BLOSSOM GOODCHILD
15 februari 2015

Blossom: dit bericht is ontvangen op 11 februari 2015.
Door technische problemen werd het pas uitgegeven op 15 februari.

BG: Welkom mijn vrienden. Het is weer tijd voor een gesprekje … als we mogen?
FVL: We mogen zeker. Want het is door onze verbinding in Licht … waarin veel dingen begonnen zijn … en alles wat wij willen meedelen, kan worden gedeeld onder diegenen die ervoor kiezen om zich in deze tijden met ons te verbinden.

BG: Dank u. Waarover wilt u het vandaag hebben?
FVL: Hetzelfde als waar wij het altijd over willen hebben …

BG: Mm! Laat me raden …
FVL: Het is datgene wat elk deeltje … elk atoom … alles wat bestaat … in zich draagt. Steeds weer … verkiezen wij om over niets anders te spreken … heel vaak … omdat ALLES waarover wij wensen te spreken … inderdaad DAT is.
LIEFDE.

Laat ons verder gaan … in het begrijpen en WETEN dat … datgene van waaruit wij wensen te spreken, waarover wij wensen te spreken … voortkomt uit ons vermogen om datgene door te geven wat wij als nuttig beschouwen. Velen VOELEN misschien dat wij onszelf herhalen betreffende dit onderwerp … en ja, dat is zo … en dat zullen wij blijven doen. Want wij genieten er zo van.
Wij zijn ons bewust van Energieën, die het niveau van Licht in iemands ziel naar een plek kan brengen die niet nuttig is. Wij beschouwen dat op geen enkele wijze als nuttig. Daarom willen wij spreken zoals wij doen. Om bij u het feit erin te hameren … zoals u dat zou zeggen … dat datgene wat u in u draagt … datgene is waarover wij het willen hebben!

BG: Ik snap dit. Echt … en ik weet dat wij een dieper deel hiervan kunnen bereiken via meditatie. Maar … zijn er nog andere tips die u ons kunt aanwijzen om DEZE LIEFDE ALTIJD TE VOELEN … zodat het leven hier op Aarde aangenamer kan worden … als Geheel … voor het Geheel?
FVL: Van alles wat wij ooit gezegd hebben … kan misschien een kleine handleiding worden gemaakt.

BG: Mm! Daar zal ik over nadenken!
FVL: Dat hoeft niet. Want als de lezer verder blijft lezen … elke keer wanneer wij invloedrijke berichten van Liefde geven … dan stijgt de frequentie van ieder van u een beetje … steeds een beetje meer. En nu wij begonnen zijn aan onze nieuwe en Vertrouwde reis met jou, Blossom … door gebruik te maken van jouw geluidsapparatuur … kunnen wij ook nog een diepere Energie doorgeven.

BG: Inderdaad, sommige mensen hebben geschreven om te zeggen dat ze dit echt kunnen VOELEN. Eén mevrouw liet weten hoe haar kinderen luidruchtig aan het spelen waren en te midden van de chaos gewoon ophielden … en in hun geest naar een vredige plek gingen … toen uw opname opstond … dat is toch geweldig!
FVL: En met het grootste respect … willen wij zeggen … door de Energie van het geluid dat wij overbrengen … zijn wij in staat om veel, véél meer tot stand te brengen. Dit geluid werkt Helend … Er is Energie van een trilling die … de ziel tot rust brengt.
Dit, Blossom … is waarom wij vele jaren hebben moeten wachten … totdat JOUW trilling en ja … die van degenen die ‘betrokken’ zijn bij ons gesprek … een bepaalde frequentie had bereikt … zodat de veranderingen die plaatsvinden tijdens het luisteren … hun ‘ding kunnen doen’.

BG: Dat is echt verbazingwekkend. Wilt u hier nog iets meer over kwijt? En terwijl ik dit schrijf … is mijn hart wat sneller gaan slaan … Ja, ik ben er … als jullie er zijn … laten we dan maar beginnen … (Noot: de vertaling van deze channeling vindt u onderaan dit bericht)

BG: Wel, het is gelukt. Het lijkt zo gemakkelijk en snel door te komen. O! Hoe spannend om dit te ‘horen’ evolueren ‘mettertijd’. Het is gewoon nooit in mij opgekomen dat wij zo zouden werken. Een verandering is even goed als een rustpauze … zoals ze zeggen.
FVL: Inderdaad, de Verandering is er één van velen die de Energieën van uw wereld zullen binnenkomen.
Wij willen nog dit zeggen voordat wij vandaag weer gaan … nog één keer erop wijzen … ER IS GEEN VREUGDE IN ANGST.
ER IS GROTE VREUGDE IN HET JE RICHTEN OP ALLES WAT GOED VOELT.
Dat is alles wat wij hierover nog willen zeggen … want de rest spreekt voor zich.

BG: Bedankt daarvoor … Ja, er hangt nog steeds veel angst overal, zo kan ik opmaken uit mijn e-mails. We moeten echt héél dringend onze angst volledig loslaten … zowel over kleine als over grote dingen.
FVL: En zodra u dat kunt .. zult u VRIJHEID KENNEN.
Wij zijn klaar om jou verder te laten gaan met je taken, Blossom.

BG: Grappig! Ik kan niet geloven dat jullie dat gezegd hebben! (Mijn bezoek is aangekomen). Bedankt, o Wijzen … ik VOEL me goed!
FVL: Dit is een GEVOEL dat wij voor IEDEREEN verlangen … ALTIJD.

BG: In Liefde en dank.
FVL: INDERDAAD.

*BG: Een korte toelichting bij de audio-opname. Helaas heb ik geen controle over het weer. Ik sluit mijn ramen om het gezang van de vogels zo zacht mogelijk te houden, maar een in huis levende ‘Gekko’ heeft aan het begin toch stiekem zijn lachje laten horen (Gekko’s zijn hagedissen. Hun grootte varieert van 1,6 tot 60 cm. Ze leven in warme klimaten over de hele wereld. Ze zijn uniek onder de hagedissen vanwege hun stemgebruik. Ze gebruiken tsjilpende geluiden bij sociale contacten met andere gekko’s) en toen … gingen bij 12’44 … DE HEMELEN OPEN. Het klonk alsof ik in de wasmachine of zelfs in een toilet was beland! Het was ECHT heel moeilijk om mijn concentratie te behouden!! EERLIJK! Het kletteren van water op mijn zinken dak leidt echt af, dus misschien zult u ook het transcript erbij moeten nemen, hoewel de woorden duidelijk te verstaan zijn. Hey ho … wat kun je eraan doen? Lachen!

TRANSCRIPT VAN BOVENSTAANDE CHANNELING – 15 FEBRUARI.
Welkom aan iedereen. Het doet ons plezier om opnieuw de kans te hebben om gebruik te maken van de stem van deze dame … die wij nu met gemak … Blossom. Het is een prachtige naam, nietwaar? Dit heeft ze al vaker gehoord … en het doet haar glimlachen.

Heeft u stilgestaan bij de Trilling van uw eigen naam? Wanneer u uw naam hoort, ligt er dan warmte besloten in die letters … in die klank? Een warmte die u geschapen heeft, omdat U BENT WIE U VERKIEST TE ZIJN?

Is het niet zo dat sommige mensen een aversie hebben tegen sommige namen … vanwege een ziel die zij misschien in het verleden hebben gekend en die ze niet echt graag mochten? Die ziel had een Trilling aan zijn naam gegeven … en deze ‘gekoppeld’ aan die naam … vanwege de energie die zij uitstuurde – en toch, zou het niet kunnen zijn dat … diezelfde naam, indien ‘gekoppeld’ aan … bijvoorbeeld … een andere ziel, één die vervuld is van Vreugde … vol is van zonneschijn … vol van Licht-Liefde … een heel andere Trilling zal uitsturen … ook al is de schrijfwijze dezelfde? Zeg een paar keer achter elkaar tegen uzelf … uw naam, luidop. Hoe VOELT uw hart zich over de klank van uw naam? Die weerklank … die frequentie … die Trilling van wie u bent?

Wij willen u vragen … wanneer u de gelegenheid heeft om te gaan zitten en tot rust te komen, om te ademen … zoals wij hebben uitgelegd … omdat het zo belangrijk is … in diepere vorm dan uw automatische ademen … en wanneer u dat doet … visualiseer dan door het GEVOEL van uw hart … de Energietrilling die van u uitgaat. Het is zo dat … het aan u is om deze kennis te overwegen en te weten dat dit Energieniveau … is wie u bent … en wat u uitstuurt … altijd.

Ja, het kan zo zijn … wanneer er ziekte in het spel is … of zelfs één of andere vorm van verdriet … dan kan het zijn dat de Trilling een beetje lager AANVOELT. Toch, uw Trilling … degene die u nu heeft bereikt … zal niet lager gaan dan … als we het zouden vertalen naar ‘sporten van een ladder’ … dan zou die niet lager gaan dan de sport die u bereikt heeft.

Als u kijkt naar de ruimte tussen twee sporten … zou u dan niet zeggen … dat er veel niveaus tussen zitten? Dus kan het lijken alsof uw Energie, wanneer u vermoeid bent … een beetje zakt. Maar, zij zal niet lager gaan dan de Trillingsfrequentie die u al bereikt heeft door … te worden … te herinneren … te weten … dat u Liefde bent. En u zegt dat er zoveel over uzelf is, wat u zich niet kunt herinneren. Dat kunt u wel.

Want in zekere zin, gaat het niet over herinneren … hoewel wij het wel zo noemen … maar het gaat om VOELEN. Wanneer u grote Vreugde ervaart op sommige momenten in uw leven … zegt u dan niet ‘Ik herinner mij dat ik me ooit zo GEVOELD heb… toen ik bij/in/deel was van een Vreugdevolle gebeurtenis? U herinnert zich een GEVOEL van opperste Vreugde.

U hoeft zich niet te herinneren wie u was als ‘persoon’ … zeg maar. U wilt zich herinneren wie u bent als LIEFDE … En dat kan enkel maar een GEVOEL ZIJN.

U kijkt naar uw zonsopkomst … u kijkt naar uw zonsondergang … u kijkt naar de maan … u kijkt naar uw sterren … u kijkt naar uw kinderen … u kijkt naar pasgeboren jonge diertjes … u kunt niet géén LIEFDE VOELEN. De automatische reactie wanneer uw oog op die wonderen valt … is de natuurlijke staat van uw WEZEN/ZIJN.

Dit zijn slechts de uiterlijke … wij overwegen om het woord ‘gruwelen’ te gebruiken, maar Blossom zegt dat dat nogal heftig is … we willen dat dus veranderen naar ‘invloeden’ van buitenaf. Invloeden van buitenaf … kunnen van invloed zijn op uw manier van denken … en uw manier van denken kan vervolgens van invloed zijn op wat uw hart VOELT … omdat u dat toestaat.

Als u zich bewust bent van bepaalde feiten die u hoort … of ziet op uw televisiescherm … dan gaat uw brein zich dingen afvragen … Maar, u heeft de controle over uw GEVOELENS. U kunt misschien deze … ja, wij gebruiken hiervoor wel het woord ‘gruwelen’ … zien en horen … maar u hoeft niet toe te staan dat dat beeld van invloed is op wat uw hart VOELT. U hoeft dat niet te laten gebeuren. En hoe meer u uw GEVOELENS toestaat om een HOOG TRILLINGSGEVOEL te behouden … des te meer verhoogt uw frequentie … totdat u een echte verschuiving voelt … wanneer u de volgende sport van de ladder betreedt. Dat kunt u letterlijk VOELEN, nietwaar?

O dierbare Zielen! Wij zijn zo in Vreugde dat wij op deze manier met u kunnen spreken. De dame – Blossom – zegt dat zij de Vreugde kan VOELEN op haar gezicht, maar het is evenzeer de onze als die van haar. Vanwege het feit dat er weer een beetje meer Eénheid tot stand is gekomen door dit samengaan. Daarom willen wij u dus vragen om in tijden van grote Vreugde en geluk … te weten dat … dat GEVOEL dat u ervaart, ook ervaren kan worden op precies … precies dezelfde manier … door iemand anders … die … tracht dit te snappen … zich helemaal NIET ZO VOELT. Ziet u? Voor mensen die zich bevinden in een toestand met een lage trilling … bijvoorbeeld oorlog … of honger … kan het minder gemakkelijk zijn om hun Energie even hoog te laten zijn als de uwe. Maar, wanneer u ECHT WEET … dat u Eén bent … en uw GEVOELENS zijn Vreugdevol … dan, juist omdat U ÉÉN BENT … kunt u dus weten … dat de GEVOELENS die u heeft … tot uiting kunnen komen door iemand anders … gewoon omdat u weet dat dit mogelijk is.

Wanneer u dus denkt aan andere zielen – in een minder gelukkige situatie – en u weet dat uw GEVOEL van Vreugde op precies dezelfde manier kan worden gevoeld door hen … weet dat dit WAAR is … ziet u dan niet, dat u uw wereld aan het veranderen bent? U helpt enorm door op die manier te denken en te VOELEN. U zou kunnen zeggen … dat u het werk doet van hen, die het niet kunnen … vanwege hun situatie. Dit zorgt vanzelf voor een evenwicht … want diegenen in een minder gelukkige situatie doen dan weer wat u niet kunt … Zo komt er dus evenwicht in deze wereld van dualiteit.

Wij hebben begrepen door Energetische ‘waarneming’ van zielen op het Aardse vlak … dat het soms heel moeilijk kan zijn om uw Trilling zo Hoog te houden als u zou willen. Het enige wat u dan juist beter niet zou doen … is het uzelf kwalijk nemen dat u op een bepaald moment niet in Vreugde kunt zijn. Er zijn ups en downs. Er is zwart … er is wit. Overal zijn tegenstellingen, in alles.

Wanneer u zich een beetje minder goed voelt … Hou dan nog meer van uzelf … want door méér van uzelf te Houden … gaat u meer Houden van iedereen … van alles … zelfs nog méér.

Alles wat u voor uzelf doet, doet u voor anderen … Hoe prachtig! Hoe wonderbaarlijk! Wat een Goddelijk Plan, nietwaar? Al de Vreugde die u toestaat om in uw leven te komen … u staat het toe en tegelijk … verheft u de Trilling van het Geheel.

Door uzelf te dienen … in zekere zin … dient u het Geheel. Maar wij beschouwen dit niet … zoals u op uw planeet zou zeggen … als een Wezen dat bijzonder egoïstisch is …

Zorg voor uzelf. Dat beschouwen wij niet als egoïstisch … want door voor uzelf te zorgen … zorgt u ervoor dat al uw behoeften worden vervuld door LIEFDE … op uw beurt zorgt u dus ervoor … dat uw hele familie op Aarde … vliegt … insecten in de grond … dieren in de jungle … vis in de zee … bomen in de grond … u dient hen ALLEN door ervoor te zorgen dat u HOUDT van uzelf en door het zuivere geluk te zoeken … want daardoor, geliefde Zielen … doet u waarvoor u hierheen bent gekomen.

Wij voelen dat dit het einde is van onze les voor vandaag.
Vreugde … door Liefde zeggen wij tot ziens voor nu, tot onze volgende verbinding van harten.
Veel dank aan Blossom, dat zij dit toestaat.

Engelstalig bericht:
http://www.blossomgoodchild.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen