TE GAAN, als u dat zou willen?
Het is niet alleen zo dat ‘de wereld’ uw schatkamer is … Alles is dat! Het is van u. Het is van ons. Het ligt daar voor het grijpen. Om alles te ervaren op welke manier u maar wilt.
U heeft gehoord dat vele zielen in staat zijn om ergens anders heen te reizen via hun geest … met andere woorden, dat hun ziel andere plekken kan ‘bezoeken’. Deze wormgaten maken het mogelijk dat iemand fysiek daarheen kan gaan en er in het fysieke dingen te doen, in plaats van enkel maar in het spirituele. Er zijn te veel gebruiksmogelijkheden/doeleinden om te verklaren waarom en wanneer ze worden gebruikt. Maar wij zijn hier om u te vertellen dat ze echt wel bestaan.

BG: Is het mogelijk dat iemand er op een dag langs loopt en dan poef! … daar zijn ze … erdoor geschept en er doorheen getold naar een andere wereld?
FVL: Ja.

BG: Zonder waarschuwing, zonder voorbereiding?
FVL: JA.

BG: Zou dat dan een gelukkig toeval zijn … of heeft het iets te maken met je energie of je ‘levensplan’? Ik bedoel: zou een andere ziel langs diezelfde plek kunnen komen en dat er dan niets gebeurt?
FVL: Ja.

BG: En … … … ? Waarom is dat?
FVL: Omdat degene die het ervaart er klaar voor is om DAT te ervaren. Er zou geen schade worden aangericht. Het zou voor die persoon voelen alsof hij een aantal maanden op die nieuwe bestemming was geweest en toch, wanneer hij wordt teruggebracht zijn er misschien slechts vijf minuten verstreken … of niet eens. Het kan ook slechts één ademtocht geduurd hebben.
Voor velen, wanneer dit gebeurt en het gebeurt echt bij velen … is het slechts een ervaring, zoals wij het noemen. Een soort van ‘Waarom niet’ in plaats van ‘Waarom’. Toch gaat voor sommigen het doel veel dieper. In hun bewustzijn hebben zij het misschien niet ‘zien aankomen’. Maar in hun bewustzijn van wat er moet gebeuren op persoonlijk niveau … laat ons zeggen … om de mensheid te helpen … voor het Hoger Goed … dan gebeurt het en de kennis die van ‘elders’ wordt meegebracht … zal – misschien pas in de toekomst van die persoon – worden teruggebracht en benut worden … om ten goede te komen aan ALLEN.
U zou behoorlijk verbaasd staan over hoe dit soort zaken het verloop van uw geschiedenis hebben veranderd! Om het nog wat moeilijker te maken en uw brein nog méér aan het werk te zetten … willen wij hieraan toevoegen … dat er misschien nog wel vijf andere scenario’s van eenzelfde verloop werden uitgevoerd op een parallelle ’tijdlijn’.
Niets, Dierbaren … Niets is zoals het lijkt en dat doet er ook eigenlijk niet toe! Wij weten, Blossom, dat jij in het verleden ‘problemen’ had ten aanzien van dit soort uitspraken. Maar nu kun je ze al wat beter aanvaarden … nietwaar?

BG: Dat kan ik, ja. Wat ééns mijn Waarheid was … betekent niet dat het nog steeds zo is. Dit leer ik ook. Ik voel me een beetje op ‘kleuterschool’-niveau, met betrekking tot wat ik hierover heb gevraagd. Een geleerde wetenschapper had misschien méér uit u kunnen halen … ik wist niet eens zo goed welke kant ik ermee op moest (door een portaal, misschien!).
FVL: Onderschat het aangebodene niet, Blossom. Onthoud dat onze woorden gelezen zullen worden, ook door mensen die er doorheen zijn gegaan … en zij die dat niet deden en nog steeds niet geloven in hun bestaan of zelfs maar de mogelijkheid ervan!

BG: Ja, ik denk het wel. Wat is dat toch met mij? Ik heb u gevraagd om over iets anders te praten … dat heeft u gedaan … en ik ben NOG niet tevreden. Ik moet erom lachen … Bedankt voor het langskomen.
FVL: Het was geen enkele moeite. De telepathische weg is veel minder belastend voor jouw Energie dan de fysieke weg.

BG: Dat zou pas wat zijn!
FVL: Inderdaad. Wij vertrekken nu in/van/door/als Liefde.

Later die dag.

BG: Hier ben ik weer. Het is nu vroeg in de avond en ik voel me een beetje ‘ontevreden’? Ik heb gewoon het gevoel dat dit onderwerp niet is ‘afgerond’. Wilt u er nog wat verder op doorgaan?
FVL: Dat doen we graag. Leg ons uw ‘ontsteld zijn’ eens uit, alsjeblieft.

BG: Wel … ik heb gewoon het gevoel dat we misschien toch wat méér Licht kunnen schijnen op een dergelijk boeiend onderwerp?
FVL: Stel dan maar je vraag.

BG: Oké. Stel dat iemand zou WETEN of ontdekken waar zich een portaal bevond … zou hij dat dan gewoon kunnen binnengaan? Wat is er voor nodig om ‘er doorheen te gaan’?
FVL: Heel wat. Maar dan hebben we het over een mens op/van uw Planeet Aarde. Zoals we al zegden … het is veel gemakkelijker vanuit ‘andere werelden’. Daar is het heel gewoon.

BG: Hoe komt dat?
FVL: Vanwege de dichtheid van het menselijk lichaam/vorm … en ook door de dichtheid die het portaal omringt … en omwille van het feit dat een dergelijke technologie door ‘de gewone man’ werd afgewezen en uitgesloten, en was voorbehouden aan hen die macht hadden over vele dingen waarover zij geen macht hadden mogen hebben.

BG: Maar was ‘de gewone man’ ooit wel in staat om zo te reizen?
FVL: Met gemak. Uw wereld was ooit een veel Lichtere plek – in vele opzichten van zichzelf. U was allen veel Lichter op deze wereld – in vele opzichten van uzelf. U gaat nu over naar een ’tijd’ waarin dergelijke dingen weer heel gewoon zullen zijn. Maar daar willen wij meteen aan toevoegen … er moet nog véél gebeuren, vóór het zover is.

BG: Oké. Nu dan terug naar … wat is er nodig om ‘er doorheen te gaan’?
FVL: Op een andere Planeet? … De gedachte! Op de uwe? … Voorbereiding, instrumenten, elektriciteit, toezicht … moeten we nog verder gaan?

BG: Het is al goed. Ik snap het al. Waarom kunnen wij er dan niet gewoon doorheen gaan? Vanwege de dichtheid … zoals u het noemt?
FVL: Ja en toch – zoals we al zegden … zijn er sommigen die het kunnen.

BG: Zijn zij Lichter dan anderen … of zijn ze gewoon méér onderlegd … staan ze méér open?
FVL: Zij zijn zich bewust van de gedachtepatronen die ervoor nodig zijn.

BG: Maar, eerder zei u … dat iemand gewoon per ongeluk een portaal kon tegenkomen en dan boem! … Waren ze in een andere dimensie.
FVL: En dat is ook zo, Blossom. Begrijp alsjeblieft dat er vele, vele, vele, vele, vele scenario’s zijn voor vele, vele, vele, vele omstandigheden. Het gebeurt eigenlijk maar zelden dat er ook maar ‘iets’ vaststaat. Want Energie verandert steeds weer … door gedachte! Er is niet slechts één manier om iets te doen. Er kunnen duizend manieren zijn … waarvan er slechts vijf op dit ogenblik van toepassing zijn, omdat de andere 995 nog niet ‘bedacht’ zijn.

BG: Ik denk dat het probleem (als dat een goede woordkeuze is?) is, dat ik probeer om antwoorden van u te krijgen … terwijl er eigenlijk geen antwoorden zijn … of misschien moet ik zeggen … terwijl er niet maar één antwoord is … op wat dan ook! Er ligt van alles op het bord … het ligt er maar net aan wat iemand kiest als lunch!
FVL: Dat is zo juist en intelligent omschreven, liefste Blossom.

BG: Oh, Dank u!
FVL: Onze taak wordt hierdoor misschien ook steeds moeilijker. Want u heeft het erover gehad om de dingen ‘een beetje te bespoedigen’. Maar ziet u … wij kunnen niets van dit alles ooit met u tot op de bodem uitzoeken … want er is geen bodem!

BG: Een eindeloos gat!! Dan maar terug … naar het wormgat … het is een beetje zoals … om het in lekentaal te zeggen … een bus, die een route rijdt van A naar B. Wanneer hij bij B aankomt, dan stopt hij daar, draait om en rijdt weer terug. Hebben wormgaten een A en B?
FVL: Neen. Zij hebben een A tot Z, met het volledige alfabet en nog méér daar tussenin. Zoals we al eerder zegden, Blossom … het zou afhangen van waar zij geprogrammeerd waren om ‘door te komen’.

BG: De persoon of het portaal?
FVL: Het portaal. Maar het is niet ongebruikelijk dat iemand ‘doorkomt’ op een plek die volledig onbekend is.

BG: Wat gebeurt er dan?
FVL: Sommigen zijn verdwaald en konden nooit meer terugkeren.

BG: Waar zijn ze nu dan?
FVL: Dat weten de ‘programmeerders’ niet.

BG: Dus die ‘verloren persoon’ kan niet gewoon weer terugspringen … doorheen het portaal?
FVL: Niet altijd … omdat het portaal heel gemakkelijk een storing kan krijgen en dan gesloten wordt … waarna het niet meer geopend kan worden.

BG: Wat vreselijk voor die verloren ziel.
FVL: Waarom? Wie zegt dat zij niet een veel betere kwaliteit van leven ervaren, elders?

BG: Goed punt. Kunt u wat méér vertellen over de soorten wormgaten die zomaar kunnen verschijnen als ze nodig zijn?
FVL: Ze verschillen niet zoveel van de ‘aangebrachte’ wormgaten. Voor zover het ‘het overbrengen van Energie’ betreft. In de zin van hoe ze werken. Maar, deze zijn geprogrammeerd … hoe zullen we zeggen … meer binnen het Wezen van de ziel/vanuit de ziel. Met andere woorden, de Energie van het Wezen dat reist is in staat om onmiddellijk voldoende Energie van het gewenste type ‘op te wekken’ … om letterlijk ’te verdwijnen’ vanaf gelijk welk punt.

BG: Bedoelt u dat ze dan dematerialiseren zoals in Star Trek of zo, en dan weer verschijnen op hun verlangde bestemming?
FVL: Dat kan inderdaad voorkomen. Maar dat is iets heel anders en lijkt helemaal niet op een wormgat-ervaring. Er wordt gebruikt gemaakt van een geheel andere soort van gedachte en Energie.
Wanneer iemand aanvaardt/begrijpt hoe Energie kan worden ‘gemanipuleerd’ … dan is er niets … absoluut niets wat nog onbereikbaar is.

BG: Mmm. Misschien kunt u ons een paar aanwijzingen geven hoe we dat kunnen doen … de volgende keer.
FVL: Dat zullen we graag doen.

BG: Daar kijk ik naar uit. Bedankt, jongens. Ik voel me nu beter. Ik voel dat de channeling voor vandaag afgerond is … dat voelde eerst niet zo. Jippie. Dat is klaar. Ik hou van jullie.
FVL: WIJ HOUDEN VAN IEDEREEN.

Engelstalige audio-versie:
http://youtu.be/wEcczu2ruYo

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Met de volgende link heeft u toegang tot al mijn YouTube-opnames:
http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: http://www.blossomgoodchild.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen