BLOSSOM GOODCHILD
15 september 2015

Engelstalige video-link van dit bericht:
https://www.youtube.com/watch?v=0BoDzfpZEE0

(Het is aanbevolen om ook naar de audio te luisteren en niet alleen maar het transcript te lezen … omdat de Energie die doorkomt diep doordringt in de ziel.)

BG: Hallo, hier ben ik weer, terug uit Engeland. Ik dacht dat het fijn zou zijn om White Cloud nog eens te laten doorkomen en hopelijk zal de Federatie van Licht beginnen … de Federatie van Licht zal doorkomen omwille van deze spannende tijden waar we nu voorstaan.

Ik ben me bewust dat deze ‘Golf X’ er aan zit te komen. De Federatie van Licht zegt niet specifiek dat dit de naam is, zij zeggen dat het de Wonderbaarlijke Energie van Liefde is die zal doorkomen en – heel interessant – ook de Zuilen van Licht. Dat is wel heel interessant, nietwaar?

Heel veel jaren geleden … ik denk dat het 2011 was … toen was de Federatie al begonnen met het vernoemen van deze enorme Zuilen van Licht die zachtjesaan zichtbaar zouden worden … die al deze Energie zouden hebben en de informatie en de kennis. Ze zeiden dat deze zichtbaar zouden worden tegen het einde van 2011. Voor al diegenen die mij toen al volgden … er waren geen Zuilen van Licht! Misschien waren er wel een paar, maar niet zo massaal zichtbaar als toen gezegd werd.

Dit veroorzaakte een beetje een breuk tussen ons, want mijn en hun geloofwaardigheid lagen heel snel opnieuw aan diggelen. Zij hadden gezegd dat ze zichtbaar zouden zijn tegen het einde van 2011 en dat was niet zo. Dus zei ik dat … totdat ze echt zeker waren van hun zaak ik er even mee ophield … en dat deed ik ook … gedurende ongeveer 3 maanden.

Na deze periode voelde het eigenlijk verkeerd voor mij om niet te channelen, want ik kwam tot het besef dat ik het hele ‘begrip van tijdschema’s’ niet echt begrijp. Zij komen van zo ver en heel veel wordt door ons – mensen, hier in de 3e dichtheid – verkeerd geïnterpreteerd. Dus hervatte ik mijn vriendschap met hen.

Heel deze periode dit jaar … want zoals ik al eerder zei in een channeling ‘wat betekenen een paar jaren, wanneer het vrienden betreft?’ … en nu worden deze enorme Zuilen van Licht zichtbaar over de hele wereld.

In mijn meest recente audio-channeling zeiden ze dat er steeds meer zullen zijn; ze zullen ook zichtbaar zijn in mooie regenboogkleuren … dat zou spectaculair zijn! We zullen dus afwachten en zien wat er gebeurt …

Ik wou even laten weten dat ikzelf en vele anderen ons bewust zijn dat we ons heel erg mat voelen. Dat was zelfs zo, lang voordat mijn moeder overging en ik naar Engeland vertrok. Het was een gevoel van ‘ik ben er klaar mee … ik ben er echt klaar mee! Ik geef me over, ik heb niks meer om te geven … bleuh …’. Dit gevoel heb ik zelfs een paar jaren gehad … dit gebrek aan enthousiasme voor mijn eigen leven. En ik heb niets om over te klagen, zoals ik eerder al zei. Maar het is eerder een … oké, oké, oké …. er zit geen fut meer in, geen gevoel meer van enorm enthousiasme dat ik voordien wel had. Ik weet niet waar het naartoe is, want ik kan het niet vinden.

Dus hoop ik dat deze Golf van Energie die er aan zit te komen mij – en vele anderen die net hetzelfde voelen – werkelijk zal verheffen. Mensen schrijven mij en praten met mij hierover … en het is niet dat ik depressief ben, ik voel me alleen … mat … ik voel alsof ik geen grote verbinding heb met Bron, met de Goddelijke Bron. Natuurlijk hebben we die allemaal, die verbinding kunnen we niet verliezen. En wat ik ook probeer zoals meditaties en andere dingen om me terug te brengen … ach ja, ik ben er klaar mee … ik ben er klaar mee.

Ik vroeg wel aan de Federatie in een van de vorige channelings of deze leegte, dit gevoel van een gebrek aan schittering of dit te maken had met het feit dat we eigenlijk ‘leeg’ zouden moeten zijn, omdat zodra deze enorme Golf van Liefde er aankomt, we gevuld kunnen worden met deze nieuwe Energie. Toen zeiden ze ‘inderdaad, dat is de bedoeling’ en toen zeiden ze ook dat deze Zuilen van Licht eigenlijk verbonden zijn met deze Golf van Energie die doorkomt.

Vele mensen zeggen dat dit eind september zal zijn, velen zeggen dat dit 28 september zal zijn. Ik heb het hen gevraagd en zij zeiden ’tegen het einde van het jaar’. Daar heb je het weer … datums …

Dus, we zien wel, ik ben hoopvol … ik kan niet zeggen dat ik het voel dat het steeds dichterbij komt, want ik voel het niet. Ik heb zoiets van … ik zou me opgewonden moeten voelen, maar dat ben ik niet. Maar ik begin wel hoopvol te worden … lieve God, alsjeblieft, laat deze Energie veranderen naar een Hoger Licht, een Hogere Trilling, want er zijn velen van ons die dit nodig hebben.

Dus ja, ik ben hoopvol … laat ons afwachten en kijken wat er gebeurt. Dat is wat ik hierover wou vertellen.

Ik ga nu White Cloud laten doorkomen … en als de Federatie ook even dag wil komen zeggen dan zullen ze nadien wel doorkomen. Ik weet dat White Cloud altijd doorkomt als mijn poortwachter. Diegenen die dit al eerder meegemaakt hebben zullen zien dat ik vele rare gezichten trek wanneer White Cloud doorkomt. Ik zou willen dat er alleen een paar ademhalingen nodig waren om hem door te laten komen, maar zo werkt het niet voor mij.

Ik ben er zeker van dat jullie zullen genieten van zijn energie en zijn woorden van Wijsheid, wanneer hij doorkomt.

White Cloud: Een heel warm welkom voor ieder van u die deze telecommunicatie bekijkt die Blossom en ik u brengen. Ik ben me bewust van hoe velen van u zich voelen … zoals Blossom ook uitgelegd heeft. En toch zeg ik tegen u, mijn vrienden … sta dit gevoel toe om zijn weg te banen door u. Het is oké dat u zich mat voelt. Er is geen regel die zegt dat u zich levensblij en vreugdevol en energievol moet voelen. Het is alleen aangenamer als u dit kunt doen, nietwaar?

Maar verwijt uzelf niet dat u zich wat mat of leeg voelt … of niet echt geïnspireerd voelt. Want ik zeg u … er is een Licht van Liefde dat met zich al de Vreugde draagt die iemand ooit in zijn wezen kan bevatten. Het is daar voor iedereen om het te aanvaarden … om het te (h)erkennen … om het te begrijpen.

Dit Liefde-Licht … deze Golf van Energie zal helpen om u te laten begrijpen wie u bent … LIEFDE … natuurlijk.

Toch zal het ervoor zorgen dat er een dieper niveau van begrijpen is van wie u bent … van LIEFDE.

Terwijl het in uw atmosfeer filtert … en daardoor geabsorbeerd wordt door uw wezen … zult u het meest dichtstbijzijnde … mogelijke gevoel van gelukzaligheid ervaren dat ondervonden kan worden … binnen het niveau van de energie die er aankomt.

Natuurlijk zijn er Hogere en nog Hogere niveaus van deze gelukzaligheid … maar toch kan het niet doorkomen op dat niveau … op de Hoogste van de niveaus … want u zou ontploffen van gelukzaligheid … en dat zou geen mooi zicht zijn.

Adem … zoals we u al meermaals gezegd hebben. Adem … adem die Energie in. Absorbeer het doorheen uw wezen … en laat het gaan. Laat het zich vermengen met de adem van eenieder … met de levensenergie van de bomen en de bloemen en het water. De lucht die u ademt zal gevuld worden met de Hogere Liefdesenergie en het is vrij beschikbaar voor u om het in te ademen … in en uit … in en uit … en terwijl u zich meer bewust wordt van dit wonder … deze adem … dat is Leven … zult u zien dat u de verbinding zult voelen … waarvan u voelde dat die ontbrak bij velen van u.

In … en uit … In … en uit. Nu is het tijd dat ik plaats maak voor mijn collega’s die bij u bekend staan als de Federatie van Licht … Heel erg bedankt!

FVL: We zijn zo dankbaar voor deze mogelijkheid om met u te spreken via deze dame, Blossom. Toch, op een meer diepgaande manier … omdat we niet alleen spreken via onze stem … onze Geluidstrilling die we u kunnen aanbieden. Maar door het visuele contact … is het mogelijk voor ons om u onze Liefde aan te bieden op een veel dieper niveau. Terwijl u kijkt in onze ogen … beschouwen wij dat u in staat bent om uw hart te verbinden met het Hogere Niveau van Liefde dat wij u aanbieden.

Liefste zielen van de Aarde … Nu is de tijd … waarop uw zielen gewacht hebben sinds uw komst op deze Planeet Aarde. De tijd is NU, geliefden, dat een Energie zal doorfilteren … die uw zielen zal vullen met een Hoger Niveau van Liefde, zoals onze collega White Cloud – zoals hij gekend is door u – eerder ook al over gesproken had.

Laat uw hart enthousiast zijn! Laat uw geest enthousiast zijn! Herinner u hoe het was toen u nog een kind was en het de avond voor uw geboortedag-viering was. Die opwinding … die het u zo moeilijk maakte om uw ogen te sluiten en te gaan slapen. Omdat men wist, omdat u wist … dat wanneer u ’s morgens zou wakker worden u er zo vele geschenken gegeven zouden worden.

Daarom noemen wij het de geboorte-dag van deze nieuwe Energie … die uw wezens zal vullen met geschenken die velen van u zelfs nooit hadden overwogen. U zult uzelf zien Manifesteren … Creëren … Lachen … Geven van ‘zelf’ … Geven aan ‘zelf’ … Delen met elkaar … van wie u bent. U kijkt in elkaars ogen en u zult alleen Liefde zien … alleen Liefde.

Wij hebben gesproken over Zuilen van Licht … Geliefden, deze Zuilen zijn nu in staat om gezien te worden door u, omwille van het gehele niveau van Energie … waartoe u zich verheven heeft. Terwijl de Energie in uw planeet doorstroomt … en uw trilling zich steeds hoger en hoger verheft … zullen meer en meer van deze Zuilen van Licht … deze Zuilen van Energie zich uiteindelijk tonen aan u als Regenboog-Licht … zoals we gezegd hebben … zullen u vullen … zullen zich verbinden met u. Het kloppen van uw hart … zal resoneren met het kloppen dat zich diep in deze Zuilen bevindt.

We hebben ook gesproken over de kennis … de informatie … die deze Zuilen bevatten. Beetje bij beetje … heel langzaamaan … zullen zij druppelsgewijs informatie uitzenden die beantwoordt … aan personen die op voorhand overeengekomen zijn om deze informatie te aanvaarden … op deze manier.

Uw tijd van neerslachtigheid is voorbij. Uw zielen … van de diepste plaats binnenin … zullen oplichten … stralen … zullen deze Hogere Energie van Liefde uitademen … die dan kan vrijgelaten worden door de adem … aan hen die deze Hogere Energie nog niet ontvangen hebben … omdat hun wezen nog niet in staat is om dit te doen, totdat hun energie zich verheft tot een zeker niveau … zodat zij deze Hoge Energie kunnen absorberen.

Ieder op zijn eigen tempo, geliefde zielen. Het Pad dat u gaat, gaat u op uw eigen tempo. Er is geen wedstrijd … er is geen haast. Want … is het niet zo, dat waaraan u zich verbindt … een grotere waarde heeft dan het halen van het uiteindelijke doel?

Wees u bewust van uw ‘zelf’ en van wie u bent! We zullen elkaar weer spreken … op het gepaste moment. Wij … houden … van … u!

White Cloud: En zo is het, mijn vrienden. We beëindigen onze communicatie voor vandaag. Voel met uw harten de Liefde die wij overbrengen. Voel met uw harten zoals wij dat doen, de Liefde die u bent … en het Licht te schijnen naar iedereen en alles … op uw planeet … naar alle Universa … want Liefde … is Liefde … is Liefde … er is niks anders.

Wij danken de Goddelijke Eenheid om deze tijd toe te laten, we vragen steeds dat we nederig mogen blijven zodat we mogen dienen, zodat we mogen ontvangen.

In liefde en dankbaarheid, adieu mijn vrienden, adieu.

BG: Heel interessant, die kleine zegening op het einde … toen hij zei ‘zodat we mogen dienen, en ontvangen’ … dat is niet zijn gewoonte om dat te zeggen, en toen werd alles leeg … en toen hij verdween merkte ik dat hij niet zei ‘zodat we moedig kunnen verder gaan … als het Licht en de Liefde …’ dus, zeg ik het in zijn plaats.

Zo, dit is het … ik hoop dat jullie hebben genoten, en ik kijk er naar uit om dit nog eens te doen. Ik ga jullie vandaag niet mijn kleine hondje Chief laten zien, want terwijl ik in Engeland was heeft Goody, mijn echtgenoot, hem naar het trimsalon gebracht … en heeft een poedel mee naar huis gebracht. Hij had me een foto gestuurd en toen ik die zag zei ik ‘Wat heb je gedaan?’. Het zal wel groeien, ik weet dat het terug zal groeien. Dat zal dus voor een andere keer zijn, hij loopt hier ergens rond.

Heel erg bedankt voor het luisteren en het kijken en echt, echt, echt … vanuit mijn hart … hoop ik echt … ik hoop, in tegenstelling tot weten, want ik weet het niet … dat deze Energie door zal komen en de verandering zal brengen waar we echt allemaal op gewacht hebben.

Tot de volgende keer … Blossom Goodchild sluit nu af, heel erg bedankt!

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen